Формулаларды шолу

Маңызды : x86 немесе x86-64 құрылымын пайдаланатын Windows компьютері мен ARM құрылымын пайдаланатын Windows RT арасындағы формулалардың есептелген нәтижелері мен Excel жұмыс парағының кейбір функциялары аздап өзгешеленуі мүмкін. Өзгешеліктер туралы толық ақпарат алыңыз.

Excel бағдарламасына жаңадан қолданып жатсаңыз, бағандарға немесе жолдарға сандарды енгізетін торда көбірек нәрсе бар екенін табасыз. Иә, сандардың бағанына не жолына арналған қорытынды сандарды табу үшін Excel бағдарламасын қолдануға болады, бірақ қосылатын әр түрлі сандарға негізделген ең жақсы сценарийді табуға, ипотека төлемін есептеуге, математикалық не инженерлік ақаулықтарды шешуге де болады.

Excel бағдарламасы мұны ұяшықтардағы формулаларды қолдану арқылы орындайды. Формула жұмыс парағындағы деректерде есептеулерді не басқа әрекеттерді орындайды. Формула әрқашан сандар, математикалық амалдар (қосу не алу белгісі сияқты) және формуланың күшін шындығымен кеңейте алатын функциялар арқылы орындауға болатын теңдік белгісімен (=) басталады.

Мысалы, келесі формула 2 мен 3 санын көбейтеді және 5 санын жауаппен келетін нәтижеге қосады, 11.

=2*3+5

Осы келесі формула $200,000 қарыз үшін 30 жылдам астам мерзімге (360 ай) 5 пайыз пайда көрсеткішіне негізделген (5% айлық пайда көрсеткішіне тең 12 айға бөлінеді) ипотека төлемін ($1,073.64) есептеу үшін PMT функциясын қолданады:

=PMT(0.05/12,360,200000)

Бұл жұмыс парағына енгізуге болатын формулалардың кейбір қосымша мысалдары.

 • =A1+A2+A3:    A1, A2 мен A3 ұяшықтарындағы мәндерді қосады.

 • =SQRT(A1):    A1 ұяшығына мәннің шаршы түбірін қайтару үшін SQRT функциясын қолданады.

 • =TODAY()    Ағымдағы күнді береді.

 • =UPPER("сәлем"):    UPPER жұмыс парағы функциясын пайдалану арқылы «сәлем» мәтінін «СӘЛЕМ» мәтініне түрлендіреді.

 • =IF(A1>0):    Оның құрамында 0 мәнінен үлкенірек мән бар екенін анықтау үшін A1 ұяшығын тексереді.

Бұл мақалада:

Формуланың бөліктері

Формулалардағы тұрақты мәндері пайдалану

Формулалардағы есептеу операторларын пайдалану

Формулалардағы функциялар мен кірістірілген функцияларды пайдалану

Формулалардағы сілтемелерді пайдалану

Формулалардағы атауларды пайдалану

Массив формулалары мен массивтің тұрақты мәндерін пайдалану

Формуланың бөліктері

Сондай-ақ, формула келесілердің кез келгенін немесе барлығын қамтиды: функциялар, сілтемелер, операторлар және тұрақты мәндер.

Формула бөліктері
Формула бөліктері

1. Функциялар: PI() функциясы ПИ (3,142...) мәнін береді

2. Сілтемелер: A2 сілтемесі A2 ұяшығындағы мәнді береді

3. Тұрақты мәндер: Сандар немесе мәтін мәндері, мысалы, 2 саны тікелей формулаға енгізіледі.

4. Операторлар: ^ (екпін дәйегінің) операторы санның дәрежесін шығарады, ал * (жұлдызша) операторы көбейтеді.

Беттің жоғары бөлігі

Формулалардағы тұрақты мәндері пайдалану

Тұрақты мән есептелмейтін мән болып табылады. Мысалы, 09.10.2008 мерзімі, 210 саны және «Тоқсандық табыс» мәтіні барлық тұрақты мәндер болып табылады. өрнек өрнектен шығатын мән тұрақты мән болмайды. Егер ұяшықтарға (мысалы, =30+70+110) жасалған сілтемелердің орнына формулада тұрақты мәндерді пайдалансаңыз, формуланы өзіңіз өзгерткенде ғана нәтиже өзгереді.

Беттің жоғары бөлігі

Формулалардағы есептеу операторларын пайдалану

Операторлар формула элементтерімен орындағыңыз келетін есептеу түрін анықтайды. Есептеудің әдепкі орындалу реті белгіленген (бұл жалпы математикалық ережелерді орындайды), бірақ жақшаны пайдалана отырып, бұл ретті өзгертуге болады.

