Торап мазмұнының түрін жасау немесе теңшеу

Бұл мақалада жаңа торап мазмұнының түрлерін жасау немесе бар торап мазмұнының түрлерін өзгерту әдісі түсіндіріледі

Бұл мақалада:

Торап мазмұнының түрлері және иелену туралы

Торап мазмұнының түрін жасау

Құжат үлгісін торап мазмұнының түрімен байланыстыру

Мазмұн түрінің бағандарына өзгертулер енгізу

Торап мазмұнының түріне бар бағанды қосу

Жаңа бағанды торап мазмұны түріне қосу

Бағанды жою

Торап мазмұны түрінің баған ретін өзгерту

Бағанды міндетті, қосымша немесе жасырын ету

Жұмыс үрдісін торап мазмұнының түріне қосу

Мазмұн түрін тек оқуға арналған ету

Торап мазмұнының түрін жою

Тиісті рұқсаттар болғанда, жаңа торап контент түрі жасауыңызға болады. Содан кейін, төменгі деңгейлі тораптарға қоса, бұл мазмұн түрлерін олар жасалған торап деңгейіндегі тізімдер мен кітапханаларға қосуыңызға болады. Мысалы, торап мазмұн түрі торап жиынтығының барлық тораптарында тізімдер мен кітапханаларға қолдануға болады. Төменгі деңгейде жасалған мазмұн түрлері жоғары деңгей тораптар үшін қол жетімді болмайды.

Маңызды :  Торап мазмұнының түрлерін жасау және өзгерту үшін сізде Толық басқару рұқсат деңгейі болуы керек, мысалы, әдепкі Торап атауы иелерінің тобы және келесі пайдаланушылық қатынас құқықтарыңыз болуы керек:

 • Тектік торап.    Тізімдерді басқару, беттерді қосу және теңшеу

 • Еншілес торап.    Тізімдерді басқару, беттерді қосу және теңшеу

 • Тізім немесе құжаттар кітапханасы.    Тізімдерді басқару

Беттің жоғарғы жағы

Торап мазмұнының түрлері және иелену туралы

Бір жоба барысында бизнесте неше түрлі мазмұн түрлері шығуы мүмкін, мысалы, ұсыныстар, заңды келісім-шарттар, жұмыс туралы есептер және өнімнің жасақтама сипаттамалары. Бизнесте әр мазмұн түрі туралы түрлі метадеректерді жинап, сақтау қажет болуы мүмкін. Мысалы, метадеректерге жазба нөмірі, жоба нөмірі немесе жоба менеджері кіруі мүмкін. Бір жобаға қатысты болғандықтан құжаттар бір орында сақталуы мүмкін болса да, оларды түрлі жолмен жасауға, пайдалануға, ортақ пайдалануға және сақтауға болады. Ұйымдар әр түрлі құжаттар жиындарын мазмұн түрлері ретінде анықтай алады.

контент түрі ұйымдарға сайттар жиыны сәйкес жолмен мазмұнды ұйымдастыруға, басқаруға және өңдеуге мүмкіндік береді. Құжаттардың нақты түрлері немесе ақпарат өнімдері үшін мазмұн түрлерін анықтай отырып, ұйым мазмұнның сәйкес жолмен басқарылғанына сенімді болады. Тізімге немесе кітапханаға қолданылатын мазмұн түрлері үлгілер ретінде көрінеді, бірнеше үлгілерді тізімге немесе кітапханаға қолдануға болады, сонда олар бірнеше элементтер немесе құжат түрлерін қамти алады.

Мазмұн түрлері иерархияға ұйымдастырылады.    Мазмұн түрлері бір мазмұн түріне сипаттамаларды екіншісінен алуға рұқсат ететін иерархияға реттеледі. Бұл құрылым құжаттардың барлық санаттарын ұйымыңызда сәйкес түрде өңдеуге мүмкіндік береді.

