Тізім не кітапхана үшін нұсқаларды басқару мүмкіндігін қосу және теңшеу

Сіз файлдардың не тізім элементтерінің нұсқаларын басқарған кезде, әрбір нұсқа нөмірленеді және нұсқа журналының бөлігі ретінде сақталады. Ұйымыңыздағы пайдаланушылар нұсқа журналын көре алады және, қажет болса, бұрынғы нұсқаларды қалпына келтіре алады. Сіз нұсқаларды басқаруға әсер ететін бірнеше параметрлерді теңшей аласыз, сонымен қатар, нұсқалардың қайсысын және нешеуін сақтауды да. Нұсқаларды басқарумен бірлесіп, әрекет қылатын параметрлерді де теңшеуге болады, мысалы мазмұнды мақулдауды немесе файлдарды тексеруді талап ету.

Осы мақалада

Шолу

Сақталатын нұсқалар санын басқару

Нұсқаларды бақылау мүмкіндігін қосу

Тізімде не кітапханада мазмұнды мақұлдауды талап ету

Кітапханадағы файлдарға бөліп алу мүмкіндігін талап ету

Тізімдердегі және кітапханалардағы нұсқаларды басқару сізге дамудағы ақпараттарды басқару және, қажет болса, бұрынғы нұсқаларды көруге және қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Тізімдерде, барлық нұсқалар бірдей басқарылады. Кітапханаларда, сіз нұсқалардың бәрін бірдей басқаруды не кейбір нұсқаларды үлкен нұсқа ретінде, мысалы жаңа бөлім анықтамалыққа қосылатын нұсқаларды, және кейбірлерін кіші нұсқа ретінде, мысалы емле қатесі түзетілген нұсқаларды, басқаруды белгілей аласыз.

Сақтау үшін бос орынды басқаруға жәрдемдесу үшін, сіз сақтауды қалаған нұсқалар санын белгілей аласыз. Нұсқалар санын шектеу сізге сервердегі бос орындарды басқаруға жәрдемдеседі, және нұсқа журналының аса үлкейіп, жарамсыз болуына жол бермейді. Пайдаланушылар бұрынғы кіші нұсқалардың үстінен бар болған нұсқаларды жаза алады, егер олар файлдар журналын аса көп кіші өзгертулермен толтырып тастауды қаламаса.

Негізгі және кіші нұсқаларды басқару

Егер сіздің ұйымыңыз әдетте файлдардың көп жоба жазбаларын жасаса, негізгі және кіші нұсқалардың екеуін де бақылау тиімді болуы мүмкін. Пайдаланушылар олар енгізетін өзгертулердің деңгейлерін ажырата алады және файл сол пайдаланушылар басқа адамдардың көруін қалаған сатыға жеткен кезде хабарласа алады. Мысалы, ұйымыңыз анықтамалық үстінен істеп тұрған кезде, сіз және тобыңыз мүшелері жаңа бөлім қосылғанда, нұсқаларды негізгі ретінде белгілеуі және мазмұнның жобасы жазылған кезде, кіші нұсқа ретінде белгілеуі мүмкін.

Нұсқалардың екі түрін де бақылау нұсқа журналын аса мәнді етуге көмектеседі. Мысалы, негізгі нұсқа файлды дамытудың бақылау нүктесі болып табылады, мысалы сараптау не таратылу үшін басқаларға жіберілудегі файл. Кіші нұсқа әдетте кіші бағдарлама болып табылады, мысалы сіз әлі мазмұнды жазып тұрған кезде сақтайтын не қайтаратын нұсқа, немесе ішінде кейбір кіші қателерді түзететін нұсқа.

Негізгі және кіші нұсқаларды бақылағанда, сіз нұсқаны негізгі ретінде белгілемесеңіз, нұсқа әдепкіде кіші нұсқа ретінде сақталады. Біреу файлды сақтап, оны жапқаннан соң, нұсқа кіші нұсқа ретінде бақыланады; файл негізгі нұсқа болуы үшін жариялануы тиіс. Егер автор файлды бөліп, оны қайтарса, авторға негізгі нұсқаны не кіші нұсқаны таңдауға кеңес беріледі.

