Тренд немесе жылжитын орташа сызықты диаграммаға қосу

Тренд немесе жылжитын орташа сызықты диаграммаға қосу

Important:  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Деректер трендін немесе айнымалы орташа мәнді жасалған диаграммада көрсету үшін, тренд сызығын қосуға болады. Тренд сызығын болашақ мәндерді болжауға көмектесу үшін нақты деректер шегінен шығаруға болады. Мысалы, келесі сызықтық тренд сызығы екі ширек алдын болжайды және алдағы сатулар үшін күтілген өсуші трендті анық көрсетеді.

Тренд сызығы бар диаграмма

Жинақталмаған (аумақтық, жолақ, гистограмма, сызба, биржалық, нүктелік немесе көпіршікті) екі өлшемдік диаграммаға trendline қосуға болады. Оны жинақталған немесе үш өлшемдік диаграммаларға қосуға болмайды. Жапырақты, дөңгелек, беттік және сақиналы диаграммаларда тренд сызығын қолдамайды.

 1. Диаграммада, тренд сызығын немесе айнымалы орташа мәнді қосу қажет data series нұқыңыз.

Тренд сызығы таңдаған деректер қатарының деректердің алғашқы нүктесінде басталады.

 1. Диаграмманың жоғарғы оң жақ бұрышының жанындағы Диаграмма элементтері түймешігін Диграмма элементтері түймешігі басыңыз.

 2. Тренд сызығы жақтауына құсбелгіні қойыңыз.

 3. Тренд сызығының түрін таңдаңыз, Тренд сызығы қасындағы көрсеткіні нұқыңыз, содан кейін Экспоненциалды, Сызықтық болжам немесе Сызықтық сүзгі түймешігін нұқыңыз. Қосымша тренд сызықтары үшін, Қосымша параметрлер түймешігін нұқыңыз.

 4. Егер Қосымша параметрлер қойындысын таңдасаңыз, Тренд сызығының параметрлері астында Тренд сызығын пішімдеу аймағында қалаған параметрді нұқыңыз.

  «Тренд сызығын пішімдеу» аумағы

  • Полиноминалды параметрі таңдалса, Реті жақтауына тәуелсіз айнымалы мәннің ең жоғарғы дәрежесін енгізіңіз.

  • Айнымалы орташапараметрі таңдалса, айнымалы орташа мәнді есептеу мақсатында қолданылатын аралықтар санын, Кезең жақтауына енгізіңіз.

Tip: Тренд сызығы (R^2) аппроксимация дәлелдігінің мәні (нақты деректерге сәйкес келетін тренд сызығы үшін шамаланған мәндерді қанша жақын көрсететін 0-ден 1 дейінгі сан) 1 жақын болғанда өте нақты. Деректерге тренд сызығын қосқанда, Excel автоматты түрде оның R-кадратының мәнін есептейді. Осы мәнді Диаграммада (R^2) аппроксимация дәлдігінің шамасын көрсету жақтауына құсбелгіні қойып, диаграммада көрсетуге болады (Тренд сызығын пішімдеу аймағы, Tренд сызығының параметрлері).

Барлық тренд сызығының параметрлері туралы қосымша ақпарат

Сызықтық тренд сызығы

Тренд сызығының осы түрін қарапайым сызықтық деректер жиынтықтары үшін ең лайықты сызықты жасау үшін пайдаланыңыз. Егер деректер нүктелеріндегі үлгі сызық сияқты көрінсе, деректер сызықтық болады. Сызықтық тренд сызығы әдетте бірдеңенің бірқалыпты барысында өсуін немесе азайғанын көрсетеді.

Сызықтық тренд сызығы бұл теңдеуді сызық үшін сәйкес келетін ең кіші квадраттар бойынша есептеу үшін пайдаланады:

Теңдеу

бұл жерде m — еңіс, ал b — қиылыс.

Келесі тренд сызығы тоңазытқыштарды сату 8 жылдық кезеңде тұрақты түрде артып отырғанын көрсетеді. R-квадрат мәні (тренд сызығы үшін болжалды мәндер нақты деректерге қаншалықты жақын екенін көрсететін 0 мен 1 арасындағы сан) 0,9792 екеніне назар аударыңыз. Бұл сызықтың деректерге жақсы қиысуы.

Сызықтық тренд сызығы бар нүктелік диаграмма

Логарифмдік тренд сызығы

Өте сәйкес иілген сызықты көрсететін, бұл тренд сызығы деректердегі өзгеріс деңгейі жылдам артып немесе төмендеп, қайта бір деңгейге келгенде қолданылады. Логарифмдік тренд сызығы теріс және оң мәндерін қолдануы мүмкін.

Логарифмдік тренд сызығы бұл теңдеуді нүктелер арқылы сәйкес келетін ең кіші квадраттар бойынша есептеу үшін пайдаланады:

Теңдеу

бұл жерде c and b тұрақты мәндер және ln - натуралды логарифм функциясы.

Келесі логарифмдік тренд сызығы белгілі аумақтағы жануарлардың күтілген өсуін көрсетеді, бұл жерде жануарларға арналған аумақ азайғандықтан жануар саны бір деңгейге келді. (R^2) Аппроксимация дәлелдігінің мәні 0,933 болғанын байқаңыз, бұл деректерге сызықтың біркелкі нақты сәйкестігі.

