Түсіну рұқсат деңгейлері

Рұқсаттар пайдаланушыларға қажетті ресурстарға кіру үшін мүмкіндік бере алады. Мысалы, рұқсаттар көмегімен пайдаланушылар кітапханадан элементті ашу немесе қосымша сайт ашу сияқты әрекеттерді жасауға мүмкіндік ала алады. Көбінесе, жалғыз рұқсаттар "рұқсаттар деңгейі" деп аталатын рұқсаттардың жиынтығына топталады. Мысалы, егер де сіз біреуге сайттағы элементтерді оқуға рұқсат бергіңіз келсе, онда оларға элементті қамтитын бетті ашу үшін де рұқсат беруіңіз керек. Рұқсатты оқу деңгейі пайдаланушы элементтерді оқып шығуы қажет барлық жалғыз рұқсаттарды қамтиды.

Уақытты үнемдеу үшін SharePoint Online бағдарламасы рұқсаттардың әртүрлі тіркестерін алдын ала анықтайды. Бұл алдын ала анықталған рұқсат деңгейлері "әдепкі рұқсат деңгейлері" ретінде белгілі.

Бұл мақала кәсіпкерліктерге арналған SharePoint Online және кәсіпқойларға арналған SharePoint Online бағдарламалары бар әдепкі рұқсат деңгейлері сипатталады.

Бұл мақалада:

Шолу

Әдепкі рұқсат деңгейлері

Рұқсат деңгейлері мен SharePoint топтары

Рұқсат деңгейлері және рұқсаттарға ие болу

Сайт, тізім және жеке рұқсаттар және рұқсат деңгейлері

Сайт рұқсаттары және рұқсат деңгейлері

Тізім рұқсаттары және рұқсат деңгейлері

Жеке рұқсаттар және рұқсат деңгейлері

Рұқсаттар мен тәуелділіктер

Сайт рұқсаттары мен тәуелді рұқсаттар

Тізім рұқсаттары мен тәуелді рұқсаттар

Жеке рұқсаттар және тәуелді рұқсаттар

Жалпы шолу

Рұқсат деңгейі SharePoint рұқсаттарының тіркесі болып табылады. Рұқсат деңгейлері пайдаланушылардың қай рұқсаттары сайтқа немесе тізімге арналғанын анықтайды, сондықтан да адамдар сайтты қарап, өзгертіп немесе басқара алатынын біледі. Әдепкіше, SharePoint бағдарламасы кейбір рұқсат деңгейлерін алдын ала анықтайды.

Әдепкі рұқсат деңгейлері

Төмендегі кесте SharePoint Online бағдарламасындағы әдепкі рұқсат деңгейлерін сипаттайды.

Рұқсат деңгейі

Сипаттама

Толық басқару

Барлық қол жетімді SharePoint рұқсаттарын қамтиды. Әдепкіше, бұл рұқсат деңгейі Иеленушілер тобына тағайындалады.Оны реттеуге немесе жоюға болмайды.

Жасақтау

Тізімдер және құжат кітапханаларын жасаңыз, беттерді өңдеп, осы сайтта тақырыптарды, жиектерді және мәнер кестесін қолданыңыз. Осы рұқсат деңгейін автоматты түрде тағайындаған SharePoint тобы жоқ.

Өңдеу

Тізімдерді қосу, өңдеу және жою; тізім элементтерін және құжаттарды қарау, қосу, өңдеу және жою. Әдепкі бойынша, бұл деңгей Мүшелер тобына тағайындалған.

Қатысу

Тізім элементтері мен құжаттарды көру, қосу, жаңарту және жою.

Оқу

Бұрыннан бар тізімдер мен құжаттар кітапханаларындағы беттер мен элементтерді қарауға болады. Құжаттарды жүктеуге болады.

