Түймешікті теңшеу жолдары

Пішін үлгісіне түймешікті кірістірген соң, оны Түймешік сипаттары тілқатысу терезесіндегі сипаттары мен параметрлерін өзгертіп теңшей аласыз. Тілқатысу терезесін ашу үшін, пішін үлгісінде сипаттарын өзгерту қажет болған түймешіктің үстінде қос шертім етіңіз.

Төменгі кесте түймешігін теңшеудің кейбір жолдарын сипаттайды және оларды не үшін теңшеу қажет болуының себептерін ұсынады. Кесте Түймешік сипаттары тілқатысу терезесінің параметрлерін қолдану тәртібі туралы егжей-тегжейлі мәліметтер бермесе да, ол қатынаулы болған параметрлердің көлемі туралы түсінік ұсынады.

Қойынды

Тапсырма

Егжей-тегжейлі мәлімет

Жалпы

Түймешікке әрекетті тағайындау

Әрекет тізімінде, пайдаланушы түймешікке нұққанда не орындалуын қалауыңызды анықтаңыз. Егер түймешік деректерді біртұтас деректер көзіне жіберуін қаласаңыз, Жіберу түймешігін басыңыз. Егер түймешікке басылған сәтте ереже яки өзгертпелі кодтің жегілуін қаласаңыз, Ережелер және өзгертпелі код параметрін таңдаңыз.

Қатынаулы әрекеттер

Жіберу және Ережелер мен таңдамалы код әрекеттері әрдайым қолданылады. Басқа түймешік әрекеттерін қолдану пішін үлгісінің қалай құрастырылғанына және пішін үлгісінің дерекқор немесе веб қызметі сияқты сыртқы деректер көзінен деректерді сұрайтын немесе оған жіберетін деректік қосылымды қамтитын-қамтымайтынына байланысты.

Әрекет

Сипаттама

Жіберу

Бұл әрекет  —пішініне арналған стандартты жіберу функциясын бастайды, бұл пайдаланушының Файл мәзіріндегі Жіберу түймешігін нұқығанымен бірдей. Таңдамалы жіберу әрекетін бастау үшін Ережелер мен таңдамалы код, содан кейін деректерді жіберуге арналған ережені жасаңыз.

Ережелер мен таңдамалы код

Бұл әрекет түймешік нұқылғанда ережені іске қосады немесе таңдамалы кодты іске қосады. Мысалы, сіз деректерді пішіннен веб қызметіне автоматты түрде жіберетін немесе деректерді электрондық пошта хабары түрінде, жауап ретінде, түймешікті нұқитын пайдаланушыға жіберетін ережені жасай аласыз. Ережені анықтау үшін Ережелер түймешігін нұқыңыз. Кодты анықтау үшін Пішін кодын өзгерту түймешігін нұқыңыз.

Сұрауды жегу

Егер пішін дерекқорға немесе веб қызметіне қосылса, бұл әрекет деректерді сұрауға пайдаланылатын жолақтарға енгізілген мәндерге қарай дерекқорды немесе веб қызметін сұрайды.

Жаңа жазба

Егер пішін дерекқорға немесе веб қызметіне қосылса, бұл әрекет пайдаланушының жаңа деректерді енгізу алуы үшін пішіндегі мәндерді өшіреді.

Жою & Жіберу

Егер пішін дерекқорға немесе веб қызметіне қосылса, бұл әрекет сұрау ретінде қайтарылған дерекқордан жазбаларды жояды.

Жаңарту

Егер пішін дерекқорға немесе веб қызметіне қосылса, бұл әрекет сұрау ретінде қайтарылған дерекқордағы немесе немесе веб қызметіндегі деректерді жаңартады.

Пішінді жаңарту

Веб шолғышында толтыруға құрастырылған пішінде бұл әрекет айырмалық мәнердегі пішін деректерін жаңартады. Мысалы, пайдаланушылар пішіндегі басқа басқару элементіне енгізетін мәндерге қарай өзгертетін Қорытынды жолағын елестетіңіз. Сол басқару элменттеріндегі мәндер өзгергенде пішінді жаңартуға жол бермеу үшін сізге сол ерекше басқару элементтерінің серверіне деректерді жібермей қоюға болады. Содан кейін сіз пайдаланушылар қорытындыларды қолмен жаңарту үшін нұқитын Қорытынды жолағы қатарына Пішінді жаңарту түймешігін қоса аласыз. Пайдаланушылар шолғыштағы пішінді бейнелегенде немесе толтырғанда, Пішінді жаңарту әрекеті көрінеді.

Жалпы

Түймешік белгісін өзгерту

Белгі жолағында, түймешік бетінде бейнеленетін мәтінді теріп кірітіңіз. Егер түймешік үстіндегі мәтіндің пішіндегі мәндерге қарай өзгеруін қаласаңыз, Формуланы кірістіру параметріне нұқыңыз Түймешік суреті , сонан соң сіз пайдалануды қалаған мән сақталған өрісті таңдаңыз. Мәселен, сіз жапсырмасына Басқарушығажіберу түймешігін жасауыңыз мүмкін, бұл жерде Басқарушы пайдаланушы пішіндің басқа жерлерінде Басқарушы мәтін ұясына теріп кірітетін ат болады.

