Тізімде немесе кітапханада қалта жасау немесе жою

Тізімде немесе кітапханада қалта жасау немесе жою

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Қалталар кітапханадағы немесе тізімдегі мазмұнды топтау мен басқарудың жолын береді. Егер қалталар қосылған болса, қалталарды кітапханалар мен тізімдер түрлерінің көбісіне қосуға болады. Қалталар да құрамында көп элемент бар кітапханалардың немесе тізімдердің элементтеріне тиімді қатынасты қамтамасыз етудің маңызды жолы болып табылады.

Не істегіңіз келеді?

Кітапханалардағы және тізімдердегі қалталар туралы қосымша ақпарат

Оңай пайдалану үшін элементтерді қалталарға бөлу

Тиімді қатынас үшін элементтерді қалталарға бөлу

Қалтаны кітапханаға қосу

Қалтаны тізімге қосу

Жылдам іске қосу тақтасында тармақ көрінісін (сайт иерархиясын) көрсету

Кітапханадан немесе тізімнен қалтаны жою

Кітапханалардағы және тізімдердегі қалталар туралы қосымша ақпарат

Мына бөлімдер кітапханаларда және тізімдерде қалталарды пайдаланудың пайдаларын талқылайды.

Оңай пайдалану үшін элементтерді қалталарға бөлу

Егер кітапханада немесе тізімде белгілі бір жолмен топтауға болатын элементтер көп болса, кітапхана немесе тізім ішіндегі мазмұнды ұйымдастыру үшін қалталарды пайдалануға болады. Топтардың жақсы мысалдарына жобалар, топтар, бөлімдер, өнім санаттары, мерзім ауқымдары, әліпби тізімдері және әліпби ішкі топтары (Ә-В, Д-Ж және тағы басқа) кіреді. Қалталар файлдар мен элементтерді таныс жолмен тексеруге және басқаруға көмектеседі.

Әдепкіше қалталар қосылған кітапхана немесе тізім қалталарды сүзгілерсіз кітапхананың немесе тізімнің әдепкі көрінісінде көрсетеді. Бұл пайдалы, себебі пайдаланушылар жаңа элементтерді кірістірген кезде қажетті қалтаны таңдай алады. Барлық қалталарды көрсету кітапханадағы немесе тізімдегі қалталардан тыс элементтердің дұрыс қосылмау ықтималдығын азайтады. Стандартты Жетектеуші қалтасын пайдаланып, элементтерді түрлі кітапхана қалталарына қайта реттей алғанымен, пайдаланушылардың тізімдегі қалталар арасында элементтерді жылжытуы үшін автоматты жолы жоқ.

Ескерту :  Көріністегі элементтердің алдында қалталар көрсетілмейтін Сұрыптау осы түрде кітапхана немесе тізім көрінісін анықтауға болады. Егер пайдаланушылардың дұрыс қалтаны оңай табуы қажет болса, осы көріністің сұрыптау пәрменін пайдаланбаңыз.

Кітапхана немесе тізім қалталары жылдам іске қосудың Құжаттар бөлімінде көрсетілмегенімен, сайт иесі немесе сайтты құрастыру рұқсаты бар пайдаланушы жылдам іске қосудың Сайт мазмұны бөлімін көрсететін және кітапханалар және тізімдер қалталарын жаюға, қайыруға және оңай шарлауға мүмкіндік беретін Тармақ көрінісі параметрін қоса алады.

SharePoint бағдарламасында Жылдам іске қосу параметрінде тармақ көрінісінде көрсетілетін құжат кітапханасының скриншоты. Жылдам іске қосу параметрі тармақтық көріністі көрсетуге реттелген

Жағдайға қарай қалталармен бірге көріністерді пайдалануды қарастыра аласыз, себебі олар мазмұнды бірнеше жолмен сүзуге, топтастыруға және сұрыптауға мүмкіндік береді. Кітапханада немесе тізімде көрініс жасаған немесе өзгерткен кезде Қалталар бөлімінен Қалталарсыз барлық элементтерді көрсету пәрменін орнатып кітапхана немесе тізім көрінісін «тегістеуге» болады.

