Торап жиынтықтары мен тораптардың құрылымын жоспарлау

Веб-тораптың мақсаттарын анықтау веб-торапты әзірлеу кезінде қарастырылуы тиіс маңызды фактор болып табылады. Мұқият жоспарлау веб-торапты оңай қолдану және басқаруды қамтамасыз етуге көмектеседі.

Осы мақалада

Торапты кімнің қолданатынын анықтау

Торап мазмұнын анықтау

Шарлау құрылымын жоспарлау

Тораптар және торап мазмұны қатынасын анықтау

Торапты кімнің қолданатынын анықтау

Қандай торапты жасау керектігін шешу тораптың жоспарланған аумағы мен қолданысына байланысты болады. Топ жұмыс жасап жатқан әр жоба үшін бөлек торап жасауға болады. Мысалы, мекемеңізге арнап жоғары деңгейлі веб-торапты және сол торап астында әр топ үшін бөлек тораптарды жасағыңыз келуі мүмкін.

Торап жиынтықтары, тораптар және ішкі тораптар

Жоғары деңгейлі веб-тораптары мен ішкі тораптарын торап мазмұнын анық, бөлек басқаруға болатын тораптарға бөлу үшін қолдануыңызға болады. Жоғары деңгейлі веб-тораптарында бірнеше ішкі тораптардың болуы мүмкін және ішкі тораптардың өздері де бірнеше ішкі тораптарды қамти алады, пайдаланушыларыңызға қажетті деңгейге дейін. Жоғары деңгейлі веб-торап пен оның барлық ішкі тораптарының құрылымы сайттар жиыны деп аталады.

Бұл саты барлық топ үшін негізгі жұмыс торабын жасауға және басқа жобалар үшін жекелеген жұмыс тораптары мен ортақ тораптарды жасауға мүмкіндік береді. Жоғары деңгейлі веб-тораптар және ішкі тораптар тораптардың мүмкіндіктері мен параметрлерін бақылаудың әртүрлі деңгейлеріне жол ашады.

Торап жиынтығының әкімшілері және Торап атауы иелері тобы

Торап жиынтығының әкімшілері торап жиынтығындағы барлық тораптарға толық рұқсаттарға ие болады. Торап жиынтығындағы жоғары деңгейлі веб-тораптың Торап атауы иелері тобының мүшелері жоғары деңгейлі веб-торабы және рұқсаттарды осыдан иемденетін астындағы қандай да бір ішкі тораптар екеуіне де арналған бақылау параметрлері мен мүмкіндіктерін бақылайды. Мысалы, жоғары деңгейлі веб-тораптың торап жиынтығы әкімшісі және Торап атауы иелері тобының мүшесі екеуі де төмендегіні орындай алады:

 • Пайдаланушылар, топтар және рұқсаттарды басқару

 • Қолдану статистикасын қарау

 • Аймақтық параметрлерді өзгерту

 • Веб-бөлік және үлгі галереяларын басқару

 • ескерту басқару

 • Торап атауы мен сипаттамасын, тақырыбын және өзіндік бет реттелуін өзгерту

 • Аймақтық параметрлер сияқты параметрлерді жоғары деңгейлі веб-торап және барлық ішкі тораптар үшін теңшеңіз

 • Егер электрондық пошта параметрлері SharePoint орталық әкімшілігінде қосылған болса, жоғары деңгейлі веб-торап пен барлық ішкі тораптардың электрондық пошта параметрлерін жаңарту

 • Веб-бөлік параметрлерін жоғары деңгейлі веб-торап және барлық ішкі тораптар үшін теңшеу

Алайда, ішкі торап бірегей рұқсаттарды қолданған кезде, жоғары деңгейлі веб-тораптың Торап атауы иелері тобының мүшелері сол торап үшін жоғарыда берілген әрекеттерді орындай алмайды. Салыстырма ретінде, торап жиынтығының әкімшілері осы әрекеттерді барлық ішкі тораптарында, ішкі тораптың ерекше рұқсаттарының бар-жоқтығына қарамастан, әрдайым орындай алады.

Ішкі тораптың Торап атауы иелері тобының мүшесі сол ішкі тораптың және рұқсаттарды иемденетін одан да төмен ішкі тораптардың параметрлері мен мүмкіндіктерін ғана бақылай алады. Мысалы, ішкі тораптың әкімшісі төмендегіні орындай алады:

 • Егер бірегей рұқсаттар орнатылған болса, пайдаланушылар және топтарды қосу, жою немесе өзгерту

 • Қолдану статистикасын қарау

 • Аймақтық параметрлерді өзгерту

 • Веб-бөлік пен үлгі галереяларын басқару

 • Ескертулерді басқару

 • Торап атауы мен сипаттамасын, тақырыбын және өзіндік бет реттелуін өзгерту

Беттің жоғарғы жағы

Торап мазмұнын анықтау

Windows SharePoint Services жоба кестелері, маңызды оқиғалар және хабарламалар сияқты ақпаратты электрондық пошта арқылы жеткізуден гөрі, жариялауға мүмкіндік беретін маңызды орын болып табылады.