Жаңа торап мазмұн түрлері тектік мазмұн түріне негізделеді.    Торап үшін торап мазмұнының түрлері жиынтығында жаңа өзгертпелі торап мазмұнының түрін анықтаған кезде, торап мазмұнының түрлері жиынтығында бар тектік тораптың мазмұн түрін таңдап бастайсыз. Жаңа ғана жасалған торап мазмұнының түрі тектік торап мазмұны түрінің барлық төлсипаттарын иеленеді: оның құжат үлгісін, тек оқу үшін параметрін, жұмыс үрдістерін және бағандарын. Жаңа торап мазмұнының түрін жасап болған соң оған бағандарды қосу немесе жою сияқты өзгертулер енгізуге болады.

Еншілес торап мазмұнының түрлері тектік тораптан иеленеді.    Жасалатын мазмұн түрлері тектік мазмұн түріне негізделеді, сол үшін сол тектік мазмұн түрінің төлсипаттарын иеленеді. Еншілес мазмұн түрінің мысалы тізімге немесе кітапханаға қолданылатын тектік мазмұн түріне негізделген тізім мазмұн түрі болатын еді. Осы еншілес тізім мазмұн түріне жасалған өзгертулер ол негізделген тектік мазмұн түріне әсер етпейді. Тектік мазмұн түрінен иеленуге болатын төлсипаттар мыналар:

 • Құжат үлгісі.

 • Тек оқуға арналған параметр.

 • Жұмыс үрдістері.

 • Бағандар.

 • Басқа бағдарламалар қосатын кеңейтілетін төлсипаттар.

Тектік мазмұн түрін жаңартқанда, осы өзгертулерді қандай да еншілес мазмұн түрлері иеленуі керек не керек еместігін таңдауға болады. Тектік мазмұн түрлерінен иеленетін барлық мазмұн түрлерін жаңартуды таңдағанда, сол беттегі параметрлердің барлығы өзгертіліп жатқан мазмұн түрлерінің еншілесі болып табылатын мазмұн түрлері үшін жаңартылады. Бұл жаңарту осы тектік мазмұн түрінен иеленетін тізімге және торап мазмұнының түрлеріне жасалған кез келген алдыңғы теңшелімдерді қайта жазады.

Мазмұн түрін иелену

Мысалы, қосымша параметрлер бетінде тек қана құжат үлгісін өзгертетін болсаңыз және тізім мазмұн түрі мен отау торап мазмұн түрін жаңарту мүмкіндігін таңдайтын болсаңыз, құжат үлгісі мен тек оқу параметрлері барлық отау мазмұн түрлерінде жаңартылады, себебі осы параметрлердің екеуі де бір бетте. Сол сияқты, жұмыс үрдісі параметрлері бетінде енгізілген өзгертулер отау мазмұн түрінде бірге жаңартылады. Әрбір баған құрамында өзінің торап мазмұн түрі баған бетін өзгерту параметрі болады, сол үшін бұл параметрлер әрбір баған үшін жеке-жеке жаңартылуы тиіс.

Тектік мазмұн түрінде пайда болатын мазмұн түріне жататын барлық төлсипаттар – Атау, сипаттама және топтан басқа – еншілес түрлерде жаңартуға болатынын ескеріңіз. Тектік түрде пайда болмайтын бағандарды немесе параметрлерді жаңарту мүмкін емес.

Тектік мазмұн түріне енгізіп жатқан өзгертулеріңіз еншілес мазмұн түріндегі параметрлерді қайта жазбайтынын қамтамасыз ету үшін еншілес мазмұн түрін тек оқу үшін деп белгілеп қоюыңызға болады. Бұл кейбір жағдайларда қалаулы болғанымен, бұл, сонымен бірге, мазмұн түрлерінің иерархиясын орталықтан басқару мүмкіндігін азайтады.