Операторлардың түрлері

4 түрлі есептеу операторлары бар: арифметикалық, салыстырмалық, мәтіндік тізбек және сілтеме.

Арифметикалық операторлар

Қосу, көбейту немесе бөлу сияқты негізгі математикалық амалдарды орындау, сандарды біріктіру және сандық нәтиже алу үшін төмендегідей арифметикалық операторларды пайдаланыңыз.

Арифметикалық оператор

Мағынасы

Мысал

+ (қосу белгісі)

Қосу

3+3

– (алу таңбасы)

Алу
теріс сан

3\endash 1
\endash 1

* (жұлдызша)

Көбейту

3*3

/ (қиғаш сызық)

Бөлу

3/3

% (пайыз таңбасы)

Пайыз

20%

^ (екпін дәйекшесі)

Дәрежеге келтіру

3^2

Салыстыру операторлары

Екі мәнді төмендегі операторларымен салыстыруға болады. Екі мән осы операторлармен салыстырылғанда, нәтижесі  TRUE немесе FALSE логикалық мәні болады.

Салыстыру операторы

Мағынасы

Мысал

= (теңдік белгісі)

Тең

A1=B1

> (үлкен таңбасы)

Үлкен

A1>B1

< (кіші таңбасы)

Кіші

A1<B1

>= (үлкен немесе тең таңбасы)

Үлкен немесе тең таңбасы

A1>=B1

<= (кіші немесе тең таңбасы)

Кіші немесе тең таңбасы

A1<=B1

<> (тең емес таңбасы)

Тең емес

A1<>B1

Мәтіндік тізбек операторы

Мәтіннің бір бөлігін шығару үшін бір не одан көп мәтін жолдарына қосу немесе біріктіру үшін амперсанд ( & ) таңбасын пайдаланыңыз.

Мәтіндік оператор

Мағынасы

Мысал

& (амперсанд)

Бір ұзын мәтін мәнін шығару үшін екі мәнді қосады немесе біріктіреді

«North»&«wind» «Northwind» нәтижесін береді

Сілтеме операторлары

Ұяшықтар ауқымын төмендегі операторлардың көмегімен есептеу үшін біріктіреді.

Сілтеме операторы

Мағынасы

Мысал

: (қос нүкте)

Екі сілтеме арасындағы екі сілтемені қамтитын барлық ұяшықтарға жасалған бір сілтемені шығаратын ауқым операторы.

B5:B15

, (үтір)

Бірнеше сілтемені бір сілтемеге біріктіретін бірлестік операторы

SUM(B5:B15,D5:D15)

(бос орын)

Екі сілтемеге тән ұяшықтарға бір сілтеме жасайтын қиылысу операторы

B7:D7 C6:C8

Excel бағдарламасының формулалардағы әрекеттерді орындайтын реті

Кейбір жағдайларда, есептеудің орындалу реті формуланың қайтарылатын мәніне әсер етуі мүмкін, сондықтан ретті анықтау әдісі мен қалаған нәтижеге қол жеткізу үшін ретті қалай өзгертуге болатынын түсінген маңызды болып табылады.

Есептеу реті

Формулалар мәндерді белгілі бір ретпен есептейді. Excel бағдарламасындағы формула әрқашан теңдік белгісімен ( = =) басталады. Excel теңдік белгіні формула ретінде орындайтын таңбаларды түсіндіреді. Теңдік белгісінен кейін есептеу амалдағыштарымен бөлінген есептелінетін элементтер (операндтар) келеді. Excel бағдарламасы формуланы солдан оңға қарай, формуладағы әр амалдағыштың белгілі ретіне сәйкес есептейді.

Амалдағыш басымдылығы

Егер түрлі амалдағыштарды бір формулада біріктіретін болсаңыз, Excel бағдарламасы амалдарды төмендегі кестеде көрсетілген ретпен орындайды. Егер формула құрамында басымдылығы бірдей амалдағыштар болса   — мысалы, формулада көбейту мен бөлу амалдағышының екеуі де болса  — Excel бағдарламасы амалдағыштарды солдан оңға қарай есептейді.