Сіз тізім не кітапхананы жасаған уақытта, нұсқаларды бақылау мүмкіндігін теңшегеніңізде, әдепкіде қарапайым нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосылады, және сізде негізгі және кіші нұсқаларды бақылау мүмкіндігін қосу параметрі болмайды. Алайда, сіз осы мақалада баяндалған іс рәсімдерін қолдану арқылы кейінірек қосымша параметрлерді белгілей аласыз.

Нұсқаларды бақылауға әсер ететін басқа параметрлер

Сіз нұсқаларды бақылауға әсер ететін басқа параметрлерді теңшей аласыз. Тізімдер мен кітапханаларда, сіз мазмұнның мақұлдануын талап етуіңіз мүмкін  — бұл параметр кейбірде мазмұнды бақылау деп аталады. Кітапханаларда, сіз файлдардың бөліп алынуын талап етуіңіз мүмкін. Бұл өзгертулер жөніндегі қайшылықтардың алдын алуға және, адамдар файлдарды қайтарған кезде, оларға файлдар туралы аңғартпаларды енгізуге жәрдемдеседі.

Мазмұнды мақұлдау

Мазмұнды мақұлдау талап етілгенде, тізім элементі не файл оларды мақұлдауға рұқсаты бар кейбіреулер мақұлдағаны не қабылдамағаны дейін жоба жазба немесе күту күйінде қалады. Егер элемент не файл мақұлданса, оған тізімде не кітапханада Мақұлданған күйі тағайындалады, және тізім не кітапхананы көруге рұқсаты бар пайдаланушыларға бейнеленеді. Егер элемент не файл қабылданбаса, ол күту күйінде қалады және тек қана жоба жазбаларды көруге рұқсаты бар адамдарға көрінеді.

Сіз мақұлдауды талап ететін кітапханада негізгі және кіші нұсқаларды бақылау мүмкіндігін қосқаннан соң, сіз жұмыс үрдісін қоса аласыз, егер сіз не ұймыңыздан басқа біреу оны жасаған болса. Жұмыс үрдісі файлдарыңыз сараптау не мақұлдау сияқты іскери үдірістер арқылы қалай жылжуын басқарады. Сіз жұмыс үрдісін негізгі нұсқалар қайтарылғаннан соң, мақұлдау үрдісін басқара аласыз.

Әдепкіде, күту элементі немесе файл тек қана оның жасаушысына және тізімдерді басқару рұқсатына ие адамдарға көрінеді, бірақ сіз пайдаланушылардың басқа топтары элемент не файлды көре алуын белгілей аласыз. Егер кітапханаңыз негізгі және кіші нұсқаларды бақылауға орнатылған болса, файлды өңдейтін пайдаланушы біріншіден файлдың негізгі нұсқасын жариялауға тиісті.

Бөліп алуды талап ету

Бөліп алуды талап ету тобыңызға нұсқаларды бақылауды толық пайдалануға жәрдемдеседі, себебі адамдар әдейі нұсқа қашан жасалуын белгілейді. Нұсқа тек қана кейбір пайдаланушы файлды бөліп алып, оны өзгертіп, сонан соң оны қайтарғанда жасалады. Бөліп алу талап етілмеген кезде, кейбіреу біріншіден файлды сақтаған кезде нұсқа жасалады және сол адам бұл нұсқа жапқаннан соң, ол жаңартылады. Егер сол адам не басқа біреу файлды тағы бір рет ашып, оны сақтаса, жаңа нұсқа жасалады. Жағдайға қарап, сіз бірнеше нұсқалардың жасалуын жоспарламауыңыз мүмкін, егер, мәселен, сізге файлға өзгертулер енгізуді аяқтаудан әуелі кездесуге қатынасу үшін файлды жабуға тиісті болсаңыз.

