Тораптар кітапханасында файлдарды бөліп алу, қайтару немесе өзгерістерін алып тастау

Егер тораптар кітапханасында орналасқан файлға өзгерістер енгізу қажет болса, файлды бөліп алу қауіпсіз жолы болып табылады. Осылайша жұмыс істеп жатқан кезде файлды басқа біреу өзгерте алмайтынына сенімді бола аласыз. Файлды бөліп алған кезде оны қосылған немесе дербес күйде өңдеуге және, қажет болса, оны бірнеше рет сақтауға мүмкіндігіңіз болады.

Өңдеулерді аяқтап, файлды тораптар кітапханасына қайтарған кезде, басқа адамдар өзгерістерді көре алады және қажетті рұқсаттары болса, оларға бөліп алу үшін қол жетімді болады. Ал егер файлға өзгерістер енгізгіңіз немесе сақтағыңыз келмесе, нұсқа журналына әсер етпеу үшін бөліп алуды жай алып тастауға болады.

Не істегіңіз келеді?

Шолу

Файлды бөліп алу

Файлды қайтару

Бөліп алуды болдырмау

Бірнеше файлды бөліп алу, қайтару немесе бөліп алуын болдырмау

Шолу

Кейбір кітапханалар файлдарды бөліп алуды талап етуге реттелген. Егер ұйымда осындай конфигурация болса, өңделетін файлдарды бөліп алу сұралады. Аяқтаған кезде оны қайтару немесе бөліп алуды болдырмау керек.

Егер бөліп алу қажет болмаса, құжатты оның кітапханасында ашуға, өзгерістер енгізуге, оны сақтап, жабуға болады. Дегенмен, егер бұны орындасаңыз, басқа біреу құжатта бір уақытта жұмыс істеуі мүмкін және өзгерістерді қайта жазуы мүмкін. Файлды тек сіз ашқаныңызға толық сенімді болмайынша өзгерістерді қолданбас бұрын оны бөліп алған жөн.

Маңызды :  Егер құжатта бірлескен автор ретінде жұмыс істеп жатсаңыз (бірнеше адам бірдей құжатта бір уақытта жұмыс істеп жатқан кезде), оған жазбайынша құжатты бөліп алмаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Файлды бөліп алу

Кітапханадан файлды бөліп алу:

 1. Файл орналасқан кітапханаға өтіңіз.

 2. Файлды бөліп алудың мына әдістерінің біреуін таңдаңыз:

  • Файл атауын көрсетіңіз, файл атауы жанындағы ашылмалы көрсеткіні басып, Бөліп алу пәрменін таңдаңыз.

   SharePoint тізімінде таңдалған Word файлына арналған ашылмалы тізім. "Бөліп алу" пәрмені бөлектелген.

  • Файл атауы жанындағы құсбелгіні қойып, таспадағы Бөліп алу белгішесін басыңыз.

   "Бөліп алу" таңдалған SharePoint таспасы

   Файл бөлініп алынғалы жатыр деп хабарлайтын хабар жолағы ашылады. Егер оны жергілікті жоба жазбалар үшін арналған қалтаға сақтағыңыз келсе, Жергілікті жоба жазбалар қалтасын пайдалану құсбелгісін қойыңыз.

   Бөлініп алынған файлды жергілікті жоба жазбалар қалтасында сақтау мүмкіндігін беретін хабар жолағы

   Маңызды :  Бөліп алу үшін екі немесе одан көп файлды таңдасаңыз, оларды жергілікті жоба жазбалар қалтасына сақтай алмайсыз.

 3. Файлды жергілікті жоба жазбалар қалтасына сақтау-сақтамауды таңдаңыз. Жылдамдық және тасымалдық файлды жергілікті қалтаға сақтаудың артықшылықтары болып табылады. Жоғары файл қорғанысы қосылған күйде жұмыс істеудің артықшылығы болып табылады. Егер дербес күйде жұмыс істеу қажет болмаса, қосылған күйде жұмыс істеуге болады. Егер оны жергілікті жоба жазбалар қалтасына сақтағыңыз келсе, Жергілікті жоба жазбалар қалтасын пайдалану құсбелгісін қойыңыз. Сақтағыңыз келмесе, құсбелгіні қоймаңыз.

 4. ОК түймешігін басыңыз.

Файл бөліп алынған кезде файл атауы жанындағы белгіше жасыл, төмен көрсеткімен белгіше суреті жартылай қамтылады. Бұл сізге немесе басқа біреуге файлдың бөліп алынған хабарлайды. Егер меңзерді бөліп алынған файлдың белгішесіне апарсаңыз, қалқыма сөзкөмек құжат атауын және оны бөліп алған адамның атын көрсетеді.

Бөлініп алынған файл белгішесінің астында пайда болатын қалқыма сөзкөмек. Ол пайдаланушыға файл атауын және оны бөліп алған адамды хабарлайды.

