Тізім не кітапхана үшін нұсқаларды басқару мүмкіндігін қосу және теңшеу

Тізім не кітапхана үшін нұсқаларды басқару мүмкіндігін қосу және теңшеу

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Әр элемент өңделген сайын олардың нұсқаларын алып отыру керек пе? Олай болса, қанша нұсқа? Барлық торап пайдаланушыларының барлық жоба нұсқаларын көргенін қалайсыз ба, әлде ол тек негізін қалаушыға және ұйымыңздағы белгілі бір адамдарға ғана көрінсін бе? Осы жағдайлардың кез келгенінде қабылданатын шешім тізімдегі және кітапханадағы элементтер түрі мен маңыздылығына, пайдаланушы тобының қажеттіліктеріне және сіз сақтайтын қауіпсіздік деңгейіне байланысты.

Бұл мақалада:

Нұсқаларды басқаруды неге іске қосу керек?

Нұсқаларды басқару параметрлері – олардың жұмыс істеу жолдары

Тізім немесе кітапхана нұсқаларын басқару мүмкіндігін іске қосу немесе теңшеу

Нұсқаларды басқаруды тізімнен немесе кітапханадан жою

Қажет болуы мүмкін басқа мақалалар:

Нұсқаларды басқаруды неге іске қосу керек?

Тораптар тізімінде нұсқаларды басқару мүмкіндігі іске қосылғанда, ол көбейген сайын ақпаратты бақылауға және басқаруға болады. Қажет болса, бұрынғы нұсқаларына қарап, оларды қалпына келтіре аласыз. Ол, мысалы, адамдар элементтің бұрынғы нұсқасының соңғы нұсқасынан дәлірек екенін түсінгенде өте ыңғайлы. Кейбір ұйымдар элементтердің көптеген нұсқаларын заңды себептер мен аудиттік мақсатта алады.

Әдепкіде, нұсқаларды басқару мүмкіндігі ажыратылған болады. Оны іске қосып, жеке нұсқаларды басқару шешімдеріңізді қолдану үшін, сізде «Толық бақылау немесе құрастыру» рұқсаттары болуы керек.

Сондай-ақ, файлдың негізгі және қосымша нұсқасын да бақылауға болады. Негізгі нұсқа құжаттың аудиторияға көрсетуге дайын екенін білдірсе, қосымша нұсқа (жоба) өңделу барысында және көпшілікке көрсетуге дайын еместігін білдіреді.

Ескерту :  Негізгі және қосымша нұсқалар тек кітапханаларды қол жетімді.

Нұсқаларды басқару параметрлері – олардың жұмыс істеу жолдары

Нұсқаларды басқару параметрлері тілқатысу терезесінде тізімдердің үш бөлімі және кітапханалардың төрт бөлімі болады. Тізімді немесе кітапхананы теңшегенде, әр бөлік шешімді талап етеді. Әрине, сізде қажет рұқсаттар болса, параметрлерді кейін өзгерте аласыз.

 • Мазмұнды мақұлдау    Бұл бөлімді тізімге жіберілген элементтердің мазмұндарын құптаудың қажет немесе қажет еместігін шешу үшін пайдаланасыз.

 • Элемент (немесе Құжат) нұсқасының жұрналы    Бұл бөлімді сізге қол жетімді түрлі нұсқаларды басқару параметрлерін таңдау үшін пайдаланыңыз. Төмендегі кестеде әр параметрдің және оларды пайдаланғанда болатын әсерлердің тізімі көрсетілген.

Ескерту :  «Нұсқаларды басқару параметрлері» диалогтық терезесінің параметрлері тізімдермен немесе кітапханалармен жұмыс істеп жатқаныңызға байланысты аздап ерекшеленеді. Төмендегі кесте тізімдер және кітапхана нұсқалар параметрлері үшін қол жетімді параметрлерді көрсетеді.

Бөлектелген элемент

Әсер етуі

Тізімде/құжат кітапханасында элементті өңдеу кезінде нұсқаны әр уақытта жасау керек пе?

Жоқ – әдепкі параметр. Тізімдер үшін Иә параметрі таңдалса, элементтің жаңа нұсқасы сол элемент өңделген сайын жасалады.

Тек кітапханалар үшін Негізгі нұсқаларды жасау немесе Негізгі және қосымша (жоба жазба) нұсқаларды жасау параметрін таңдауға болады.

Нұсқалардың келесі санын сақтау

Осы қосымша параметр құсбелгісі қойылса, оның астыңғы жағындағы сан тізімде элементтің қанша нұсқасы алынғаны көрсетіледі. Мысалы, ол сан 25 болса, 26-шы нұсқа жасалғанда, ескілеу нұсқа жойылады. Одан кейін, тек 2-26 нұсқалар ғана қол жетімді болады.

Жобаларды мына басты/мақұлданған нұсқалар саны үшін сақтау

Бұл параметр тек Нұсқаларды басқару параметрлері тілқатысу терезесінің Мазмұнды растаужәнеЭлемент/құжат нұсқаларының журналы бөлімінде Иә түймешігі басылғанда ғана қолданылады. Ондай жағдай болса, әрбір негізгі немесе мақұлданған нұсқа үшін сақталатын жобалардың санын анықтауға болады. Заңды немесе басқа арнайы талап болмаса, әрбір соңғы бес нұсқа үшін барлық жобаларды алудың қажеті болмауы мүмкін.

 • Жоба элементінің қауіпсіздігі бөлімі.    Бұл бөлімді әлі құпталмаған элементтер жобаларын көре алатын адамдарды анықтау үшін пайдаланыңыз.

