Топ таңдауын кірістіру

Таңдау тобы пайдаланушыларға бір-бірін жоққа шығаратын таңдаулардың жиынын ұсынатын басқару элементі болып табылады. Әдепкіде, таңдау тобы біреуі пайдаланушыға пішіннің әдепкі таңдауы ретінде көрінетін екі таңдау тармағын қамтиды.

Бұл бөлімде

Таңдау тобы қашан пайдаланылады

Пайдаланушы тәжірибесі

Сыйымдылық талдаулары

Таңдау тобын кірістіру

Орналасу кеңестері

Таңдау тобы қашан пайдаланылады

Таңдау тобын төмендегілер үшін пайдаланыңыз:

 • Пайдаланушыларға пішіндегі екі немесе бірнеше бөлім таңдау мүмкіндігін беру.

 • xsd: таңдау элементі бар XML сұлбасы негізіндегі пішін үлгісін жасақтау. Бұл жағдайда, таңдау тобы пайдаланушылар жұмыс істеу үшін пішін үлгісіне сұлба элементін қосуды мүмкін қылады.

Таңдау топтары екі немесе бірнеше таңдау тармағынан тұрады. Әдепкіде, бұл тармақтардың біреуі пішінде көрінеді және пайдаланушылар оны жоя алады немесе басқа тармақпен ауыстыра алады. Мысалы, сатып алу тапсырысының пішінінде жаңа үстел компьютеріне тапсырыс беру тармағын әдепкіде көрінетін ретінде орната аласыз, ал пайдаланушылар тармақты толығымен жоя алады немесе оны қолкомпьютерге тапсырыс беру тармағымен ауыстыра алады.

Choice group on form with shortcut menu visible

Таңдау тобы ішіндегі таңдау тармақтары пайдаланушылар пішінді толтырған кезде қатынасатын басқару элементтерін қамтиды. Таңдау тармақтары әрдайым таңдау топтары ішінде болады. Сондықтан, егер пішін үлгісіне таңдау тармағын қосуға әрекет жасаңыз, Microsoft Office InfoPath бағдарламасы оны қамтитын таңдау тобын өздіктік түрде жасайды.

Байланысты басқару элементтері

InfoPath бағдарламасы таңдау топтарына ұқсас, бірақ басқа мақсаттарды көздейтін басқа басқару элементтерін қамтиды. Осы басқару элементтерінің қайсысы пішін үлгісінде жақсы жұмыс істейтінін анықтау үшін төмендегі тізімге қараңыз:

Тармақ    Тармақтар басқару элементтерінің байланысты жиынын пайдаланушыларға ұсынуға пайдаланылатын таңдау тобындағы таңдау тармақтарына ұқсас. Бірақ, тармақтар тек ұйымдастыру мақсаттарына пайдаланылады — таңдау тармақтарымен салыстырғанда пішінді толтырғанда пайдаланушылар оларды жоя алмайды немесе ауыстыра алмайды.

Міндетті емес тармақ    Таңдау тобын пішін үлгісіне қосқан кезде пайдаланушы пішін үлгісі негізіндегі пішінді алғаш ашқанда әрдайым әдепкі тармақ көрінеді. Міндетті емес тармақтар, екінші жағынан, әдепкіде жасырылады. Пайдаланушылар пішінге міндетті емес тармақты қоса алады. Мысалы, жоғарыда аталған сатып алу тапсырысы пішінінде кейбір пайдаланушылар тапсырыс беруді жоспарлап отырған компьютер туралы аңғартпаларды қосқысы келуі мүмкін. Пішін үлгісіне міндетті емес тармақты кірістіре аласыз және сол міндетті емес тармақтың ішіне "Жазбалар" деген жапсырмасы бар RTF-мәтіні ұясын қоса аласыз. Пайдаланушылар қаласа кейін жазбалар тармағын пішіндегі нұсқаулық мәтінді нұқып қоса алады.