Мазмұн түрін тек оқуға арналған етіп орнатсаңыз, тектік мазмұнды тек оқу үшін емес деп анық орнатсаңыз, одан кейін еншілес мазмұн түрлерін жаңартсаңыз, тектік параметрлері еншілес параметрлерін қайта жазады.

Торап мазмұнының түрлері топтарда сақталады.    Жаңа торап мазмұн түрін жасаған кезде, оны жасалып жатқан жаңа топта немесе бар топта сақтау керектігін таңдауыңыз керек. Егер жаңа торап мазмұнының түрін басқа пайдаланушылардың пайдаланғанын қаламасаңыз, named _Hidden деген топты жасап, ол жерде сол торап мазмұнының түрін сақтауыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Торап мазмұнының түрін жасау

Торап үшін торап мазмұнының түрлерін жасау үшін сізде сол торапқа Толық басқару рұқсаттары болуы керек. Тораптар жиынындағы жоғарғы деңгейдегі торапқа торап мазмұнының түрлерін жасау үшін тораптар жиының әкімшісі болуыңыз керек.

 1. Жаңа торап мазмұнының түрін жасау керек торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз

 3. Жиынтықтар бөлімінде Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

  Торап мазмұны түрлерінің жиынтығы беті пайда болады.

 4. Торап мазмұны түрлерінің жиынтығы бетінде Жасау түймешігін басыңыз.

  Жаңа торап мазмұнының түр» беті пайда болады.

  Жаңа торап мазмұнының түрі терезесі

 5. Атау және сипаттама бөлімінде жаңа торап мазмұны түрінің атауы мен сипаттамасын енгізіңіз.

 6. Тектік мазмұн түрін таңдау тізімінде жаңа мазмұн түрі үшін тектік мазмұн түрін таңдау керек топты таңдаңыз. Бұл тізім ағымдағы торапта пайдаланылған барлық торап мазмұнының түрі топтарын қамтиды.

 7. Тектік мазмұн түрі тізімінде мазмұн түрінің негізіне алу керек тектік мазмұн түрін таңдаңыз. Тектік мазмұн түрлерінің тізімі Тектік мазмұн түрін таңдау тізімінде таңдалған торап мазмұнының түрі тобына байланысты әр түрлі болады.

 8. Топ бөлімінде осы жаңа торап мазмұнының түрін бар топта немесе жаңа топта сақтауды таңдаңыз.

 9. Жарайды түймешігін басыңыз.

  Торап мазмұнының түрі: Жаңа мазмұн түрінің атауы беті пайда болады. Жаңа мазмұн түрін анықтау үшін осы беттегі параметрлерді таңдауыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат үлгісін торап мазмұнының түрімен байланыстыру

Ескерту :  Құжат үлгілерін қалталармен, тізімдермен немесе талқылау тақталарымен емес, тек құжат мазмұнының түрлерімен байланыстыруға болады.

 1. Өзгерткіңіз келетін торап мазмұнының түрі анықталған торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар бөлімінде Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Торап мазмұны түрлерінің жиынтығы бетінде өзгерту керек торап мазмұны түрінің сілтемесін нұқыңыз.

  Таңдалған торап мазмұны түрінің теңшеу беті пайда болады.

 5. Параметрлер бөліміндегі Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз.

  Торап мазмұны түрінің қосымша параметрлер беті пайда болады.

  Торап мазмұны түрінің қосымша параметрлері терезесі

 6. Бар құжат үлгісі үшін URL мекенжайын беру үшін Құжат үлгісі бөлімінде пайдалану керек құжат үлгісі орнының URL мекенжайын енгізіңіз. Келесі кестеде пайдалануға болатын URL мекенжайы түрлерінің мысалдары берілген. Мысалдар http://Server NameSite/_cts/Content Type Name/ торап мазмұнының түрі қалтасына және docname.doc құжат үлгісіне негізделген.