Амалдағыш

Сипаттама

: (қос нүкте)

(бір аралық)

, (үтір)

Сілтеме операторлары

Теріс сан (мысалы, \endash 1)

%

Пайыз

^

Дәрежеге келтіру

* және /

Көбейту және бөлу

+ және \endash

Қосу және алу

&

Мәтіннің екі жолын байланыстырады (тізбек)

=
< >
<=
>=
<>

Салыстыру

Жақшаларды пайдалану

Есептеу ретін өзгерту үшін бірінші есептелетін формуланың бір бөлігін жақшадан шығарыңыз. Мысалы, төмендегі формула 11 санын шығарады, себебі Excel бағдарламасы көбейту амалын қосу амалынан бұрын орындайды. Формула 2 санын 3 санына көбейтіп, алынған нәтижеге 5 санын қосады.

=5+2*3

Керісінше, синтаксисті өзгерту үшін жақшаларды пайдаланатын болсаңыз, Excel бағдарламасы 5 пен 2 сандарын қосын, 21 саны шығу үшін алынған нәтижені 3 санына көбейтеді.

=(5+2)*3

Төмендегі мысалда формуланың бірінші бөлігінің сыртындағы жақша Excel бағдарламасын B4+25 амалын бірінші есептетіп, алынған нәтижені D5, E5 және F5 ұяшықтарындағы мәндер қосындысына бөлгізеді.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Беттің жоғары бөлігі

Формулалардағы функциялар мен кірістірілген функцияларды пайдалану

Функциялар белгілі бір реттегі немесе құрылымдағы белгілі бір мәндер, аталған аргументтер арқылы есептейтін анықталған формулалар болып табылады. Функцияларды қарапайым немесе күрделі есептеулерді орындау үшін пайдалануға болады.

Функциялар синтаксисі

A10 ұяшығындағы санды дөңгелектейтін ROUND функциясының төмендегі мысалы функцияның синтаксисін көрсетеді.

Функция құрылымы
Функция құрылымы

1. Құрылым. Функцияның құрылымы функция атауынан, ашушы жақшадан, үтірлермен бөлінген функция аргументтерінен және жабатын жақшадан кейін келетін теңдік белгісінен ( = ) басталады.

2. Функция атауы. Қолжетімді функциялардың тізімін алу үшін ұяшықты басып, SHIFT+F3 пернелер тіркесімін басыңыз.

3. Аргументтер. Сандар, мәтін, TRUE немесе FALSE сияқты логикалық мәндер, массивтер, #N/A сияқты қате мәндері немесе ұяшық сілтемелері аргументтер болып табылады. Құрастырылатын аргумент сол аргументке арналған жарамды мәнді шығаруы тиіс. Сонымен бірге тұрақты мәндер, формулалар немесе басқа функциялар да, аргументтер болып табылады.

4. Аргументті көмек сөз. Синтаксисі мен аргументтері бар көмек сөз функцияны тергенде шығады. Мысалы, =ROUND( функциясын енгізсеңіз, көмек сөз шығады. Көмек сөздер бекітілген функцияларға ғана шығады.

Функцияларды енгізу

Функциясы бар формуланы жасаған кезде, Функцияны кірістіру диалогтық терезесі жұмыс парағы функцияларын енгізуге көмектеседі. Функцияны формулаға енгізгенде, Функцияны кірістіру диалогтық терезесі функцияның атауын, оның аргументтерінің әрқайсысын, функция сипаттамасы мен әрбір аргументті, функцияның ағымдағы нәтижесі мен толық формуланың ағымдағы нәтижесін көрсетеді.

Формулаларды жасау мен өңдеуді және теру мен синтаксис қателерін алуды жеңілдету үшін, формуланы автоаяқтау мүмкіндігін пайдаланыңыз. Теңдік белгісі (=) және басталу әріптерін немесе көрсету триггерін енгізгеннен кейін, Excel бағдарламасы ұяшықтың төменгі жағынан жарамды функциялардың, аргументтердің және әріптерге немесе триггерге сәйкес келетін атаулардың динамикалық ашылмалы тізімін көрсетеді. Одан кейін ашылмалы тізімнен элементті формулаға кірістіруге болады.

Функцияларды кірістіру

Нақты жағдайларда басқа функцияның аргументтері ретінде функцияны пайдалануды қажет етуіңіз мүмкін. Мысалы, төмендегі формула кірістірілген AVERAGE функциясын пайдаланып, нәтижені 50 мәнімен салыстырады.

