Түсініктемені қосу

Оқырмандарға қосымша контекст беретін түсініктемелер арқылы құрамындағы деректер үшін ескертпелерді жеке ұяшықтарға қосуыңызға болады. Ұяшықта түсініктеме болған кезде, ұяшықтың бұрышында қызыл көрсеткіш пайда болады. Көрсеткіні ұяшыққа апарған кезде, түсініктеме пайда болады.

Жұмыс парағындағы түсініктеменің үлгісі

Не істегіңіз келеді?

Түсініктемені қосу

Түсініктемені өңдеу

Түсініктемені жою

Түсініктемені пішімдеу

ТҮсініктеме мәтінін пішімдеу

Түсініктеменің кескінін өзгерту

Түсініктемені жылжыту немесе өлшемін өзгерту

Түсініктемелерді басқа ұяшықтарға көшіру

Түсініктемелерді және олардың көрсеткіштерін көрсету немесе жасыру

Түсініктемелер үшін әдепкі көрсету параметрлерін өзгерту

Жұмыс парағында түсініктемелерді көрсету немесе жасыру

Жұмыс парағында барлық түсініктемелерді көрсету немесе жасыру

Жаңа түсініктемелерде көрсетілетін әдепкі атауды өзгерту

Жұмыс кітабындағы барлық түсініктемелерді қарап шығу

Түсініктемелерді басып шығару

Түсініктемені қосу

 1. Түсініктемеге қосқыңыз келген ұяшықты таңдап, келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Қарау қойындысында, Түсініктемелер тобындағы Жаңа түсініктеме түймешігін басыңыз.

  • Ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктемені кірістіру пәрменін басыңыз.

   Пернелер тіркесімі     Сондай-ақ, SHIFT+F2 пернелер тіркесімін баса аласыз.

   Кеңес : Сондай-ақ, ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктеме кірістіру пәрменін басыңыз.

   Жаңа түсініктемелер жасалып және көрсеткі түсініктемеге жылжиды. Көрсеткіш ұяшықтың бұрышында пайда болады.

   Әдепкіде, жаңа түсініктемеге атау берілген. Басқа атауды пайдалану үшін түсініктемедегі атауды таңдап және содан кейін жаңа атауды тере аласыз. Бомласа, түсініктемедегі атауды таңдап және DELETE пернесін басу арқылы атауды жоя аласыз.

   Ескерту : Түсініктеме белгілеріне пайдаланылатын әдепкі атауды өзгерту үшін Жаңа түсініктемелерде көрсетілетін әдепкі атауды өзгерту бөлімін қараңыз.

 2. Түсініктеменің негізгі мәтінінде түсініктеме мәтінін теріңіз.

 3. Түсініктеме ұясын басыңыз.

  Түсініктеме жоғалып, бірақ түсініктеме көрсеткіші қалады. Түсініктемені көрінетіндей ету үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Ұяшықты бөлектеңіз.

  2. Түсініктемелер тобындағы Қарау қойындысында Түсініктемені көрсету/жасыру пәрменін басыңыз.

   Ескертулер : 

   • Әдепкіде, түсініктемелердегі мәтін 9 өлшеміндегі Tahoma қаріпін пайдаланады. Пайдаланылатын әдепкі қаріпті өзгерте алмайсыз, бірақ әрбір түсініктемедегі түсініктеме мәтінінің пішімін өзгерте аласыз. Таңдалған түсініктеме мәтініне тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктеме пішімі бөлімін басыңыз. Толық ақпарат алу үшін Түсініктемені пішімдеу бөлімін қараңыз.

   • Жұмыс парағында деректерді сұрыптаған кезде, түсініктемелер деректермен бірге сұрыпталады. Дегенмен, жиынтық кесте есебі бөлімінде есептің орналасуын өзгерткен кезде, түсініктемелер ұяшықпен бірге жылжымайды.

Беттің жоғарғы жағы

Түсініктемені өңдеу

 1. Құрамында өңдегіңіз келген түсініктемесі бар ұяшықты таңдаңыз.

 2. Қарау қойындысында, Түсініктемелер тобындағы Түсініктемені өңдеу параметрін басыңыз.

  Қарау қойындысындағы Түсініктемені өзгерту түймешігін басыңыз.

  Пернелер тіркесімі     Сондай-ақ, SHIFT+F2 пернелер тіркесімін баса аласыз.