URL атауы

Мысал

Серверге қатыстық жол

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Серверге нақпа-нақ жол

http://contoso/Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Пайдаланғыңыз келетін құжат үлгісін кері қотарғыңыз келсе, Құжат үлгілері бөліміндегі Жаңа құжат үлгісін кері қотару пәрменін таңдап, Шолу түймешігін басыңыз. Файлды таңдау тілқатысу терезесінде пайдаланғыңыз келетін файлды тауып, оны таңдаңыз да, Ашу түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  Жаңа құжат үлгісін кері қотарғанда, үлгі автоматты түрде әдепкі құжат үлгісінің ресурс қалтасында http://Server Name/Site/_cts/Content Type Name/ мекенжайында сақталады

 2. Тораптар мен тізімдерді жаңарту бөлімінде осы мазмұн түрінен алынатын мазмұн түрлерінің өзгертулермен жаңартылатын не жаңартылмайтындығын көрсетіңіз.

  Иә параметрін таңдасаңыз, осы мазмұн түрінен иеленетін (тектік мазмұн түрі) басқа мазмұн түрлері (еншілес мазмұн түрлері) сіз таңдаған құжат үлгісін пайдаланады.

 3. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрінің бағандарына өзгертулер енгізу

Торап мазмұнының түріне бағандарды қосып белгілі бір мазмұн түрінің элементі үшін жинау қажет сипаттарды немесе метадеректерді көрсетуге болады. Мысалы, ұйым жазба нөмірі, жоба нөмірі және жоба менеджері сияқты барлық сатып алу тапсырыстары үшін белгілі бір метадеректер жиынын бақылағысы келуі мүмкін. Егер жазба нөмірі, жоба нөмірі мен жоба менеджері үшін сатып алу тапсырысының мазмұн түріне бағандар қоссаңыз, пайдаланушыларға осы мазмұн түрінің элементтері үшін осы метадеректерді енгізуге нұсқау беріледі.

Мазмұн түрінің бағандарын өзгертудің бірнеше жолы бар. Мына әрекеттерді орындауға болады:

Торап мазмұнының түріне бар бағанды қосу

Торапта немесе оның тектік торабында әлдеқашан анықталған бағанды торап мазмұны түріне қосу үшін осы іс рәсімін орындаңыз. Мазмұн түріне бағанды қосу бағанның немесе өрістің мазмұн түрін байланыстырған тізімде немесе кітапханада көрсетілуін қамтамасыз етеді.

 1. Өзгерткіңіз келетін торап мазмұнының түрі анықталған торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар бөлімінде Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Торап мазмұны түрлерінің жиынтығы бетінде өзгерту керек торап мазмұны түрінің сілтемесін нұқыңыз.

  Таңдаған торап мазмұны түрінің теңшеу беті пайда болады.

  Ескерту :  Егер торап мазмұнының түрі атауларында еренсілтемелер болмаса немесе таңдау үшін қол жетімді емес болса, онда бұл бұл торап мазмұн түрлерін басқа тораптан иеленеді және сол тораптағы мазмұн түрін жаңарту керек болады.

 5. Бағандар бөлімінде Тораптың бар бағандарынан қосу түймешігін басыңыз.

  Бағандарды торап мазмұны түріне қосу беті пайда болады.

 6. Бағандарды таңдау бөлімінде сүзгіңіз келетін топты Бағандарды келесіден таңдау тізімінен таңдаңыз.

  Төмендегі кестеде әдепкі бойынша қол жетімді топтар және олар қамтитын бағандардың түрлері сипатталған.

Мынаны таңдау

Мынаны көрсету үшін

Барлық топтар

Қандай да бір топқа қолжетімді барлық бағандар.

Негізгі бағандар

Тізімдердің немесе кітапханалардың көптеген түрлерінде пайдаланылатын бағандар.

