Тізім терезесін немесе тізімді өрісті пайдаланып таңдаулар тізімін жасау

Тізім терезесін немесе тізімді өрісті пайдаланып таңдаулар тізімін жасау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

When entering data on forms in Access desktop databases, it can be quicker and easier to select a value from a list than to remember a value to type. A list of choices also helps ensure that the value entered in a field is appropriate. A list control can connect to existing data, or it can display fixed values that you enter when you create the control. Read on to learn about the list controls available for Access forms, and how to create and customize them.

Ескерту : Бұл мақалада Access веб-бағдарламаларына қолданылмайды.

Не істегіңіз келеді?

Тізім терезесі басқару элементтерінің түрлерімен танысу

Шеберді пайдаланып тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасау

Пішінге іздеу өрісін қосу арқылы тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасау

Шеберді пайдаланбай тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасау

Пішін көрінісінде пішін ашық тұрған кезде мәндер тізімін өңдеу

Тізім терезесін немесе тізімді өрісті реттеу

Тізім терезесі басқару элементтерінің түрлерімен танысу

Access бағдарламасы пішіндер үшін екі тізім басқару элементін қамтамасыз етеді — тізім терезесі және тізімді өріс.

Тізім терезесі    Тізім терезесі басқару элементі мәндер немесе таңдаулар тізімін көрсетеді. Тізім терезесінде деректер жолдары болады және оның өлшемі әдетте әрқашан бірнеше жол көрінетіндей күйде болады. Жолдарда тақырыппен немесе тақырыпсыз көрінетін бір немесе бірнеше баған болуы мүмкін. Тізімдегі жолдардың бәрін басқару элементінде көрсету мүмкін болмаса, Access бағдарламасы басқару элементінде жылжыту жолағын көрсетеді. Пайдаланушы тізім терезесінде берілген мәндерді ғана таңдай алады; тізім терезесіне мәнді енгізу мүмкін емес.

Тізім терезесі

Тізімді өріс    Тізімді өріс басқару элементі таңдаулар тізімін ықшамырақ түрде көрсетуге мүмкіндік береді; ашылмалы тізім көрсеткісі басылғанша тізім жасырын күйде болады. Сондай-ақ, тізімді өріс тізімде жоқ мәнді енгізуге мүмкіндік береді. Сонымен, тізімді өрісте мәтіндік өріс пен тізім терезесінің мүмкіндіктері болады.

Тізімді өрісті (ашылмалы тізімді) пайдалану

1. Ашылмалы тізімді көрсету үшін көрсеткіні басыңыз.

2. Ашылмалы тізімдегі опцияны басыңыз.

List boxes and combo boxes can be bound or unbound controls. These controls can look up values in a fixed list that you type yourself, or they can look up values in a table or query. To create a bound list box or combo box that looks up values in a table or query, make sure the form is based on a жазба көзі that includes a сыртқы кілт field or Іздеу өрісі. This makes it possible to create the relationships that are needed to link the data in the list box or combo box to the data on the form.

Шеберді пайдаланып тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасау

 1. Шарлау аумағында пішінді тінтуірдің оң жағымен басып, Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бұл процедурада пішін кестемен немесе сұраумен байланыстырылған деп есептеледі. Егер пішін байланыстырылмаған болса, кейбір қадамдар қолданылмайды. Пішіннің кестемен немесе сұраумен байланыстырылғанын анықтау мақсатында сипаттар кестесін көрсету үшін F4 пернесін басыңыз. Сипаттар кестесінің Деректер қойындысында Жазбалар көзі сипат терезесі пішінмен байланыстырылған кестені немесе сұрауды көрсетеді.

 2. On the Design tab, in the Controls group, ensure that Use Control Wizards Түймешік суреті is selected.

 3. Тізім терезесі Түймешік суреті құралын немесе Тізімді өріс Түймешік суреті құралын басыңыз.

 4. Пішінде тізім терезесін немесе тізімді өрісті орналастырғыңыз келген жерді басыңыз.

  • Таңдауыңызға байланысты тізім терезесі шебері немесе тізімді өріс шебері іске қосылады.

