Тізімін немесе кітапханада нұсқаларды басқару мүмкіндігі қалай жұмыс істейді?

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Тізімде немесе кітапханада нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосылғанда, тізімдегі элементтерді және кітапханадағы файлдарды олар өзгерген сайын сақтауға, бақылауға және қалпына келтіруге болады. Нұсқаларды басқару бөліп алу сияқты басқа параметрлермен біріге отырып, сайтта жарияланған мазмұнды жақсы басқаруды береді және элементтің немесе файлдың ескі нұсқасын қарау немесе оны қалпына келтіру керек болса, нақты мәнді қамтамасыз ете алады.

Бұл мақалада:

Нұсқалар жалпы шолуы

Нұсқалар қашан жасалады

Негізгі және қосымша нұсқалар

Нұсқаларды нөмірлеу

Қолжетімді нұсқалар санына шектеу бар ма?

Тізімдерде және кітапханаларда нұсқаларды басқару мүмкіндігін қосу, реттеу және пайдалану

Мазмұнды бекіту қажет болғанда нұсқаларды басқару мүмкіндігі қалай жұмыс істейді?

Нұсқаларды басқару файлды бөліп алумен қалай жұмыс істейді?

Нұсқалар жалпы шолуы

Тізімдерді басқару рұқсаты бар кез келген пайдаланушы кітапхана үшін нұсқаларды басқаруды қосып, өшіре алады. Нұсқаларды басқару мүмкіндігі барлық әдепкі тізім түрлеріндегі тізім элементтері үшін қолжетімді — соның ішінде, күнтізбелер, мәселелерді бақылау тізімдері және реттелетін тізімдер. Сондай-ақ, ол кітапханаларда сақтауға болатын барлық файл түрлері, соның ішінде веб-бөлік беттері үшін қолжетімді.

Ескерту : Егер Office 365 тұтынушысы болсаңыз, нұсқаларды басқару әдепкіде жаңа Бизнеске арналған OneDrive кітапханаларын жасағанда қосылады және ол құжаттың соңғы он нұсқасын автоматты түрде сақтайды. Бұл әрекет маңызды құжаттарды немесе деректерді жоғалтудың алдын алады. Бизнеске арналған OneDrive сайтында немесе нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосылмаған топ сайтында кітапханаларыңыз болса, олар үшін нұсқаларды басқару мүмкіндігін кез келген уақытта қоса аласыз.

Нұсқаларды басқару мүмкіндігін төмендегі әрекеттерді орындау үшін пайдалануға болады:

  • Нұсқа журналын бақылау    Нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосылған жағдайда элементтің немесе файлдың қашан өзгертілгенін және оны кім өзгерткенін көруге болады. Сондай-ақ, сипаттар (файл туралы ақпарат) қашан өзгергенін көре аласыз. Мысалы, біреу тізім элементінің мерзімін өзгерткен болса, бұл ақпарат нұсқалар журналында пайда болады. Сондай-ақ, файлдарды кітапханаларға қайтарғанда адамдар жасаған түсініктемелерді көре аласыз.

  • Алдыңғы нұсқаны қалпына келтіру    Ағымдағы нұсқада қате жасасаңыз, ағымдағы нұсқа бүлінген болса немесе жай алдыңғы нұсқа сізге көбірек ұнаса, ағымдағы нұсқаны алдыңғысымен ауыстыра аласыз. «Қалпына келтірілген» нұсқа жаңа ағымдағы нұсқаға айналады.

  • Алдыңғы нұсқаны қарап шығу    Алдыңғы нұсқаны ағымдағы нұсқаны қайта жазусыз қарай аласыз. Егер нұсқалар журналын Word немесе Excel файлы сияқты Microsoft Office құжатының ішінде қарап жатсаңыз, айырмашылықтар қандай екенін анықтау үшін екі нұсқаны салыстыра аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Нұсқалар қашан жасалады

Нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосылған болса, нұсқалар келесі жағдайларда жасалады:

  • Тізім элементі немесе файл алғашқы рет жасалғанда немесе файл кері жүктелген жағдайда.