Негізгі контакт және күнтізбе бағандары

Контактілер және күнтізбе тізімдерінде пайдаланылатын бағандар. Бұл бағандар негізінде Microsoft Office Outlook 2007 сияқты SharePoint технологияларымен сыйысымды клиенттің контактілер және күнтізбе бағдарламаларынан алынатын метадеректерді үндестіру үшін қолданылады.

Негізгі құжат бағандары

Дублин негізгі метадеректер жиынынан алынған стандартты құжат бағандары.

Негізгі тапсырма және мәселе бағандары

Тапсырма және мәселелер тізімдерінде пайдаланылатын бағандар. Бұл бағандар негізінде Microsoft Office Outlook 2007 сияқты SharePoint технологияларымен сыйысымды клиенттің тапсырма және мәселе бағдарламаларынан алынатын метадеректерді үндестіру үшін қолданылады.

Топтық жұмыс бағандары

Топ кеңесінің жұмыс кеңістігінде пайдаланылатын топтық жұмыс тізімдерінде пайдалы бағандар.

Кеңейтілген бағандар

Арнайы мақсаттағы бағандар жиыны.

 1. Қосқыңыз келетін бағанды Қол жетімді бағандар тізімінен таңдап, Қосу түймешігін басыңыз.

  Кеңес : Бірнеше баған түрлерін жылдам қосу үшін CTRL пернесін басуыңызға және қосқыңыз келетін әр қол жетімді бағанды нұқуыңызға болады.

 2. Тізімдер мен торап мазмұнының түрлерін жаңарту бөлімінде осы торап мазмұнының түрінен иеленетін еншілес торап мазмұнының түрлері өзгертулермен жаңартылатын не жаңартылмайтындығын көрсетіңіз.

 3. Қалаған бағандарды қосуды аяқтағаннан соң, Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жаңа бағанды торап мазмұны түріне қосу

Жаңа бағанды анықтау және оны торап мазмұнының түріне қосу үшін мына іс рәсімін орындаңыз. Жасалған жаңа бағанның ол жасалған торапта және оның еншілес тораптарында қол жетімді болатынын ескеріңіз. Жаңа бағанды жасағаннан соң, оны басқа мазмұн түрлеріне және тізімдер мен кітапханаларға қосуыңызға да болады. Егер жаңа бағаныңызды басқалардың пайдаланбауын қаласаңыз, оны «_Жасырын» атты жаңа топқа қосу арқылы жасыруыңызға болады.

 1. Өзгерткіңіз келетін торап мазмұнының түрі анықталған торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар бөлімінде Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Торап мазмұны түрлерінің жиынтығы бетінде өзгерту керек торап мазмұны түрінің сілтемесін нұқыңыз.

  Таңдалған торап мазмұны түрінің теңшеу беті пайда болады.

 5. Бағандар бөліміндегі Жаңа торап бағанынан қосу түймешігін басыңыз.

  Жаңа торап бағаны беті пайда болады.

 6. Атауы және түрі бөлімінде жаңа баған түрінің атауын енгізіңіз, одан кейін осы бағанда сақтауға болатын ақпарат түрін таңдаңыз.

  Ескерту :  Баған атаулары регистрді ескермейді. Мысалы, тораптар жиынында «Сипаттама» атты баған анықталып қойған болса, «сипаттама» атты жаңа бағанды жасай алмайсыз.

 7. Топ бөлімінде осы жаңа бағанды сақтайтын бар топты таңдаңыз немесе жаңа топтың атауын теріңіз.

 8. Қосымша баған параметрлері бөлімінде керекті қосымша баған параметрлерін көрсетіңіз. Мысалы, бағанның сипаттамасын теруіңізге болады, осы баған үшін ақпараттың қаншалықты қажеттігін, осы бағанда сақтауға болатын таңбалардың ең көп санын және бағанның әдепкі мәнін көрсетуіңізге болады.

 9. Тізімдер мен торап мазмұнының түрлерін жаңарту бөлімінде осы торап мазмұнының түрінен иеленетін еншілес торап мазмұнының түрлері өзгертулермен жаңартылатын не жаңартылмайтындығын көрсетіңіз.

