Тізім, кітапхана немесе жеке элемент үшін рұқсаттарды өңдеу

Кейбір жағдайларда сайтта тек кейбір пайдаланушылар мен топтарға арналған мазмұн болуы мүмкін. Мысалы, арнайы жоба үшін жаңа кітапхана жасауға және бұл жобада жұмыс істейтін адамдар ғана кітапханаға кіру мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге болдаы.

Кіру мүмкіндігін шектеу үшін алдымен рұқсаттар иеленуін тоқтатыңыз, содан соң бірегей анықталған рұқсаттар бетінде тізімге немесе кітапханаға арналған рұқсаттарды өзгертіңіз. Бұл мақалада тізімге немесе кітапханаға арналған бірегей рұқсаттарды тағайындау жолы сипатталған.

Бұл мақалада:

Рұқсат иеленуі туралы

Рұқсат иеленуді тоқтату

Пайдаланушыларды топтан алу

Топтарға немесе пайдаланушыларға рұқсат беру

Бірегей рұқсаттарды жою және иеленуді қалпына келтіру

Рұқсат иеленуі туралы

Әдепкі бойынша, сайттар жиынындағы барлық сайттар, тізімдер мен кітапханалар рұқсаттар параметрлерін олардың жоғарғы жағындағы сайт иерархиясынан тікелей иеленеді. Бұл сайт рұқсаттарды сайт жиынының түбірлік сайтынан иеленетінін және ішкі сайт рұқсаттарды олардың негізгі сайтынан иеленетінін білдіреді. жоғарыдағы сайттан рұқсаттарды алады дегенді білдіреді. Тізім рұқсаттарды тізім бар сайттан иеленеді. Тізім элементі рұқсаттарды тиісті тізімнен иеленеді.

Егер әдепкі конфигурация өзгертілмеген болса, рұқсаттар барлық сайттар жиыны бойынша иеленеді. Кейбір жағдайларда, әрбір элемент (сайт, ішкі сайт, тізім, кітапхана, элемент және т.б.) рұқсаттарды сайттар жиынының түбірлік сайтынан иеленеді.

Рұқсат иеленуді тоқтату

Егер тізімнің немесе кітапхананың рұқсаттарын иеленуін тоқтатсаңыз, содан соң жаңа рұқсат параметрлерін анықтасаңыз, тізім (немесе кітапхана) ішіндегі элементтер үшін негізгі элементке айналады. Элементтер жаңа рұқсат параметрлерін иеленеді (егер элементтерде бірегей анықталған рұқсаттар болса).

Кеңестер : 

 • Егер сайтыңызда иелену әрекетін тоқтатуды жоспарласаңыз, бұл мазмұныңызды ұйымдастыру үшін бірегей анықталған рұқсаттары бар орындардың санын шектеу үшін жақсы идея.

 • Мазмұнды қауіпсіз деңгейі арқылы аз сезімталдықтан көбірек сезімталдыққа қарай ұйымдастыруды қарастырыңыз. Сезімдалдырақ құжаттарды бөлек ішкі сайтқа немесе бір кітапханаға орналастыруға болады. Мұндай ұйымдастыру құрылымын қамтамасыз ету әр қайсысында бірегей рұқсаттары бар, бірнеше сайттарда немесе кітапханаларда орналасқан бірнеше құжаттарды басқаруға қарағанда оңайырақ.

Тізімнің немесе кітапхананың рұқсаттарын иеленуді тоқтатып және оған кіру мүмкіндігін шектеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

 1. Тізім кітапханасы бар сайтқа өтіңіз және оны ашыңыз.

 2. Тізім таспасын ашу үшін Тізім қойындысын таңдаңыз.

 3. Параметрлер бөлімін басып, Тізім параметрлері тармағын таңдаңыз.

 4. Тізімге арналған рұқсаттар бетін ашу үшін Параметрлер бетіндегі Рұқсаттар және басқару бөлімінің астындағы Тізімге арналған рұқсаттар тармағын басыңыз. Рұқсат беті рұқсаттарды негізгі сайттан иеленген тізімді көрсететін жоғарғы жақтағы күй тақтасын көрсетеді, содан соң негізгі элементке атау береді.

 5. Негізгі элементтен рұқсаттар иеленуін тоқтату үшін Рұқсаттарды иеленуді тоқтату түймешігін басыңыз. Бұл тізімді (немесе кітапхананы) негізгі сайттан ажыратады.

Келесі маңызды әрекеттерді есте сақтай қажет:

 • Тізімнің иеленуін тоқтатқан кезде тізімде бұған дейінгі рұқсат параметрлері болады. Рұқсаттарды бірегей қылу үшін жаңа рұқсаттарды нақты тағайындау керек.

 • Егер рұқсаттарды негізгі сайт үшін өзгертсеңіз, бқл өзгерістер сол тізімге қолданылмайды.

 • Егер тізімнің рұқсаттарын өзгертсеңіз, тізімдегі барлық элементтер өзгерістерді иеленеді (егер элементте бірегей рұқсаттар болса).

 • Рұқсаттардың иеленуін тоқтатқаннан кейін тізімге арналған күй тақтасы өзгертіледі. Енді, хабар «Тізімде бірегей рұқсаттар бар» екенін хабарлайды.

 • Оған қоса, таспа түймешіктері «Бірегей рұқсаттарды жою», «Рұқсаттарды беру», «Пайдаланушы рұқсаттарын өңдеу» және «Пайдаланушы рұқсаттарын жою» пәрмендерін қамту үшін өзгертіледі.

