Түсті, мөлдірлікті өзгерту немесе суретті қайта бояу

Сурет түсінің қарқындылығын (қанықтығын) және түс реңкін (температураны) лайықтауға, қайта бояуға немесе кез-келген түстің мөлдірлік өзгертуге болады. Суретіңізге бірнеше түс әсерін қолдануға болады.

Қызғылт гүлдердің суреті

Қызғылт гүлдердің бастапқы суреті

Түс қанықтығы өзгертілген қызғылт гүлдердің суреті

Түс қанықтығы 66%-ға өзгертілген бірдей сурет

Жасыл көкке қайта бояу әсері қолданылған сурет

Көгілдірге қайта бояу әсері бар бірдей сурет

Қызылға қайта бояу әсері қолданылған сурет

Қызылға қайта бояу әсері бар бірдей сурет

Не істеу қажет?

Сурет түсінің қарқындылығын өзгерту

Суреттің реңкін өзгерту

Суретті қайта бояу

Түстің мөлдірлігін өзгерту

Сурет түсінің қарқындылығын өзгерту

Қанықтық дегеніміз түстің қарқындылығы. Суреттің жоғары қанықтығы оны жандандырады, ал қанықтығы төмен түстерді сұр реңкке өзгертеді.

 1. Түс қанықтығын өзгерту қажет суретті нұқыңыз.

 2. Суреттермен жұмыс істеу астында Пішім қойындысының Реттеу тобынан Түс пәрменін таңдаңыз.

  PowerPoint таспа суреті

  Реттеу тобы Пішімі қойындысында Суреттермен жұмыс істеу астында

  Егер Пішім немесе Суреттермен жұмыс істеу қойындылары көрінбесе, суретті таңдағаныңызды тексеріңіз. Суретті таңдау және Пішім қойындысын ашу үшін суретті екі рет нұқуыңыз керек болуы мүмкін.

 3. Түс қанықтығы түзетулерінің ең қарапайым біреуін таңдау үшін Алдын ала орнатылғандар түймешігін басып, қажетті нобайды нұқыңыз.

  Кеңес : Тінтуір меңзерін әсерлердің кез-келгеніне апарып, динамикалық алдын ала қарап алу көмегімен қажеттісін таңдап алғанға дейін суреттің бұл әсердегі көрінісін көруге болады.

 4. Түс қанықтылығын баптау үшін Суреттің түс параметрлері түймешігін басыңыз.

  Бұл параметрлер туралы қосымша анықтаманы Суретті пішімдеу (Суреттің түс аумағы) бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Суреттің реңкін өзгерту

Камера түстер температурасын дұрыс өлшемеген жағдайда суретте бір түс реңкі (суретте бір түстің басым болуы) көрінуі мүмкін, бұл суретті тым көк немесе тым қызғылт сары етіп көрсетеді. Мұны түстер температурасын көбейту және азайту арқылы сурет бөліктерін кеңейтіп, сурет жақсырақ көрінетіндей түзетуге болады.

 1. Реңкін өзгерту қажет суретті таңдаңыз.

 2. Суреттермен жұмыс істеу астында Пішім қойындысының Реттеу тобынан Түс параметрін таңдаңыз.

  PowerPoint таспа суреті

  Реттеу тобы Пішімі қойындысында Суреттермен жұмыс істеу астында

  Егер Пішім немесе Суреттермен жұмыс істеу қойындылары көрінбесе, суретті таңдағаныңызды тексеріңіз. Суретті таңдау және Пішім қойындысын ашу үшін суретті екі рет нұқуыңыз керек болуы мүмкін.

 3. Түс реңкі түзетулерінің ең қарапайым біреуін таңдау үшін Алдын ала орнатылғандар түймешігін басып, қажетті нобайды нұқыңыз.

  Кеңес : Тінтуір меңзерін әсерлердің кез-келгеніне апарып, динамикалық алдын ала қарап алу көмегімен қажеттісін таңдап алғанға дейін суреттің бұл әсердегі көрінісін көруге болады.

 4. Түс қанықтылығын баптау үшін Суреттің түс параметрлері түймешігін басыңыз.

  Бұл параметрлер туралы қосымша анықтаманы Суретті пішімдеу (Суреттің түс аумағы) бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Суретті қайта бояу

Суретіңізге сұр түс реңктері немесе сепия сияқты бекітілген мәнерлеу әсерін қолдануға болады.

 1. Қайта боялатын суретті таңдаңыз.

 2. Суреттермен жұмыс істеу астында Пішім қойындысының Реттеу тобынан Түс пәрменін басыңыз.

  PowerPoint таспа суреті

  Реттеу тобы Пішімі қойындысында Суреттермен жұмыс істеу астында

  Егер Пішім немесе Суреттермен жұмыс істеу қойындылары көрінбесе, суретті таңдағаныңызды тексеріңіз. Суретті таңдау және Пішім қойындысын ашу үшін суретті екі рет нұқуыңыз керек болуы мүмкін.

