Тораптағымен сәйкес мазмұнды басқару үшін мазмұн түрлерін пайдалану

Бұл мақалада мазмұныңызды басқару үшін мазмұн түрлерін пайдалану туралы түсінік берілген.

Ескерту : Торапта тораптың мазмұн түрін жасау немесе басқару үшін сол тораптың тым болмаса Құрастыру рұқсаттарына ие болу керек.

Бұл мақалада:

Мазмұн түрі дегеніміз не?

Мазмұн түрлерінің төлсипаттары

Мазмұн түрлері

Төлсипатты алу туралы

Мазмұн түрлерінің мазмұнды басқаруды қолдау жолдары

Мазмұн түрі дегеніміз не?

Бір жоба барысында бизнесте неше түрлі мазмұн түрлері шығуы мүмкін, мысалы, ұсыныстар, заңды келісім-шарттар, жұмыс туралы есептер және өнімнің түр-сипаттамалары. Бизнесте әр мазмұн түрі туралы түрлі метадеректерді жинап, сақтау қажет болуы мүмкін. Мысалы, метадеректерге жазба нөмірі, жоба нөмірі немесе жоба менеджері кіруі мүмкін. Бір жобаға қатысты болғандықтан құжаттар бір орында сақталуы мүмкін болса да, оларды түрлі жолмен жасауға, пайдалануға, ортақтастыруға және сақтауға болады.

контент түрі ұйымдарға сайттар жиыны сәйкес жолмен мазмұнды ұйымдастыруға, басқаруға және өңдеуге мүмкіндік береді. Құжаттардың нақты түрлері немесе ақпарат өнімдері үшін мазмұн түрлерін анықтай отырып, ұйым мазмұнның сәйкес жолмен басқарылғанына сенімді болады. Тізім немесе кітапханаға қолданылатын мазмұн түрлері үлгілер ретінде көрінеді, бірнеше үлгілерді тізімге немесе кітапханаға қолдануға болады, сонда олар бірнеше элементтер немесе құжат түрлерін қамти алады.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрлерінің төлсипаттары

Мазмұн түрлері құжаттар, тізім элементтері немесе қалталар үшін анықталуы мүмкін. Әр мазмұн түрі келесіні көрсетуі мүмкін:

  • Осы түр элементіне тағайындалатын бағандар (метадеректер).

  • Жаңа элементтерге қолданылатын құжат үлгісі (тек құжаттың мазмұн түрлеріне қол жетімді).

  • Теңшелетін «Жаңа», «Өңдеу» және «Көрсету» пішіндері.

  • Мазмұн түрінің элементтеріне арналған іскери ережелер.

  • Теңшелетін шешімдер мен мүмкіндіктер.

Мазмұн түрлері

Тораптар жинағындағы бірнеше тораптардағы тізімдер мен кітапханаларда немесе жеке тораптағы нақты тізім мен кітапханада пайдаланылатынына байланысты жасауға немесе пайдалануға болатын мазмұн түрлерінің екі түрі бар.

Торап параметрлері терезесінен таңдалып жатқан торап мазмұнының түрлері

  • Торап мазмұнының түрлері. Мазмұн түрлері алдымен торап мазмұны түрінің жиынтығындағы торап үшін анықталады. Торап деңгейінде анықталған мазмұн түрлері торап мазмұнының түрлері деп аталады. Торап мазмұнының түрлері өздері анықталған тораптың кез келген отау веб-тораптарында пайдалану үшін қол жетімді. Мысалы, торап мазмұнының түрі тораптар жинағындағы жоғарғы деңгей торабы үшін анықталса, сол тораптар жинағындағы барлық тораптардың тізімдері мен кітапханаларында пайдалану үшін қол жетімді болады.

  • Тізім мазмұнының түрлері. Торап мазмұнының түрлерін тізімдерге немесе кітапханаларға жеке-жеке қосуға және сол тізімдерде немесе кітапханаларда пайдалану үшін теңшеуге болады. Торап мазмұнының түрі тізімге немесе кітапханаға қосылған кезде оны тізім мазмұнының түрі деп атайды. Тізім мазмұнының түрлері өздері жасалған торап мазмұны түрлерінің еншілесі болып табылады. Тізім мазмұнының түрлері құжат кітапханалары мен тізімдерін икемді ете алады, себебі жеке тізімге немесе кітапханаға бірнеше элемент түрлері немесе құжат түрлері кіруі мүмкін, олардың әрқайсысында бір мәнді метадеректер, саясаттар немесе тәртіптері болуы мүмкін. Тізім немесе кітапханада бірнеше элемент немесе құжат түрлері қамтылуы үшін тізім немесе кітапханада бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат етілетіндей теңшелуі тиіс. Сол тізім немесе кітапхананың Жаңа пәрменінде тізім немесе кітапханада қол жетімді түрлері тізімделеді.

