Файлды SharePoint кітапханасына қайтару немесе одан бөліп алу

Сіз бір файлды Microsoft Windows SharePoint Services торабындағы бір кітапханадан бөліп алған кезде, өңдеу кезінде сіз басқалардың файлға өзгерістер енгізе алмауын қамтамасыз етесіз. Файл бөліп алынған кезде, файлды өңдеуіңізге, жабуыңызға, қайтадан ашуыңызға және тіпті файлмен қатты дискіде жұмыс істеуіңізге болады. Сіз файлды қайтарғанша, басқа пайдаланушылар файлды өзгерте алмайды немесе өзгерістеріңізді көре алмайды.

Бұл мақалада

Жалпы шолу

Файлды SharePoint кітапханасынан бөліп алу

Файлды SharePoint кітапханасына қайтару

Бөліп алынған файлдармен жұмыс істейтін орынды өзгерту

Жалпы шолу

Файлдармен жұмыс істеуден бұрын оларды бөліп алу бірнеше файлдар жиынымен бірнеше кісі жұмыс істеп жатқан кезде қайшылықтар мен түсініспеушілікті болдырмауға көмектеседі. Файл сізге бөлініп алынған кезде, оған өзгерістерді тек сіз енгізе аласыз. Рұқсатыңыз бар SharePoint торабындағы кез келген файлды бөліп алуыңызға болады және файлдарды тікелей келесі 2007 Microsoft Office жүйесі бағдарламаларынан бөліп алуыңызға болады: Word, Excel, PowerPoint және Visio.

Сіз бір файлды қайтарған кезде, сіз файлға енгізген өзгерістер туралы аңғартпалар теруіңізге болады. Бұл кісілердің бір нұсқадан екінші нұсқаға өткенде файлда не өзгергенін түсінуге көмектеседі. Бұл, әсіресе, бірнеше кісі бір файлмен жұмыс істеген жағдайда немесе файл бірнеше сараптамадан өтуі ықтимал болған жағдайда пайдалы. Егер кітапхана файлдардың нұсқаларын қадағаласа, аңғартпаларыңыз кісілер алдыңғы нұсқаны қарап шығуы немесе қалпына келтіруі қажет болуы мүмкін файлдың нұсқалар жұрналының бір бөлігіне айналады.

Ұйымыңыз сізден бір файлды өңдер алдында оны бөліп алуыңызды талап етуі мүмкін. Бөліп алу қажет болған кезде, жаңа файлды бір кітапханада жасағанда немесе оны бір кітапхана кері қотарғанда оны қайтаруыңыз керек.

Бір файл сізге бөлініп алынған кезде, сіз файлды кері қайтарғанға дейін өзгерістер басқаларға көрінбейді. Кейбір жағдайларда файлды басқалар өзгерістерді көре алуы үшін қайтарғыңыз, бірақ файлмен жұмыс істеуді жалғастыра беру үшін бөліп алынған күйде сақтағыңыз келуі мүмкін. Сіз бір файлды қайтарған кезде, кітапхана үлкен және кіші нұсқалардың екеуін де қадағаламайтын және сіз үлкен нұсқаны қайтарып жатпаған болсаңыз, файлмен жұмысты жалғастыруды таңдауыңызға болады. Үлкен нұсқа әдетте алдыңғы үлкен нұсқадан айтарлықтай өзгереді, ал кіші нұсқа әдетте алдыңғы нұсқадан аздап өзгереді. Мысалы, үлкен нұсқаның ішіне жаңа мазмұнның үлкен бір бөлігі кіруі мүмкін, ал кіші нұсқаның ішіне тек емле қателеріне енгізілген түзетулер кіруі мүмкін.

Сіз Windows SharePoint Services 3.0 торабындағы бір файлды бөліп алу үшін бір Office бағдарламасын пайдаланған кезде, файл әдепкіде қатты дискіге Менің құжаттарым қалтасындағы жоба жазбалар қалтасына сақталады. Бұл орынды қатты дискідегі немесе желідегі басқа орынға өзгертуіңізге немесе бөліп алынған файлдармен жұмыс істеген кезде олардың веб серверіне сақталуын көрсетуіңізге болады. Ұйымыңыздың қажеттіліктеріне қарай, әкімшіңіз бір пайдаланушылық орынды көрсетуі немесе орынның өзгертілуін болдырмауы мүмкін.

Сіз Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 торабынан бір файлды бөліп алған кезде, файлмен жұмыс істеген кезде ол серверге сақталады, бірақ басқалар өзгерістеріңізді көрместен бұрын файлды бәрібір қайтарып қоюыңыз керек. Жағдайлардың көпшілігінде, сіз Windows SharePoint Services 3.0 торабынан бір файлды бөліп алған кезде, файлды бөліп алғаннан кейін оның қайда сақталатынын сұрайтын хабар аласыз. Файлды Windows SharePoint Services 2.0 торабынан бөліп алған кезде мұндай хабар алмайсыз.