  Ескерту : Егер таңдаған ұяшықта түсініктеме болмаса, Түсініктемені өңдеу пәрмені Түсініктемелер тобында қол жетімді болмайды. Оның орнына, Жаңа түсініктеме пәрмені қол жетімді болады.

 3. Түсініктемедегі мәтінге екі рет басып, содан кейін түсініктеменің мәтін ұясында түсініктеме мәтінін өңдеңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Түсініктемені жою

 • Жойығыңыз келген түсініктемесі бар ұяшықты таңдап, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктемені жою пәрменін басыңыз.

  • Қарау қойындысында, Түсініктемелер тобындағы Жою пәрменін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Түсініктемені пішімдеу

Әдепкіде, түсініктемелердегі мәтін 9 өлшеміндегі Tahoma қаріпін пайдаланады. Пайдаланылатын әдепкі қаріпті өзгерте алмайсыз, бірақ әрбір түсініктемедегі түсініктеме мәтінінің пішімін өзгерте аласыз. Сондай-ақ, түсініктеменің кескінін өзгерте аласыз. Мысалы, тіктөртбұрышты түсініктеменің орнына сопақ тілше дерегін пайдалана аласыз. Толық ақпарат алу үшін Түсініктеме кескінін өзгерту бөлімін қараңыз.

ТҮсініктеме мәтінін пішімдеу

 1. Пішімдегіңіз келген түсініктемесі бар ұяшықты таңдап, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктемені өңдеу пәрменін басыңыз.

  • Қарау қойындысында, Түсініктемелер тобындағы Түсініктемені өңдеу параметрін басыңыз.

   Қарау қойындысындағы Түсініктемені өзгерту түймешігін басыңыз.

   Пернелер тіркесімі     Сондай-ақ, SHIFT+F2 пернелер тіркесімін баса аласыз.

   Ескерту : Егер таңдаған ұяшықта түсініктеме болмаса, Түсініктемені өңдеу пәрмені Түсініктемелер тобында қол жетімді болмайды. Оның орнына, Жаңа түсініктеме пәрмені қол жетімді болады.

 2. Пішімдегіңіз келген түсініктеме мәтінін таңдап, содан кейін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Таңдалғанға тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Түсініктемені пішімдеу пәрменін басыңыз, содан кейін Түсініктемені пішімдеу диалогтық терезесінде қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

  • Басты қойындысындағы Қаріп тобында қажетті пішімдеу параметрлерін басыңыз.

   Ескерту : Түсініктеме мәтіні үшін Бояу түсі және Қаріп түсі параметрлері Қаріп тобында қол жетімді емес. Мәтіннің түсін өзгерту үшін таңдалған түсініктеме мәтініне тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктемені пішімдеу пәрменін басыңыз.

Түсініктеменің кескінін өзгерту

 1. Файл қойындысын басып, содан кейін Параметрлер бөлімін басыңыз.

 2. Жылдам кіру құралдар тақтасы санатын басыңыз.

 3. Пәрмендерді таңдау ұясынан Барлық пәрмендер тармағын басыңыз.

  Тізімде Кескінді өңдеу бөлімін таңдап, Қосу пәрменін нұқығыннан кейін, OK түймешігін басыңыз.

  Бұл Excel терезесінің жоғарғы сол жақ бұрышында орналасқан «Жылдам кіру құралдар тақтасына» Кескінді өңдеу түймешігін қосады.

  Жылдам қатынасу тақтасындағы кескін параметрін өңдеу

 4. Жұмыс парағында өзгерткіңіз келген кескін үшін түсініктеме бар ұяшықты таңдаңыз.

 5. Жұмыс парағындағы түсініктемені көрсету үшін Қарау қойындысындағы Түсініктемелер тобында Түсініктемені көрсету/жасыру пәрменін басыңыз.

  Қарау қойындысындағы Барлық түсініктемелерді көрсету параметрі

 6. Түсініктеменің жиегін басыңыз.

 7. Жылдам кіру құралдар тақтасында Кескінді өңдеу бөлімін басып, содан кейін Кескінді өзгерту пәрменін басыңыз.

 8. Пайдаланғыңыз келетін кескінді басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Түсініктемені жылжыту немесе өлшемін өзгерту

 1. Өзгерткіңіз келген түсініктемесі бар ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктемелерді көрсету/жасыру пәрменін басыңыз.