Жұмыс кеңістігінің тораптары

Жұмыс кеңістігі ұжым мүшелеріне құжаттар немесе кездесулерге қатысы бар қор көздері бойынша бірігіп жұмыс жасау үшін бірігіп жұмыс атқару құралдары мен қызметтерін ұсынатын ерекше веб-торап болып табылады. Жұмыс кеңістігі қажетті құжаттар, топ мүшелері және сілтемелер сияқты ақпарат тізімдерін қамти алады.

Windows SharePoint Services төмендегі жұмыс кеңістігі тораптарын ұсынады:

Жұмыс кеңістігінің торабы

Сипаттама

Құжаттың жұмыс кеңістігінің торабы

Бұл үлгі тор мүшелеріне құжаттарда бірге жұмыс жасауды мүмкін ететін торапты жасайды. Ол негізгі құжат пен қосымша файлдарды, іс элементтерін тағайындау үшін Тапсырма тізімін және құжатқа қатысты дереккөздер үшін Сілтемелер тізімін сақтауға қажет құжат жинағын ұсынады.

Негізгі кездесу жұмыс кеңістігі

Бұл үлгі кездесуді жоспарлау, реттеу және бақылаудың барлық негіздерін қамтамасыз ететін торап жасайды. Ол төмендегі тізімдерді қамтиды: Нысандар, Қатысушылар, Күн тәртібі және Құжат жинағы.

Бос кездесу жұмыс кеңістігі

Бұл үлгі таза кездесу жұмыс кеңістігі торабын қажеттіліктеріңіз негізінде теңшеу үшін жасайды.

Шешім қабылдау кездесуінің жұмыс кеңістігі

Бұл үлгі керекті құжаттарды тексеру және шешімдерді жазуға арналған кездесу жұмыс кеңістігін қамтамасыз етеді. Ол төмендегі тізімдерден тұрады: Мақсаттар, Қатысушылар, Күн тәртібі, Құжат жинағы, Тапсырмалар және Шешімдер.

Әлеуметтік кездесу жұмыс кеңістігі

Бұл үлгі талқылау орны және оқиға суреттерін жариялауға болатын сурет жинағын қамтитын әлеуметтік оқиғаларға жоспарлау құралын қамтамасыз ететін торапты жасайды. Ол төмендегі тізімдер мен веб-бөліктерді қамтиды: Қатысушылар, Бағдарлар, Кескін/Мекеме ені, Әкелінуі тиіс нәрселер, Талқылаулар және Сурет жинағы.

Бірнеше бетті кездесу жұмыс кеңістігі

Бұл үлгі бірнеше беттері бар кездесуіңізді жоспарлау, реттеу және бақылауға арналған барлық негіздерін қамтамасыз ететін торапты жасайды. Ол төмендегі тізімдерді қамтиды: қажеттіліктеріңізге сай баптауға болатын екі таза бетке қосымша Мақсаттар, Қатысушылар және Күн тәртібі.

Басқа торап үлгілері

Жаңа торапты жасау кезінде, Windows SharePoint Services төмендегі бірігіп жұмыс атқару үлгілерін ұсынады:

Торап үлгісі

Сипаттама

Топ торабы

Бұл үлгі топтардың ақпаратты жасауына, реттеуіне және ортақтасуына болатын торапты жасайды. Ол Құжат жинағын және Хабарламалар, Күнтізбе, Істес кісілер және Сілтемелер сияқты негізгі тізімдерді қамтиды.

Бос торап

Бұл үлгі веб-шолғыш немесе қозғалмалы тізімдер мен басқа да мүмкіндіктерді қосу арқылы Windows SharePoint қызметтерімен сыйысымды Веб жасақтама бағдарламасымен баптауға болатын бос өзіндік беті бар веб-торап жасайды.

Wiki торабы

Бұл үлгі пайдаланушылардың веб-беттерді жылдам және оңай қосуға, өңдеуге және сілтеме жасауға болатын торапты жасайды.

Блог

Бұл үлгі ақпаратты орналастыруға және басқалардың оған аңғартпа қалдыруға арналған торапты жасайды.