 5. Шебер басқару элементі үшін мәндерді қалай алу керектігін сұраса, келесілердің бірін орындаңыз:

  • Ағымдағы деректерді жазбалар көзінен көрсеткіңіз келсе, Тізім терезесінің/тізімді өрістің мәндерді кестеден немесе сұраудан іздеуін қалаймын опциясын таңдаңыз.

  • Сирек өзгеретін мәндердің тұрақты тізімін көрсеткіңіз келсе, Қажетті мәндерді өзім енгіземін опциясын таңдаңыз.

  • Егер басқару элементін деректерді енгізу құралы ретінде пайдаланудың орнына, іздеу әрекетін орындау үшін пайдаланғыңыз келсе, Тізім терезесінде/тізімді өрісте мен таңдаған мәнге негізделіп пішінде жазбаны табу опциясын таңдаңыз. Бұл жағдайда пайдаланушы енгізетін мәнге негізделіп іздеу әрекетін орындайтын ендірілген макросы бар байланыстырылмаған басқару элементі жасалады.

 6. Мәндердің көрсетілу жолын көрсету үшін нұсқауларды орындаңыз.

 7. Шебердің бірінші бетіндегі алғашқы екі опцияның біреуін таңдасаңыз, шебер сіз мәнді таңдаған кезде Access бағдарламасының нені істеуі керектігін сұрайды. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • бос басқару элементі жасау үшін Кейінірек пайдалану үшін мәнді есте сақтау түймешігін басыңыз. Мұндай жағдайда Access таңдалған мәнді пайдаланушы тарапынан өзгертілгенше немесе пішін жабылғанша сақтайды, бірақ ол мәнді кестеге жазбайды.

  • байланыстырылған басқару элементі жасау үшін Мәнді осы өрісте сақтау түймешігін басыңыз, сонан соң басқару элементімен байланыстырғыңыз келген өрісті таңдаңыз.

 8. Келесі түймешігін басып, басқару элементі үшін белгі енгізіңіз. Бұл белгі басқару элементінің жанында көрсетіледі.

 9. Дайын түймешігін басыңыз.

Пішінге іздеу өрісін қосу арқылы тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасау

Пішінге іздеу өрісін қосу арқылы тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасауға болады.

 1. Кестеде іздеу өрісін жасаңыз. Сіз жасайтын іздеу өрісінде бір немесе бірнеше мән болуы мүмкін.

  Іздеу өрістерін жасау туралы қосымша мәліметтер алу үшін Бірнеше мәнді сақтауға мүмкіндік беретін іздеу өрісін қосу немесе өзгерту мақаласын қараңыз.

 2. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Іздеу өрісін қамтитын жазбалар көзіне негізделген жаңа пішін жасаңыз. Мысалы, шарлау аумағында іздеу өрісі бар кестені немесе сұрауды таңдаңыз, сонан соң Жасау қойындысындағы Пішіндер тобынан Пішін Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

   Access іздеу өрісі үшін тізімді өрісті автоматты түрде жасайды.

  • Тізім терезесін немесе тізімді өрісті пішінге қосу:

   1. Құрастырушы көрінісінде іздеу өрісін қамтитын жазбалар көзіне негізделген пішінді ашыңыз.

   2. Егер Өрістер тізімі аумағы көрінбесе, оны көрсету үшін Alt+F8 пернелерін басыңыз.

   3. Іздеу өрісін екі рет басыңыз немесе іздеу өрісін Өрістер тізімі аумағынан пішінге апарыңыз. Access бағдарламасы өріспен байланыстырылған тізімді өрісті автоматты түрде жасайды.

    Кеңес : Тізімді өрісті тізім терезесіне (немесе керісінше) өзгерту үшін басқару элементін тінтуірдің оң жағымен басып, контекстік мәзірдегі Өзгерту түймешігін басыңыз, сонан соң басқару элементінің қажетті түрін басыңыз.

Шеберді пайдаланбай тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасау

Шеберді пайдаланбай тізім терезесін немесе тізімді өрісті жасаған кезде басқару элементінің көптеген сипаттарын өзіңіз орнатасыз. Нақты бір сипат туралы қосымша мәліметтер қажет болса, тиісті сипат терезесін басып, F1 пернесін басыңыз.

 1. Пішінді құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. On the Design tab, in the Controls group, ensure that Use Control Wizards is not selected.