 2. Түсініктеме ұясының жиегін өлшемдердің өзгеру таңбалауышы көрінетіндей етіп басыңыз. Көрсеткі түсініктемеде екеніне көз жеткізіңіз.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Түсініктемені жылжыту үшін түсініктеме ұясының жиегін созыңыз немесе көрсеткі пернесін басыңыз.

  • Түсініктеменің өлшемін өзгерту үшін түсініктеме ұясының жан-жағындағы және бұрышындағы таңбалауыштарды созыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Түсініктемелерді басқа ұяшықтарға көшіру

 1. Көшіру қажет түсініктемелер бар ұяшықты немесе ұяшықтарды таңдаңыз.

 2. Басты қойындысындағы Аралық сақтағыш тобынан Көшіру пәрменін басыңыз. Түймешік суреті

  Басты қойындысындағы Көшіру түймешігін басыңыз.

  Пернелер тіркесімі     Сондай-ақ, CTRL+C пернелер тіркесімін басуға болады.

 3. қою орны жоғарғы сол жақ ұяшығын бөлектеңіз.

 4. Басты қойындысындағы Аралық сақтағыш тобында Қою түймешігінің жанындағы көрсеткіні басып, одан кейін Арнайы қою параметрін таңдаңыз.

Пернелер тіркесімі     Сондай-ақ, CTRL+ALT+V пернелер тіркесімін басуға болады.

 1. Арнайы қойылым диалогтық терезесіндегі Қою пәрменінің астынан Түсініктемелер параметрін басып, ОК түймешігін басыңыз.

 2. Жиектің жылжуынан бас тарту үшін басқа ұяшықты басыңыз немесе ESCAPE пернесін басыңыз.

  Ескерту : OK түймешігін нұқығаннан кейін, ENTER пернесін баспаңыз. Егер басылып кетсе, ұяшық мазмұны түсініктемеге қосымша қою аймағына көшіріледі.

Ескерту : мақсатты ауқым көшірілген түсініктемелерді кез келген бар түсініктемелермен ауыстыру.

Беттің жоғарғы жағы

Түсініктемелерді және олардың көрсеткіштерін көрсету немесе жасыру

Әдепкіде, ұяшықта түсініктеме бар кезде ғана, Excel бағдарламасы көрсеткішті көрсетеді. Түсініктемелерді әрқашан көрсету немесе жасыру үшін әдепкі параметрлерді өзгерту арқылы ұяшықтарды Excel бағдарламасы түсініктемелерді және көрсеткіштерді қалай көрсететінін бкасқара аласыз.

Түсініктеме терезесі және қызыл үшбұрышты көрсеткіш

1-тілше дерек Көрсеткіш

2-тілше дерек Түсініктеме

Түсініктемелер үшін әдепкі көрсету параметрлерін өзгерту

 1. Файл қойындысын басып, содан кейін Параметрлер бөлімін басыңыз.

 2. Қосымша санатындағы Көрсету бөлімінің астында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Жұмыс кітабының барлық жағында түсініктемелер мен көрсеткіштерді жасыру үшін Көрсету, түсініктемелері бар ұяшықтар үшін бөлімінің астында Түсініктемелер немесе көрсеткіштер жоқ бөлімін басыңыз.

  • Көрсеткіні ұяшықтарға апарған кезде, көрсеткіштерді көрсету үшін бірақ тек түсініктемелерді көрсету үшін Көрсету, түсініктемелері бар ұяшықтар үшін бөлімінің астынан Тек көрсеткіштер және апарған кезде тек түсініктемелер тармағын басыңыз.

  • Түсініктерді де және көрсеткіштерді де әрқашан көрсету үшін Көрсету, түсініктемелері бар ұяшықтар үшін бөлімінің астынан Түсініктемелер және көрсеткіштер тармағын басыңыз.

Жұмыс парағында түсініктемелерді көрсету немесе жасыру

 • Түсініктеме көрсеткіші бар ұяшықты немесе ұяшықтарды басып, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  • Ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін Түсініктемені көрсету/жасыру пәрменін басыңыз.

  • Қарау қойындысында, Түсініктемелер тобындағы Түсініктемені көрсету/жасыру түймешігін басыңыз.

   Қайта қарап шығу қойындысында түсініктемені көрсету/жасыру түймешігін басу

Жұмыс парағында барлық түсініктемелерді көрсету немесе жасыру

 • Рецензия қойындысының Түсініктемелер тобында Барлық түсініктемелер пәрменін басыңыз.