 • Кез келген уақытта бұл параметрлерді өзгертуге және негізгі элементтен рұқсаттарды иеленуді жалғастыруға болады.

Маңызды : Рұқсаттар иеленуді жалғастыруды таңдасаңыз, мазмұндағы бірегей рұқсаттың параметрлері жоғалады.

Беттің жоғары бөлігі

Пайдаланушыларды топтан жою

Тізімге кіру мүмкіндігін шектеу үшін пайдаланушыларды немесе топтарды тізімге кіру құсаты бар топтан жойыңыз. Пайдаланушыларды топтан жою үшін мына қадамдарды орындаңыз:

 1. Тізімі бар сайтқа өтіп, кіру мүмкіндігін шектегіңіз келген тізімді ашыңыз.

 2. Тізім таспасын ашу үшін Тізім қойындысын таңдаңыз.

 3. Таспадағы Параметрлер бөлімін басыңыз, содан соң Тізім параметрлері тармағын таңдаңыз.

 4. Параметрлер бетіндегі Рұқсаттар және басқару бөлімінің астындағы Тізімге арналған рұқсаттар бөлімін басыңыз.

 5. Атау тізімінде топтарды немесе пайдаланушыларды жойғыңыз келген топтың атауын басыңыз.

 6. Топ бетінде кіру мүмкіндігін шектегіңіз келген топ немесе пайдаланушы атауының қасындағы ұяшыққа белгі қойыңыз.

 7. Әрекеттер бөлімін басып, Пайдаланушыларды топтан жою пәрменін басыңыз.

Рұқсаттар беті топтың немесе пайдаланушының бұдан былай тізімге рұқсаттары жоқ екенін көрсету үшін жаңартылады.

Беттің жоғары бөлігі

Топтарға немесе пайдаланушыларға рұқсат беру

Пайдаланушыларды тікелей SharePoint тобына қосу арқылы топтағы пайдаланушыларға кіру мүмкіндігін беруге болады. SharePoint топтары туралы қосымша ақпаратты алу үшін SharePoint Server серверіндегі әдепкі SharePoint топтары бөлімін қараңыз.

Кейбір жағдайларда, Windows Active Directory қауіпсіздік тобын жасап және Windows қауіпсіздік тобындағы барлық пайдаланушыларға арналған кітапханаға немесе тізімге кіру мүмкіндігін беруге болады. Мысалы, команда қауіпсіздік тобын SharePoint тобына қосу арқылы өзіңіздің барлық кіру мүмкіндіктеріңізде топқа беруге болады. Содан соң, жаңа пайдаланушылар тобыңызды пайдаланған кезде оларды тиісті Windows қауіпсіздік тобына қосу арқылы оларға тиісті рұқсаттарды беруге болады. Windows қауіпсіздік тобын жасау туралы ақпарат алу үшін SharePoint топтарына мүше болуды басқару бөлімін қараңыз.

SharePoint тобына немесе пайдаланушысына рұқсаттарды беру үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

 1. Тізім бар сайтқа өтіп, тізімді немесе кітапхананы ашыңыз.

 2. Тізім қойындысын таңдаңыз.

 3. Таспадағы Параметрлер бөлімін таңдаңыз, содан соң Ортақ пайдалану тармағын таңдаңыз.

 4. Ортақ пайдалану терезесіндегі Басқа пайдаланушыларды шақыру бөлімін басыңыз.

 5. Ортақ пайдалану «Тізім атауы» диалогтық терезесінде кіру мүмкіндігін бергіңіз келген пайдаланушылардың немесе топтардың атауын енгізіңіз.

 6. Атауларды қосқаннан кейін бұл параметрлерді көру үшін Параметрлерді көрсету бөлімін басуға болады:

  • Шақыруды электрондық пошта арқылы жіберу бөлімін тексеріп, жеке хабарды қосуға болады.

  • Рұқсат бергіңіз келген жаңа пайдаланушылардың рұқсат деңгейін көрсетуге болады.

 7. Аяқтағаннан кейін Ортақ пайдалану түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бірегей рұқсаттарды жою және иеленуді қалпына келтіру

Сайт, қалта, тізім, кітапхана, тізім элементтері немесе құжат және оның тегі арасындағы рұқсаттарды үзгенде, кез келген уақытта иеленуді қалпына келтіруге болады.

 1. Рұқсаттар иеленуді қалпына келтірілетін тізімді ашыңыз.

 2. Тізім қойындысындағы Тізім параметрлері бөлімін басыңыз. (Құжаттың кітапханасындағы кітапхана қойыдысын басыңыз, содан соң Кітапхана параметрлері бөлімін басыңыз.)

 3. Параметрлер бетіндегі Рұқсаттар және басқару бөлімінің астындағы Тізімге арналған рұқсаттар бөлімін басыңыз. (Құжаттың кітапханасындағы Бұл құжаттың кітапханасына арналған рұқсаттар бөлімін басыңыз.)

 4. Рұқсаттар қойындысындағы (тізімге немесе кітапханаға арналған) Бірегей рұқсаттарды жою бөлімін басыңыз.

 5. OK түймешігін басыңыз. Тізімнің күй тақтасында «Бұл тізім өзінің негізгі элементінен рұқсатты иеленеді” хабарын көрсетеді. Негізгі элементтің атауы жаңартылған күйдің жанында пайда болады.

Маңызды :  Бұл әрекетті аяқтағаннан кейін арнайы рұқсаттар жойылады.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×