Тізімге немесе кітапханаға деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қолдану

Тізімдерден немесе кітапханалардан қотарылған файлдарды бақылау және қорғау үшін Microsoft SharePoint Foundation 2010 тораптарында деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін пайдалануға болады.

Бұл мақалада:

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі дегеніміз не?

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі мазмұнды қорғауға қалай көмектеседі.

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі мазмұнды қорғауға қалай көмектесе алмайды.

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі SharePoint тізімдері және кітапханаларында қалай жұмыс істейді.

Тізімге немесе кітапханаға деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қолдану.

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі дегеніміз не?

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі пайдаланушылар SharePoint тізімдерінен немесе кітапханаларынан қотарылған файлдарға қатысты орындай алатын әрекеттерді шектеуге мүмкіндік береді. Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі қотарылған файлдарды шифрлайды және осы файлдардың шифрын шешуге рұқсат етілген пайдаланушылардың және бағдарламалардың жиынын шектейді, осылайша олар файлдың көшірмелерін басып шығару немесе олардан мәтінді көшіру сияқты әрекеттерді орындай алмайды.

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін тізімдерде немесе кітапханаларда құпиялы мазмұнның таралуын шектеу үшін пайдалануға болады. Мысалы, таңдалған маркетинг өкілдері бар келе жатқан өнімдер туралы ақпаратты ортақтастыратын құжаттар кітапханасын жасап жатқан болсаңыз, бұл адамдардың осы мазмұнды компаниядағы басқа қызметкерлермен ортақ пайдалануын болдырмау үшін деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін пайдалануға болады.

SharePoint Foundation 2010 торабында деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі жеке файлдарға емес, ал бүкіл тізімге немесе кітапханаға қолданылады. Бұл бүкіл құжаттар немесе файлдар жиыны үшін үйлесімді қорғаныс деңгейін қамтамасыз етуді оңайырақ етеді. Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі осылайша ұйымға құпиялы немесе жеке ақпаратты пайдалануды және таратуды басқаратын қауымдық саясаттарды қолдануға көмектеседі.

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі мазмұнды қорғауға қалай көмектеседі

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі шектеулі мазмұнды қорғауға келесі жолдармен көмектеседі:

 • Рұқсат етілген қарап шығу құралының рұқсат етілмеген пайдалану үшін мазмұнды көшіруін, өзгертуін, басып шығаруын, факспен жіберуін немесе көшіріп, қоюын болдырмайды.

 • Рұқсат етілген қарап шығу құралының Microsoft Windows жүйесінің Print Screen мүмкіндігін пайдалана отырып мазмұнды көшіруін болдырмайды.

 • Серверден қотарылғаннан кейін электрондық поштамен жіберілген болса, рұқсат етілмеген қарап шығу құралының мазмұнды көруін болдырмайды.

 • Мазмұнға қатынасуды көрсетілген уақыт кезеңіне шектейді, одан кейін пайдаланушылар тіркелгі деректерін тексеруі және мазмұнды қайтадан қотаруы керек.

 • Ұйымдағы мазмұнды пайдалануды және таратуды бақылайтын қауымдық саясаттарды қолданады.

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі мазмұнды қорғауға қалай көмектесе алмайды

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі шектелген мазмұнды төмендегілерден қорғай алмайды:

 • Троя аттары, кейлоггерлер және шпиондық бағдарлама сияқты зиянды бағдарламалар арқылы өшіру, ұрлау, жазу немесе тасымалдау.

 • Компьютер вирустарының әрекеттерінен жоғалу немесе бүліну.

 • Мазмұнды экраннан қолмен көшіру немесе қайта енгізу.

 • Бейнебетте көрсетілетін мазмұнның сандық немесе пленкадағы суретін жасау.

 • Үшінші жақтың экранды түсіру бағдарламаларын пайдаланып көшіру.