Қайталанатын тармақ    Қайталанатын таңдау топтары сияқты, қайталанатын тармақтар қажеттіліктеріне қарай пайдаланушылардың пішінге бірнеше тармақ қосуын мүмкін қылады. Мақсатыңыз пайдаланушыларға бірнеше тармақты ауыстыруға емес, кірістіруге рұқсат беру болса пішін үлгісіндегі қайталанатын тармақты пайдаланыңыз.

Қайталанатын таңдау тобы    Қайталанатын топтар таңдау топтары сияқты, бірақ пайдаланушылар пішінге олардың бірнешеуін кірістіре алады. Мысалы, жоғарыда аталған сатып алу тапсырысы пішінінде пайдаланушылар үстел компьютеріне немесе қолкомпьютеріне тапсырыс бере алады. Бірақ, кейбір жағдайларда, пайдаланушы компьютерлердің екі түріне немесе әр түрдің бірнеше компьютеріне тапсырыс бергісі келуі мүмкін. Егер пішінде қайталанатын таңдау тобы пайдаланылса, пайдаланушы үстел компьютері тапсырыс мәліметтерін қамтитын тармақты толтыра алады. Кейін пайдаланушы қолкомпьютер тапсырысы мәліметтерін қамтитын тармақты толтыру үшін екінші таңдау тобын кірістіре алады.

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушы тәжірибесі

Көрінісімен және әрекетімен таңдау топтары тармақтарды және басқа орналасуға қатысты басқару элементтерін еске салады. Маңызды айырмашылығы пайдаланушылар таңдау тобы ішіндегі әдепкі тармақты балама тармақпен ауыстыра алатынында немесе таңдау тобын толығымен жоя алатынында.

Пайдаланушылар меңзерді әдепкі таңдау тармағына апарғанда, тармақтың жоғарғы сол жақ бұрышында кішкене күлгін түймешік көрінеді. Пайдаланушылар бұл түймешікті нұқығанда мәтінмәндік мәзір әдепкі тармақты жою немесе ауыстыру пәрмендерін көрсетеді.

Shortcut menu for choice group

Кеңес : Таңдау тобымен пайдаланушылар әдепкі тармақты жоя алады немесе ауыстыра алады, бірақ олар олардың бірнешеуін пішінге кірістіре алмайды. Егер пайдаланушылардың пішінге қосымша тармақтарды кірістіруін қаласаңыз, таңдау тобының орнына қайталанатын таңдау тобын пайдалануыңыз қажет. Пайдаланушының пікірінше алынатын нәтиже ұқсас. Бірақ, әдепкі тармақты жоятын немесе ауыстыратын мәтінмәндік мәзір пәрмендерін көруден басқа, пайдаланушы таңдау тобының бірнешеуін кірістіру пәрмендерін көреді.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

InfoPath бағдарламасында пішім үлгісін жасақтаған кезде, браузерге үйлесімді форма үлгісіжасақтауды таңдауыңызға болады. Шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтаған кезде,Басқару элементтері тапсырма аймағындағы таңдау топтары және таңдау тармақтары қатынаусыз болады себебі олар Веб-шолғышында бейнеленбейді.

Беттің жоғарғы жағы

Таңдау тобын кірістіру

Таңдау тобын кірістіру іс рәсімі сіздің жаңа, бос пішін үлгісі немесе деректер қорындағы немесе сыртқы деректер көзіндегі пішін үлгіңіздің жасақтамасына негізделуіне байланысты сәл түрленіп келеді.

Төмендегі суретте таңдау тобы құрастыру тәртібі таңдалған кезінде қандай болатыны көрсетілген.