Кірістірілген функциялар

1. AVERAGE және SUM функциялары IF функциясының ішіне кірістірілген.

Берілген жарамды нәтижелер.    Кірістірілген функция аргумент түрінде пайдаланылған кезде, кірістірілген функция аргумент пайдаланатын мәннің бірдей түрін беруі керек. Мысалы, аргумент TRUE немесе FALSE мәнін көрсетсе, онда кірістірілген функция TRUE немесе FALSE мәнін көрсетуі тиіс. Егер функция көрсетпесе, Excel бағдарламасы #VALUE! қате мәнін көрсетеді.

Деңгейлік шектеулерді енгізу.    Формула кірістірілген функцияның жеті деңгейіне дейін қамтиды. B функциясы A функциясындағы аргумент ретінде пайдаланылғанда, B функциясы екінші деңгейлі функция болып табылады. Мысалы, AVERAGE функциясы мен SUM функциясының екеуі де екінші деңгейлі шектеулер болып табылады, себебі олар IF функциясындағы аргументтер болады. AVERAGE функциясына кірістірілген функция үшінші деңгейлі функция болып табылады және т.с.с.

Беттің жоғары бөлігі

Формулалардағы сілтемелерді пайдалану

Сілтеме жұмыс парағындағы ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын анықтайды және Excel бағдарламасының формулада пайдалануы қажет мәндерді немесе деректерді қайдан іздейтінін білдіреді. Сілтемелер арқылы бір формуладағы жұмыс парағының әр түрлі бөліктерінде қамтылған деректерді пайдалануға немесе бірнеше формулалардағы бір ұяшықтың мәнін пайдалануға болады. Сондай-ақ, бірдей жұмыс кітабындағы басқа парақтардың ұяшықтарына және басқа жұмыс кітаптарына сілтеме жасауға болады. Басқа жұмыс кітаптарындағы ұяшықтарға жасалған сілтемелер байланыстар немесе сыртқы сілтемелер деп аталады.

A1 сілтеме мәнері

Әдепкі сілтеме мәнері.    Әдепкі ретінде Excel бағдарламасы әріптері (A-дан XFD-ке дейін, 16384 бағандарының жиыны үшін) бар бағандарға қатысты және сандары бар (1-ден 1048576-ке дейін) жолдарға қатысты A1 сілтеме мәнерін пайдаланады. Бұл әріптер мен сандар жол және баған тақырыптары деп аталады. Ұяшыққа қатысты болу үшін жолдың санынан кейін келетін бағанның әрпін енгізіңіз. Мысалы, B2 қиылысы B және 2 жолдың қиылысындағы ұяшыққа қатысты.

Сілтеме жасау үшін

Пайдалану

A бағаны мен 10 жолдағы ұяшық

A10

A бағаны және 10 мен 20 аралығындағы жолдардағы ұяшықтардың ауқымы

A10:A20

15 жол мен B және E аралығындағы бағандардағы ұяшықтар ауқымы

B15:E15

5 жолдағы барлық ұяшықтар

5:5

5 пен 10 аралығындағы жолдардағы барлық ұяшықтар

5:10

H бағанындағы барлық ұяшықтар

H:H

H және J аралығындағы барлық ұяшықтар

H:J

A және E аралығындағы бағандардағы және 10 мен 20 аралығындағы жолдардағы ұяшықтар ауқымы

A10:E20

Басқа жұмыс парағына сілтеме жасау.    Төмендегі мысалда AVERAGE жұмыс парағының функциясы бір жұмыс кітабындағы Маркетинг атты жұмыс парағының B1:B10 ауқымына арналған орташа мәнді есептейді.

Параққа сілтеме жасау үлгісі
Бір жұмыс кітабының басқа жұмыс парағындағы ұяшықтардың ауқымына сілтеме

1. Маркетинг деп аталатын жұмыс парағына сілтеме жасау

2. B1 және B10 арасындағы ұяшықтардың ауқымына сілтеме жасау

3. Жұмыс парағы сілтемесін ұяшық ауқымы сілтемесінен бөлу

Абсолюттік, қатыстық және аралас сілтемелердің арасындағы айырмашылық

Қатысты сілтемелер.    Формуладағы A1 сияқты қатыстық ұяшық сілтемесі формуласы бар ұяшықтың және сілтеме жасалатын ұяшықтың қатыстық орнына негізделеді. Егер формуласы бар ұяшықтың орны өзгерсе, сілтеме өзгертіледі. Егер формуланы жолдар бойымен немесе бағандармен төмен көшірсеңіз немесе боясаңыз, сілтеме автоматты түрде дұрысталады. Әдепкі ретінде жаңа формулалар айнымалы сілтемелерді пайдаланады. Мысалы, B2 ұяшығынан B3 ұяшығына айнымалы сілтемелерді көшірсеңіз немесе боясаңыз, ол автоматты түрде =A1 ұяшығынан =A2 ұяшығына дейін дұрыстайды.