 • Үшінші жақтың экранды түсіру бағдарламаларын немесе көшіру және қою әрекетін пайдаланып мазмұнның метадеректерін (баған мәндері) көшіру.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі SharePoint тізімдері және кітапханаларында қалай жұмыс істейді

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің қорғанысы файлдарға тізім немесе кітапхана деңгейінде қолданылады. Тізім немесе кітапхана үшін деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қосқанда, сол тізімдегі немесе кітапханадағы барлық мәліметтер жинау веб серверлерінде қорғаныс орнатылған кез келген файл түрі үшін деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қосуға болады. Қорғаныс - нақты файл пішімі бар құқықтары басқарылатын файлдарды шифрлауды және олардың шифрын шешуді бақылайтын бағдарлама. SharePoint Foundation 2010 бағдарламасында ешбір файл пішімдері үшін қорғаныс жоқ. Егер ұйым тізімдерді және кітапханаларды қорғау үшін деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін пайдалануды жоспарлап жатса, сервер әкімшісі құқықтарды басқару қажет кез келген файл пішімдері үшін қорғанысты орнатуы керек.

Кітапхана үшін деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі қосылғанда, құқықтарды басқару сол кітапханадағы барлық файлдарға қолданылады. Тізім үшін деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі қосылғанда, құқықтарды басқару нақты тізім элементтеріне емес, ал тізім элементтеріне тіркелген файлдарға ғана қолданылады.

Пайдаланушылар деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі қосылған тізімнен немесе кітапханадан файлдарды қотарғанда, файлдар оларды тек рұқсат етілген адамдар ғана көре алатындай шифрланады. Әрбір құқықтары басқарылатын файлда, сондай-ақ, файлды көретін пайдаланушыларға шектеу қоятын лицензия бар. Әдеттегі шектеулерге файлды тек оқуға арналған ету, мәтінді көшіруді ажырату, пайдаланушылардың жергілікті көшірмені сақтауын болдырмау және пайдаланушылардың файлды басып шығаруын болдырмау кіреді. Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қолдайтын файл түрлерін оқи алатын клиент бағдарламалар бұл шектеулерді қолдану үшін құқықтары басқарылатын файда лицензияны пайдаланады. Осылайша тіпті серверден қотарылғаннан кейін де құқықтары басқарылатын файл өзінің қорғанысын сақтайды.

Тізімнен немесе кітапханадан қотарылғаннан кейін қолданылатын шектеу түрлері файл бар тораптағы жеке пайдаланушы рұқсаттарына негізделеді. Төмендегі кестеде SharePoint Foundation 2010 тораптарындағы рұқсаттар деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің рұқсаттарына қалай сәйкес келетінін түсіндірілген.

SharePoint Foundation 2010 рұқсаттары

Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің рұқсаттары

Рұқсаттарды басқару, веб-торапты басқару

Толық басқару (клиент бағдарламада анықталғандай): бұл рұқсат әдетте пайдаланушыға құқықтары басқарылатын мазмұнды оқуға, өңдеуге, көшіруге, сақтауға және өзгертуге мүмкіндік береді.

Элементтерді өңдеу, тізімдерді басқару, беттерді қосу және теңшеу

Өңдеу, Көшіру және Сақтау: пайдаланушы тізім немесе кітапхананың деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің параметрлері бетінде Пайдаланушыларға құжаттарды басып шығаруға рұқсат ету құсбелгісі қойылған болса ғана файлды басып шығара алады.

Элементтерді қарап шығу

Оқу: пайдаланушы құжатты оқи алады, бірақ оның мазмұнын көшіре немесе өзгерте алмайды. Пайдаланушы тізім немесе кітапхананың деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің параметрлері бетінде Пайдаланушыларға құжаттарды басып шығаруға рұқсат ету құсбелгісі қойылған болса ғана басып шығара алады.

Басқа

Басқа ешбір рұқсаттар тікелей деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің рұқсаттарына сәйкес емес.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімге немесе кітапханаға деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қолдану

Windows Server 2008 жүйесіндегі Microsoft Active Directory құқықтарын басқару қызметі (AD RMS) SharePoint тораптары үшін деректерге қатынас құқықтарын басқаруды қолдайды. Бөлек немесе қосымша орнатымдар қажет емес.

Тізімге немесе кітапханаға деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қолдану алдында оны тораптың басқару орталығында қосу керек. Бұған қоса, сервер әкімшісі ұйымдағы адамдар деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін пайдалана отырып қорғағысы келетін әрбір файл түрі үшін барлық мәліметтер жинау веб серверлерінде қорғанысты орнатуы керек.

Тізімге немесе кітапханаға деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қолдану үшін сізде сол тізім немесе кітапхана үшін ең кемі «Құрастыру» рұқсат деңгейі болуы керек.

 1. Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін теңшеу қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Таспада Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері пәрменін таңдаңыз (егер тізімде жұмыс істеп жатқан болсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері пәрменін таңдаңыз).