Шектеулі кіру

Шектеулі кіру мүмкіндігі рұқсат деңгейі өзгеше. Ол пайдаланушыға немесе топқа нақты мазмұн элементіне кіру үшін сайт бетін немесе кітапхананы шолуға мүмкіндік береді. Әдетте, пайдаланушыға тізімдегі немесе кітапханадағы жалғыз элементке кіруге мүмкіндік берілген және кітапханадағы басқа элементтерді ашу үшін немесе өңдеу үшін рұқсаты жоқ. Шектеулі кіру мүмкіндігі рұқсат деңгейі пайдаланушының қажетті элементке кіруі қажет барлық рұқсаттарды қамтиды.

Шектеулі кіру мүмкіндігі рұқсат деңгейін тікелей пайдаланушыға немесе топқа тағайындауыңызға болмайды. Керісінше, сәйкес рұқсатты жалғыз элементке тағайындайсыз және содан кейін SharePoint бағдарламасы шектеулі кіру мүмкіндігін басқа қажетті орындарға автоматты түрде тағайындайды.

Бекіту

Беттерді, элементтер тізімін және құжаттарды өңдеңіз және бекітіңіз. Әдепкі, Бекітушілер тобында бұл рұқсаты бар.

Иерархияны басқару

Сайттар жасап, беттерді өңдеңіз, элементтердің және құжаттардың тізімін жасаңыз. Әдепкіше, бұл рұқсат деңгейі Иерархия басқарушылары тобына тағайындалады.

Шектеулі оқу

Беттерді және құжаттарды қарап шығыңыз, бірақ тарихи нұсқаларды және пайдаланушылар рұқсаттарын қарай алмайсыз.

Тек қарап шығу

Беттерді, элементтер мен құжаттарды қараңыз. Серверлік файл өңдегіші бар кез келген құжатты браузерде қарауға болады, бірақ жүктелмейді. Бейне файлдар, .pdf файлдары және .png файлдары сияқты серверлік файл өңдегіші жоқ файл түрлерін (браузерде ашылмайды) әлі де жүктеуге болады.

Қауіпсіздік ескертуі :  Office 365 жоспарлары "Сыртқы пайдаланушылардан басқа барлығы" деп аталатын қауіпсіздік тобын жасайды, бұл топта Office 365 каталогына қосылған әр адам бар (бөлек сыртқы пайдаланушылар ретінде қосылған адамдардан басқа). Қауіпсіздік тобы автоматты түрде (Мүшелер( тобына қосылады, сондықтан Office 365 бағдарламасындағы пайдаланушылар SharePoint Online сайтына қатынасып, оны өңдей алады. Осыған қоса, Office 365 жоспарлары "Компания әкімшілері" деп аталатын қауіпсіздік тобын жасайды, осы топта Office 365 әкімшілері болады (мысалы, глобалдық және шот ұсынушы әкімшілер). Бұл қауіпсіздік тобы сайт жинағының әкімшілер тобына қосылады.

Беттің жоғары бөлігі

Рұқсат деңгейлері және SharePoint топтары

Сайтқа қатынасуды тиімдірек басқаруға көмектесу үшін рұқсат деңгейлері SharePoint топтарымен бірге жұмыс істейді. SharePoint тобы — бәрінде бірдей рұқсат деңгейі бар пайдаланушылар жинағы. Яғни, SharePoint тобындағы барлық пайдаланушыларда бірдей рұқсаттар жинағы болады.

Әдепкі бойынша, SharePoint сайтының әр түрі белгілі бір SharePoint топтарын қамтиды. Мысалы, топтық сайт «Иелер», «Мүшелер» және «Кірушілер» топтарын автоматты түрде қамтиды. Жариялау порталы сайты осы топтарды және «Бекітушілер», «Құрастырушылар», «Иерархия реттеушілері» және т.с.с. сияқты тағы бірнешеуін қамтиды. Сайтты жасағанда, SharePoint сол сайт үшін алдын ала анықталған SharePoint топтарының жинағын автоматты түрде жасайды. Бұған қоса, SharePoint әкімшісі реттелетін топтарды және рұқсат деңгейлерін анықтай алады.

SharePoint топтары туралы қосымша мәлімет алу үшін SharePoint топтарын түсіну бөлімін қараңыз.