Қатысты сілтемесі бар көшірілген формула
Қатысты сілтемесі бар көшірілген формула

Абсолюттік сілтемелер.    Формуладағы $A$1 сияқты абсолюттік ұяшық сілтемесі әрдайым белгілі бір орындағы ұяшыққа сілтеме жасайды. Егер формуласы бар ұяшықтың орны өзгерсе, абсолюттік сілтеме сол қалпында қалады. Егер формуланы жолдар бойымен немесе бағандармен төмен көшірсеңіз немесе боясаңыз, абсолюттік сілтеме дұрысталмайды. Әдепкі ретінде жаңа формулалар қатысты сілтемелерді пайдаланады, сондықтан оларды абсолюттік сілтемелерге қосуды қажет етуіңіз мүмкін. Мысалы, B2 ұяшығынан B3 ұяшығына абсолюттік сілтемені көшірсеңіз немесе боясаңыз, ол =$A$1 ұяшықтардың екеуінде де сол қалпында қалады.

Абсолюттік сілтемесі бар көшірілген формула
Абсолюттік сілтемесі бар көшірілген формула

Аралас сілтемелер.    Аралас сілтеменің абсолюттік бағаны мен қатыстық жолы немесе абсолюттік жолы мен қатыстық бағаны болады. Абсолюттік баған сілтемесі $A1, $B1 пішінін және т.с.с. қабылдайды. Абсолюттік жол сілтемесі A$1, B$1 пішінін және т.с.с. қабылдайды. Егер формуласы бар ұяшықтың орны өзгерсе, айнымалы сілтемесі өзгертіледі, ал абсолюттік сілтеме өзгертілмейді. Егер формулалар жолдар бойымен немесе бағандармен төмен көшірсеңіз немесе боясаңыз, айнымалы сілтеме автоматты түрде дұрысталады, ал абсолюттік сілтеме дұрысталмайды. Мысалы, аралас сілтемені A2 ұяшығынан B3 ұяшығына көшірсеңіз немесе боясаңыз, ол =A$1 ұяшығынан =B$1 ұяшығына дейін дұрысталады.

Аралас сілтемесі бар көшірілген формула
Аралас сілтемесі бар көшірілген формула

3 өлшемдік сілтеме мәнері

Бірнеше жұмыс парағына қолайлы сілтеме жасау.    Егер жұмыс кітабының бірнеше жұмыс парақтарындағы бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының деректерін талдағыңыз келсе, үш өлшемдік сілтемесін пайдаланыңыз. Үш өлшемдік сілтемесі жұмыс парағы атаулары ауқымының алдында келетін ұяшық немесе ауқым сілтемесін қамтиды. Excel бағдарламасы сілтеменің басталу және аяқталу атауларының арасына сақталған қандай да бір жұмыс парақтарын пайдаланады. Мысалы, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) 2-парақ пен 13-парақ аралығындағы және оларды қамтитын барлық жұмыс парақтарындағы B5 ұяшығы бар барлық мәндерді қосады.

 • Төмендегі функциялар арқылы атауларын анықтау үшін және формулалар жасау үшін басқа парақтардағы ұяшықтарға жасалатын үш өлшемдік сілтемелерін пайдалануыңызға болады: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA және VARPA.

 • Үш өлшемдік сілтемелерін массив формулаларында пайдалануға болмайды.

 • Үш өлшемдік сілтемелерді қиылысу оператор (бір аралық) немесе жасырын қиылыс пайдаланатын формулаларда пайдалануға болмайды.

Жұмыс парақтарын жылжытқанда, көшіргенде немесе жойғанда, не пайда болады.    Төмендегі мысалдар үш өлшемдік сілтемеде қамтылған жұмыс парақтарын жылжытқанда, көшіргенде, кірістіргенде немесе жойғанда не болатынын түсіндіреді. Мысалдар 2 мен 6-жұмыс парақтарына А2 және А5 ұяшықтарын қосу үшін, =SUM(2-парақ:6-парақ!A2:A5) формуласын пайдаланады.