Беттің жоғарғы жағы

Файлды қайтару

Файлдар және оларға енгізілген өзгерістер кітапханаға қайтарылмайынша әріптестерге қол жетімді болмайды.

Файлды қайтару үшін

 1. Файл орналасқан кітапханаға өтіңіз.

 2. Файлды қайтарудың мына әдістерінің біреуін таңдаңыз:

  • Қайтарылатын файлды көрсетіңіз, файл атауы жанындағы ашылмалы көрсеткіні басып, Қайтару пәрменін таңдаңыз.

   "Қайтару" таңдалған ашылмалы жолақ

  • Файл белгішесі жанындағы құсбелгіні қойып, таспадағы Қайтару пәрменін таңдаңыз.

   «Қайтару» белгішесін көрсетіп тұрған меңзер бар SharePoint таспасы

 3. Қайтару хабар жолағы ашылған кезде Бөліп алуды сақтау аумағында қажетті таңдауды жасаңыз.

  • Егер аралық қайтаруды орындап, файлда жұмыс істеуді жалғастыру қажет болса, Бөліп алуды сақтау аумағындағы Иә түймешігін басыңыз.

  • Егер файлда жұмыс істеуді аяқтап, оны бөліп алу қажет болмаса, Бөліп алуды сақтау аумағындағы Жоқ түймешігін басыңыз.

   Файл қайтарылған кезде пайда болатын хабар жолағы

 4. Түсініктемелер аумағында енгізілген өзгерістерді сипаттайтын түсініктемені қосыңыз. Бұл қадам міндетті емес, бірақ озық әдіс ретінде ұсынылады. Тіркеу түсініктемесі әсіресе файлмен жұмыс істейтін адамдарға көп көмектеседі. Одан басқа, егер ұйымда нұсқалар бақыланса, белгілі бір себеппен файлдың алдыңғы нұсқасына оралу қажет болған кезде болашақта маңызды болуы мүмкін түсініктеме нұсқа журналының бөлігіне айналады.

 5. Файлды қайтаруды аяқтау үшін ОК түймешігін басыңыз немесе егер белгілі бір себеппен шешіміңізді өзгертсеңіз, Болдырмау пәрменін таңдаңыз. Файл қайтарылған кезде жасыл көрсеткі файл белгішесінен жоғалады.

Беттің жоғарғы жағы

Бөліп алуды болдырмау

Егер файлды бөліп алып, оған өзгерістер енгізбесеңіз, бөліп алуды сақтамай, алып тастаған жақсы. Егер ұйым нұсқаларды бақыласа, файл кітапханаға қайтарылған сайын жаңа нұсқа жасалады. Бөліп алуды алып тастап, файлға өзгерістер енгізбеген кезде жаңа нұсқалар жасауға жол бермеуге болады.

Кейбір жағдайларда сақталмайтын өзгерістер енгізуіңіз мүмкін. Файлды сақтамаудың орнына, бөліп алуды алып тастап, өзгерістерді жою аласыз.

Бөліп алуды болдырмау:

 1. Файл орналасқан кітапханаға өтіңіз.

 2. Файлды қайтарудың мына әдістерінің біреуін таңдаңыз:

  • Қайтарылатын файлды көрсетіңіз, файл атауы жанындағы ашылмалы көрсеткіні басып, Бөліп алуды болдырмау пәрменін таңдаңыз.

   "Бөліп алуды болдырмау" пәрмені таңдалған ашылмалы мәзір

  • Файл белгішесі жанындағы құсбелгіні қойып, таспадағы Бөліп алуды болдырмау пәрменін таңдаңыз.

   SharePoint таспасындағы бөліп алуды болдырмау белгішесі

 3. Құжатты ашу хабар жолағы файлды болдырмау әрекетін хабарлаған кезде файлды қайтаруды аяқтау үшін ОК түймешігін басыңыз немесе егер шешіміңізді өзгертсеңіз Болдырмау пәрменін таңдаңыз. Файл қайтарылған кезде жасыл көрсеткі файл белгішесінен жоғалады.

Беттің жоғарғы жағы

Бірнеше файлды бөліп алу, қайтару немесе бөліп алуын болдырмау

Бірнеше файлды бір уақытта бөліп алу, қайтару немесе бөліп алуын болдырмау:

 1. Қайтарылатын, бөлініп алынатын немесе болдырмайтын әрбір файл үшін файл белгішесі жанындағы құсбелгіні қойыңыз.

  Бөліп алу үшін бірнеше файлы бар SharePoint құжаттар кітапханасы

 2. Қажет болса, таспадағы Бөліп алу, Қайтару немесе Бөліп алуды болдырмау пәрменін таңдаңыз.

 3. Хабар жолағы пайда болған кезде ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×