Сайтта әдепкі бойынша қамтылған SharePoint топтары мен рұқсат деңгейлері мыналарға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін:

 • Сайт үшін таңдалған үлгі

 • Бұл сайт кәсіпкерлерге арналған SharePoint Online бағдарламасының пайдаланушылары мен ортақ веб-сайтқа арналған ішкі сайт па.

 • SharePoint әкімшісі Іздеу сияқты ерекше мақсаты бар сайттағы бірегей рұқсаттар жиынтығын жасады ма

Төмендегі кестеде үш стандартты топ үшін әдепкі рұқсат деңгейлері және байланысты рұқсаттар сипатталады: «Кірушілер», «Мүшелер» және «Иелер».

Топ

Рұқсат деңгейі

Кірушілер

Оқу    Бұл деңгей келесі рұқсаттарды қамтиды:

 • Ашу

 • Элементтерді, нұсқаларды, беттерді және бағдарлама беттерін қарау

 • Пайдаланушы туралы мәліметті алу

 • Ескертулер жасау

 • «Сайттарды өздігінен жасау» параметрін пайдалану

 • Қашықтағы интерфейстерді пайдалану

 • Клиенттерді біріктіру мүмкіндіктерін пайдалану

Мүшелер

Өңдеу    Бұл деңгей «Оқу» деңгейіндегі барлық рұқсаттарды, оған қоса келесілерді қамтиды:

 • Элементтерді қарау, қосу, жаңарту және жою

 • </legacyBold>Тізімдердіқосу, өңдеу және жою

 • Нұсқаларды жою

 • Каталогтарды шолу

 • Жеке пайдаланушы мәліметтерін өңдеу

 • Жеке көріністерді басқару

 • Жеке веб-бөліктерді қосу, жаңарту немесе жою

Иелер

Толық басқару    Бұл деңгей барлық қолжетімді SharePoint рұқсаттарын қамтиды.

Рұқсат деңгейлері және рұқсаттарды иелену

Әдепкі бойынша, SharePoint бағдарламасында рұқсаттар иеленеді — яғни, сайттар жинағы деңгейінде орнатылған рұқсаттар сайттар жинағындағы әр сайтқа, тізімге және элементке көшіріледі. Яғни, SharePoint топтарын бірінші рет жасағанда орнатқан рұқсат деңгейлері әр сайтқа, тізімге, кітапханаға, қалтаға және сайттағы элементке қатынасуға әсер етеді.

Егер ұйым үшін әдепкі параметрлер қажет болса, SharePoint бағдарламасында сайттарды, тізімдерді, қалталарды және элементтерді бір мәнді қорғау арқылы рұқсаттарды тағайынндау жолын реттеуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін Бір мәнді қорғалған мазмұн дегеніміз не? бөлімін қараңыз

Сайт, тізім және жеке рұқсаттар мен рұқсат деңгейлері

SharePoint рұқсаттары мазмұнның үш санатына қарай пайдаланылады: тізім рұқсаттары, сайт рұқсаттары және жеке рұқсаттар.

Келесі бөлім осы санаттардың әрқайсысын сипаттайтын кестелерді қамтиды. Кестелер осы рұқсаттарды пайдаланатын SharePoint рұқсаттарының және рұқсат деңгейлерінің тізімін береді.

 • Сайт рұқсаттары мен рұқсат деңгейлері

 • Тізім рұқсаттары мен рұқсат деңгейлері

 • Жеке рұқсаттар және рұқсат деңгейлері

Беттің жоғары бөлігі

Сайт рұқсаттары және рұқсат деңгейлері

Сайт рұқсаттары жалпы SharePoint сайтын қолданады. Келесі кесте сайттарда қолданылатын рұқсаттарды сипаттайды және оларды пайдаланатын рұқсат деңгейлерін көрсетеді.

