Тізім немесе кітапхана үшін мазмұн түрін өзгерту

Белгілі бір тізімге немесе кітапханаға торап контент түрі қосқаннан кейін оны сол орын үшін теңшеуге болады. Тізімдермен немесе кітапханалармен байланысты мазмұн түрлері тізім мазмұнының түрлері деп аталады. Тізім мазмұнының түріне енгізілетін өзгертулер тізімге немесе кітапханаға қосылған мазмұн түрінің данасына ғана қолданылады. Тізім мазмұнының түрі үшін тектік торап мазмұнының түрі өзгертулермен жаңартылмайды. Егер тізім мазмұны түрінің иеленген төлсипаттарын теңшеп, тектік торап мазмұнының түрі жаңартылса, теңшелімдер қайта жазылады (тізім мазмұнының түрін тек оқуға арналған етпесеңіз). Егер тізім мазмұнының түріне тектік торап мазмұнының түрімен ортақ пайдаланылмайтын қосымша төлсипаттар қосып оны теңшесеңіз, осы қосымша төлсипаттар тектік торап мазмұнының түрі жаңартылғанда қайта жазылмайды.

Тізім немесе кітапхана үшін мазмұн түрлерін өзгерту үшін кем дегенде «Тізімдерді басқару» рұқсатыңыз болуы керек.

Не істеу қажет?

Құжат үлгісін мазмұн түріне қосу

Мазмұн түрінің бағандарына өзгертулер енгізу

Баған қосу

Бағанды жою

Баған ретін өзгерту

Бағанды міндетті, қосымша немесе жасырын ету

Жұмыс үрдісін мазмұн түріне қосу

Мазмұн түрін тек оқуға арналған ету

Мазмұн түрі үшін ақпаратты басқару саясатын көрсету

Тораптар жиыны саясатын тізім мазмұнының түріне қолдану

Тізім мазмұнының түрі үшін жаңа ақпаратты басқару саясатын жасау

Мазмұн түрі үшін құжат туралы мәлімет тақтасының параметрлерін өзгерту

Тізімнен немесе кітапханадан мазмұн түрін жою

Құжат үлгісін мазмұн түріне қосу

Құжат үлгісін құжат мазмұнының түрімен ғана байланыстыруға болады (құжаттың тектік мазмұн түрінен алынатын мазмұн түрі). Құжат үлгісін мазмұн түрімен байланыстырып авторлар осы мазмұн түрінің жаңа құжаттарын жасаған кезде құжаттардың барлығы ұқсас үлгіге негізделуін қамтамасыз етуге болады.

Мысалы, ұйым құқық келісім-шарттары үшін белгілі бір құжат үлгісін пайдалануы мүмкін. Егер осы құжат үлгісін құқық келісім-шарттары үшін ұйым пайдаланатын мазмұн түрімен байланыстырсаңыз, осы мазмұн түрімен жасалған жаңа құқық келісім-шарттарының барлығы осы құқық келісім-шартының құжат үлгісіне негізделеді.

 1. Мазмұн түрін құжат үлгісімен жаңартатын құжаттар кітапханасына өтіңіз.

 2. Таспадағы Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында өзгерту қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер құжаттар кітапханасы бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Параметрлер астындағы Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз.

 5. Егер пайдалану қажет құжат үлгісі торабыңызда сақталса, Бар құжат үлгісінің URL мекенжайын енгізу пәрменін таңдап, пайдалану қажет үлгінің URL мекенжайын енгізіңіз.

  Ескерту : Торап немесе ресурс қалтасындағы орынға қатысты URL мекенжайын пайдалануға болады. Құжат үлгілерін әдепкі http://Server Name/Site/Document Library Name/Forms/Content Type Name/ ресурс орнында немесе құжат үлгілерін сақтау үшін арнайы орнатылған кітапхана орнына сақтауға болады.