Бөліп алу талап етілген кезде, пайдаланушылар файлды бөліп алмай, файлдарды қоса, файлдарды өзгерте, немесе файл сипаттарын өзгерте алмайды. Пайдаланушылар файлдарды қайтарғаннан соң, бұл пайдаланушыларға олар енгізген өзгертулер туралы аңғартпалар беру кеңес етіледі, және бұл көбірек мәнге ие нұсқа журналын жасауға көмектеседі.

Жоба жазба элементтерді кім көре алатынын анықтау

Сіз файлдардың және тізім элементтерінің жоба жазбаларын кім көре алуын теңшей аласыз. Жоба жазбалар екі жағдайда жасалады:

 • Негізгі және кіші нұсқаларды бақылайтын кітапханада файлдың кіші нұсқасы жасалған не жаңартылған кезде

 • Мазмұнды мақұлдау талап етілген тізімде не кітапханада тізім элементі не файл жасалып не жаңартылып, бірақ әлі мақұлданбаған болс.

Сіз негізгі және кіші нұсқаларды бақылаған кезде, пайдаланушылар кіші нұсқаларды көре және оқи алуынан әуелі олар файлдарды өңдеу рұқсатына ие болуға тиісті болу-болмасын белгілей аласыз. Бұл параметр қолданылған кезде, файлды өңдеу рұқсатына ие болған пайдаланушылар файлмен жұмыс істей алады, бірақ тек қана оқу рұқсатына ие болғандар кіші нұсқаларды көрмейді. Мысалы, файл өңделіп тұрған кезде, сіз кітапханаңызға қатынасу мүмкіндігіне ие болған әрбір пайдаланушылардың аңғартпалар мен өзгертулерді көруін қаламауыңыз мүмкін. Егер негізгі және кіші нұсқалар бақыланып тұрған болса және әлі ешкім негізгі нұсқаны жарияламаған болса, файл жоба жазба элементтерді көруге рұқсаты бар пайдаланушыларға көрінбейді.

Мазмұнды мақұлдау талап етілген кезде, сіз мақұлдануды күтудегі файлдарды оқуға рұқсаты бар пайдаланушылар, өңдеуге рұқсаты бар адамдар, немесе тек қана авторлар не элементтерді мақұлдауға рұқсаты бар адамдар көре алуын белгілей аласыз. Егер негізгі және кіші нұсқалардың екеуі бақыланып тұрған болса, файл мақұлдануға жіберілмес бұрын, автор негізгі нұсқаны жариялауы керек. Мазмұнды мақұлдау талап етілген кезде, мазмұнды оқуға рұқсаты бар, бірақ жоба жазба элементтерді көруге рұқсаты болмаған пайдаланушылар файлдың ақырғы мақұлданған не негізгі нұсқасын көреді.

Тізім не кітапхана рұқсаттары

Тізімдер мен кітапханалар нұсқаларды бақылауға және бөліп алуға қатысты пайдаланушыға не белгілі топқа қолданылатын рұқсат деңгейіне қарай өзгеретін рұқсаттарды иеленеді. Рұқсат деңгейлерін өңдей алатын кейбіреу бұл рұқсаттарды түрліше теңшей алады немесе теңшелген рұқсат деңгейлерімен жаңа топты жасай алады.

Бұл рұқсаттар кітапханаңызды икемді түрде басқару мүмкіндігін береді. Мысалы, сізге файлдың өзін өшіруге рұқсаты болмай, оның нұсқаларын өшіре алатын кейбіреу керек болуы мүмкін. Нұсқаларды жою рұқсаты Элементтерді өшіру рұқсатымен бірдей емес, сондықтан сіз басқарудың теңшелген деңгейін ұсына аласыз. Рұқсаттар және рұқсат деңгейлерін теңшеу туралы толық ақпаратқа сілтемелерді т.б. қараңыз бөлімінен табыңыз.