Логарифмдік тренд сызығы бар нүктелік диаграмма

Көп мүшелі тренд сызығы

Бұл тренд сызығы деректер флуктуациясы болғанда тиімді. Мысалы, үлкен деректер жиынтығында пайда мен шығындарды талдау кезінде. Көп мүшелі реттін деректердегі флуктуация саны арқылы немесе қисық сызықтағы бүгілген жерлердің (төбелер және ойықтар) саны арқылы анықтауға болады. Әдетте, 2 реттік көп мүшелі тренд сызығында тек бір төбе немесе ойық бар, 3 реттікте бір немесе екі төбе немесе ойықтар, ал 4 реттікте үшке шейін төбе мен ойықтар бар.

Көп мүшелі немесе қисық сызықтық тренд сызығы бұл теңдеуді нүктелер арқылы сәйкес келетін ең кіші квадраттар бойынша есептеу үшін пайдаланады:

Теңдеу

бұл жерде b және Айнымалы мән — тұрақты мәндер.

Келесі 2-реттік көп мүшелі тренд сызығы (бір төбе) көлік жүргізу жылдамдығы мен жанармайдың тұтынылуы арасындағы қатынасты көрсетеді. (R^2) Аппроксимация дәлелдігінің мәні 0,979 болғанын байқаңыз, бұл 1-ге жақын сондықтан деректерге сызықтың нақты сәйкестігі.

Көп құрамдасты тренд сызығы бар нүктелік диаграмма

Қуат тренд сызығы

Қисық сызықты көрсететін, бұл тренд сызығы ерекше барыстағы артатын өлшемдерді салыстыратын деректер жиынтықтары үшін тиімді. Мысалы, 1-секундтық аралықтарда жарыс көлігі жылдамдығының артуы. Деректерде нөл немесе теріс мәндер болса, қуат тренд сызығын жасай алмайсыз.

Қуат тренд сызығы бұл теңдеуді нүктелер арқылы сәйкес келетін ең кіші квадраттар бойынша есептеу үшін пайдаланады:

Теңдеу

бұл жерде c және b — тұрақты мәндер.

Note: Бұл параметр деректерде теріс мән немесе нөл бар болғанда қол жетімді емес.

Келесі қашықтық өлшем диаграммасы қашықтықты метрде секундпен көрсетеді. Қуат тренд сызығы жылдамдықтың артуын айқын көрсетеді. (R^2) Аппроксимация дәлелдігінің мәні 0,986 болғанын байқаңыз, бұл деректерге сызықтың нақты дерлік сәйкестігі.

Дәрежелі тренд сызығы бар нүктелік диаграмма

Экспоненциалды тренд сызығы

Қисық сызықты көрсететін, бұл тренд сызығы деректер мәндері тұрақты артатын деңгейде өскенде немесе азайғанда қолданылады. Деректерде нөл немесе теріс мәндер болса, экспоненциалды тренд сызығын жасай алмайсыз

Экспоненциалды тренд сызығы бұл теңдеуді нүктелер арқылы сәйкес келетін ең кіші квадраттар бойынша есептеу үшін пайдаланады:

Теңдеу

бұл жерде c және b тұрақты мәндер және e натурал логарифмнің негіз.

Келесі экспоненциалды тренд сызығы ескірген сайын заттағы 14 изотопты көмірсутегінің мөлшерінің азаюын көрсетеді. (R^2) Аппроксимация дәлелдігінің мәні 0,990 болғаныны байқаңыз, бұл сызықтың деректерге нақты дерлік сәйкестігі.

Экспоненциалды тренд сызығы бар диаграмма

Айнымалы орташа мәндердің тренд сызығы

Бұл тренд сызығы үлгіні немесе тренд сызығын көрсету үшін деректердегі флуктуацияны тегістейді. Айнымалы орташа мән деректер нүктелерінің ерекше санын ( Кезең параметрі арқылы орнатылады) қолданады, орташа мәнге келтіреді және орташа мәнді сызықтағы нүкте ретінде қолданады. Мысалы, Кезең параметрі 2 күйіне орнатылса, алғашқы екі деректер нүктелерінің орташа мәні айнымалы орташа мәндердің тренд сызығында алғашқы нүкте ретінде қолданылады. Екінші және үшінші деректер нүктелерінің орташа мәні тренд сызығында екінші нүкте ретінде қолданылады, т.б.

Айнымалы орташа мәндердің тренд сызығы мына теңдеуді пайдаланады:

Теңдеу

moving average тренд сызығындағы нүктелердің саны қатардағы нүктелердің жалпы санына тең келеді, кезең үшін анықтаған санын алып тастайды.

Нүктелі диаграммада, тренд сызығы диаграммадағы х мәндерінің ретіне негізделген. Ең жақсы нәтиже үшін, х мәндерді айнымалы орташа мәнді қоспас бұрын сұрыптаңыз.

Келесі айнымалы орташа мәндердің тренд сызығы 26-апталық уақыт аралығында сатылған үйлердің бірнешеуіндегі үлгіні көрсетеді.

Айнымалы орташа тренд мәндері бар нүктелік диаграмма

Беттің жоғары бөлігі

Note: Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×