 • Кірістіру немесе көшіру.    Егер 2-парақ және 6-парақ аралығындағы парақтарды кірістірсеңіз немесе көшірсеңіз (бұл мысалдағы соңғы нүктелері), Excel бағдарламасы есептеудегі қосылған парақтардағы A2-ден бастап A5-ке дейінгі ұяшықтардағы барлық мәндерді қамтиды.

 • Жою     Егер 2-парақ және 6-парақ аралығындағы парақтарды жойсаңыз, Excel бағдарламасы есептеудегі мәндерін жояды.

 • Жылжыту.    Егер 2-парақ және 6-парақ аралығындағы парақтарды сілтеме жасалған парақ ауқымының сыртындағы орынға жылжытсаңыз, Excel бағдарламасы есептеудегі мәндерін жояды.

 • Соңғы нүктені жылжыту.    Егер 2-парақты немесе 6-парақты бір жұмыс кітабындағы басқа орынға жылжытсаңыз, Excel бағдарламасы олардың арасындағы парақтардың жаңа ауқымын орналастыру үшін есептеуді дұрыстайды.

 • Соңғы нүктені жою.    Егер 2-парақты немесе 6-парақты жойсаңыз, Excel бағдарламасы олардың арасындағы парақтардың ауқымын орналастыру үшін есептеуді дұрыстайды.

R1C1 сілтеме мәнері

Сондай-ақ, жұмыс парағындағы жолдар мен бағандардың екеуі де нөмірленгенде, сілтеме мәнерін пайдалануға болады. R1C1 сілтеме мәнері макростағы жол мен баған орындарын есептеуге пайдалы. R1C1 мәнерінде Excel бағдарламасы жол нөмірінен кейін келетін «R» және баған нөмірінен кейін келетін «C» бар ұяшықтың орнын көрсетеді.

Сілтеме

Мағынасы

R[-2]C

Екі жол жоғары орналасқан және бір бағандағы ұяшыққа жасалған салыстырмалы сілтеме

R[2]C[2]

Екі жол төмен және екі баған оңға қарай орналасқан ұяшыққа жасалған қатыстық сілтеме

R2C2

Екінші жол мен екінші бағандағы ұяшыққа жасалған абсолюттік сілтеме

R[-1]

Белсенді ұяшықтың жоғарғы жағындағы толық жолға жасалған қатыстық сілтеме

R

Ағымдағы жолға жасалған нақпа-нақ сілтеме

Макросты жазғанда, Excel бағдарламасы R1C1 сілтеме мәнері арқылы кейбір пәрмендерді жазып алады. Мысалы, ұяшықтардың ауқымын қосатын формуланы кірістіру үшін, Автоқосынды түймешігін басу арқылы пәрменін жазып алсаңыз, Excel бағдарламасы А1 мәнері, сілтемелері емес, R1C1 мәнері арқылы формуланы жазып алады.

Параметрлер диалогтық терезесінің Формулалар санатындағы Формулалармен жұмыс істеу бөлімінің астындағы R1C1 сілтеме мәнері құсбелгісін қою немесе алып тастау арқылы R1C1 сілтеме мәнерін қосуға немесе өшіруге болады. Осы диалогтық терезесін көрсету үшін, Файл қойындысын басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Формулалардағы атауларды пайдалану

Ұяшықтарды, ұяшықтар ауқымын, формулаларды, тұрақты мәндерді немесе Excel кестелерін көрсету үшін анықталған атауларды жасауға болады. Атау ұяшық сілтемесі мақсатын, тұрақты мән формуласын немесе кестені жеңіл түсіндіретін мәнді шапшаң жазу болып табылады, олардың әрқайсысы бір қарағаннан түсінуге қиын болып көрінуі мүмкін. Төмендегі ақпарат атаулардың жалпы мысалдарын және олардың айқындылығы мен түсініктілігін қалай жақсартуға болатынын көрсетеді.

Берілген кестенің әрқайсысынан мысал деректерді көшіріп алып, жаңа Excel жұмыс парағының А1 ұяшығына салыңыз. Формулаларға арналған нәтижелерді көрсету үшін, соларды таңдап F2 түймешігін басыңыз және содан кейін Enter түймешігін басыңыз. Деректерді толық көру үшін баған енін қажетінше реттей аласыз.