Төмендегі кесте нұсқаларды бақылауға және бөліп алуға қатысты рұқсаттарды және олар қайсы рұқсат деңгейіне қолданылуын көрсетеді.

Рұқсат

Әдепкі рұқсат деңгейі

Нұсқаларды қарап шығу

Толық басқару, Құрастыру, Үлес қосу және Оқу

Нұсқаларды жою

Толық басқару, Жасақтау және Үлес қосу

Бөліп-алуды жауып тастау

Толық басқару және жасақтау

Элементтерді мақұлдау

Толық басқару және жасақтау

Беттің жоғарғы жағы

Сақталатын нұсқалар санын басқару

Сіз тізімде не кітапханада сақталатын тізім элементтерінің немесе файлдардың нұсқалары санын шектей аласыз, бұл сервердегі бос орындарды сақтауға көмектеседі. Егер тобыңыз бірталай санды нұсқаларды жасаса, нұсқалардың санын шектеу тобыңызға бұрынғы нұсқаларды дұрысырақ басқару және табу мүмкіндігін береді. Мысалы, егер тобыңыз үлкен санды нұсқаларды бірнеше айлар не жылдар ішінде сақтаса, мүшелерге керекті нұсқаларды табу үшін нұсқа журналы ішінде шолу қиынға түсуі мүмкін. Егер тобыңызға бұрынғы нұсқалардың қайсысын болса да, қарап шығу не сақтау қажет болса, сақталатын нұсқалар санын шектемеңіз не сақталатын нұсқалар көлемін жоғары санға орнатыңыз.

Егер кітапханаңыз негізгі және кіші нұсқаларды бақыласа, сіз файлдардың қанша негізгі нұсқаларды сақтауды және неше негізгі нұсқаларда кіші нұсқалар болуын таңдай аласыз . Әдепкіде, әрбір негізгі нұсқада көбімен 511 жоба жазба (кіші нұсқалар) болуы мүмкін.

Тобыңыздың жұмыс істеу жолына қарай, тәрізі тобыңызға ең соңғы кіші нұсқалар керек болуы мүмкін, мысалы жақында өңделген нұсқа. Уақыт өтуімен, тобыңызға ескірек кіші нұсқалар көп керек болмайды. Әдетте, негізгі нұсқалар бақылау нүктесі болып табылады, мысалы сарапталуға не жариялануға жіберілген файл, ал кіші нұсқа торап мүшелерінің бәріне оқу үшін дайын болмаған орындалудағы жұмыс болып табылады.

Егер тізім не кітапхана негізгі нұсқалар санын шектесе, сол сан шегіне жеткен кезде, ең бұрынғы нұсқалар жойылады. Мысалы, егер тек қана 20 нұсқаны сақтауға болса, және тобыңыз 25 нұсқаны жасаса, тек қана 6-дан 25-ке дейінгі нұсқалар сақталады. Егер тағы бір нұсқа жасалса, тек қана 7-ден 26-ға дейінгі нұсқалар сақталады. Егер тізіміңізде не кітапханаңызда нұсқалар саны шектелген болса, үлес қосушылар нұсқалар саны шегіне жеткеннен соң, ең бұрынғы нұсқалар жойылуын білуі керек.

Маңызды : Ұйымыңызда сақталатын нобайлар санын шектеу орнатылған болса, сақталу шегіне жеткенде бұрынғы нобайлар жойылады. Олар себетке жіберілмейді.

Кіші нұсқалар үшін негізгі нұсқалар саны шектелген кітапханада, нұсқалар санының шегіне жеткеннен соң, кіші нұсқалар бұрынғы негізгі нұсқалар үшін жойылады. Мысалы, 10 негізгі нұсқаға арналған жоба жазбаларды сақтасаңыз және тобыңыз 15 негізгі нұсқаны жасаса, ең бұрынғы нұсқалардың негізгі нұсқалары ғана сақталады. Ең бұрынғы бес негізгі нұсқамен байланысты кіші нұсқалар  — мысалы 1.2 не 2.3 — жойылады, бірақ негізгі нұсқалар  — 1, 2, және тағы басқалар — сақталады, егер кітапханаңыз да негізгі нұсқалар санын шектемесе.