 10. Бағанды тексеру бөлімінде тізімге жаңа элементтерді қосқанда деректерді тексеру үшін пайдаланылатын формуланы енгізіңіз. Мысалы, пайдаланушы бағанда енгізе алатын ең көп санды орната аласыз немесе бағанға телефон нөмірінің аймақ коды қосылуын қамтамасыз ету үшін формуланы пайдалана аласыз.

 11. Қалаған бағандарды қосуды аяқтағаннан соң, Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағанды жою

 1. Торап мазмұнының түрін өзгерту қажет торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар астында Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Өзгерту қажет торап мазмұны түрінің атауын нұқыңыз.

Ескерту :  Егер торап мазмұнының түрі атауларында еренсілтемелер болмаса немесе таңдау үшін қол жетімді емес болса, онда бұл торап мазмұн түрлерін басқа тораптан иеленеді және сол тораптағы мазмұн түрін жаңарту керек болады.

Бағандар астында мазмұн түрінен жою қажет баған атауын нұқыңыз.

 1. Мазмұн түрінен бағанды жою қажеттілігі сұралған кезде Жою түймешігін, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Торап мазмұны түрінің баған ретін өзгерту

Торап мазмұнының түрі үшін көрсетілетін бағандардың ретін, мысалы, логикалық топтауға сай болатындай өзгертуге болады.

 1. Өзгерткіңіз келетін торап мазмұнының түрі анықталған торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар бөлімінде Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Торап мазмұны түрінің жиынтығы бетінде өзгерту керек торап мазмұны түрінің сілтемесін нұқыңыз.

  Таңдалған торап мазмұны түрінің теңшеу беті пайда болады.

 5. Бағандар бөлімінде Бағандар реті түймешігін басыңыз.

 6. Бағандар реті бөлімінде бағандарды ретін қалауыңыз бойынша өзгерту үшін Реттік нөмірі бағанындағы ашылмалы тізімдерді пайдаланыңыз.

  Бағандар ретін өзгерту

 7. Тораптар мен тізімдерді жаңарту бөлімінде осы торап мазмұнының түрінен иеленетін еншілес торап мазмұнының түрлері өзгертулермен жаңартылатын не жаңартылмайтындығын көрсетіңіз.

Бағанды міндетті, қосымша немесе жасырын ету

 1. Торап мазмұнының түрін өзгерту қажет торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар астында Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Өзгерту қажет торап мазмұны түрінің атауын нұқыңыз.

Ескерту :  Ескертуді таңдап, осы жерге мәтін енгізіңіз. Сондай-ақ, оның AlertPosition сипатын орната аласыз.

 1. Бағандар астында міндетті ету қажет баған атауын нұқыңыз.

 2. Баған параметрлері бөлімінде төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Пайдаланушылардың баған мәліметтерін көрсетуін талап ету үшін Міндетті параметрін таңдаңыз.

  • Пайдаланушылардың баған мәліметтерін көрсетуін қосымша ету үшін Қосымша параметрін таңдаңыз.

  • Мазмұн түрінің «Жаңа», «Өңдеу» немесе «Көрсету» пішіндерінде пайда болмайтындай етіп бағанды жасыру үшін Жасырын параметрін таңдаңыз.

  • Егер осы торап мазмұнының түрінен иеленетін барлық мазмұн түрлерін жаңарту қажет болса, Тораптар мен тізімдерді жаңарту бөлімінің Осы түрден алынған барлық мазмұн түрлері жаңартылсын ба? астында Иә түймешігін басыңыз.

 3. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс үрдісін торап мазмұнының түріне қосу

Ескерту :  Жұмыс үрдісін торап мазмұнының түріне қосу алдында тораптар жиынында қолдану керек. Қосу керек жұмыс үрдісі қол жетімді болмаса, сервер әкімшісіне хабарласыңыз.