A choice group selected in design mode

Басқару элементтерінің байланысы болуы немесе болмауы мүмкін. Басқару элементінің байланысы болғанда, басқару элементіне енгізілген деректердің негізінде жататын пішін (.xml) файлында сақталуы үшін ол жолаққа немесе топқа қосылмайды. Басқару элементінің байланысы болмағанда, ол жолаққа немесе топқа қосылмайды, ал басқару элементіне енгізілген деректер сақталмайды. меңзеріңізді басқару элементі арқылы таңдағаныңызда немесе жылжытқаныңызда, мәтін мен байланысы бар белгіше басқару элементінің жоғарғы оң жақ бұрышына шығады. Мәтін басқару элементі деректер көзінде байланысқан топты немесе жолақты көрсетеді. Белгіше басқару элементінің сол топқа немесе жолаққа дұрыс байланысқанын көрсетеді. Байланыс дұрыс болғанда, жасыл белгіше шығады. Егер байланыс дұрыс болмаса, орнына сіз көк немесе қызыл белгішені көресіз.

Пішін үлгісіне арналған деректер көзі Деректер көзі тапсырмалар тақтасында реттелген көрініспен шығатын жолақтар мен топтардан тұрады. Таңдау тармақтары таңдау тармағы тобының бөлігі болып табылатын өріс әрдайым байланысты болады. Төмендегі мысалда, пішін үлгісіндегі Үстел компьютері таңдау тармағы Деректер көзі тапсырма аймағындағыүстел компьютерітобына байланысты.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Таңдау тобын жаңа, бос пішін үлгісіне кірістіру

Жаңа, бос пішін үлгісін жасақтағаныңызда, Басқару элементтері тапсырмалар тақтасындағы Деректер көзін автоматты түрде жасау қанатшасы әдепкі мәнімен таңдалады. Сіз басқару элементтерін пішін үлгісіне қосатындықтан, ол InfoPath бағдарламасына жолақтар мен топтарды деректер көзінде автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Бұл жолақтар мен топтар Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы қалта және файл белгішелерімен көрсетіледі.

Таңдау тобын кірістіргенде InfoPath бағдарламасы сол таңдау тобы ішіндегі таңдау тармақтарына байланысты топтарды жасайды. Сонымен қатар, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісіндегі таңдау тобы және деректер көзі арасындағы байланысты көрнекі көрсету үшін топтың ерекше түрін жасайды. Бұл топ түрі деректер көзіндегі жапсырма жанындағы (таңдау) сөзін қамтиды.

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін кірістіру астындағы Таңдау тобы параметрін таңдаңыз.

  Екі таңдау тармағынан тұратын таңдау тобы пішін үлгісінде пайда болады.

 4. Таңдау тобы ішіндегі қосымша таңдау тармақтарын кірістіру үшін меңзерді пішін үлгісіндегі таңдау тобына орналастырыңыз және Басқару элементтері тапсырмалар аймағындағы Таңдау тармағы параметрін таңдаңыз.

 5. Таңдау тобының ішіндегі таңдау бөлімдеріне арналған басқару элементтерін қосу үшін, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Әдепкі таңдау тармағына басқару элементтерін қосу үшін, қалаған басқару элементтерін Басқару элементтері тапсырмалар аймағынан сүйреп, Таңдау тармағы(әдепкі) деген жапсырмасы бар пішін үлгісіндегі таңдау тармағына апарыңыз.

  • Басқару элементтерін балама таңдау тармақтарына қосу үшін, қалаған басқару элементтерін Басқару элементтері тапсырмалар аймағынан сүйреп, Таңдау тармағы бөлімі деген жапсырмасы бар пішін үлгісіндегі таңдау тармағына апарыңыз.

Бар деректер көзіне негізделген пішін үлгісіндегі таңдау тобын кірістіру

Егер сіз пішін үлгіңізді бар Ашық белгілеу тілінде жасақтасаңыз, (XML) файлы, дерекқоры, веб қызметі, InfoPath бар деректер көзінен Деректер көзі тапсырмалар тақтасынан жолақтар мен топтарды шығарады. Мысалы, пішін үлгісінің жасақтамасын XML сұлбасына негізделсін және сол сұлба xsd: таңдау элементін қамтысын. Бұл жағдайда, тиісті топты Деректер көзі тапсырмалар аймағынан пішін үлгісіне апарып таңдау тобын кірістіре аласыз. Егер таңдау тобын кірістіру үшін Басқару элементтері тапсырмалар аймағын пайдалансаңыз, төмендегі іс рәсімінде сипатталғандай InfoPath бағдарламасы таңдау тобын деректер көзіндегі бар топқа байланыстыруды шақырады:

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін кірістіру астындағы Таңдау тобы параметрін таңдаңыз.