Беттің жоғарғы жағы

Нұсқаларды бақылау мүмкіндігін қосу

 1. Тізім немесе кітапханаашылмаған болса, Жедел іске қосу ішіндегі атауын нұқыңыз.

  Сіздің тізіміңіздің немесе кітапханаңыздың атауы шығарылмаса, Тораптың толық мазмұнын көру түймешігін нұқып, одан кейін одан кейін тізіміңіздің немесе кітапханаңыздың атауын нұқыңыз.

  Параметрлер мәзірінде Settings menu Тізім параметрлері түймешігін немесе ашып отырған кітапхананың параметрлерін нұқыңыз.

  Мысалы, құжаттар кітапханасында Құжаттар кітапханасының параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Негізгі параметрлер тармағының астындағы Нобайлау параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Барлық тізім элементтері үшін, нұсқаларды бақылауды белгілеу үшін Элемент нұсқаларының журналы бөліміндегі Тізімдегі элемент өңделген сайын, бір нұсқа жасау параметрін таңдаңыз.

  • Файлдар үшін, нұсқаның тек қана бір түрін бақылауды белгілеу үшін Құжат нұсқаларының журналы бөлімінде Негізгі нұсқаларды жасау параметрін таңдаңыз.

  • Файлдар үшін, негізгі және кіші нұсқалардың екеуін бақылауды белгілеу үшін Құжат нұсқаларының журналы бөлімінде Негізгі және кіші (жоба жазбаларды) нұсқаларды жасау параметрін таңдаңыз.

 4. Сіз файлдардың немесе элементтердің сақталатын нұсқаларының саные белгілей аласыз. Элемент нұсқаларының журналы бөлімінде немесе Құжат нұсқаларының журналы бөлімінде төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Сақталатын тізім элементтерінің нұсқалар санын белгілеу үшін, Нұсқалардың мынау санын орнату құсбелгісін қойып, сонан соң сіз сақтауды қалаған нұсқалар санын теріңіз.

  • Сақталатын тізім элементтерінің негізгі нұсқалар санын белгілеу үшін, Негізгі нұсқалардың мынау санын орнату құсбелгісін қойып, сонан соң сіз сақтауды қалаған негізгі нұсқалар санын теріңіз.

  • Жоба жазбалар сақталатын негізгі нұсқалар санын белгілеу үшін, Жоба жазбалар сақталатын негізгі нұсқалардың мынау санын орнату құсбелгісін қойып, сонан соң жоба жазбалар (кіші нұсқалар) сақталатын негізгі нұсқалардың санын теріңіз.

 5. ОК түймешігіне нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімде не кітапханада мазмұнды мақұлдауды талап ету

Сіз тізім немесе кітапхана орнатқанда, тізім не кітапханаға жіберілетін элементтерді не файлдарды  — немесе элементтерге не файлдарға енгізілген өзгертулерді — мақұлдауды талап етуіңіз мүмкін.

Осы мазмұнды растау параметрлері қолданылған жағдайда өзгертілген тармақ немесе файл оны растауға құқылы тұлғамен расталғанша немесе қабылданбағанша тоқтатылған күйде қалып қояды. Тармақ немесе файл расталған жағдайда ол тізімде немесе кітапханада Расталған күйіне ауыстырылып, тізімді немесе кітапхананы көруге рұқсаты бар кез келген тұлғаға көрсетіледі. Тармақ немесе файл қабылданбаған жағдайда ол тоқтатылған күйде болып, жобаларды көруге рұқсаты бар тұлғаға ғана көрсетіледі.

Әдепкіде тоқтатылған тармақты немесе файлды өзінің жасаушысы немесе бетті басқаруға рұқсаты бар адамдар ғана көре алады, дегенмен, сіз пайдаланушылардың басқа топтары тармақты немесе файлды көре алу мүмкіндігін белгілей аласыз.