  Түймешік суреті

 3. Тізім терезесі Түймешік суреті құралын немесе Тізімді өріс Түймешік суреті құралын басыңыз.

 4. Өлшемдері стандартты болатын басқару элементін жасау үшін пішіннің ішінде бір рет басыңыз немесе басқару элементінің қажетті өлшеміне жеткенше басып тартыңыз.

 5. Басқару элементі таңдалып тұрғанда оның сипаттар кестесін ашу үшін F4 пернесін басыңыз.

 6. Келесі кестедегі нұсқауларға сәйкес Жолдар көзінің түрі және Жолдар көзі сипаттарын орнатыңыз.

Оны орындау үшін...

Жолдар көзінің түрі сипатын келесі мәнге орнатыңыз...

және жолдар көзі сипатын төмендегідей етіп орнатыңыз:

Мәндерді кестеден немесе сұраудан немесе SQL нұсқауының нәтижелерінен көрсету

Кесте/Сұрау

Ашылмалы тізімнен тізім терезесінде немесе тізімді өрісте көрсеткіңіз келген мәндер болатын кестені немесе сұрауды таңдаңыз.

–немесе–

Type an SQL statement.

–немесе–

Сұрау құрастырғышты ашу үшін сипаттар кестесінің Деректер қойындысынан Builder button түймешігін басыңыз. Сұрау құрастыру туралы қосымша мәліметтер алу үшін Сұрауды пайдаланып деректерді таңдау мақаласын қараңыз.

Мәндердің тұрақты тізімін көрсету

Мәндер тізімі

Тұрақты мәндер тізімін нүктелі үтірлермен (;) бөліп енгізіңіз. Мысалы, Солтүстік;Оңтүстік;Шығыс;Батыс

–немесе–

Сипаттар кестесінің Деректер қойындысындағы Builder button түймешігін басып Тізім элементтерін өңдеу диалогтық терезесін ашыңыз, сонан соң элементтерді бөлек жолдарға енгізіңіз.

Өрістер тізімін кестеден немесе сұраудан көрсету

Өрістер тізімі

Ашылмалы тізімнен тізім терезесінде немесе тізімді өрісте көрсеткіңіз келген өріс атаулары болатын кестені немесе сұрауды таңдаңыз.

 1. Басқару элементінде бірнеше бағанды көрсеткіңіз келсе, Бағандар саны сипат терезесін басып, қажетті бағандар санын енгізіңіз. Бағандардың ендерін реттеу үшін Баған ендері сипатын орнатыңыз. Әрбір сипат туралы қосымша мәліметтер алу үшін курсорды сипат терезесіне қойып, F1 пернесін басыңыз.

 2. Егер Access бағдарламасының таңдалған мәнді сақтауын қаласаңыз, Басқару элементінің деректер көзі сипат терезесін басып, тізім терезесімен немесе тізімді өріспен байланыстырғыңыз келген өрісті таңдаңыз.

Пішін көрінісінде пішін ашық тұрған кезде мәндер тізімін өңдеу

Егер тізім терезесінің немесе тізімді өрістің Жолдар көзінің түрі сипаты Мәндер тізімі күйіне орнатылса, пішін Пішін көрінісінде ашық тұрғанда мәндер тізімін өңдеуге болады — Құрастырушы көрінісіне немесе Орналасу көрінісіне ауысу, сипаттар кестесін ашу және тізімді өзгерту қажет болғанда басқару элементінің Жолдар көзі сипатын өңдеу қажет емес.

Ескерту : Мәндер тізімін өңдеу үшін Мәндер тізімін өңдеуге рұқсат беру сипаты тізім терезесі немесе тізімді өріс үшін Иә мәніне орнатылуы тиіс.

Мәндер тізімін пішін көрінісінде өңдеу

Курсор тізім терезесіне немесе тізімді өріске кіргенде (басу немесе терезеге өту арқылы) түймешік тізімнің төменгі жағында көрінеді.

Тізім элементтерін өңдеу түймешігі бар тізімді өріс

 1. Тізім элементтерін өңдеу диалогтық терезесін ашу үшін түймешікті басыңыз.

 2. Әрбір элементті бөлек жолда сақтап тізім элементтерін өңдеңіз.

