Тізімде немесе кітапханада қалта жасау немесе жою

Тізімде немесе кітапханада қалта жасау немесе жою

Қалталар кітапханадағы немесе тізімдегі мазмұнды топтау мен басқарудың жолын береді. Егер қалталар қосылған болса, қалталарды кітапханалар мен тізімдер түрлерінің көбісіне қосуға болады. Қалталар да құрамында көп элемент бар кітапханалардың немесе тізімдердің элементтеріне тиімді қатынасты қамтамасыз етудің маңызды жолы болып табылады.

Не істегіңіз келеді?

Кітапханалардағы және тізімдердегі қалталар туралы қосымша ақпарат

Оңай пайдалану үшін элементтерді қалталарға бөлу

Тиімді қатынас үшін элементтерді қалталарға бөлу

Қалтаны кітапханаға қосу

Қалтаны тізімге қосу

Жылдам іске қосу тақтасында тармақ көрінісін (сайт иерархиясын) көрсету

Кітапханадан немесе тізімнен қалтаны жою

Кітапханалардағы және тізімдердегі қалталар туралы қосымша ақпарат

Мына бөлімдер кітапханаларда және тізімдерде қалталарды пайдаланудың пайдаларын талқылайды.

Оңай пайдалану үшін элементтерді қалталарға бөлу

Егер кітапханада немесе тізімде белгілі бір жолмен топтауға болатын элементтер көп болса, кітапхана немесе тізім ішіндегі мазмұнды ұйымдастыру үшін қалталарды (сондай-ақ, контейнерлер деп аталады) пайдалануға болады. Топтардың жақсы мысалдарына жобалар, топтар, бөлімдер, өнім санаттары, мерзім ауқымдары, әліпби тізімдері және әліпби ішкі топтары (Ә-В, Д-Ж және тағы басқа) кіреді. Қалталар файлдарды немесе элементтерді таныс жолмен тексеруге және басқаруға көмектеседі.

Кітапханадағы қалталар

Әдепкі бойынша қалталар қосылған кітапхана немесе тізім қалталарды сүзгілерсіз кітапхананың әдепкі көрінісінде көрсетеді. Бұл пайдалы, себебі пайдаланушылар жаңа элементтерді кірістірген кезде қажетті қалтаны таңдай алады. Барлық қалталарды көрсету кітапханадағы немесе тізімдегі қалталардан тыс элементтердің дұрыс қосылмау ықтималдығын азайтады. Элементтерді стандартты Windows Explorer қалтасы арқылы түрлі кітапхана қалталарына қайта реттей алғаныңызбен, пайдаланушылар элементтерді тізімдегі қалталар арасында автоматты түрде жылжыта алмайды.

Ескерту :  Көріністегі элементтердің алдында қалталар көрсетілмейтін Сұрыптау осы түрде кітапхана немесе тізім көрінісін анықтауға болады. Егер пайдаланушылардың дұрыс қалтаны оңай табуы қажет болса, осы көріністің сұрыптау пәрменін пайдаланбаңыз.

Кітапхана немесе тізім қалталары жылдам іске қосудың Құжаттар бөлімінде көрсетілмегенімен, сайт иесі немесе сайтты құрастыру рұқсаты бар пайдаланушы жылдам іске қосудың Сайт иерархиясы бөлімін көрсететін және кітапханалар және тізімдер қалталарын жаюға, қайыруға және оңай шарлауға мүмкіндік беретін Тармақ көрінісі параметрін қоса алады.

Тармақ көрінісіндегі қалталар

Жағдайға қарай қалталармен бірге көріністерді пайдалануды қарастыра аласыз, себебі олар мазмұнды бірнеше жолмен сүзуге, топтастыруға және сұрыптауға мүмкіндік береді. Кітапханада немесе тізімде көрініс жасаған немесе өзгерткен кезде Қалталар бөлімінен Қалталарсыз барлық элементтерді көрсету пәрменін орнатып кітапхана немесе тізім көрінісін «тегістеуге» болады.