Жалпы

Түймешік ұқсатқышын алу

Осы қойындыдағы ұқсатқыш тізімін пайдаланып түймешікті код ішінде айқындауға болады. Түймешік ұқсатқышының әдепкі атауын есте сақтап қалу үшін қолайлы етіп өзгертуге да болады.

Жалпы

Өзгертпелі кодті жазу

Пішін кодын өңдеу параметріне нұқып Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) бағдарламасын ашқан соң, оның ішінде түймешіктің істес тәртібін автоматтандыру үшін өзгертпелі кодті жазуға болады.

Жалпы

Түймешіктің істес тәртібін автоматтандыру үшін ережелерді тағайындау

Ережелер параметріне нұқып Ережелер тілқатысу терезесін ашқан соң, оның ішінде түймешік басылғанда жегілетін ережелерді жасауға болады. Мәселен, пайдаланушылар түймешікті басқанда, жаңа пішінді ашатын яки көрініс ауыстыратын ережені орнатуыңыз мүмкін.

Бейнелеу

Шартты пішімдеуді қосу

Басқару элементінің шығуы, оның көрінуі пайдаланушылардың пішінге енгізетін мәндеріне қарай өзгертілетін Шартты пішімдеу тілқатысу терезесін ашу үшін Шартты пішімдеу түймешігін нұқыңыз. Мәселен, егер белгілі көзге құсбелгі қойылмаған болса бір немесе көбірек түймешіктер жасырылатын етіп баптауға болады.

Өлшемі

Өлшемді, шегіністі, және жақтау арасын реттеу

Сіз Биіктігі және Ені жолақтарына мәндерді енгізу арқылы басқару элементінің өлшемін қолмен анықтай аласыз. Сонымен бірге сіз басқару элементінің мазмұнын немесе жақтау жолақтарын қоршайтын буфер орнының көлемі болып табылатын және басқару элементінің жиегі мен кез келген қоршаған мәтіннің немесе пішін үлгісіндегі басқару элементтері арасындағы көлем болып табылатын толтыруды өзгерту арқылы басқару элементінің іші мен сыртындағы аралықты нақтылай аласыз.

Қосымша

Қалқыма сөзкөмекті белгілеу

Пайдаланушылар меңзерлерін басқару элементі арқылы жылжытқанда түсіндірме ескерімдерді шығару үшін Қалқымалы кеңес жолағындағы қалаған мәтініңізді енгізіңіз. Бейнебеттегі ақпаратты синтезделген сөйлеу немесе зағиптарға арналған қаріптер жаңартылмалы бейнебет ретінде қолдануға мүмкіндік беретін бейнебетті қарап шығу утилиталары сияқты арнайы мүмкіндік көмектері ақпаратты пайдаланушыларын түсіндіру үшін осы қалқымалы кеңестерге жиі сүйенеді.

Қосымша

Қойынды көрсеткіштерінің тәртібін өзгерту

Сіз пішін үлгісінің жалпы қойындылар ретіндегі басқару элементінің орнын өзгерте аласыз. Қойындылар реті пішіндегі кезелімі бір жолақтан немесе нысаннан келесісіне пайдаланушылар TAB немесе SHIFT+TAB пернелерін басқанда жылжитын рет болып табылады. Пішін үлгісіндегі барлық басқару элементтеріне арналған әдепкі мәндегі қойынды көрсеткішінің параметрлі 0 болып табылады, бірақ қойындылар реті 1-ден басталады. Яғни, Қойынды көрсеткіші жолағындағы 1 бар кез келген басқару элементіне пайдаланушылар TAB пернесін басқанда алдымен қатынас жасалады. Қойынды көрсеткіші жолағындағы 2 бар кез келген басқару элементіне екінші қатынас жасауға болады және тағы сол сияқты. Қойынды көрсеткіші жолағындағы 0 бар кез келген басқару элементтері қойындылар ретінде соңғы келеді. Егер сіз қойындылар ретіндегі басқару элменттерін өткізіп жібергіңіз келсе, Қойынды көрсеткіші жолағына -1 енгізіңіз.

Қосымша

Пернелер тіркесімін тағайындау

Сіз пернетақта лақабын анықтау үшін Қатынас пернесі терезесіндегі әріпті немесе санды тере аласыз. Пернетақта лақаптары пайдаланушыларға тінтуірді жылжытудың орнына пернелер тіркесімін басу арқылы басқару элементін шарлауға мүмкіндік береді. Егер сіз пішін үлгіңіздегі пернетақта лақаптарын пайдалануды таңдасаңыз, сізге лақаптары бар пайдаланушыларға хабарласу керек. Мысалы, Сатушы мәтін жолағына арналған пернетақта лақабы бар екенін пайдаланушылардың білуіне мүмкіндік беру үшін мәтін жолағынан кейін сіздің (ALT+S) теруіңіз мүмкін.

Шолғыш пішіндері

Деректерді серверге қайта жіберу параметрлерін теңшеу

Шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтағаныңызда ғана Шолғыш пішіндері қойындысы шығады. Бұл мүмкіндікті пайдаланып, пайдаланушылар пішіндегі түймешікті басқанда деректердің серверге жіберілуін бақылауға болады.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×