    Ескерту :  Файлды бөліп алу қажет болса, файлдың бірінші нұсқасын жасау үшін оны қайтару керек.

  • Кері жүктелген файлдың атауы бар файлдың атауымен бірдей болғанда және Бар файлдарға жаңа нұсқа ретінде қосу ұяшығына белгі қойылған жағдайда.

  • Тізім элементінің немесе файлдың сипаттары өзгертілген кезде.

  • Файлды ашып, өңдеп, сақтағанда. Нұсқа Сақтау түймешігін алғашқы рет басқанда жасалады. Ол жаңа нұсқа нөмірін ағымдағы өңдеу сеансы барысында, тіпті оны бірнеше рет сақтасаңыз да, сақтайды. Оны жауып, басқа өңдеу сеансы үшін қайта ашқанда басқа нұсқа жасалады.

  • Құжаттың бірлескен авторлығы кезінде басқа пайдаланушы құжатта жұмыс істей бастағанда немесе пайдаланушы өзгертулерді кітапханаға жүктеу үшін сақтау түймешігін басқанда. Бірлескен авторлық кезіндегі жаңа нұсқаларды жасаудың әдепкі уақыты — 30 минут, бірақ әкімші бұл параметрді өзгерте алады.

Кез келген уақытта файлдың үшке дейін ағымдағы нұсқалары бола алады: бөліп алынған нұсқа, ең соңғы қосымша немесе жоба нұсқа және ең соңғы жарияланған немесе негізгі нұсқа. Барлық басқа нұсқалар тарихи нұсқалар деп саналады. Кейбір ағымдағы нұсқаларды тек қарауға рұқсаттары бар пайдаланушылар қарай алады.

Беттің жоғары бөлігі

Негізгі және қосымша нұсқалар

Кейбір ұйымдар кітапханаларында негізгі және қосымша нұсқалардың екеуін де бақылайды. Басқалары тек негізгі нұсқаларды бақылайды. Негізгі нұсқалар 5.0 сияқты бүтін сандар арқылы анықталады; қосымша нұсқалар 5.1 сияқты ондық сандармен анықталады.

Көп ұйымдар файлдар жасалып жатқанда қосымша нұсқаларды және белгілі бір кезеңдерге жеткенде немесе файлдар кең аудиторияның сараптауына дайын болғанда негізгі нұсқаларды пайдаланады. Көп ұйымдарда, тек файл иесіне және рұқсаттары бар адамдарға файлдарды бекітуге рұқсат ету үшін жоба жазба қауіпсіздігі орнатылған. Яғни, негізгі нұсқа жарияланғанша, қосымша нұсқаларды басқа ешкім көре алмайды.

Тізімдер үшін негізгі нұсқалар мүмкіндігі қолжетімді, бірақ қосымша нұсқалар қолжетімді емес. Тізім элементінің әр нұсқасы бүтін санмен нөмірленеді. Ұйымыңыз тізімдегі элементтерді бекітуді қажет етсе, элементтер бекітуге рұқсаттары бар біреу оларды бекіткенше күту режимінде қалады. Күту режимінде олар ондық сандармен нөмірленеді және жоба жазбалар деп аталады.

Беттің жоғары бөлігі

Нұсқаларды нөмірлеу

Нұсқа нөмірлері жаңа нұсқа жасалған сайын автоматты түрде қосылады. Негізгі нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосылған тізімде немесе кітапханадағы, артулар 1.0, 2.0, 3.0 және т.б. сияқты бүтін сандармен жасалады. Кітапханаларда әкімші негізгі және қосымша нұсқалардың екеуі үшін де нұсқаларды басқару мүмкіндігін қосуы мүмкін. Қосымша нұсқалар бақыланғанда, олар 1.1, 1.2, 1.3, және т.б. сияқты ондық бөлшектермен нөмірленеді. Бұл нұсқалардың біреуі негізгі нұсқа ретінде жарияланғанда, оның нөмірі 2.0 болады. Одан кейінгі қосымша нұсқалар 2.1, 2.2, 2.3 және т.б. деп нөмірленеді.