Қосымша ақпарат бөлімінен кітапханалар мен тізімдерді ұйымдастыру туралы қосымша ақпарат алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тиімді қатынас үшін элементтерді қалталарға бөлу

Егер кітапханада немесе тізімде элементтер көп болса, қалталар сол элементтерге кіру тиімділігін жақсартады. Қалта жасаған кезде ішкі индексті тыс жасайсыз. Бұл ішкі индекс әрі түбірлік қалта немесе кітапхананың немесе тізімнің жоғарғы деңгейі үшін жасалады. Қалтадағы элементтерге кірген кезде деректерге кіру үшін осы ішкі индексті тиімді пайдаланасыз.

Кітапхана не тізімдегі элементтердің жалпы саны тым көп болған жағдайда да, жеке қалта көрінісі индекстелген бағанды пайдалану арқылы элементтердің жалпы санын сүзгілейтін көрінісіндей жылдам болады. Кейбір сценарийлер бойынша 5000 астам элементтен тұратын қалта секілді бірнеше қалталардың ішіндегі кітапхана не тізімнің барлық элементтерін үлестіруі мүмкін болады, яғни әдепкі Тізім көрінісінің шекті мәні.

Үлкен кітапхана не тізімді ұйымдастыру мақсатында қалтаны пайдаланғанда төмендегіні ескерген жөн:

 • Қалта 5000-нан астам элементті қамтуы мүмкін, бірақ блоктаудың алдынь алу үшін баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністі пайдалануыңыз керек. Егер қалтада ішкі қалталар бар болса, әр ішкі қалта элемент ретінде саналады (бірақ сол ішкі қалтадағы элементтердің кез келгені емес).

 • Кітапхана не тізімде көріністі жасағанда немесе өзгерткен кезде Қалталар тармағындағы Қалталарсыз барлық элементтерді көрсету параметрін таңдасаңыз, Тізім көрінісінің шекті мәні параметріне дейін жетпегендігін тексеру үшін жай не күрделі индекске негізделетін сүзгісін пайдалануға болады.

Қосымша ақпарат бөлімінен көптеген элементтерді қамтитын кітапханалармен және тізімдермен жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қалтаны кітапханаға қосу

Әдепкіде, Жаңа қалта пәрмені кітапханаларда пайда болады. Кітапхананың иесі немесе кітапхананы жасақтау рұқсаттары бар пайдаланушы қосымша тізім параметрлерін өзгертіп, Жаңа қалта пәрменін көрсетуді таңдай алады.

 1. Құрамында қалта қосылатын кітапхана немесе тізім бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жедел іске қосу арқылы кітапхана атауын таңдаңыз немесе Сайт әрекеттері түймешігін басып, Барлық сайт мазмұнын қарап шығу пәрменін таңдаңыз, одан кейін тиісті Кітапхана бөлімінен кітапхана атын таңдаңыз.

  Ескерту :  Құрастырушылар сайттың сыртқы түрін және шарлау элементтерін едәуір өзгерте алады. Егер пәрмен, түймешік немесе сілтеме сияқты параметрді таба алмасаңыз, әкімшімен хабарласыңыз.

 3. Кітапхана құралдары бөліміндегі таспада Құжаттар қойындысын басыңыз да, Жаңа тобынан Жаңа қалта түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  Кітапхананы жасаған адам кітапханада қалталарды жасамауды көрсеткен болуы мүмкін. Бұл жағдайда Жаңа қалта пәрмені қол жетімді болмайды.

 4. Жаңа қалта диалогтық терезесінде Аты жолағына қалта атауын енгізіп, ОК түймешігін басыңыз.

Ескерту : 

 • Қалта атауын кейінірек өзгерту үшін қалта атауын белгілеп, Кітапхана құралдары бөліміндегі таспада Құжаттар қойындысында, Басқару тобында Сипаттарды өзгерту түймешігін басыңыз да, Атау жолағындағы қалта атауын өзгертіңіз.

 • Қалта иерархиясында келесі жоғары деңгейге жылдам өту үшін таспадағы Кітапхана құралдары бөліміндегі Кітапхана қойындысын басып, Шарлау тобындағы Жоғары шарлау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қалтаны тізімге қосу

Әдепкіде, Жаңа қалта пәрмені тізімдерде пайда болмайды. Тізімнің иесі немесе тізімді жасақтау рұқсаттары бар пайдаланушы қосымша тізім параметрлерін өзгертіп, Жаңа қалта пәрменін көрсетуді таңдай алады.