 3. Ең қарапайым Қайта бояу түзетулерінің біреуін таңдау үшін Алдын ала орнатылғандар түймешігін басып, қажетті нобайды нұқыңыз.

  Кеңес : Тінтуір меңзерін әсерлердің кез-келгеніне апарып, динамикалық алдын ала қарап алу көмегімен қажеттісін таңдап алғанға дейін суреттің бұл әсердегі көрінісін көруге болады.

 4. Қосымша түстерді, оның ішінде тақырып түсінұсқаларын, Стандартты қойындысындағы түстерін немесе теңшелген түстерді қолдау үшін Қосымша нұсқалар параметрін таңдаңыз. Сурет түстер нұсқасы көмегімен қайта боялады.

  Кеңес : Қайта бояуды жойып, ал басқа сурет түзетулерін қалдыру үшін Қайта бояу жоқ деген бірінші әсерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Түстің мөлдірлігін өзгерту

Жоғарғы жағында қабаттасқан кез келген мәтінді жақсы көрсету, суреттерді әрбірінің жоғарғы жағына қабаттастыру немесе бөлектеуге суреттің бөлігін жою немесе жасыру үшін суреттің бөлігін мөлдірлік етіп жасауға болады.

Суреттердегі мөлдір аумақтар олар басылып шығатын қағаз бетінің түсіне сәйкес келеді. Веб-беті сияқты электрондық дисплейде мөлдір аумақтар өңнің түсіне сәйкес келеді.

Суреттегі түстердің біреуін ғана мөлдір етуге болады. Жалғыз түсті аумақтар (мысалы, көк аспан) шын мәнінде жіңішке түс нұсқаларының қатарынан жасалуы мүмкін. Таңдалған түс кішкентай аумақта ғана көрінуі мүмкін. Сондықтан, мөлдірлік әсерін көру қиынға түсуі мүмкін.

Суретте бірден артық түстерді мөлдір ету үшін басқа бейне түзету бағдарламасын пайдалануға болады, ол үшін суретті PNG файлы сияқты мөлдірлік ақпаратын сақтайтын пішімде сақтаңыз және файлды Office құжатына кірістіріңіз.

 1. Ішінен мөлдір аймақтар жасау қажет суретті таңдап алыңыз.

 2. Суреттермен жұмыс істеу астында Пішім қойындысының Реттеу тобынан Түс пәрменін таңдаңыз.

  PowerPoint таспа суреті

  Реттеу тобы Пішімі қойындысында Суреттермен жұмыс істеу астында

  Егер Пішім немесе Суреттермен жұмыс істеу қойындылары көрінбесе, суретті таңдағаныңызды тексеріңіз. Суретті таңдау және Пішім қойындысын ашу үшін суретті екі рет нұқуыңыз керек болуы мүмкін.

 3. Мөлдір түсті орнату пәрменін таңдап, сурет немесе бейненің мөлдір ететін түсін нұқыңыз.

  Мөлдір түсті орнату пәрмені көмегімен суретті толықтай мөлдір не жартылай мөлдір етуге болмайды. Суретті толықтай мөлдір не жартылай мөлдір ету үшін Office құжатына тікбұрыш сияқты кескінді кірістіріп, кескінді қажетті суретпен толтырыңыз және суретті толтырудың Мөлдірлік параметрін өзгертіңіз.

  Мөлдір түсті орнату параметрін мөлдір емес нүктелік кескін суреттері үшін және кейбір суреттер үшін қолдануға болады. анимацияланған GIF пішіміндегі суреттерде мөлдір аумақтар жасалынбайды. Дегенмен, қимылдатылған GIF пішіміндегі суреттерді түзететін бағдарламада мөлдірлік түзетулерін жасап, файлды Office құжатына қайта кірістіруге болады.

  Ескертулер : 

  • Суретке қолданған түстер өзгертулері мен басқа барлық әсерлерді жою үшін Реттеу тобында Суретті ысыру пәрменін таңдаңыз.

  • Сонымен қатар, суретіңізге көлеңкелер, шағылысулар және жылтырлар сияқты көркем әсерлерін қосуға немесе суретіңіздің жарықтығы мен контрастын өзгертуге болады.

  • Бір уақытта бір ғана әсер қолдана алатындықтан Үлгі бойынша пішімдеу параметрі көмегімен бірдей түзетулерді бірнеше суретке жылдам қолдануға болады. Бірдей түзетулерді бірнеше суретке қолдану үшін әсер қосылған суретті таңдап, Басты қойындысындағы Үлгі бойынша пішімдеу пәрменін екі рет нұқыңыз және әсерлерді қосу қажет суреттерді нұқыңыз. Аяқтағанда ESC пернесін басыңыз.

   Аралық сақтағыш тобындағы Үлгі бойынша пішімдеу

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×