Бөліп алу қабылданбағанда, нұсқа нөмірі өзгермейді. Ең соңғы нұсқа 3.0 нұсқасы болған болса, бөліп алу қабылданбағаннан кейін ол 3.0 болып қалады.

Нұсқаны жойғанда, нұсқа себетке өтеді және оның нөмірі де сонда кетеді. Нұсқалар журналы қалған нұсқа нөмірлерін көрсетеді. Қалған нұсқа нөмірлері өзгермейді. Мысалы, 2.1 және 2.2 деген қосымша нұсқалары бар құжатыңыз болса және 2.1 нұсқасын жойғыңыз келсе, нәтижесінде нұсқа журналы 2.0 және 2.2 нұсқаларын көрсетеді. Келесі суретте осы көрсетіледі.

Қосымша нұсқасы жойылған Нұсқалар журналы

Беттің жоғары бөлігі

Қолжетімді нұсқалар санына шектеу бар ма?

Кейбір ұйымдарда файл нұсқаларын жасауға шектеу болмайды, ал кейбіреулері шектік мән орнатады. Файлдың соңғы нұсқасын қайтарғаннан кейін ескі нұсқа жоғалғанын байқауыңыз мүмкін. Егер соңғы нұсқа 26.0 болып, 1.0 нұсқа жоқ екенін байқасаңыз, әкімші кітапхананы тек 25 негізгі нұсқа сақталатындай етіп реттелген болуы мүмкін. 26-шы нұсқасы қосқанда, бірінші нұсқа жойылады. Тек 2.0 және 26.0 аралығындағы нұсқа сақталады. Осылайша, 27-ші нұсқа қосылғанда, тек 3.0 және 27.0 аралығындағы нұсқа сақталады.

Сондай-ақ, әкімші қосымша нұсқалардың санын ең соңғы нұсқалар үшін орнатылған санмен шектеуі мүмкін. Мысалы, егер 25 негізгі нұсқаға рұқсат берілген болса, әкімші тек соңғы бес негізгі нұсқалардың қосымша нұсқаларын сақтауға реттеуі мүмкін. Негізгі нұсқалар арасындағы қосымша нұсқалардың әдепкі саны 512 болады. Егер бұдан артық нұсқа сақтауға әрекет жасалса, алдымен құжатты жариялау сұралатын қате туралы хабар көрсетіледі. Әкімшіңіз әдепкі мәнге қосымша бірнеше нұсқа санын қосуы мүмкін.

Нұсқалардың санын шектеу жалпы дұрыс болып саналады. Осылайша, сервердегі бос орын көлемін үнемдеуге және пайдаланушылардың қабаттасуын болдырмауға болады. Егер ұйымыңызда заңдық немесе басқа да себептермен барлық нұсқаларды сақтау талап етілсе, ешқандай шектеу қолданбаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тізімдерде және кітапханаларда нұсқаларды басқару мүмкіндігін қосу, реттеу және пайдалану

Нұсқаларды басқару тізім немесе кітапхана жасалғанда автоматты түрде жасалмайды, бірақ тізімдерді басқару рұқсаты бар кез келген пайдаланушы оны қоса алады. Көптеген сайттарда бұл сайтты басқаратын адам болады, себебі тізімдер мен кітапханалар сайттың рұқсаттарын иеленеді. Нұсқаларды басқару мүмкіндігін қосуға қоса, әкімші мазмұнды бекітуді сұрауды, жоба элементтерді кім көре алатынын және бөліп алу қажет екенін, анықтауы керек. Бұл шешімдердің әрқайсысы нұсқаларды басқару мүмкіндігінің жұмыс істеу жолына әсер етеді. Мысалы, әкімші бөліп алуды талап етуге шешім қабылдаса, нұсқа нөмірлері тек файл қайтарылғанда жасалады. Егер мазмұнды бекіту қажет болса, негізгі нұсқа нөмірлері файлдарды рұқсаты бар біреу бекіткенше қолданылмайды.