Рұқсат

Толық басқару

Құрастыру

Өңдеу

Үлес қосу

Оқу

Шектеулі қатынас

Бекіту

Иерархияны басқару

Шектелген оқу

Тек көру

Рұқсаттарды басқару

X

X

Веб-талдау деректерін көру

X

X

Қосалқы сайттарды жасау

X

X

Веб-сайтты басқару

X

X

Беттерді қосу және реттеу

X

X

X

X

Тақырыптар мен жиектерді қолдану

X

X

Мәнерлер кестелерін қолдану

X

X

Сайттарды жасау

X

Каталогтарды қарау

X

X

X

X

X

X

Өз бетінше сайт жасауды пайдалану

X

X

X

X

X

X

X

X

Беттерді қарау

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Рұқсаттар тізімін жасау

X

X

Пайдаланушы туралы мәліметтерді қарау

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ескертулерді басқару

X

X

Қашықтықтағы интерфейстерді пайдалану

X

X

X

X

X

X

X

X

Клиентті біріктіру мүмкіндіктері пайдалану

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ашу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Пайдаланушы туралы жеке мәліметтерді өзгерту

X

X

X

X

X

X

Беттің жоғары бөлігі

Тізім рұқсаттары және рұқсат деңгейлері

Тізім рұқсаттары тізімдер мен кітапханалардағы мазмұнға қарай қолданады. Келесі кесте тізімдер мен кітапханаларда қолданылатын рұқсаттарды сипаттайды және оларды пайдаланатын рұқсат деңгейлерін көрсетеді.

Рұқсат

Толық басқару

Жасақтау

Өңдеу

Қатысу

Оқу

Шектеулі қатынас

Бекіту

Иерархияны басқару

Шектелген оқу

Тек көру

Тізімдерді басқару

X

X

X

X

Бөліп алуды қайта анықтау

X

X

X

X

Элементтерді қосу

X

X

X

X

X

X

Элементтерді өзгерту

X

X

X

X

X

X

Элементтерді жою

X

X

X

X

X

X

Элементтерді қарау

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Элементтерді бекіту

X

X

X

Элементтерді ашу

X

X

X

X

X

X

X

X

Нұсқаларды қарау

X

X

X

X

X

X

X

X

Нұсқаларды жою

X

X

X

X

X

X

Ескертулерді жасау

X

X

X

X

X

X

X

X

Бағдарлама беттерін қарау

X

X

X

X

X

X

X

X

Беттің жоғары бөлігі

Жеке рұқсаттар және рұқсат деңгейлері

Жеке рұқсаттар жалғыз пайдаланушыға қатысты мазмұнға қарай қолданады. Келесі кесте жеке көріністер мен веб бөліктерге қарай қолданылатын рұқсаттарды сипаттайды және оларды пайдаланатын рұқсат деңгейлерін көрсетеді.

Рұқсат

Толық басқару

Құрастыру

Өңдеу

Үлес қосу

Оқу

Шектеулі қатынас

Бекіту

Иерархияны басқару

Шектелген оқу

Тек көруге болады

Жеке көріністерді басқару

X

X

X

X

X

X

Жеке веб-бөліктерді қосу немесе жою

X

X

X

X

X

X

Жеке веб-бөліктерді жаңарту

X

X

X

X

X

X

Беттің жоғары бөлігі

Рұқсаттар мен тәуелділіктер

SharePoint рұқсаттары басқа SharePoint рұқсаттарына тәуелді болуы мүмкін. Мысалы, оны көру үшін элементті аша аласыз. Осылайша, көрініс элементтер рұқсаты ашық рұқсатқа тәуелді болады.

Басқаға тәуелді SharePoint рұқсатын таңдаған кезде SharePoint бағдарламасы автоматты түрде байланысты рұқсатты таңдайды. Сол сияқты, SharePoint рұқсатын тазалаған кезде SharePoint бағдарламасы автоматты түрде соған тәуелді кез келген SharePoint рұқсатын тазалайды. Мысалы, көрініс элементтерін тазалаған кезде SharePoint бағдарламасы автоматты түрде тізімдерді басқаруды тазалайды (егер элементті көре алмасаңыз тізімді басқара алмайсыз).