  Қарау қойындысындағы Барлық түсініктемелерді көрсету параметрі

  Кеңес : Барлық түсініктемелерді көрсету бөлімін қайта нұқысаңыз, жұмыс парағындағы барлық түсініктемелерді жасырады.

Беттің жоғарғы жағы

Жаңа түсініктемелерде көрсетілетін әдепкі атауды өзгерту

Excel бағдарламасы Excel параметрлері диалогтық терезесінде көрсеткен атауларды пайдалану арқылы әрбір жаңа түсініктемелерді белгілейді. Қажет болса, осы атауды өзгерте аласыз.

 1. Файл қойындысын басып, содан кейін Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 2. Жалпы санатындағы Microsoft Office жүйесін жеке реттеу бөлімінің астындағы Пайдаланушы атауы ұясында атауды теріңіз.

  Ескерту : Түсініктемені қосқан кезде Пайдаланушы атауы ұясы бос болса, Excel бағдарламасы Пайдаланушы атауы ұясының мәнін автоматты түрде өзіңіздің пайдаланушы атауыңызға орнатып, осы атауды белгі үшін пайдаланады.

Кеңес :  Дегенмен, түсініктеме белгілерін жасыра алмайсыз, бірақ белгілерді түсініктемелерден жою арқылы жоя аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс кітабындағы барлық түсініктемелерді қарап шығу

 1. Жұмыс парағында қарағыңыз келген түсініктемесі бар бірінші ұяшықты басыңыз.

 2. Әрбір түсініктемені кезекпен немесе керісінші ретпен қарау үшін Қарау қойындысындағы Түсініктемелер тобынан Келесі немесе Алдыңғы түймешіктерін басыңыз.

  Қайта қарап шығу қойындысында Келесі немесе Алдыңғы түймешігін басу

Беттің жоғарғы жағы

Түсініктемелерді басып шығару

Жұмыс парағыңыз мына жерде көрсетілгендей түсініктемелерден тұратын болса, олар парақта немесе парақтың соңында көрсетілсе де басып шығаруыңызға болады.

 1. Басып шығарғыңыз келген түсініктемелерден тұратын жұмыс парағын басыңыз.

 2. Түсініктемелерді жұмыс парағындағыдай басып шығару үшін төмендегілердің бірін орындау арқылы оларды көрсетіңіз:

 3. Жеке түсініктемені көрсету үшін түсініктемеден тұратын ұяшыққа тінтуірдің жоғымен басып, мәтінмәндік мәзірдегі Түсініктемелерді көрсету/жасыру түймешігін басыңыз.

 4. Жұмыс парағындағы барлық түсініктемелерді көрсету үшін Қайта қарап шығу қойындысындағы Түсініктемелер тобында Барлық түсініктемелерді көрсету түймешігін басыңыз.

  Қарау қойындысындағы Барлық түсініктемелерді көрсету параметрі

  Қажет болса, кез келген қабаттасқан түсініктемелерді жылжытуыңызға және өлшемін өзгертуіңізге болады. Бұны орындау үшін таңбалауыштар көрінетіндей етіп түсініктеме терезесінің шетін басыңыз.

  Оны жылжыту немесе өлшемін өзгерту үшін түсініктеме терезесінің жиегін басыңыз

  Түсініктемені жылжыту үшін түсініктеме терезесінің шетін сүйреп апарыңыз. Өлшемін өзгерту үшін терезенің қапталдарындағы және бұрыштарындағы таңбалауыштарды сүйреп апарыңыз.

 5. Беттің орналасуы қойындысындағы Бет параметрлері тобында Бет параметрлері диалогтық терезесін іске қосу үшін диалогтық терезені ашу түймешігін басыңыз.

  Бет параметрлері тобының төменгі оң жақ бұрышындағы көрсеткіні басыңыз.

 6. Парақ қойындысын басыңыз.

 7. Түсініктемелер терезесінде Парақта көрсетілгендей немесе Парақ соңында түймешігін басыңыз.

  Кесте қойындысындағы Түсініктемелер ішіндегі параметрді таңдаңыз.

 8. Диалогтық терезенің төменгі жағында Басып шығару түймешігін басыңыз. Бұл басып шығарудан бұрынғы құжатты басып шығару, бет бағдары сияқты параметрлерді өзгерту үшін Басып шығару түймешігін қайта басып шығаруға болатын Файл қойындысына және Басып шығару санатына апарады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×