 1. Құрамында қалта қосылатын тізім бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жедел іске қосу арқылы тізім атын таңдаңыз немесе Сайт әрекеттері түймешігін басып, Барлық сайт мазмұнын қарап шығу пәрменін таңдаңыз, одан кейін тиісті Кітапхана бөлімінен кітапхана атын таңдаңыз.

  Ескерту :  Құрастырушылар сайттың сыртқы түрін және шарлау элементтерін едәуір өзгерте алады. Егер пәрмен, түймешік немесе сілтеме сияқты параметрді таба алмасаңыз, әкімшімен хабарласыңыз.

 3. Таспада, Тізім құралдары бөлімінде Элементтер қойындысын басыңыз да, Жаңа тобынан Жаңа қалта түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  Кітапхананы жасаған адам кітапханада қалталарды жасамауды көрсеткен болуы мүмкін. Бұл жағдайда Жаңа қалта пәрмені қол жетімді болмайды.

 4. Жаңа қалта диалогтық терезесінде Аты жолағына қалта атауын енгізіп, ОК түймешігін басыңыз.

Ескерту : 

 • Қалта атауын кейінірек өзгерту үшін қалта атауын белгілеп, таспада, Тізім құралдары бөліміндегі Құжаттар қойындысында, Басқару тобынан Сипаттарды өзгерту түймешігін басыңыз да, Атау жолағындағы қалта атауын өзгертіңіз.

 • Қалта иерархиясында келесі жоғары деңгейге жылдам өту үшін таспадағы Тізім құралдары бөліміндегі Тізім қойындысын басып, Шарлау тобындағы Жоғары шарлау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жылдам іске қосу тақтасында тармақ көрінісін (сайт иерархиясын) көрсету

Мына процедура сайт иесі немесе сайтты жасақтау рұқсаты бар пайдаланушы болуыңызды талап етеді.

 1. Жылдам іске қосу тақтасында Сайт иерархиясы көрсетілетін сайтқа өтіңіз.

 2. Сайт әрекеттері Торап әрекеттері мәзірі мәзірін басыңыз да, Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Сайт параметрлері бетінің Жалпы көрініс бөлімінен Тармақ көрінісі параметрін таңдаңыз.

 4. Тармақ көрінісі бетінің Тармақ көрінісін қосу бөлімінен Тармақ көрінісін қосу пәрменін таңдаңыз.

 5. ОК түймешігін басыңыз.

Жылдам іске қосу тақтасында Сайт иерархиясы көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Кітапханадан немесе тізімнен қалтаны жою

Маңызды :  Қалтаны жойғанда қалта және ондағы кез келген файлдар немесе ішкі қалталар жойылады. Қалтаны жойғанда абай болыңыз. Қалта мазмұнын жоймастан бұрын оны көшіріңіз немесе мұрағаттаңыз. Сайтыңыздың конфигурациясына байланысты қалта мен оның мазмұнын Себеттен қалпына келтіруіңіз мүмкін. Себет туралы қосымша ақпаратты Қосымша ақпарат бөлімінен алыңыз.

 1. Құрамында қалта жойылатын кітапхана немесе тізім бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жедел іске қосу арқылы кітапхана немесе тізім атауын таңдаңыз немесе Сайт әрекеттері түймешігін басып, Барлық сайт мазмұнын қарап шығу пәрменін таңдаңыз, одан кейін тиісті кітапханалар немесе тізімдер бөлімінен кітапхана немесе тізім атын таңдаңыз.

  Ескерту : Құрастырушылар сайттың сыртқы түрін немесе шарлау элементтерін едәуір өзгерте алады. Егер пәрмен, түймешік немесе сілтеме сияқты параметрді таба алмасаңыз, әкімшімен хабарласыңыз.

 3. Жойғыңыз келетін қалтаны таңдау бағанына көрсету және ұяшық белгісіне басу арқылы белгілеңіз.

 4. Таспада, Кітапхана құралдары немсее Тізім құралдары бөліміндегі Құжаттар немесе Элементтер қойындысында, Басқару тобынан Құжатты жоюнеЭлементті жою түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×