 3. Жаңа жазбалар үшін әдепкі мәнді таңдау үшін Әдепкі мән терезесіндегі ашылмалы тізім көрсеткісін басып, қажетті мәнді басыңыз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Мәндер тізімін пішін көрінісінде өңдеуді болдырмау

 1. Шарлау аумағында пішінді тінтуірдің оң жағымен басып, Құрастырушы көрінісі немесе Орналасу көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Таңдау үшін басқару элементін басыңыз және сипаттар кестесін көрсету үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінің Деректер қойындысында Мәндер тізімін өңдеуге рұқсат беру сипатын Жоқ мәніне орнатыңыз.

 4. Файл және Сақтау түймешігін басыңыз немесе Ctrl+S Түймешік суреті пернелерін басыңыз.

Мәндер тізімін өңдеу үшін басқа пішінді көрсету

Әдепкіде Access бағдарламасы мәндер тізімін өңдеу үшін ендірілген пішінді қамтамасыз етеді. Егер осы мақсатта пайдаланғыңыз келген басқа пішін болса, пішіннің атауын Тізім элементтерін өңдеу пішіні сипатына былай енгізе аласыз:

 1. Шарлау аумағында пішінді тінтуірдің оң жағымен басып, контекстік мәзірде Құрастырушы көрінісі немесе Орналасу көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Таңдау үшін басқару элементін басыңыз және сипаттар кестесін көрсету үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінің Деректер қойындысында Тізім элементтерін өңдеу пішіні сипат терезесіндегі ашылмалы тізім көрсеткісін басыңыз.

 4. Мәндер тізімін өңдеу үшін пайдаланғыңыз келген пішінді басыңыз.

 5. Файл және Сақтау түймешігін басыңыз немесе Ctrl+S Түймешік суреті пернелерін басыңыз.

Тізім терезесін немесе тізімді өрісті реттеу

Құрастырушы көрінісінде пішін ашық тұрғанда тізім терезесінің немесе тізімді өрістің таңдалғандығына көз жеткізіңіз және басқару элементінің сипаттар кестесін ашу үшін F4 пернесін басыңыз. Сонан соң келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Тізім терезесіндегі немесе тізімді өрістегі сұрыптау ретін өзгерту    Тізім терезесі немесе тізімді өрісті жасау үшін шеберді пайдалансаңыз, Access бағдарламасы тізімді құрайтын жолдарды автоматты түрде бірінші көрінетін баған бойынша сұрыптайды. Егер басқа сұрыптау ретін көрсеткіңіз келсе немесе басқару элементінің Жолдар көзі сипатын сақталған сұрауға орнатқан болсаңыз, келесі процедураны орындаңыз:

  • Деректер қойындысын басыңыз, сонан соң Жолдар көзі сипат терезесін басыңыз.

  • Сұрау құрастырғышты ашу үшін сипаттар кестесінің Деректер қойындысынан Builder button түймешігін басыңыз.

  • Сұрыптағыңыз келген баған үшін Сұрыптау жолында қажетті сұрыптау ретін көрсетіңіз.

 • Тізім терезесінен немесе тізімді өрістен бағанды байланыстыру

  Тізім терезесінің немесе тізімді өрістің Байланыстырылған баған сипат терезесінде бағанның тізім терезесінде немесе тізімді өрісте орналасуына сәйкес келетін санды көрсетіңіз. Мысалы, 1 саны енгізілсе, тізім терезесіндегі немесе тізімді өрістегі бірінші баған Басқару элементінің деректер көзі сипатында көрсетілген өріспен байланыстырылады. Бағандарды санағанда жасырылған бағандарды да ескеру қажет.

  Байланыстырылған баған сипатын 0 мәніне орнатсаңыз, Access бағдарламасы бағандардың біреуінен алынған мәннің орнына тізім индексін сақтайды. Бұл мүмкіндік тізім мәнінің орнына сандар қатарын сақтау қажет болғанда пайдалы болады.

 • Пішіндегі тізім терезесінде немесе тізімді өрісте бағанды жасыру

  • Баған ендері сипат терезесінде жасырғыңыз келген баған немесе бағандар үшін 0 санын енгізіңіз.

