Тізімдегі немесе кітапханадағы сыртқы мәліметтер бағанасын құру немесе жаңарту

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Сіз жергілікті тізім немесе кітапханаға сыртқы мәліметтер бағанасы деп аталатын арнайы бағана типін қоса аласыз. Осы бағана сыртқы мәліметтер көзінен мәліметтер бағанын жергілікті тізім немесе кітапханадағы басқа бағандармен біріктіруге мүмкіндік береді. Сыртқы мәлімет бағаны жергілікті тізім немесе кітапханаға қосылғандықтан, барлық байланысты тізім немесе кітапханалық сипаттамалар, нұсқаларды, растауларды, кіру немесе шығуларды және файл тіркемелерін қоса қызм ет етеді.

Қосымша ақпарат алу үшін Сыртқы деректер туралы мазмұнды табу бөлімін қараңыз.

Не істегіңіз келеді?

Жұмысты бастамас бұрын

Сыртқы мәлімет бағаналарын пайдалану мысалдарын түсіну

Тізім немесе кітапханада сыртқы мәлімет бағанасын құру

Сыртқы мәлімет бағанын жаңарту

Сыртқы мәлімет бағанын тазарту

Бастамас бұрын

Деректерге қауіпсіз кіруге мүмкіндік беру үшін сыртқы деректермен жұмыс істеуге бірнеше алғышарт тапсырмалар қажет. Келесі мәліметтер келесі қадамдарды жоспарлауға көмек береді. Сонымен қатар, сыртқы деректермен жұмыс істеуде мәселелерге тап болсаңыз, бұл ақпарат ақауды анықтауға көмектеседі. Сыртқы деректерге кіру үшін сіздің немесе әкімшінің келесі әрекеттерді жасауы қажет:

Сыртқы деректер көзін дайындау    Деректерге дұрыс адамдардың кіруін және деректерге жарамсыз адамдардың кірмеуін қамтамасыз ету үшін әкімшінің тіркелгі жасауы және деректер көзіне рұқсаттарды қамтамасыз етуі қажет болуы мүмкін. Сыртқы дерекқорда қажетсіз нәтижелерді шектеу және өнімділікті жақсарту үшін әкімшінің ерекше кестелер, көріністер, сұраулар және т.с.с. жасауды қалауы да мүмкін.

SharePoint қызметтері мен тіркелгілерін конфигурациялау    Әкімшінің бизнес деректерімен байланысу қызметтерін және қауіпсіз сақтау қызметін іске қосуы қажет.

Қауіпсіз сақтау қызметтерін конфигурациялау    Әкімшінің келесі әрекеттерді орындауы керек: сыртқы деректер көзіне ең жақсы қатынас режимін анықтау, мақсатты бағдарламаны жасау және мақсатты бағдарламаның тіркелгі деректерін орнату.

Бизнес деректеріне қосылу қызметтерін конфигурациялау    Әкімшінің сыртқы мазмұн түрін жасайтын пайдаланушының бизнес деректеріне қосылу метадеректер қоймасына және тиісті пайдаланушыларда сыртқы тізім негізделген сыртқы мазмұн түріне кіруге рұқсаттары бар екенін тексеруі керек.

Сыртқы мазмұн түрін жасау    Пайдаланушының сыртқы деректер көзінен деректерді шығарып алу үшін пайдаланылатын байланыстар, кіру, басқару әдістері, бағандар, сүзгілер және басқа метадеректер туралы ақпаратты қамтитын сыртқы мазмұн түрін анықтауы керек.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы мәлімет бағаналарын пайдалану мысалдарын түсіну

Келесі бөлімдер парақ немесе кітапханаға сыртқы мәлімет бағанын қосудың практикалық сипаттамаларын береді.

Тапсырыс беруші келісімдері және байланыс ақпарат    Сіздің тапсырыс берушілер келісімдерін қамтитын құжат кітапханаңыз бар. Алайда, сіздің тапсырыс беруші ақпаратыңыз SharePoint өнімдеріне сыртқы мәлімет көзі бар Line-of-Business қосымшасында (SAP немесе Microsoft CRM тәрізді) басқарылады. Сіз құжат кітапханасында тапсырыс беруші келісімдерін қадағалағыңыз келеді, алайда қатысты тапсырыс беруші ақпараты жаңартылған және қажетсіз көшірілмегендігіне көз жеткізіңіз. Сіз осылайша қажетті тапсырыс беруші атын және телефон нөмірін кітапханада сақталған әрбір келісіммен байланыстыру үшін кітапханаға бір немесе бірнеше сыртқы мәліметтер бағанын қосу арқылы орындай аласыз. Сыртқы мәліметтер бағанасы дұрыс ақпаратты енгізу және жаңарту үрдісін жеңілдетеді және сыртқы мәліметтер көзінен автоматты түрде тапсырыс беруші ақпаратын шығарады. Осы үрдісте, сыртқы мәліметтер бағанының құндылығын арттыратын құрылымдық Word құжатын құра аласыз, осылайша сіз Құжат Мәліметі Панелінде немесе Word мазмұн басқаруын пайдалану арқылы құндылықтарды өңдей аласыз.