Бір құжатты бөліп алған кезде, Office бағдарламасындағы Құжаттарды басқару тапсырмалар аймағы файлды қайтаратын пәрменмен қамтамасыз етеді.

Егер файлдардың үлкен нұсқалары да, кіші нұсқалары да қадағаланса, сізден не үлкен нұсқаны, не кіші нұсқаны қайтаруыңыз сұралуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Файлды SharePoint кітапханасынан бөліп алу

Бір Office бағдарламасында ашылып қойған файлды бөліп алу үшін осы іс ретін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, бір файлды SharePoint торабындағы кітапханадан да бөліп алуыңызға болады.

Төмендегі 2007 Office бағдарламаларында келесілерді істеңіз:

Word, Excel немесе PowerPoint

 1. Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басып, Сервер тармағын таңдаңыз да, содан кейін Бөліп алу пәрменін таңдаңыз.

  Word құжаттары әдепкіде толық бейнебетте оқу көрінісінде ашылады. Мұндай жағдайда, осы қадамды аяқтардан бұрын басып шығару орналасу схемасына ауысу үшін Басып шығару орналасу схемасы түймешігін басуыңыз қажет болуы мүмкін.

 2. Бөліп алу кезіде файл қайда сақталғанын сипаттайтын хабар шықса, OK түймешігін басыңыз.

  Жағдайлардың көпшілігінде бұл хабар сіз Windows SharePoint Services 3.0 торабынан бір файлды бөліп алған жағдайда шығады.

  Кеңес : Бөліп алу кезінде файл қайда сақтаулы екенін сипаттайтын хабарда бөліп алынған файлдармен жұмыс істеу параметрлерін өзгертуіңізге болады.

Visio

 1. Файл мәзіріндегі Бөліп алу пәрменін таңдаңыз.

 2. Бөліп алу кезіде файл қайда сақталғанын сипаттайтын хабар шықса, OK түймешігін басыңыз.

  Жағдайлардың көпшілігінде бұл хабар сіз Windows SharePoint Services 3.0 торабынан бір файлды бөліп алған жағдайда шығады.

  Кеңес : Бөліп алу кезінде файл қайда сақтаулы екенін сипаттайтын хабарда бөліп алынған файлдармен жұмыс істеу параметрлерін өзгертуіңізге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Файлды SharePoint кітапханасына қайтару

Бір файлды Office бағдарламасында ашық тұрған кезде қайтару үшін осы іс ретін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, бір файлды SharePoint торабындағы кітапханада да қайтаруыңызға болады.

Төмендегі 2007 Office бағдарламаларында келесілерді істеңіз:

Word, Excel немесе PowerPoint

 1. Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басып, Сервер тармағын таңдаңыз да, содан кейін Қайтару пәрменін таңдаңыз.

  Word құжаттары әдепкіде толық бейнебетте оқу көрінісінде ашылады. Мұндай жағдайда, осы қадамды аяқтардан бұрын басып шығару орналасу схемасына ауысу үшін Басып шығару орналасу схемасы түймешігін басуыңыз қажет болуы мүмкін.

 2. Егер сізден үлкен және кіші нұсқаның қайсысын қайтару керектігі сұралса, кішкене өзгеріс енгізген жағдайда Кіші нұсқа немесе үлкен өзгеріс енгізген жағдайда Үлкен нұсқа параметрін таңдаңыз.

 3. Нұсқа аңғартпалары жақтауына өзгерістеріңіз туралы бергіңіз келетін кез келген аңғартпаларды теріңіз.

  Бұл аңғартпалар сіз немесе басқа бір кісі алдыңғы нұсқалар туралы ақпаратты көргісі келген жағдайда пайдалы болуы мүмкін SharePoint кітапханасындағы файлдың нұсқалар жұрналының бір бөлігі ретінде пайда болады.

 4. Егер Бұл нұсқаны қайтарғаннан кейін құжатты бөліп алынған күйінде сақтау құсбелгісі бар болса, файлмен жұмысты жалғастыруды жоспарлаған жағдайда оны қоюыңызға болады.

  Бұл параметрді кітапхана нұсқаларды қадаламаған, ол барлық нұсқаларды бірдей қадағалаған немесе сіз кіші нұсқаны қайтарған жағдайда қолдануға болады. Бұл параметрді сіз лкен нұсқаны қайтарған немесе бір файлды жариялаған жағдайда қолдану мүмкін емес.

Visio

 1. Файл мәзіріндегі Қайтару пәрменін таңдаңыз.