1-мысал

Мысал түрі

Мысалы, атаулардың орнына ауқымдарды қолдану

Мысалы, атауларды қолдану

Сілтеме

=SUM(A16:A20)

=SUM(Sales)

Тұрақты мән

=PRODUCT(A12,9.5%)

=PRODUCT(Price,KCTaxRate)

Формула

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Sales),SalesInfo,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Кесте

A22:B25

=PRODUCT(Price,Table1[@Tax Rate])

2-мысал

Мысал түрі

Атау пайдаланылмайтын масыл

Атау пайдаланылатын мысал

Атау пайдаланылатын формула және нәтиже

Сілтеме

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Сату)

=SUM(Сату)

Формула

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Sales),SalesInfo,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Sales),SalesInfo,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Баға

$995

Сатылымдар

Сату күні

$249

3/17/2011

$399

4/2/2011

$643

4/23/2011

$275

4/30/2011

$447

5/4/2011

Ескертпе: формуланың C және D бағандарында көрсетілген «Сату» атауы сілтеме (ауқым) үшін A9:A13, ал «Сату ақпараты» A9:B13 ауқымымен ауыстырылады.

Excel бағдарламасындағы мысал деректермен тереңірек жұмыс істеу үшін қойылған жұмыс кітапбын компьютеріңізге жүктеп алыңыз да, Excel бағдарламасында ашыңыз.

Атаулардың түрлері

Құруға және қолдануға болатын аттардың бірнеше түрлері бар.

Белгілі бір атау    Ұяшықты, ұяшық атауларын, формуланы немесе тұрақты мәнді көрсететін атау. Жеке анықталған атауды жасауға болады. Онымен қоса Excel бағдарламасы кейде басып шығару аумағын орнатқанда, пайдаланушы үшін анықталған атауды жасайды.

Кесте атауы.    Жазбаларға (жолдарға) және өрістерге (бағандарға) сақталатын белгілі бір тақырып туралы деректердің жиынтығы болып табылатын Excel кестесінің атауы. Excel бағдарламасы Excel кестесін кірістірген сайын «1-кесте», «2-кесте» және т.с.с. әдепкі Excel кестесі атауын жасайды, бірақ атауды мәнді етіп өзгертуге болады.

Excel кестелері туралы қосымша ақпаратты Excel кестелерінде құрылымдық сілтемелерді пайдалану бөлімінен қараңыз.

Атау беру және енгізу

Мыналарды пайдаланып атау бересіз:

 • Формула жолындағы «Атау» жолағы.    Бұл таңдалған ауқымға арналған жұмыс кітабы деңгейіндегі атауды беруге пайдаланылатын ең жақсы жол болып табылады.

 • Бөлектелген элементтен атау беру.    Атауларын бар жол мен баған тақырыптарынан жұмыс парағындағы бөлектелген ұяшықтар арқылы қолайлы етіп жасауға болады.

 • Жаңа ат диалогтық терезесі    Жергілікті жұмыс парағы деңгейінің ауқымын анықтау не ат комментарийін құру секілді ыңғайлылықтарды қаласаңыз, бұл терезе соның шешімі болмақ.

Ескерту : Әдепкі бойынша атаулар абсолютті ұяшық сілтемелерін пайдаланады.

Атауды төмендегілер арқылы енгізуге болады:

 • Теру     Атауын, мысалы, аргумент ретінде формулаға теру.

 • Формуланы автоаяқтауды пайдалану    Формуланы автоаяқтау ашылмалы тізімін пайдаланыңыз, оның ішіндегі жарамды атаулар автоматты түрде тізімде беріледі.

 • «Формулада пайдалану» пәрменінен таңдау.    Формула қойындысының Анықталған аттар тобындағы Формулада пайдалану пәрменінде қол жетімді анықталған атауды таңдаңыз.

Толығырақ ақпаратты Формулалардағы атауларды анықтау және пайдалану бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Массив формулалары мен массивтің тұрақты мәндерін пайдалану

Массив формуласы бірнеше есептеулерді орындап, бір нәтиже немесе бірнеше нәтиже шығара алады. Массив формулалары массив аргументтері ретінде белгілі мәндердің екі не одан көп жинақтарында қолданылады. Әрбір массив аргументінде жолдар мен бағандардың саны бірдей болуы тиіс. Формуланы енгізу үшін, CTRL+SHIFT+ENTER пернелерін басқаннан басқа жағдайда, басқа формулалардың жасалатын жолымен бірдей массив формулаларын жасайсыз. Кейбір бекітілген функциялар массив формулалары болып табылады және дұрыс нәтижелерге қол жеткізу үшін массивтер ретінде енгізілуі тиіс.

Әрбір тұрақты мәнді жұмыс парағындағы бөлек ұяшыққа енгізгіңіз келмегенде, массивтің тұрақты мәндерін сілтемелер орнында пайдалануға болады.