 3. Рұқсаттар мен басқару астында Деректерге қатынас құқықтарын басқару пәрменін таңдаңыз.

Ескерту :  Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің сілтемесі көрінбесе, торапта деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметі қосылмаған болуы мүмкін. Торапта деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қосу мүмкін-мүмкін емес екенін көру үшін сервер әкімшісіне хабарласыңыз. Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің сілтемесі сурет кітапханалары үшін көрінбейді.

 1. Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің параметрлері бетінде осы тізімнен немесе кітапханадан қотарылатын құжаттарға шектеулі рұқсатты қолдану үшін Осы кітапханадағы құжаттарды қотару рұқсатын шектеу құсбелгісін қойыңыз.

 2. Рұқсат саясатының тақырыбы астында кейінірек бұл саясатты басқа саясаттардан ажырату үшін пайдалануға болатын сипаттаушы атауды енгізіңіз.

  Мысалы, құрамында құпиялы компания құжаттары болатын тізімге немесе кітапханаға шектеулі рұқсатты қолдансаңыз, Компания құпиялы дегенді енгізуге болады.

 3. Рұқсат саясатының сипаттамасы астында осы тізімді немесе кітапхананы пайдаланатын адамдарға көрсетілетін және оларға осы тізімдегі немесе кітапханадағы құжаттармен қалай жұмыс істеу керек екенін түсіндіретін сипаттаманы енгізіңіз.

  Мысалы, осы құжаттағы ақпаратқа қатынасты ішкі қызметкерлермен қажет болса, Бұл құжаттың мазмұнын тек басқа қызметкерлермен ғана талқылау дегенді енгізуге болады.

 4. Осы тізімдегі немесе кітапханадағы құжаттарға қосымша шектеулерді қолдану үшін төмендегі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз:

Мұны істеу үшін:

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

Пайдаланушыларға осы тізімнен немесе кітапханадан құжаттарды басып шығаруға рұқсат ету

Пайдаланушыларға құжаттарды басып шығаруға рұқсат ету құсбелгісін қойыңыз.

Пайдаланушыларға құжатта ендірілген кодты немесе макростарды іске қосу үшін ең кемі «Элементтерді қарап шығу» рұқсатын беру.

Пайдаланушыларға мазмұнға бағдарламалық қатынасуға рұқсат ету құсбелгісін қойыңыз.

Ескерту : Егер бұл параметрді таңдасаңыз, пайдаланушылар құжаттың мазмұнын шығарып алу үшін кодты орындай алады.

Пайдаланушылардан белгілі бір аралықтарда тіркелгі деректерін тексеруін талап ету.

Көрсетілген уақыт кезеңінде мазмұнға қатынасуды шектеу қажет болса осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметрді таңдасаңыз, пайдаланушыларға берілген мазмұнға қатынасу лицензиясының мерзімі көрсетілген күндер санынан кейін аяқталады, сөйтіп пайдаланушылардан серверге өз тіркелгі деректерін тексеру үшін серверге оралу және жаңа көшірмесін қотары талап етіледі.

Пайдаланушылар тіркелгі мәліметтерін келесі бойынша тексерулері керек құсбелгісін қойып, құжат көрінетін болу ыкерек күндер санын көрсетіңіз.

Пайдаланушылардың осы тізімге немесе кітапханаға деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін қолдамайтын құжаттарды кері қотаруын болдырмау.

Бұл параметрді таңдасаңыз, пайдаланушылар төмендегі файл түрлерін кері қотара алмайды:

 • Барлық мәліметтер жинау веб серверлерде сәйкес деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметінің қорғанысы орнатылмаған файл түрлері.

 • SharePoint Foundation 2010 бағдарламасы шифрын шеше алмайтын файл түрлері

 • Басқа бағдарламада деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметімен қорғалған файл түрлері

Пайдаланушыларға деректерге қатынасу құқықтарын басқаруды қолдамайтын құжаттарды жіберуге тыйым салу құсбелгісін қойыңыз.

Осы тізімдегі немесе кітапханадағы нақты күннен шектеулі рұқсаттарды жою.

Осы кітапханадағы құжаттарға қатысты рұқсаттарды шектеуді тоқтату құсбелгісін қойыңыз.

 1. Қажет параметрлерді таңдауды аяқтағаннан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×