Беттің жоғары бөлігі

Тиімді қатынас үшін элементтерді қалталарға бөлу

Егер кітапханада немесе тізімде элементтер көп болса, қалталар сол элементтерге кіру тиімділігін жақсартады. Қалта жасаған кезде ішкі индексті тыс жасайсыз. Бұл ішкі индекс әрі түбірлік қалта немесе кітапхананың немесе тізімнің жоғарғы деңгейі үшін жасалады. Қалтадағы элементтерге кірген кезде деректерге кіру үшін осы ішкі индексті тиімді пайдаланасыз.

Кітапхана не тізімдегі элементтердің жалпы саны тым көп болған жағдайда да, жеке қалта көрінісі индекстелген бағанды пайдалану арқылы элементтердің жалпы санын сүзгілейтін көрінісіндей жылдам болады. Кейбір сценарийлер бойынша 5000 астам элементтен тұратын қалта секілді бірнеше қалталардың ішіндегі кітапхана не тізімнің барлық элементтерін үлестіруі мүмкін болады, яғни әдепкі Тізім көрінісінің шекті мәні.

Үлкен кітапхана не тізімді ұйымдастыру мақсатында қалтаны пайдаланғанда төмендегіні ескерген жөн:

 • Қалта 5000-нан астам элементті қамтуы мүмкін, бірақ блоктаудың алдынь алу үшін баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністі пайдалануыңыз керек. Егер қалтада ішкі қалталар бар болса, әр ішкі қалта элемент ретінде саналады (бірақ сол ішкі қалтадағы элементтердің кез келгені емес).

 • Кітапхана не тізімде көріністі жасағанда немесе өзгерткен кезде Қалталар тармағындағы Қалталарсыз барлық элементтерді көрсету параметрін таңдасаңыз, Тізім көрінісінің шекті мәні параметріне дейін жетпегендігін тексеру үшін жай не күрделі индекске негізделетін сүзгісін пайдалануға болады.

Қалтаны кітапханаға қосу

Әдепкіде, Жаңа қалта пәрмені кітапханаларда пайда болады. Кітапхананың иесі немесе кітапхананы жасақтау рұқсаттары бар пайдаланушы қосымша тізім параметрлерін өзгертіп, Жаңа қалта пәрменін көрсетуді таңдай алады.

 1. Құрамында қалта қосылатын кітапхана немесе тізім бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жылдам іске қосу тақтасында кітапхана атауын басыңыз немесе Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі , Торап мазмұндары пәрмендерін таңдап, қалталар қосу керек кітапхананың тақырыбын тауып басыңыз.

  Ескерту :  Құрастырушылар сайттың сыртқы түрін және шарлау элементтерін едәуір өзгерте алады. Егер пәрмен, түймешік немесе сілтеме сияқты параметрді таба алмасаңыз, әкімшімен хабарласыңыз.

 3. Таспадағы Файлдар қойындысын басып, Жаңа тобындағы Жаңа қалта параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Кітапхананы жасаған адам кітапханада қалталарды жасамауды көрсеткен болуы мүмкін. Бұл жағдайда Жаңа қалта пәрмені қол жетімді болмайды. Дұрыс рұқсаттармен таспаның Кітапхана қойындысында Кітапхана параметрлері > Қосымша параметрлер тармақтарын таңдап, Қалта бөлімінде Иә параметрінің таңдалғанын тексеріңіз.

 4. Жаңа қалта диалогтық терезесінде Аты жолағына қалта атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

Ескерту : 

 • Қалта атауын кейін өзгерту үшін қалта атауын таңдап, таспаның Файлдар қойындысында Басқару тобындағы Сипаттарды өңдеу пәрменін таңдап, Аты жолағында қалта атауын өзгертіңіз.

 • Қалта иерархиясында келесі жоғары деңгейге жылдам өту үшін таспадағы Кітапхана қойындысын басып, Көріністерді басқару тобындағы Жоғары шарлау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қалтаны тізімге қосу

Әдепкіде, Жаңа қалта пәрмені тізімдерде пайда болмайды. Тізімнің иесі немесе тізімді жасақтау рұқсаттары бар пайдаланушы қосымша тізім параметрлерін өзгертіп, Жаңа қалта пәрменін көрсетуді таңдай алады.