  Мына кестеде пайдалануға болатын URL мекенжайлары түрлерінің мысалдары берілген. Мысалдар http://Server Name/Site/Document Library Name/Forms/Content Type Name/ торабында орналасқан әдепкі құжат үлгісінің ресурс қалтасы (торап мазмұны түрлерінің файлдары бар қалта) бар деп және құжат үлгісі Docname.doc деп аталады деп есептейді.

URL түрі

Мысал

Қатысты торап

Сервер атауы/торап/кітапхана атауы/пішіндер/құжат атауы.doc

Қатысты ресурс қалтасы

Құжат атауы.doc

 1. Егер пайдалану қажет құжат үлгісін кері қотару қажет болса, Құжат үлгісі бөліміндегі Жаңа құжат үлгісін кері қотару пәрменін таңдап, Шолу түймешігін басыңыз. Файлды таңдау тілқатысу терезесінде пайдалану қажет файл орнына өтіп, оны таңдаңыз және Ашу пәрменін таңдаңыз.

 2. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрінің бағандарына өзгертулер енгізу

Мазмұн түріне бағандар қосып белгілі бір мазмұн түрінің элементі үшін жинау қажет сипаттарды немесе метадеректерді көрсетуге болады. Мысалы, ұйым тіркелгі нөмірі, жоба нөмірі және жоба басқарушысы сияқты барлық сатып алу тапсырыстары үшін белгілі бір метадеректер жиынын бақылағысы келуі мүмкін. Егер тіркелгі нөмірі, жоба нөмірі мен жоба басқарушысы үшін сатып алу тапсырысының мазмұн түріне бағандар қоссаңыз, пайдаланушыларға осы мазмұн түрінің элементтері үшін осы метадеректерді енгізуге нұсқау беріледі.

Егер құрамында бірнеше мазмұн түрінің элементтері бар тізім немесе кітапхана болса, бағандарды тізімге немесе кітапханаға емес, тиісті мазмұн түріне тікелей қосып әрбір мазмұн түрінің элементтері үшін бірегей метадеректерді жинауға болады.

Мазмұн түрінің бағандарын өзгертудің бірнеше жолы бар. Мына әрекеттерді орындауға болады:

Баған қосу

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында өзгерту қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі тізімнің немесе кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Бағандар астындағы Бар торап немесе тізім бағандарынан қосу пәрменін таңдаңыз.

 5. Бағандарды таңдау бөлімінің Бағандарды келесіден таңдау астында бағанды қосу қажет топты таңдау үшін көрсеткіні нұқыңыз.

 6. Қол жетімді бағандар астында қосу қажет бағанды нұқып, бағанды Қосылатын бағандар тізіміне жылжыту үшін Қосу пәрменін таңдаңыз.

 7. Қосымша бағандарды қосу үшін 5 пен 6-қадамды қайталаңыз.

 8. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанды жою

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында өзгерту қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер құжаттар кітапханасы бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Бағандар астында мазмұн түрінен жою қажет баған атауын нұқыңыз.

 5. Мазмұн түрінен бағанды жою қажеттілігі сұралған кезде Жою түймешігін басып, Жарайды түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Жою түймешігі мазмұн түрімен байланысты барлық бағандар қол жетімді болмауы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Баған ретін өзгерту

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында өзгерту қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер құжаттар кітапханасы бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Бағандар астындағы Баған реті параметрін таңдаңыз.

 5. Баған реті бөлімінде Орын жоғарыдан бағанындағы қайта реттеу қажет бағанның жанындағы көрсеткіні нұқып, қажетті рет нөмірін таңдаңыз.

 6. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанды міндетті, қосымша немесе жасырын ету

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында өзгерту қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер құжаттар кітапханасы бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Бағандар астында міндетті ету қажет баған атауын нұқыңыз.

 5. Баған параметрлері бөлімінде мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Пайдаланушыларды баған мәліметтерін көрсетуге міндеттеу үшін Міндетті параметрін таңдаңыз.

  • Пайдаланушылардың баған мәліметтерін көрсетуін қосымша ету үшін Қосымша параметрін таңдаңыз.