Беттің жоғарғы жағы

Төлсипатты алу туралы

Мазмұн түрлерін ешқашан жаңадан жасамайсыз. Оның орнына сол қалпында пайдалануға немесе теңшеуге болатын мазмұн түрлерінің әдепкі жиыны беріледі. Мазмұн түрлері бір мазмұн түріне сипаттамаларды екіншісінен алуға рұқсат ететін иерархияға реттеледі. Бұл құрылым құжаттардың барлық санаттарын ұйымыңызда сәйкес түрде өңдеуге мүмкіндік береді. Төмендегі кестеде әр негізгі мазмұн түрі мен оларға қатысты топ және тектік тұрпатты мазмұн түрі сипатталған.

Мазмұн түрі

Сипаттама

Тектік тұрпатты мазмұн түрі

Жүйе

Барлық мазмұн түрлері Жүйе мазмұн түрінен алынады. Бұл мазмұн түрі мөр басылған және ол өңделмейді.

Топ: құжат мазмұнының түрлері

Мазмұн түрі

Сипаттама

Тектік тұрпатты мазмұн түрі

Құжат

Құжат жасау.

Элемент

XLS мәнері

XSL мәнерін жасау.

Құжат

Сурет

Суретті немесе фотосуретті кері қотару.

Құжат

Басты бет

Басты бет жасау.

Құжат

Негізгі бет

Негізгі бетті жасау.

Құжат

Веб-бөлік беті

Веб-бөлік бетін жасау.

Құжат

Пішін

Толтыруға болатын пішін жасау.

Құжат

Құжатпен байланыс

Басқа жерде орналасқан құжатпен байланыс жасау.

Құжат

Негізгі бағандар (Дублин)

Метадеректердің негізгі элементтер жиыны (Дублин) үшін пайдаланылады. Негізгі бағандар (Дублин) құжаттарға арналған саланың стандартты метадерегінің анықтамасы. Қосымша ақпарат алу үшін Метадеректердің негізгі бастамасы (Дублин) мақаласын қараңыз.

Құжат

Топ: тізім мазмұнының түрлері

Мазмұн түрі

Сипаттама

Тектік тұрпатты мазмұн түрі

Оқиға

Жаңа жиналыс жасау, соңғы мерзімді белгілеу немесе басқа оқиға жасау.

Элемент

Кесте+ресурс

Жоспарлау және ресурсты резервте ұстау.

Оқиға

Резервтер

Ресурсты резервте ұстау, мысалы, жиналыс бөлмесі ретінде.

Элемент

Кесте

Жаңа кездесу жасау.

Элемент

Мәселе

Мәселені немесе проблеманы бақылау.

Элемент

Аңғартпа

Жаңа блог аңғартпасын жасау.

Элемент

Элемент

Жаңа тізім элементін жасау.

Жүйе

Шығыс Азия контактісі

Іскери немесе жеке контакті туралы мәліметтерді сақтау.

Элемент

Контакт

Іскери немесе жеке контакті туралы мәліметтерді сақтау.

Элемент

Хабар

Жаңа хабар жасау.

Элемент

Тапсырма

Сіз немесе тобыңыз аяқтау қажет жұмыс тапсырмасын бақылау.

Элемент

Хабар

Жаңа блог хабарын жасау.

Элемент

Хабарландыру

Жаңалықтар элементін, жағдай туралы мәліметтер немесе басқа да кішірек ақпараттық нысан жасау.

Элемент

Байланыс

Веб бетке немесе басқа ресурсқа жаңа байланыс жасау.

Элемент

Топ: жұмыс мазмұнының түрлерін топтау

Мазмұн түрі

Сипаттама

Тектік тұрпатты мазмұн түрі

Айналым

Айналым қосу.

Элемент

Мереке

Жаңа мереке қосу.

Элемент

Сөз

Тізімге жаңа сөз қосу.

Элемент

Ресми хабарлама

Жаңа ресми хабарлама қосу.

Элемент

Телефон қоңырауы туралы еске салу

Жаңа бір телефон қоңырауы туралы еске салуды қосу.

Элемент

Ресурс

Жаңа ресурс қосу

Элемент

Ресурстар тобы

Жаңа ресурстар тобын қосу.

Элемент

Жұмыс кәртішкесі

Жаңа жұмыс кәртішкесі деректерін қосу.

Элемент

Пайдаланушылар

Тізімге жаңа пайдаланушылар қосу.

Элемент

Жаңалықтар туралы хабарландыру

Жаңалықтар туралы хабарландыру қосу.

Элемент

Топ: қалтаның мазмұн түрлері

Мазмұн түрі

Сипаттама

Тектік тұрпатты мазмұн түрі

Талқылау

Жаңа талқылау тақырыбын жасау.

Қалта

Қалта

Жаңа қалта жасау.

Элемент

Жиынтық тапсырма

Сіз немесе тобыңыз аяқтау қажет байланысқан тапсырмаларды топтау және сипаттау.