 1. Құрамында қалта қосылатын тізім бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жылдам іске қосу тақтасында тізім атауын басыңыз немесе Параметрлер, Торап мазмұндары пәрмендерін таңдап, тізімнің атауын тауып, оны басыңыз.

  Ескерту :  Құрастырушылар сайттың сыртқы түрін және шарлау элементтерін едәуір өзгерте алады. Егер пәрмен, түймешік немесе сілтеме сияқты параметрді таба алмасаңыз, әкімшімен хабарласыңыз.

 3. Таспадағы Элементтер қойындысын басып, Жаңа тобындағы Жаңа қалта параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Кітапхананы жасаған адам тізімде қалталарды жасамауды көрсеткен болуы мүмкін. Бұл жағдайда Жаңа қалта пәрмені қол жетімді болмайды. Дұрыс рұқсаттармен таспаның Тізім қойындысында Тізім параметрлері > Қосымша параметрлер тармақтарын таңдап, Қалта бөлімінде Иә параметрінің таңдалғанын тексеріңіз.

 4. Жаңа қалта диалогтық терезесінде Аты жолағына қалта атауын енгізіп, ОК түймешігін басыңыз.

Ескерту : 

 • Қалта атауын кейін өзгерту үшін жолдан тақырып сілтемесінен басқа кез келген жерді басып қалта атауын таңдаңыз. Таспадағы Элементтер қойындысында (немесе Тапсырмалар тізіміндегі Тапсырмалар қойындысында), Басқару тобында Элементті өңдеу пәрменін таңдап, Атау жолағында қалта атын өзгертіңіз.

 • Қалта иерархиясында келесі жоғары деңгейге жылдам өту үшін таспадағы Тізім қойындысын басып, Көріністерді басқару тобындағы Жоғары шарлау түймешігін басыңыз.

Жылдам іске қосу тақтасында тармақ көрінісін (сайт иерархиясын) көрсету

Мына процедура сайт иесі немесе сайтты жасақтау рұқсаты бар пайдаланушы болуыңызды талап етеді.

 1. Жылдам іске қосу тақтасында Сайт иерархиясы көрсетілетін сайтқа өтіңіз.

 2. Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі түймешігін басып, Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Сайт параметрлері бетінің Жалпы көрініс бөлімінен Тармақ көрінісі параметрін таңдаңыз.

 4. Тармақ көрінісі бетінің Тармақ көрінісін қосу бөлімінен Тармақ көрінісін қосу пәрменін таңдаңыз.

 5. OK түймешігін басыңыз.

Жылдам іске қосу тақтасында Сайт иерархиясыкөрсетіледі.

Кітапханадан немесе тізімнен қалтаны жою

Маңызды : Қалта жойылғанда қалта және ішіндегі файлдар немесе ішкі қалталар жойылады. Қалтаны жойғанда абайлаңыз. Жоймас бұрын қалта мазмұнын жылжытыңыз немесе мұрағаттаңыз. Сайттың реттелгеніне қарай Себет ішінен қалтаны және мазмұнын қалпына келтіруге болады.

 1. Құрамында қалта жойылатын кітапхана немесе тізім бар сайтқа өтіңіз.

 2. Жылдам іске қосу аймағында кітапхананың немесе тізімнің атауын басыңыз, не болмаса Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі түймешігін басыңыз, Торап мазмұндары пәрменін таңдаңыз, содан кейін кітапхана немесе тізім атын іздеп, оны таңдаңыз.

  Ескерту : Құрастырушылар сайттың сыртқы түрін немесе шарлау элементтерін едәуір өзгерте алады. Егер пәрмен, түймешік немесе сілтеме сияқты параметрді таба алмасаңыз, әкімшімен хабарласыңыз.

 3. Жолда тақырып сілтемесінен басқа кез келген жерді басып, жойылатын қалтаны таңдаңыз.

 4. Таспаның Файлдар немесе Элементтер қойындысында, Басқару тобындағы Құжатты жою немесе Элементті жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×