 4. Таңдау тобын байланыстыру тілқатысу терезесінен атауы жанындағы (таңдау) сөзі бар топты таңдаңыз және OK түймешігін нұқыңыз.

 5. Пішін үлгісіндегі таңдау тобына екі немесе бірнеше таңдау тармақтарын қосыңыз және оларды деректер көзіндегі тиісті топтармен байланыстырыңыз.

  Ескерту : Таңдалатын топтар 4-қадамда таңдалған (таңдау) тобының бөлігі болуы тиіс.

 6. Әрбір таңдау тармағына басқару элементтерін қосыңыз және кейін бұл басқару элементтерін деректер көзіндегі тиісті өрістермен байланыстырыңыз.

  Ескерту : Өрістер 5-қадамда таңдалған топтардың бөлігі болуы тиіс. InfoPath бағдарламасы сол өрістер атауларын басқару жапсырмаларына пайдаланады. Қажет болса, жапсырма мәтінін өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Орналасу кеңестері

Таңдау топтарының және таңдау тармақтарының көрінісін, өлшемін және басқа параметрлерін өзгертуге көмектесетін төмендегі кеңестерді пайдаланыңыз:

 • Мәтінмәндік мәзір пайдаланушылар көрсеткіні таңдау тармағына апарғанда ғана көрінетіндіктен, жаңа пайдаланушылар әдепкі таңдау тармағын қалай ауыстырылатынын түсінбеуі мүмкін. Пішін үлгісін жасақтағанда, таңдау тармағы үстіне пайдаланушыларға таңдау тармағын басқасымен ауыстыру әдісін көрсететін қысқа түсініктеме қосуды ұмытпаңыз.

 • Әдепкіде, таңдау тармақтары арасындағы жиектер пішінді толтырып жатқан пайдаланушыларға көрінбейді. Нәтижесінде, пайдаланушылар пішінді ашқанда тармақтар ішіндегі басқару элементтерін ғана көреді. Мәтінді және оның айналасындағы басқару элементтерін таңдау тармағынан көрнекі бөлу үшін, немесе пайдаланушылардың назарын тармаққа аудару үшін, таңдау тобы ішіндегі таңдау тармақтарына жиектерді немесе түсті қосатын Жиектер және көлеңкелеу тілқатысу терезесін пайдалана аласыз.

 • Бірнеше таңдау тармақтарының өлшемін бір мезгілде өзгерту үшін, өлшемін өзгерткіңіз келетін таңдау тармақтарын таңдаңыз. Пішім мәзірінде Сипаттар параметрін таңдаңыз және кейін Өлшем қойындысында қажетті лайықтауды жасаңыз.

 • Кейде, таңдау тармағындағы басқару элементтерінің мәтіні және сол басқару элементтерінің сол жағындағы жапсырмалар сәл тура көрінбеуі мүмкін. Оларда жылдам қайта туралау үшін, басқару элементін екі рет нұқыңыз, Өлшем қойындысындағы Туралау пәрменін таңдаңыз және Қолдану пәрменін таңдаңыз. Орналасу кестесіндегі түрлі ұяшықтардың ішіндегі жапсырмаларды және басқару элементтерін қайта туралау үшін жапсырма бар ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, мәтінмәндік мәзірдегі Кесте сипаттары параметрін таңдаңыз және Ұяшық қойындысындағы Тігінен туралау астындағы Ортасы бойынша параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×