  • Мазмұн түрінің «Жаңа», «Өңдеу» немесе «Көрсету» пішіндерінде пайда болмайтындай бағанды жасыру үшін Жасырын параметрін таңдаңыз.

 6. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс үрдісін мазмұн түріне қосу

жұмыс процесі тораптағы элементтер мен құжаттар үшін іскерлік үрдісті белгілеуге мүмкіндік береді. Ұйымдар жұмыс үрдістерін құжатты бекіту немесе қарап шығу сияқты белгілі бір жалпы іскерлік үрдістерді автоматтандыру және басқару үшін пайдалана алады. Жұмыс үрдісін мазмұн түріне қосып сол мазмұн түрінің барлық элементтерін үйлесімді іскерлік үрдістерге қолдануға болады. Егер жұмыс үрдісі мазмұн түріне қосылған болса, сол жұмыс үрдісін сол мазмұн түрінің жеке элементтерінде іске қосуға болады.

Ескерту : Торап немесе жұмыс кеңістігі үшін жұмыс үрдісі жайылған болғанда ғана жұмыс үрдісін тізімнің немесе кітапхананың мазмұн түріне қосуға болады. Егер жұмыс үрдістері қол жетімді болып көрінбесе, басқару орталығының әкімшісіне хабарласыңыз.

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында жұмыс үрдісін қосу қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Параметрлер астындағы Жұмыс үрдісінің параметрлері түймешігін басыңыз.

 5. Жұмыс үрдісін қосу пәрменін таңдаңыз.

 6. Жұмыс үрдісін қосу бетіндегі Жұмыс үрдісі бөлімінде пайдалану қажет жұмыс үрдісінің үлгісін нұқыңыз.

 7. Атау бөлімінде жұмыс үрдісі үшін бірегей атауды енгізіңіз.

 8. Тапсырмалар тізімі бөлімінде осы жұмыс үрдісімен пайдаланылатын тапсырманы көрсетіңіз.

  Ескертулер : 

  • Әдепкі тапсырмалар тізімін пайдалануға болады немесе жаңа тізім жасауға болады. Егер әдепкі тапсырмалар тізімін пайдалансаңыз, жұмыс үрдісінің қатысушылары тапсырмалар тізімінің Менің тапсырмаларым көрінісін пайдаланып жұмыс үрдісінің тапсырмаларын оңай тауып, қарай алады.

  • Егер осы жұмыс үрдісінің тапсырмалары жалпы тапсырмалар тізімінен бөлек сақтау қажет маңызды немесе құпиялы деректерді қамтыса жаңа тапсырмалар тізімін жасаңыз.

  • Егер ұйымда бірнеше жұмыс үрдісі болса немесе егер жұмыс үрдістері бірнеше тапсырманы қамтыса жаңа тапсырмалар тізімін жасаңыз. Бұл жағдайда әрбір жұмыс үрдісіне тапсырмалар тізімдерін жасауға болады.

 9. Жұрналдар тізімі бөлімінде осы жұмыс үрдісімен пайдалану үшін жұрналдар тізімін таңдаңыз. Жұрналдар тізімі жұмыс үрдісінің әрбір данасы кезінде орын алатын барлық оқиғаларды көрсетеді.

  Ескерту : Әдепкі Жұрнал тізімін пайдалануға болады немесе жаңа тізім жасауға болады. Егер ұйымда бірнеше жұмыс үрдісі болса, әрбір жұмыс үрдісіне бөлек жұрналдар тізімін жасауға болады.

 10. Бастау параметрлері бөлімінде жұмыс үрдісін қалай, қашан немесе кім бастай алатынын көрсетіңіз.

  Ескерту : Белгілі бір параметрлер таңдалған жұмыс үрдісінің үлгісі қолдамаған кезде қол жетімді болмауы мүмкін.

 11. Жарайды немесе Келесі түймешігін басыңыз.