   Мысалы, сізде байланыстырылған екі бағанды тізімді өріс бар делік және ондағы Жеткізуші идентификаторы бағанының ені 0,5" және Жеткізушінің аты бағанының ені 2". Жеткізуші идентификаторы бағаны тізімдегі бірінші баған, сондықтан Баған ендері сипаты 0,5";2" мәніне орнатылады. Жеткізуші идентификаторы бағанын жасыру үшін Баған ендері сипатын 0";2" мәніне орнатыңыз. Жасырылса да Жеткізуші идентификаторы бағаны байланыстырылған баған болып қалады.

 • Ескерту : Тізімді өрісте, тізім көрсетілмеген кезде, бірінші көрінетін баған тізімді өрістің мәтін терезесі бөлігінде көрсетіледі. Мысалы, жоғарыдағы мысалдағы Жеткізушінің аты бағаны көрсетілер еді, себебі Жеткізуші идентификаторы бағаны жасырылған. Егер Жеткізуші идентификаторы бағаны жасырылмаған болса, ол Жеткізушінің аты бағанының орнына көрсетілер еді.

 • Пішіндегі тізімді өріске баған тақырыптарын қосу

  • Баған тақырыптарын көрсету үшін Баған тақырыптары сипат терезесінде Иә түймешігін басыңыз. Тізімді өрістерде тақырыптар тізім ашық тұрғанда ғана көрінеді.

   Егер тізімді өріс немесе тізім терезесі жазбалар көзіне негізделсе, Access бағдарламасы жазбалар көзінен алынған өріс атауларын баған тақырыптары ретінде пайдаланады. Егер тізімді өріс немесе тізім терезесі тұрақты мәндер тізіміне негізделсе, Access бағдарламасы мәндер тізіміндегі деректердің алғашқы n элементін (Жолдар көзі сипаты) баған тақырыптары ретінде пайдаланады, мұндағы n = Бағандар саны сипатында орнатылған сан.

 • Пішіндегі тізімді өріс үшін «теру кезінде толтыру» мүмкіндігін ажырату

  • Автоалмастырым сипат терезесінде Жоқ түймешігін басыңыз.

   Автоалмастырым сипаты Жоқ мәніне орнатылса, мәнді тізімнен таңдау керек немесе толық мәнді теру керек.

 • Пішіндегі тізімді өрістің тізім терезесі бөлігінің енін орнату

  • Тізім ені сипат терезесінде ағымдағы өлшем бірлігін (Windows басқару тақтасында орнатылған) пайдаланып қажетті енді енгізіңіз. Әдепкіден басқа өлшем бірлігін пайдалану үшін өлшем көрсеткішін қосыңыз. Мысалы, 2 см енгізіңіз. Жылжыту жолағы үшін жеткілікті орын қалдырыңыз.

   Тізімді өрістің тізім терезесі бөлігінің ені мәтін бөлігінің енінен үлкенірек болуы мүмкін, бірақ ол кішірек болмайды. Әдепкі параметр (Авто) орнатылса, тізімді өрістің тізім терезесі мен мәтін терезесінің ендері бірдей болады.

 • Пішіндегі тізімді өрісте көрсетілетін жолдардың ең көп санын орнату

  • Тізім жолдары сипат терезесіне санды енгізіңіз.

   Егер жолдардың нақты саны Тізім жолдары сипатында көрсетілген саннан асып кетсе, тізімді өрісте тік жылжыту жолағы көрінеді.

 • Тізімді өріс жазбаларын пішіндегі тізімді өрістің тізім бөлігіндегі элементтермен шектеу

  • Тізімге шектеу сипат терезесінде Иә түймешігін басыңыз.

   Ескерту : 

  • Егер тізімді өрісте көрсетілетін бірінші баған байланыстырылмаған баған болса, Access бағдарламасы Тізімге шектеу сипаты Жоқ мәніне орнатылса да тізімдегі жазбаларды шектейді.

  • Егер Тізімге шектеу сипаты Жоқ мәніне орнатылса, тізімде жоқ жазбаны енгізгенде, егер тізімді өріс байланыстырылған болса, жазба негізгі өрісте сақталады, бірақ тізімге қосылмайды. Тізімге жаңа жазбалар қосу үшін Тізімде жоқ сипатын және Тізімде жоқ оқиғасын пайдаланыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×