 2. Егер сізден үлкен және кіші нұсқаның қайсысын қайтару керектігі сұралса, кішкене өзгеріс енгізген жағдайда Кіші нұсқа немесе үлкен өзгеріс енгізген жағдайда Үлкен нұсқа параметрін таңдаңыз.

 3. Нұсқа аңғартпалары жақтауына өзгерістеріңіз туралы бергіңіз келетін кез келген аңғартпаларды теріңіз.

  Бұл аңғартпалар сіз немесе басқа бір кісі алдыңғы нұсқалар туралы ақпаратты көргісі келген жағдайда пайдалы болуы мүмкін SharePoint кітапханасындағы файлдың нұсқалар жұрналының бір бөлігі ретінде пайда болады.

 4. Егер Бұл нұсқаны қайтарғаннан кейін құжатты бөліп алынған күйінде сақтау құсбелгісі бар болса, файлмен жұмысты жалғастыруды жоспарлаған жағдайда оны қоюыңызға болады.

  Бұл параметрді кітапхана нұсқаларды қадаламаған, ол барлық нұсқаларды бірдей қадағалаған немесе сіз кіші нұсқаны қайтарған жағдайда қолдануға болады. Бұл параметрді сіз лкен нұсқаны қайтарған немесе бір файлды жариялаған жағдайда қолдану мүмкін емес.

Беттің жоғарғы жағы

Бөліп алынған файлдармен жұмыс істейтін орынды өзгерту

Бұл параметр сіз бөліп алынатын келесі файлмен жұмыс істейтін орынды өзгертеді. Егер қазір бір бөліп алынған файлмен жұмыс істеп жатсаңыз, бұл іс реті оның орнын өзгертпейді.

Төмендегі 2007 Office бағдарламаларында келесілерді істеңіз:

Word, Excel немесе PowerPoint

 1. Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті басыңыз да, содан кейін бағдарламаның параметрлерін таңдаңыз: Word параметрлері, Excel параметрлері немесе PowerPoint параметрлері.

 2. Пайда болатын тілқатысу терезесіндегі Сақтау түймешігін басыңыз.

 3. Құжаттарды басқару сервер файлдарын дербес күйде өңдеу параметрлері бөлімінде төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Қатты дискідегі немесе желідегі бір орындағы бөліп алынған файлдармен жұмыс істеу үшін келесі іс ретін қолданыңыз:

   1. Бөліп алынған файлдар сақталатын жер астынан Осы компьютердегі сервер жоба жазбаларының орналасқан жері тармағын таңдаңыз.

   2. Сервер жоба жазбаларының орналасқан жері жақтауына сіз бөліп алынған файлдармен жұмыс істейтін қатты дискідегі орынды теріңіз немесе орналасқан жерді табу үшін Шолу түймешігін басыңыз.

  • Бөліп алынған файлдармен веб серверінде жұмыс істеу үшін Бөліп алынған файлдар сақталатын жер астынан Веб сервері тармағын таңдаңыз.

   Бұл параметрді таңдаған кезде, веб серверіндегі немесе файлдар сақтаулы тораптағы бөліп алынған файлдармен жұмыс істейсіз. Нақты орынды теңшеу мүмкін емес.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Visio

 1. Құралдар мәзіріндегі Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 2. Параметрлер тілқатысу терезесінің Жалпы қойындысын, содан кейін Қызмет параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Пайда болатын тілқатысу терезесіндегі Дербес күйде өңдеу параметрлері түймешігін басыңыз.

 4. Құжаттарды басқару сервер файлдарын дербес күйде өңдеу параметрлері бөлімінде төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Қатты дискідегі немесе желідегі бір орындағы бөліп алынған файлдармен жұмыс істеу үшін келесі іс ретін қолданыңыз:

   1. Бөліп алынған файлдармен қатты дискіде жұмыс істеу үшін Бөліп алынған файлдар сақталатын жер астынан Осы компьютерде орналасқан веб сервері жоба жазбалары тармағын таңдаңыз.

   2. Сервер жоба жазбаларының орналасқан жері астына сіз бөліп алынған файлдармен жұмыс істейтін қатты дискідегі орынды теріңіз немесе орналасқан жерді табу үшін Шолу түймешігін басыңыз.

  • Бөліп алынған файлдармен бір сервер орнында жұмыс істеу үшін Бөліп алынған файлдар сақталатын жер астынан Веб сервері тармағын таңдаңыз.

   Бұл параметрді таңдаған кезде, веб серверіндегі немесе файлдар сақтаулы тораптағы бөліп алынған файлдармен жұмыс істейсіз. Нақты орынды теңшеу мүмкін емес.

 5. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×