Бапталған параметрлерді үлгілер ретінде сақтау

Қолда бар торапты немесе тізімді пайдаланушылық үлгі ретінде сақтауға болады. Пайдаланушылық үлгілер өзгерістер жиынтығын қолда бар сайт бумалаудың және соларды жаңа тораптар мен тізімдері үшін бар қылудың жолы болып табылады. Әр пайдаланушылық үлгі торап анықтамасына негізделеді. Веб-бөлік, тізім үлгілері және торап үлгілерін сайттар жиыны барлық тораптардың қолдануы үшін кітапханаларда сақтауға болады. Пайдаланушылық үлгілер торап үлгісінің галереясы және тізім үлгісінің галереясы беттері арқылы жасалады.

Беттің жоғарғы жағы

Шарлау құрылымын жоспарлау

Шарлау пайдаланушылардың тораптың негізгі бөлімдері мен беттеріне қатынау үшін қолданатын сілтемелерінен тұрады. Төмендегі торапты шарлау элементтері бар:

Торапты шарлау элементтері

Сипаттама

Барлық торап мазмұнын көру

Бұл шарлау элементі беттің сол жағындағы сілтеме ретінде, дәл жылдам іске қосу тақтасының үстінде пайда болады. Бұл сілтемені теңшеуіңізге немесе ажыратуыңызға болмайды. Осы сілтемені нұқыған кезде, барлық тізімдер, кітапханалар, талқылау тақталары, сауалнамаларына сілтеме ұсынатын барлық торап мазмұны беті және тораптың себеті пайда болады.

Жылдам іске қосу

Бұл бөлім тақырыптарын бейнелейтін және торабыңыздың әртүрлі аймақтарына сілтейтін баптауға болатын шарлау элементі болып табылады. Әдепкіде, жылдам іске қосу көптеген беттерде дәл барлық торап мазмұнын көру сілтемесінің астында пайда болады.

Ағаш көрінісі

Бұл шарлау элементі Windows Explorer ұқсас түрі мен құрылымына ие. Басқа нысандарды қамтитын ағаш бұтақтарын сол нысандарды қарау үшін кеңейтуге болады. Ағаш көрінісі әдепкідей теңшелмейді және бейнеленбейді. Бейнеленген кезде, ағаш көрінісі дәл жылдам іске қосу тақтасының астында пайда болады.

Жоғарғы сілтеме жолағы

Бұл тораптың барлық беттерінің үстіңгі жағында бір немесе бірнеше еренсілтеме берілген қойындылар ретінде пайда болатын шарлау элементі болып табылады.

Мазмұн қиқымы

Бұл шарлау элементі ағымдағы қарап отырған торап сатысының бойымен жоғары қарай жылдам шарлау үшін қолдануға болатын еренсілтемелер жиынтығын ұсынады. Осы қиқым тораптың өзіндік бетінде болған кезіңізде пайда болмайды. Алайда, торап сатысы бойымен төмен қарай шарлаған кезде, бұл қиқым шарлаған беттегі атаудың үстінде пайда болады.

Жаһандық қиқым жолағы

Бұл шарлау элементі торап жинағы шеңберінде басқа тораптарға шарлау үшін қолдануыңызға болатын еренсілтемелерді қамтамасыз етеді. Бұл қиқым әрдайым көрініп тұрады және беттің жоғарғы сол жақ бұрышында, торап атауының үстінде пайда болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тораптар және торап мазмұны қатынасын анықтау

Веб-торапты орнатқан кезде, оған кімнің қатынасы барын көрсетудің жолы қажет. Кәдімгі Интернет торабы үшін, торапқа кіретін барлық адамның мазмұнды қарауын қалауыңыз мүмкін, бірақ олардың мазмұнды өзгерте алуын қаламайсыз. Компанияның интранет торабы үшін, санаулы пайдаланушылардың торап құрылымын бақылауын қалауыңыз мүмкін, бірақ көптеген пайдаланушылардың жаңа мазмұн қосуын немесе топ күнтізбелеріне немесе сауал қатысуын қалауыңыз мүмкін. экстражелі үшін, жалпы қай пайдаланушылардың торапты қарай алатындығын мұқият бақылағыңыз келуі мүмкін. Жалпы, веб-тораптар қатынасы пайдаланушы тіркелгілерін пайдаланушылар орындай алатын белгілі бір әрекеттерді бақылайтын рұқсаттар құрылымымен біріктіру арқылы бақыланады.

Рұқсаттарды жоғары деңгейлі торапта, ішкі торапта және тізім мен кітапхана деңгейлерінде орнатуға болады. Рұқсаттарды орнатуға қатысты қосымша ақпарат сілтемелерін Қосымша ақпарат бөлімінен табасыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×