Кеңес :  Тәуелділігі жоқ жалғыз SharePoint рұқсаты "Ашу" болып табылады. Барлық басқа SharePoint рұқсаттар соған тәуелді болады. Реттеу рұқсат деңгейін байқап көру үшін "Ашу" пәрменін тазаласаңыз болғаны. Ол автоматты түрде басқаларды да тазалайды.

Келесі бөлімдер әрбір рұқсат санатына арналған SharePoint рұқсаттарын сипаттайды, Әрбір рұқсат үшін кесте тәуелді рұқсаттарды көрсетеді.

 • Сайт рұқсаттары мен тәуелді рұқсаттар

 • Тізім рұқсаттары мен тәуелді рұқсаттар

 • Жеке рұқсаттар мен тәуелді рұқсаттар

Беттің жоғары бөлігі

Сайт рұқсаттары мен тәуелді рұқсаттар

Төмендегі кестеде сайттарға қатысты рұқсаттар сипатталған және оларға тәуелді рұқсаттарды көрсетеді.

Рұқсат

Сипаттамасы

Тәуелді рұқсаттар

Рұқсаттарды басқару

Веб-сайтта рұқсат деңгейлерін жасаңыз және өзгертіңіз, әрі пайдаланушылар мен топтарға рұқсаттарды тағайындаңыз.

Элементтерді бекіту, рұқсаттар тізімін жасау, ашу

Веб-талдау деректерін көру

Веб-сайтты пайдалану туралы есептерді көріңіз.

Элементтерді бекіту, ашу

Қосалқы сайттарды жасау

Топ сайттары, жиналыс жұмыс кеңістігінің сайттары және құжат жұмыс кеңістігінің сайттары сияқты қосалқы сайттарды жасау.

Беттерді қарап шығу, ашу

Веб-сайттарды басқару

Басқару мазмұнын қамтитын веб-сайтқа арналған барлық басқару тапсырмаларын орындаңыз.

Беттерді қарап шығу, ашу

Беттерді қосу және реттеу

HTML беттерін немесе веб-бөлік беттерін қосыңыз, өзгертіңіз немесе жойыңыз, әрі Windows SharePoint Services үйлесімді өңдегішті пайдалана отырып веб-сайтты өңдеңіз.

Элементтерді қарау, каталогтарды қарау, беттерді қарау, ашу

Тақырыптар мен жиектерді қолдану

Бүкіл веб-сайтқа тақырыпты немесе жиектерді қолданыңыз.

Беттерді қарау, ашу

Мәнерлер кестелерін қолдану

Веб-сайтқа мәнерлер кестесін (.css файлы) қолданыңыз.

Беттерді қарау, ашу

Топтарды жасау

Сайттар жиынының кез келген жерінде пайдаланатын пайдаланушылардың тобын жасау.

Беттерді қарау, ашу

Каталогтарды шолу

SharePoint Designer немесе Web DAV сияқты интерфейсті пайдаланып веб-сайтта файлдар мен қалталарды нөмірлеңіз.

Беттерді қарап шығу, шу

Өз бетінше сайт жасауды пайдалану

Сайттарды өздігінен жасау мүмкіндігін пайдаланып веб-сайтты жасаңыз.

Беттерді қарау, ашу

Беттерді қарау

Веб-сайттағы беттерді көріңіз.

Ашу

Рұқсаттар тізімін жасау

Веб-сайттағы, тізімдегі, қалтадағы, құжаттағы немесе тізім элементіндегі рұқсаттар тізімін жасаңыз.

Элементтерді қарау, элементтерді ашу, нұсқаларды қарау, каталогтарды қарау, беттерді қарау, ашу

Пайдаланушы туралы мәліметтерді қарау

Веб-сайттағы пайдаланушылар мен топтар туралы ақпаратты көріңіз.