Бір немесе бірнеше нәтижені есептеу үшін массив формуласын пайдалану

жиынтық формула енгізгенде, Excel бағдарламасы автоматты түрде формуланы { } (бейнелі жақшалар) арасына кірістіреді.

Бір нәтижені есептеу үшін.    Массив формуласының бұл түрі бірнеше түрлі формулаларды бір массив формуласымен алмастырып, жұмыс парағының үлгісін оңайлатады.

Мысалы, төмендегілер бағалар мен акциялар қоры массивтің жиын мәндерін әрбір қордың жеке мәндерін есептеу және көрсету үшін ұяшықтар жолын пайдаланбай есептейді.

Бір нәтиже беретін массив формуласы
Бір нәтиже беретін массив формуласы

={SUM(B2:D2*B3:D3)} формуласын массив формуласы ретінде енгізгенде, ол әрбір қорға арналған акциялар мен бағаны көбейтеді, одан кейін сол есептеулерден шыққан нәтижелерді бір-біріне қосады.

Бірнеше нәтижені есептеу үшін.    Кейбір жұмыс парағының функциялары мәндердің массивтерін береді немесе мәндердің массивін аргумент ретінде талап етеді. Бірнеше нәтижені массив формуласымен есептеу үшін массивті жолдар мен бағандардың саны бірдей ұяшықтар ауқымына массив аргументтері ретінде енгізу керек.

Мысалы, үш ай үлгілеріне (А бағанындағы) арналған үш сату көрсеткіштерінің үлгілері (В бағанындағы) берілген, TREND функциясы сату көрсеткіштеріне арналған тік сызықты мәндерді анықтайды. Формуланың барлық нәтижелерін көрсету үшін ол С бағанындағы үш ұяшыққа енгізіледі (C1:C3).

Бірнеше нәтиже беретін массив формуласы
Бірнеше нәтиже беретін массив формуласы

=TREND(B1:B3,A1:A3) формуласын массив формуласы ретінде енгізгенде, ол үш сату көрсеткіші мен үш айға негізделген үш түрлі нәтиже (22196, 17079 және 11962) береді.

Массивтің тұрақты мәндерін пайдалану

Қарапайым формулада сілтемені мәні немесе тұрақты мән деп те аталатын мәннің өзі бар ұяшыққа енгізуге болады. Осыған ұқсас, массив формуласындағы сілтемені массивке енгізуге немесе ұяшықтардың ішіндегі мәндердің массивін, массивтің тұрақты мәні деп те аталатын мәнді енгізуге болады. Массив формулалары массив емес формулалар жасайтын жолмен тұрақты мәндерді қабылдайды, бірақ массивтің тұрақты мәндерін белгілі бір пішімде енгізу керек.

Массивтің тұрақты мәндеріне сандар, мәтін, TRUE немесе FALSE сияқты логикалық мәндер немесе #N/A сияқты қате мәндері сыяды. Әр түрлі мәндер бірдей массивтің тұрақты мәндерінде болуы мүмкін  — мысалы, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Массивтің тұрақты мәндерінде сандар бүтін сан, ондық бөлшек немесе ғылыми пішімде болуы мүмкін. Мәтінді қос тырнақшаға алу керек — мысалы, "Сейсенбі".

Массивтің тұрақты мәндерінде ұяшық сілтемелері, теңсіз ұзындық бағандары немесе жолдары, формулалар немесе арнайы таңбалар $ (доллар таңбасы), жақшалар немесе % (пайыз таңбасы) болмайды.

Массивтің тұрақты мәндерін пішімдегенде, төмендегі әрекеттердің орындалғанын тексеріңіз:

 • Оларды бейнелі жақшаға ( { } ) алыңыз.

 • Үтірлері ( , ) пайдалану арқылы әр түрлі бағандардағы мәндерді бөліңіз. Мысалы, 10, 20, 30 және 40 мәндерін беру үшін {10,20,30,40} енгізіңіз. Бұл массивтің тұрақты мәні 1-де 4 массиві ретінде белгілі және 1-жолдағы 4-баған сілтемесіне баламалы болып табылады.

 • Нүктелі үтірлері ( ; ) бар әр түрлі жолдардағы бөлек мәндер. Мысалы, бір жолдағы 10, 20, 30 және 40 және оның дәл астындағы жолдағы 50, 60, 70 және 80 мәндерін беру үшін 2-де 4 массивтің тұрақты мәнін енгізіңіз: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×