  Маңызды :  Бұл бөлімдегі параметрлер жиыны тек Мазмұнды бекіту бөлімі Иә параметріне орнатылған болса қол жетімді болады.

  Оқу рұқсаты бар кез келген пайдаланушыға жобаларды қарауға рұқсат ете аласыз немесе қарауға тек элементтерді өңдей алатын пайдаланушыларға немесе элемент авторына және элементтерді құптай алатын адамдарға ғана тыйым сала аласыз.

 • Алуларды талап ету (тек кітапхана нұсқалары үшін)    Осы кітапханадағы құжаттарды бірнеше пайдаланушымен бір уақытта өзгертілгенін қаламасаңыз, осы параметрді таңдаңыз. Өңдеу алдында пайдаланушылар құжаттарды бөліп алып, болған соң кітапханаға қайтарады.

Ескерту :  Егер кітапханада сайтыңыздағы тапсырма тізімдерімен синхрондалған Microsoft Project (.mpp) файлдары сақталса, осы ұяшықтан белгіні алыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тізім немесе кітапхана нұсқаларын басқару мүмкіндігін іске қосу немесе теңшеу

Нұсқаларды басқару мүмкіндігін тізімде іске қосу және теңшеу үшін, келесі қадамдарды орындаңыз.

 1. Жылдам іске қосу аймағында кітапхананың немесе тізімнің атауын басыңыз, не болмаса Параметрлер түймешігін басып, Торап мазмұндары пәрменін таңдаңыз да, нұсқаларды қосу керек кітапхананың немесе тізімнің тақырыбын іздеп, басыңыз.

 2. Таспадағы Кітапхана немесе Тізім қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері немесе Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Жалпы параметрлер астынан Нұсқаларды қадағалау параметрлері тармағын таңдаңыз. Нұсқаларды басқару параметрлер тілқатысу терезесі ашылады.

 4. Мазмұнды растау бөліміндегі Жіберілген элементтер мазмұнының мақұлдануын талап ету керек пе? параметрі астынан Иә түймешігін басыңыз.

 5. Элемент Нұсқалар журналы тармағында немесе Құжат нұсқаларының журналы бөлімінде негізгі нұсқаны немесе негізгі және қосымша нұсқаларды жасау керектігін таңдаңыз.

 6. Қосымша: тізімнен алынатын нұсқалар санын таңдаңыз.

 7. Қосымша: жобалар алынатын құпталған нұсқалар санын таңдаңыз. Бұл параметр Мазмұнды құптау бөлімінен Иә түймешігін басқанда қол жетімді.

 8. Мақұлданбаған элементтер жобаларын көруге рұқсат етілетін пайдаланушыларды анықтаңыз. Бұл параметр тек Жіберілген элементтер үшін мазмұнды құптауды талап ету параметрі Иә параметріне орнатылғанда ғана қол жетімді болады. Жоба элементінің қауіпсіздігі бөлімінен мыналардың біреуін таңдаңыз.

 9. Элементтерді оқуға рұқсаттары бар кез келген пайдаланушы. Бұл таңдау осы сайтта оқу рұқсаты бар кез келген адамға рұқсат береді.

 10. Элементтерді оқуға рұқсаттары бар пайдаланушылар ғана. Бұл таңдау өңдеуге рұқсаты бар адамдар ғана жобаларды қарай алатын етіп шектейді.

 11. Тек элементтерді растай алатын пайдаланушылар (және элемент авторы). Бұл таңдау элементтің бастапқы авторы ғана және тізімде элементтерді растауға рұқсаты бар адамдар қарай алатын етіп шектейді.

 1. Пайдаланушылар кітапханаға қандай да өзгертулер енгізе алуы алдында құжаттарды бөліп алуы керек болса, Бөліп алуды талап ету бөлімінде Иә пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Бөлім алуды талап ету бөлімі тек кітапхана үшін көрсетіледі.

 2. OK түймешігін басыңыз.

Нұсқаларды басқаруды тізімнен немесе кітапханадан жою

Біраз уақыттан соң, нұсқауларды басқарудың тізім үшін мүлдем қажеті жоқ екенін анықтайсыз. Сізде «Толық басқару немесе құрастыру» рұқсаттары болса, тізімнен нұсқаларды басқару мүмкіндігін алып тастай аласыз.

Тізімде нұсқаларды басқаруды қосу және теңшеу үшін, келесі қадамдарды орындаңыз.

 1. Жылдам іске қосу аймағында кітапхананың немесе тізімнің атауын басыңыз я болмаса Параметрлер түймешігін басыңыз, сөйтіп Торап мазмұндары пәрменін таңдаңыз, содан кейін кітапхана немесе тізім тақырыбын іздеп, басыңыз.

 2. Таспадағы Кітапхана немесе Тізім қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері немесе Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Жалпы параметрлер астынан Нұсқаларды қадағалау параметрлері тармағын таңдаңыз. Нұсқаларды басқару параметрлер тілқатысу терезесі ашылады.

 4. Тізім параметрлері бетіндегі Жалпы параметрлер астынан Нұсқаларды басқару параметрлері тармағын таңдаңыз.

 5. Элемент нұсқаларының жұрналы бөлімінде Осы тізімдегі/кітапханадағы элементті өңдеген сайын нұсқа жасау керек пе? сұрағы үшін Жоқ жауабын таңдаңыз.

 6. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қажет болуы мүмкін басқа мақалалар:

Тізімде немесе кітапханада нұсқаларды басқару мүмкіндігі қалай жұмыс істейді?
Кітапхананы файлдардың тексеруін талап етуге орнату

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×