Ашу

Ескертулерді басқару

Веб-сайттағы барлық пайдаланушылар үшін ескертулерді басқару

Элементтерді қарау, хабарландыруларды жасау, беттерді қарау, ашу

Қашықтықтағы интерфейстерді пайдалану

Веб-сайтқа кіру үшін SOAP, Web DAV немесе SharePoint Designer интерфейстерін пайдаланыңыз.

Ашу

Ашу*

Веб-сайт, тізім немесе қалтаны сол контейнердегі элементтерге кіру үшін ашыңыз.

Тәуелді рұқсаттар жоқ

Пайдаланушының жеке мәліметтерін өңдеу

Пайдаланушыға суретті қосу сияқты жеке мәліметтерді өзгертуге рұқсат беру.

Пайдаланушы туралы мәліметтерді қарау, ашу

Беттің жоғары бөлігі

Тізім рұқсаттары және тәуелді рұқсаттар

Төмендегі кестеде тізімдерге және кітапханаларға қолданылатын рұқсаттар сипатталған және оларға тәуелді рұқсаттарды көрсетеді.

Рұқсат

Сипаттамасы

Тәуелді рұқсаттар

Тізімдерді басқару

Тізімдерді жасау және жою, тізімге бағандарды қосу немесе жою және тізімнің жалпы көріністерін қосу немесе жою.

Элементтерді қарап шығу, Беттерді қарап шығу, Ашу, Жеке көріністерді басқару

Бөліп алуды қайта анықтау

Басқа пайдаланушы үшін таңдалған құжатты алып тастау немесе қайтару.

Элементтерді қарап шығу, беттерді қарап шығу, ашу

Элементтерді қосу

Элементерді тізімдерге қосыңыз, құжаттарды құжаттар кітапханаларына қосыңыз және веб-талқылау түсініктемелер қосыңыз.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Элементтерді өзгерту

Тізімдердегі элементтерді өңдеңіз, құжаттар кітапханаларындағы құжаттарды өңдеңіз, құжаттардағы веб-талқылау түсініктемелерін өңдеңіз және құжаттар кітапханаларындағы веб-бөлік беттерін реттеңіз.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Элементтерді жою

Тізімнен элементтерді, құжаттар кітапханасынан құжаттарды және құжаттардағы веб-талқылау түсініктемелерін жойыңыз.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Элементтерді қарау

Тізімдердегі элементтерді, құжаттар кітапханаларындағы құжаттарды және веб-талқылау түсініктемелерін көріңіз.

Беттерді қарау, ашу

Элементтерді бекіту

Тізім элементінің нұсқасының немесе құжат нұсқасының қосымша нөмірін бекіту.

Элементтерді өзгерту, элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Элементтерді ашу

Сервердегі файлдар өңдегіштерін қолданатын құжаттардың көзін қарау.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Нұсқаларды қарау

Тізім элементінің және құжаттың бұрынғы нұсқаларын қарау.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Нұсқаларды жою

Тізім элементінің және құжаттың бұрынғы нұсқаларын жою.

Элементтерді қарау, нұсқаларды қарау, беттерді қарау, ашу

Ескертулерді жасау

Электрондық пошта хабарландыруларын жасау.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Бағдарлама беттерін қарау

Тізімде немесе құжаттар кітапханасында құжаттар мен көріністерді көрсету.

Ашу

Беттің жоғары бөлігі

Жеке рұқсаттар және тәуелді рұқсаттар

Төмендегі кестеде жеке көріністерге және веб-бөліктерге қолданылатын рұқсаттар сипатталады және оларға тәуелді рұқсаттарды көрсетеді.

Рұқсат

Сипаттамасы

Тәуелді рұқсаттар

Жеке көріністерді басқару

Тізімдердің жеке көріністерін жасау, өзгерту және жою.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Жеке веб-бөліктерді қосу немесе жою

Веб-бөлік бетінде жеке веб-бөліктерді қосу және жою.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу, жеке веб-бөліктерді жаңарту

Жеке веб-бөліктерді жаңарту

Жеке ақпаратты көрсету үшін веб-бөліктерді жаңарту.

Элементтерді қарау, беттерді қарау, ашу

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×