Суреттері бар негізгі өнім мәліметі    Ұйымыңыз сататын өнім фотосуреттерін қамтитын сурет кітапханасын құрдыңыз. Сыртқы мәлімет базасынан өнім атауы, өнім коды, және ағымдағы бағаға кіру мүмкіндігі бар кітапханаға сыртқы мәлімет қосасыз. Алайда, сыртқы мазмұн типі құрылғанда сыртқы мазмұн тек оқуға арналғандығына көз жеткізесіз. Сіздің компанияңыздың ережелері мен үрдістері өнім ақпаратына енгізілетін кез келген өзгеріс мәлімет базасының жүйесі арқылы жасалуын талап етеді. Бірақ ұйымыңыздың көптеген адамдары бір кітапханалық қарау арқылы барлық ортақ өнім ақпаратын қарай алады.

Беттің жоғары бөлігі

Тізім немесе кітапханада сыртқы мәлімет бағанасын құру

Ескерту :  Сыртқы мәлімет бағанын құру Үлес қосу рұқсатын немесе тізімдегі немесе кітапханадағы кейінгі рұқсатты қажет етеді.

 1. SharePoint сайтын шарлап, тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

  Ескерту :  Сыртқы деректердің бағанын сыртқы тізімдерге қосу мүмкін емес.

 2. Тізім немесе Кітапхана > Тізім параметрлері немесе Кітапхана параметрлері түймешігін таңдаңыз.

 3. Бағандар бөлімінде Баған жасау пәрменін таңдаңыз.

 4. Баған атауын енгізіп, мысалы Тұтынушы, Баған түрлері астындағыСыртқы деректер пәрменін таңдаңыз.

 5. Сыртқы мазмұн типі бөлімінде Сыртқы мазмұн типін таңдаушы түймешігін басыңыз, содан соң сыртқы мазмұн типтері тізімінен қажетті мазмұнды таңдаңыз, мысалы, Тапсырыс беруші CRM.

 6. Төмендегі әрекеттердің бірін орындау арқылы сыртқы мазмұн түрлері үшін анықталған кез келген әрекеттерді орындау қажет әдісті таңдаңыз:

  • Бірнеше әрекеттердің мәзірін көрсету үшін Әрекеттер мәзірін көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Сыртқы деректердің бағанының тағдалғанда әдепкі әрекеттерді орындауы үшін Осы бағанды сыртқы мазмұн түрлерінің Әдепкі әрекетіне байланыстыру пәрменін таңдаңыз.

 7. Қосымша жолдарды көрсету үшін бағана қосу бөлімінде Барлық өрісті таңдаулдарды таңдау немесе бір немесе бірнеше арнайы жол атауларын таңдаңыз, мысалы Тапсырыс беруші аты және телефон нөмірі.

Кеңес :  әдепкі мәні бойынша, сыртқы мәлімет бағанасы атының негізінде әрбір бағана атына қосымша қосылады. Бұл, әсіресе көптеген қосымша бағаналар қосқан жағдайда CustID секілді қысқа бағана атауын анықтау үшін тиімді. Егер де тізім немесе кітапхана үшін Жылдам өңдеу іске қосылған болса, бағана атауларын өзгерту үшін Жылдам өңдеу түймешігін таңдауға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы мәлімет бағанын жаңарту

Ескерту :  Сыртқы мәлімет бағанын жаңарту Үлес қосу рұқсатын немесе тізімдегі немесе кітапханадағы кейінгі рұқсатты қажет етеді.

 1. SharePoint сайтын шарлаңыз және тізім немесе кітапхананы шарлаңыз.

 2. Тізім мазмұнын немесе құжат кітапханасының ерекшеліктерін қосыңыз немесе өңдеңіз.

 3. Сыртқы мәлімет бағанының мәтіндік жолағында, мысалы, тапсырыс беруші атауында, Сыртқы мәлімет мазмұнын таңдауыштүймешігін басыңыз.

  Сыртқы мазмұн типінің авторы сіз қажетті құндылықты тез орналастыратындай етіп сәйкес анықтама жолын таңдау немесе бір немесе бірнеше сүзгілерді құру арқылы Сыртқы мәлімет мазмұнын таңдауыш қалай қызмет ететіндігін анықтауы қажет. Егер мәселе оған байланысты болмаса, сыртқы мазмұн типінің авторына немесе сіздің әкімшіңізге көмек алу үшін жүгініңіз.

 4. Диалогтық терезеде Нұрлан Данабай сияқты сәйкес жазбаны таңдап, OK түймешігін басыңыз.

Мәлімет сыртқы тізім және сыртқы мәлімет көзінде жаңартылады.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы мәлімет бағанын тазарту

Орындау себепті, сыртқы мәлімет бағанындағы мәлімет сервер немесе қызметке кэш жадыға көрсетіледі және сыртқы мәлімет жүйесінен соңғы құндылықтарды көрсетпеуі мүмкін. Көрсетілген мәлімет ағымдағы мәлімет екендігіне көз жетізу үшін сыртқы мәлімет бағанын жаңарта аласыз. Алайда, жаңарту операциясын мұқият орындаңыз, себебі ол сыртқы мәлімет қалай орнатылғанына қарай ұзақ уақыт алуы мүмкін.

Ескерту :  Сыртқы мәлімет бағанын жаңарту тізім немесе кітапханаға үлес қосу рұқсатын талап етеді.

 1. SharePoint сайтын шарлаңыз және тізім немесе кітапхананы шарлаңыз.

 2. Сыртқы мәлімет бағанның бағана тақырыбында Жаңартутүймешігін басыңыз.

 3. Жаңарту бетінде тек ағымдағы қалтаны немесе ағымдағы қалта және оның қосымша қалталарын жаңартатыныңыз туралы шешім қабылдаңыз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×