Маңызды :  Егер кітапханаңызда жұмыс істейтін адамдар құжаттарды бірге жасауды жоспарлап жатса, кітапхананы бөліп алуды қажет ететіндей конфигурацияламаңыз. Қажет құжаттар бөліп алынғанда адамдар бірлескен авторлар ретінде жұмыс істей алмайды.

Тізімге немесе кітапханаға арналған нұсқаны қалай қосуды білу үшін Тізімге немесе кітапханаға арналған нұсқаларды қосу және реттеу. Жақын тапсырмаларды және мәліметтерді төмендегі немесе осы мақаланыңҚосымша мәліметтер бөлімінде табыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Мазмұнды бекіту қажет болғанда нұсқаларды басқару мүмкіндігі қалай жұмыс істейді?

Кітапхана үшін нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосулы болса, орнатушы кісі негізгі және қосымша нұсқаларының екеуін де бақылау қажеттігін және қосымша нұсқаларды көретін пайдаланушыларды анықтайды. Көп жағдайларда, мазмұнды бекіту қажет болса, тек файлдың иесі және элементтерді бекіту рұқсаты бар адамдар қосымша нұсқаларды көре алады. Басқа кітапханаларда файлды өңдей алатын немесе Оқу рұқсаты бар кез келген пайдаланушы барлық нұсқаларды көре алатын болады. Нұсқа растағаннан кейін тізімге немесе кітапханаға Оқу рұқсаты бар кез келген пайдаланушы нұсқаны көре алады.

Тізімдерде негізгі және қосымша нұсқалар болмағанымен Күтуде режиміндегі кез келген элемент жоба ретінде қарастырылады. Көп жағдайларда, жоба нұсқаларды тек файлды жасаушы немесе Толық басқару не Құрастыру рұқсаттары бар пайдаланушылар көре алады. Жоба нұсқалар Күтуде режимінде тек сол адамдар үшін көрінеді, басқалар тек соңғы Бекітілген нұсқаны көреді. Егер файл қабылданбаған болса, ол Күтуде режимінде қажеті рұқсаты бар адам оны жойғанша сақталады.

Ескерту :  Кейбір тізімдер мен кітапханаларда жоба қауіпсіздігі барлық сайт пайдаланушыларына Күтуде және Бекітілгеннұсқаларының екеуін де көретіндей реттеледі.

Беттің жоғары бөлігі

Нұсқаларды басқару файлды бөліп алумен қалай жұмыс істейді?

Нұсқаларды басқару мүмкіндігі қосылған кітапханадағы файлды бөліп алғанда, оны қайтарған сайын жаңа нұсқа жасалады. Егер негізгі және қосымша нұсқалары қосулы болса, файлды қайтару кезінде жасалатын нұсқа түрін таңдауға болады. Бөліп алу қажет кітапханаларда, нұсқалар тек қайтару кезінде жасалады.

Бөліп алу қажет емес кітапханаларда, жаңа нұсқа файлды ашқаннан кейін бірінші рет сақтағанда жасалады. Кейін сақтаған сайын, жаңа нұсқа алдыңғысының орнын басады. Бағдарламаны жауып, содан кейін құжатты қайта ашсаңыз, бірінші сақтау қайтадан нұсқа жасайды. Бұл бірнеше нұсқаның өте жылдам таралуына себеп болуы мүмкін.

Маңызды :  Егер құжат бойынша бірлескен авторлық жүзеге асырылып жатқан болса, құжатпен басқа адамдарға тиым салуға елеулі себебіңіз болмаса, оны бөліп алмаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×