 12. Жұмыс үрдісін теңшеу бетінде қажетті қосымша параметрлерді таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрін тек оқуға арналған ету

 1. Мазмұн түрін тек оқуға арналған ету қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында тек оқуға арналған ету қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі тізімнің немесе кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Параметрлер астындағы Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз.

 5. Тек оқу үшін бөлімінің Осы мазмұн түрі тек оқуға арналған болу қажет пе? астындағы Иә түймешігін басыңыз.

 6. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрі үшін ақпаратты басқару саясатын көрсету

Бар тораптар жиыны саясатын тізім мазмұнының түріне қолдануға болады. Сонымен бірге, белгілі бір тізім мазмұнының түріне ғана қолданылатын жаңа ақпаратты басқару саясатын жасауға болады.

Тораптар жиыны саясатын тізім мазмұнының түріне қолдану

Егер торап үшін тораптар жиыны саясаттары ретінде ақпаратты басқару саясаттары бұрын жасалған болса, оларды жеке тізім мазмұнының түрлеріне қолдануға болады

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында ақпаратты басқару саясатын қолдану қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі тізімнің немесе кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Параметрлер астындағы Ақпаратты басқару саясатының параметрлері түймешігін басыңыз.

 5. Саясатты белгілеу астындағы Тораптар жиыны саясатын пайдалану пәрменін таңдап, қолдану қажет саясатты таңдаңыз.

 6. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тізім мазмұнының түрі үшін жаңа ақпаратты басқару саясатын жасау

Белгілі бір тізім мазмұнының түріне ғана қолданылатын ақпаратты басқару саясатын анықтауға болады. Егер осы жолмен ақпаратты басқару саясатын жасасаңыз, осы саясатты басқа тізімдер, кітапханалар немесе тораптар үшін қайта пайдалануға болмайды. Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түріне рұқсат берсе, бүкіл тізімге немесе кітапханаға қолданылатын ақпаратты басқару саясатын анықтауға болмайды. Орнына осы тізіммен немесе кітапханамен байланысты әрбір жеке тізім мазмұнының түрі үшін ақпаратты басқару саясатын анықтау қажет.

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында ақпаратты басқару саясатын анықтау қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі тізімнің немесе кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Параметрлер астындағы Ақпаратты басқару саясатының параметрлері түймешігін басыңыз.

 5. Саясатты белгілеу астындағы Саясатты анықтау пәрменін таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 6. Саясатты өңдеу бетінің Атау және әкімшілік сипаттама бөлімінде жасалып жатқан саясат үшін қысқаша сипаттаманы енгізіңіз.

  Ескерту : Тізім мазмұнының түрі үшін саясатты анықтаған кезде тізім мазмұны түрінің атауы саясат атауына айналады. «Тораптар жиыны саясаттары» тізімінде анықталған ақпаратты басқару саясаттары үшін ғана бірегей атауларды көрсетуге болады.

 7. Саясат мағлұмдамасы бөлімінде саясат мақсатын пайдаланушыларға түсіндіретін сипаттама мағлұмдаманы енгізіңіз. Бұл мағлұмдама пайдаланушылар саясат қолданылатын құжаттарды немесе элементтерді ашқан кезде көрсетіледі. Ол мазмұнға қолданылатын саясат мүмкіндіктерін немесе мазмұн үшін қажет ерекше өңдеуді түсіндіруі қажет. Саясат мағлұмдамасының ұзындығы 512 таңбаға дейін болуы керек.

 8. Келесі бөлімдерде ақпаратты басқару саясатына қосу қажет жеке саясат мүмкіндіктерін таңдаңыз.

  Жеке ақпаратты басқару саясаттарының мүмкіндіктерін теңшеу туралы қосымша ақпаратты Қосымша ақпарат астында пайда болатын сілтемелерден қараңыз.