Қалта

Торап үшін торап мазмұн түрінің жиынтығында жаңа теңшелетін торап мазмұнының түрін анықтаған кезде торап мазмұн түрінің жиынтығында бұрыннан бар тектік торап мазмұнының түрін бастапқы нүкте ретінде таңдаудан бастайсыз. Жасаған жаңа торап мазмұнының түрі тектік торап мазмұн түрінің барлық төлсипаттарын алады, мысалы, оның құжат үлгісін, тек оқу үшін параметрін, іскери ережелерін және бағандарын. Жаңа торап мазмұнының түрін жасағаннан кейін осы төлсипаттардың кез келгенін өзгертуге болады.

Төмендегі диаграммада мазмұн түрлерінің тектік мазмұн түрлерінен төлсипаттарды алу жолы көрсетілген.

Мазмұн түрін алу

1. Бұл торап мазмұнының түрі Жүйе мазмұн түрінен алынады.

2. Бұл торап мазмұнының түрлері Құжат мазмұн түріне негізделеді. Осы мазмұн түрлеріне енгізілген кез келген өзгертулер тектік мазмұн түріне (Құжат) әсер етпейді.

3. Бұл торап мазмұнының түрлері Жоба жоспары мазмұн түріне негізделеді. Осы мазмұн түрлеріне енгізілген кез келген өзгертулер тектік мазмұн түріне (Жоба жоспары) әсер етпейді.

4. Бұл тізім мазмұн түрлері Х жобасы және Қол қою парағы мазмұн түрлеріне негізделеді. Тізім мазмұн түріне енгізілген кез келген өзгертулер тізім немесе кітапханаға қосылған мазмұн түріне қолданылады.

Еншілес түр қосымша бағандар сияқты тектік түрде жоқ төлсипаттармен теңшелген болса, ол теңшелімдер тектік түрге жазылмайды. Басқаша айтқанда, алынған төлсипаттарға енгізілген өзгерістер тектіктен еншілеске қарай қатарлап түседі, бірақ ешқашан көтерілмейді.

Тізім мазмұн түрін жасаған кезде де осындай ережелер қолданылады. Мысалы, тізім түрі тектік түрде жоқ төлсипаттармен теңшелсе, мысалы қосымша бағандар, бұл теңшелімдер тектік түрге әсер етпейді. Тізім түрін қосылған тізім немесе кітапхана үшін ғана теңшеуге болатынын және тектік түрдегі төлсипаттарды өзгерткен кезде еншілес тізім түріндегі төлсипаттар қайта жазылатынын есте сақтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрлерінің мазмұнды басқаруды қолдау жолдары

Торап мазмұнның түрлерін анықтай отырып, құжаттардың барлық санаттары ұйымыңызға сәйкес өңделетініне сенімді боласыз. Мысалы, ұйымдағы барлық тұтынушыларға жеткізілетін құжаттарда жазба нөмірі, жоба нөмірі және жоба менеджері сияқты метадеректердің нақты жиынының болуы талап етілуі мүмкін. Метадеректердің осы элементтері үшін бағандар қажет ететін Тұтынушыларға жеткізілетін торап мазмұнының түрін жасау арқылы жазба және жоба нөмірлерінің ұйымыңыздың тұтынушыларға жіберілетін құжаттарымен байланыстырылғанына сенімді болуға көмектеседі.

Мазмұн түрлерінің мазмұнды басқаруға қалай көмектесетінің мысалы ретінде төмендегі сурет жаңа Тұтынушыға жіберілетін құжат кітапханасында жаңа құжат жасаған кезде қол жетімді параметр ретіндегі Тұтынушыға жіберілетін мазмұн түрін көрсетеді.

Жаңа мазмұн түрі

Осы торап мазмұнының түрінен алынған тораптар жинағындағы барлық тұтынушыларға жеткізілетін құжат түрлері пайдаланушылардың осы бағандарда ақпараттарды көрсетуін талап етеді. Егер осы тұтынушыға жеткізілетін құжаттармен байланысты қосымша метадеректерді бақылау қажет болса, Тұтынушыларға жеткізілетін торап мазмұнының түріне тағы бір қажетті бағанды қосуға болады. Барлық тұтынушыға жеткізілетін құжаттарға жаңа баған қосып, осы торап мазмұнының түрінен алынған барлық еншілес тізім мазмұнының түрлерін жаңартуға болады.

Бірнеше құжат кітапханаларында сәйкес метадеректерді қолдану — мазмұнды басқару үшін мазмұн түрлерін пайдаланудың бір артықшылығы. Мазмұн түрлері бірдей мүмкіндіктер немесе төлсипаттарды тораптағы мазмұнға байланыстыруға мүмкіндік береді.

Бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат ететін етіп теңшелген тізім немесе кітапхана болса, торабыңызға қол жетімді торап мазмұн түрлерінің тобынан осы тізімге мазмұн түрлерін қосуға болады. Тізімдер мен кітапханаларға арналған мазмұн түрлерінің басты артықшылықтары — жеке тізім немесе кітапхана үшін бірнеше элемент пен құжат түрлерін қамтуға мүмкіндік беруінде, ал олардың әрқайсысында бір мәнді метадеректер, саясаттар немесе тәртіптер бар.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×