 1. Тізім немесе кітапханаашылмаған болса, Жедел іске қосу ішіндегі атауын нұқыңыз.

  Сіздің тізіміңіздің немесе кітапханаңыздың атауы шығарылмаса, Тораптың толық мазмұнын көру түймешігін нұқып, одан кейін одан кейін тізіміңіздің немесе кітапханаңыздың атауын нұқыңыз.

  Параметрлер мәзірінде Settings menu Тізім параметрлері түймешігін немесе ашып отырған кітапхананың параметрлерін нұқыңыз.

  Мысалы, құжаттар кітапханасында Құжаттар кітапханасының параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Негізгі параметрлер тармағының астындағы Нобайлау параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 3. Мазмұнды мақұлдау бөлімінің Жіберілген элементтер үшін мазмұнды мақұлдауды талап ету керек пе? параметрі астында, Иә түймешігіне нұқыңыз.

 4. ОК түймешігіне нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кітапханадағы файлдарға бөліп алу мүмкіндігін талап ету

Сіз Windows SharePoint Services 3.0 сыйысымды кез келген бағдарламадан файлды алғаннан кейін, сіз желіден ажыраған болсаңызда, компьютеріңіздің қатты дисктегі файлмен жұмыс істей аласыз. Көшірме серверіңіздің әдепкі күйде Құжаттарым қалтасының ішіндегі SharePoint Жоба жазбалары қалтасы болып табылатын Жоба жазбалары қалтасында сақталады. Дегенмен, сіз кейбір тұтынғыштық бағдарламада оның орналасу орнын өзгерте аласыз. Қатты дисктегі файлда жұмыс істеу көп жағдайда сервердегі файлмен жұмыс істегенмен салыстырғанда жылдамырақ және сізге өзіңіз кеңседен алыста болғанда жұмыс істеуді қиналмай жұмыс істеу мүмкіндігін береді.

Файл алынғаннан кейін оны алған адамнан басқа ешкім өңдей алмайды. Кітапханадағы белгіше суреті белгішесі файлдың алынғандығын көрсетіп тұрады. Сіз тінтуір көрсеткісін алынған белгішеге келтіргенде, Бейнебет кеңесінде файлды алған адамның есімі көрсетіледі. Сол адамның файлға ендірген өзгертулері файл қайтарылғанша басқа дамдарға көрінбейді. Бұл шарт ол адамның өзгертулерді өзінің компьютерінің қатты дискісінде немесе серверде ендіргеніне тәуелсіз.

Пайдаланушылар файлды қайтарған кезде, оларға енгізілген өзгертулері туралы аңғартпаларды енгізу кеңес етіледі. Егер кітапхана нұсқаларды бақыласа, аңғартпалар нұсқалар журналының бөлігі болып қалады. Егер негізгі және кіші нұсқалардың екеуі де бақыланса, пайдаланушыларға нұсқаның олар қайтаратын түрін таңдау кеңес етіледі. Нұсқаларды бақылау туралы толық ақпаратқа сілтемелерді т.б. қараңыз бөлімінен табыңыз.

 1. Кітапхана ашылмаған болса, Жедел іске қосу бөліміндегі атауын нұқыңыз.

  Сіздің кітапханаңыздың атауы шығарылмаса, Тораптың толық мазмұнын көру түймешігін нұқып, одан кейін кітапханаңыздың атауын нұқыңыз.

 2. Параметрлер мәзірінде Settings menu ашып отырған кітапхана түрінің параметрлерін нұқыңыз.

  Мысалы, құжаттар кітапханасында Құжаттар кітапханасының параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 3. Негізгі параметрлер тармағының астында Нобайлау параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 4. Бөліп алу қажет бөлімінде, Құжаттарды өңдеу алдында бөліп алу қажет тармағының астында Иә түймешігін нұқыңыз.

 5. Жарайды түймешігін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×