 9. Осы ақпаратты басқару саясатына қосу қажет жеке саясат мүмкіндіктері үшін параметрлерді таңдауды аяқтаған кезде саясат мүмкіндіктерін қолдану үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрі үшін құжат туралы мәлімет тақтасының параметрлерін өзгерту

Мына Microsoft Office 2010: Word, Excel және PowerPoint бағдарламаларында көрсетілетін құжат туралы мәлімет тақтасы пайдаланушыларға құжатты басқару серверіне сақталған құжат үшін мазмұн түрінің сипаттарын құжатты өңдеу үшін пайдаланылатын Office бағдарламасының ішінде тікелей қарауға және өзгертуге мүмкіндік береді. Мысалы, егер белгілі бір кітапхананың құжат мазмұнының түрінде «Күй» бағаны болса, пайдаланушылар құжатты өңдеген кезде «Күй» сипатын Word бағдарламасындағы құжат туралы мәлімет тақтасында қарай алады. Әрі олар «Күй» сипатының мәнін «Жоба жазба» мәнінен «Түпкілікті» мәніне өзгерту үшін құжат туралы мәлімет тақтасын пайдалана алады. Құжат серверге сақталған кезде осы сипат кітапхананың «Күй» сипатында автоматты түрде жаңартылады.

 1. Мазмұн түрін өзгерту қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында құжат туралы мәлімет тақтасын өзгерту қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі тізімнің немесе кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Параметрлер астындағы Құжат туралы мәлімет тақтасының параметрлері түймешігін басыңыз.

 5. Құжат туралы мәлімет тақтасының үлгісі бөлімінде мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Мазмұн түрі үшін анықталған сипаттарды (бағандарды) көрсететін әдепкі үлгіні пайдалану үшін Microsoft Office бағдарламалары үшін әдепкі үлгіні пайдалану пәрменін таңдаңыз.

  • Бар өзгертпелі үлгіні пайдалану үшін Бар өзгертпелі үлгіні пайдалану (URL, UNC немесе URN) пәрменін таңдап, үлгі орнының жолын енгізіңіз.

  • Бар өзгертпелі үлгіні (XSN) кері қотару үшін Пайдаланылатын бар өзгертпелі үлгіні (XSN) кері қотару пәрменін таңдап, пайдалану қажет үлгіні табу үшін Шолу пәрменін таңдаңыз.

   Ескерту : Егер үлгіні осы жолмен кері қотаруды жоспарласаңыз, үлгіні жариялап, кері қотармас бұрын InfoPath бағдарламасында үлгіден URL мекенжайын жариялауды алып тастау керек.

  • InfoPath бағдарламасында өзгертпелі тақта жасау үшін Жаңа өзгертпелі үлгі жасау пәрменін таңдаңыз.

   Ескерту : Егер осы параметрді таңдасаңыз, InfoPath бағдарламасы іске қосылып, өзгертпелі тақта жасау үшін теңшеуге болатын әдепкі үлгіні көрсетеді.

 6. Үнемі көрсету бөлімінде осы мазмұн түрінің құжаттары Office 2010 бағдарламасы ішінде ашылған немесе сақталған кезде осы құжат туралы мәлімет тақтасын автоматты түрде көрсетуді белгілеңіз.

 7. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімнен немесе кітапханадан мазмұн түрін жою

Тізімнен немесе кітапханадан мазмұн түрін жойған кезде пайдаланушылар тізімде немесе кітапханада сол мазмұн түрінің жаңа элементтерін жасай алмайды. Тізімнен немесе кітапханадан мазмұн түрін жойған кезде мазмұн түрінен жасалған элементтер жойылмайды.

 1. Мазмұн түрін жою қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз.

  • Егер кітапханада жұмыс істеп жатсаңыз, Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн түрлері астында жою қажет мазмұн түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беруге орнатылған болмаса, Мазмұн түрлері бөлімі тізімнің немесе кітапхананың Теңшеу бетінде көрсетілмейді.

 4. Параметрлер астындағы Осы мазмұн түрін жою пәрменін таңдаңыз.

 5. Осы мазмұн түрін жою қажеттілігі сұралған кезде Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×