 1. Өзгерткіңіз келетін торап мазмұнының түрі анықталған торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар бөлімінде Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Торап мазмұны түрлерінің жиынтығы бетінде өзгерту керек торап мазмұны түрінің сілтемесін нұқыңыз.

  Таңдаған торап мазмұны түрінің теңшеу беті пайда болады.

 5. Параметрлер бөліміндегі Жұмыс үрдісінің параметрлері түймешігін басыңыз.

  Жұмыс үрдісі параметрлерін өзгерту беті пайда болады.

 6. Жұмыс үрдісін қосу түймешігін басыңыз.

 7. Жұмыс үрдісін қосу бетінде қосқыңыз келетін жұмыс үрдісі үлгісін және жұмыс үрдісіне керекті параметрлерді таңдаңыз.

  Жұмыс үрдісін қосу терезесі

 8. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Егер қосып жатқан жұмыс үрдісінде жұмыс үрдісін теңшеу беті болса, жұмыс үрдісін теңшеу бетіне өту үшін Келесі түймешігін басып, керек параметрлерді таңдаңыз да, Жарайды түймешігін басыңыз.

  • Егер қосып жатқан жұмыс үрдісінде жұмыс үрдісін теңшеу беті болмаса, Жарайды түймешігін басыңыз.

   Ескерту :  Тізімдерге, кітапханаларға және мазмұн түрлеріне жұмыс үрдістерін қосу туралы қосымша мәліметтер алу үшін Келесіні де көріңіз астындағы сілтемелерді қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрін тек оқуға арналған ету

 1. Торап мазмұнының түрін өзгерту қажет торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар астында Торап мазмұнының түрлері параметрін таңдаңыз.

 4. Өзгерту қажет торап мазмұны түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту :  Егер торап мазмұнының түрі атауларында еренсілтемелер болмаса немесе таңдау үшін қол жетімді емес болса, онда бұл торап мазмұн түрлерін басқа тораптан иеленеді және сол тораптағы мазмұн түрін жаңарту керек болады.

 5. Параметрлер астындағы Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз.

 6. Тек оқу үшін бөлімінің Осы мазмұн түрі тек оқуға арналған болу қажет пе? астында Иә түймешігін басыңыз.

 7. Егер осы торап мазмұнының түрінен иеленетін барлық мазмұн түрлерін жаңарту қажет болса, Тораптар мен тізімдерді жаңарту бөлімінің Осы түрден алынған барлық мазмұн түрлері жаңартылсын ба? астында Иә түймешігін басыңыз.

 8. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Торап мазмұнының түрін жою

Тізімнен немесе кітапханадан торап түрін жойғанда, пайдаланушылар тізімдерге немесе кітапханаларға сол тораптың жаңа даналарын қоса алмайды. Торап мазмұнының түрін жою бұрын тізімдермен немесе кітапханалармен байланыстырылған және енді тізімнің мазмұн түрлері ретінде бар сол торап мазмұны түрінің кез келген даналарын жоймайды, әрі сол мазмұн түрінен жасалған элементтерді жоймайды.

 1. Торап мазмұнының түрін жою қажет торапқа өтіңіз.

 2. Торап әрекеттері мәзірінен Site Actions Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жиынтықтар астында Торап мазмұнының түрлері түймешігін басыңыз.

 4. Жою қажет торап мазмұны түрінің атауын нұқыңыз.

  Ескерту :  Егер торап мазмұнының түрі атауларында еренсілтемелер болмаса немесе таңдау үшін қол жетімді емес болса, онда бұл бұл торап мазмұн түрлерін басқа тораптан иеленеді және сол тораптағы мазмұн түрін жаңарту керек болады.

 5. Параметрлер астында Бұл торап мазмұнының түрін жою түймешігін басыңыз.

 6. Торап мазмұнының түрін жою қажеттілігі сұралған кезде Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×