Топтық сайтта шарлауды реттеу

Топтық сайтта шарлауды реттеу

Сілтемелерді қосып, жойып немесе өңдеп топтық сайтта шарлау параметрлерін реттеуге болады. Шарлау параметрлерін реттеу үшін СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

Сілтемелерді өңдеу

Негізгі шарау параметрлерін реттеу үшін СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

Жылдам іске қосу тақтасындағы шарлау параметрлерін реттеу үшін СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

Ескерту :  Егер сілтемелерді өңдеу үшін опцияны көрмей тұрсаңыз, шарлау параметрлерін реттеу үшін рұқсат берілмеген. Шарлау параметрлерін реттеу үшін сайт иесі болуыңыз немесе сайтты реттеу үшін рұқсат берілуі керек.

Әр түрлі сайт орналасуларын пайдаланып, кейінірек осы құжатта беріледі, шарлау орнын реттеуге болады.

Кеңес : Егер бірнеше қызметкері ғана бар шағын бизнес иесі болсаңыз, файлды ортақ пайдалану және онлайн жұмыс істесудің ең тиімді жолдарының бірі - Бизнеске арналған OneDrive және Office 365 топ сайтын бірге пайдалану. Содан кейін, сіз және сіздің тобыңыздың мүшелері топ сайты мен Бизнеске арналған OneDrive қалталары арасында жылдам жұмыс істей алатындай топ сайтындағы навигацияны реттеу үшін мына оқулықтағы нұсқауларды орындаңыз.

Осы мақаладағы қосымша ақпараттар

Сайтты шарлау туралы

Шарлау сілтемелерін реттеу

Бағдарламаны сайт мазмұнынан шарлауға апару

URL мекенжайын енгізу арқылы жаңа сілтеме қосу

Сілтеме атын өзгерту

Сілтемелер ретін өзгерту

Сілтемені шарлау өрісінен жою

Шарлау орнын өзгерту

Кеңейтілген шарлау параметрлерін өңдеу (тек сайттарды жариялау)

Сайтты шарлау туралы

Шарлау кірушілер мен клиенттерге сайттағы қол жетімді ақпараттарды көрсететін мазмұндар кестесіне ұқсас. Шарлау сілтемелері әр бетте пайда болатындықтан, олар сайтты шолуға, ақпаратты табуға және алдыңғы қаралған бетке қайтып оралуға мүмкіндік береді. Сайт құрғаннан кейін сайт пайдаланушылар үшін түсінікті және оңай екендігін тексеру қажет болады.

Сайттың сол немесе жоғары жағында пайда болатын сілтемелер әдетте сайтты шарлау тақтасы ретінде қарастырылады. Жаңа тізімді немесе кітапханасын жасағанда жаңа сілтемелер жылдам іске қосу тақтасында автоматты түрде Соңғы өрісінің астында пайда болады. Тек қана соңғы ең жаңа сілтемелер Соңғы бөлімінде көрсетіледі.


Жылдам іске қосу тақтасындағы Соңғы қаралған сілтеме соңғы жасалған беттерді, тізімдерді және кітапханаларды көрсетеді

Бұл сілтемелердің атауын өзгертуге, оларды қайта реттеуге, жаңасын қосуға, ішкі сілтемелерді қосуға және т.б. әрекеттерді орындауға болады. Сондай-ақ, қажет болса басқа веб-сайттарға апаратын сілтемелерді жасауға болады.

Ескерту :  Жаңа бетті жасағанда, ол Жылдам іске қосу тақтасында автоматты түрде пайда болмайды. Бетке арналған сілтемені қолмен жасау керек болады.

Бас әріптерге түрлендіруді өзгерту, ретін қайта реттеу немесе пайдаланушылар жиі кіретін туынды сайттарға сілтемелер қосу үшін сайттың шарлау тақтасының жоғары жағындағы шарлау сілтемелерін реттеуге болады.

Сайттың жоғары шарлау тақтасы

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау сілтемелерін реттеу

Сайт мазмұны бетінен тікелей шарлауға бағдарламаны апару арқылы немесе сілтеме тармағын басу және URL мекенжайын енгізу арқылы шарлауға жаңа сілтемені қосуға болады.

Сайт мазмұнынан шарлауға бағдарламаны апару

Сілтемені қосудың ең оңай жолы сайттар мазмұны бетінен шарлауға бағдарламаны апару болып табылады.

 1. Сайттар мазмұны бетіне өту: Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі > Сайт мазмұны тармақтарын таңдаңыз.

 2. Сілтеме қосуға қажетті орынға байланысты Жылдам іске қосу тақтасындағы немесе жоғары шарлау тақтасындағы СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

 3. Қосылатын бағдарламаны таңдап, оны шарлаудағы қалаған орынға апарыңыз.
  Бағдарламаны шарлауға апару
  (Анимацияны қайтадан қарау үшін (F5) бетті жаңартыңыз.)

 4. Сақтау түймешігін басыңыз.

URL мекенжайын енгізу арқылы жаңа сілтеме қосу

Сілтемені басқа сайтқа қосуды қаласаңыз, оны әлі де қолмен URL мекенжайын енгізу арқылы қосуға болады.

 1. Сілтеме қосуға қажетті орынға байланысты Жылдам іске қосу тақтасындағы немесе жоғары шарлау тақтасындағы СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

 2. Сілтеме түймешігін басыңыз.

 3. Сілтемеге және мақсаттық орынға арналған http:// басталатын дисплей атауын енгізіңіз.

 4. Шарлауға жаңа сілтемені қосу үшін ОК түймешігін басыңыз.

 5. Сақтау түймешігін басыңыз.

Сілтеме атын өзгерту

Сілтеме атын өзгерту сілтемелері бар қатысты беттерге әсер етпейді.

 1. Сілтемені өңдеу қажет орныға байланысты Жылдам іске қосу тақтасындағы немесе жоғары шарлау тақтасындағы СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

 2. Атын өзгерту қажет сілтемені тікелей басып, жаңа атты енгізуді бастаңыз.

 3. Аттың жанын басып, Сақтау түймешігін басыңыз.

Сілтемелер ретін өзгерту

Шарлау сілтемелердің ретін жаңа орынға апарып тастап оларды өзгертуге болады.

 1. Жылжыту қажет сілтеменің орнына байланысты Жылдам іске қосу тақтасындағы немесе жоғары шарлау тақтасындағы СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

 2. Сілтемені шарлау тақтасындағы жаңа орынға апару үшін таңдаңыз.

 3. Жылжыту қажет әр сілтемеге арналған осы қадамдарды орындаңыз.

 4. Аяқтаған кезде Сақтау түймешігін басыңыз.

Сілтемені шарлау өрісінен жою

Егер бет шарлау тақтасында емес, сайтта қажет болғанда, бір нәрсені орындау үшін оны шарлау тақтасынан жоюға болады. Сілтемені беттен жойғанда тек сілтеме жойылып, бетті жойылмайды.

 1. Жылжыту қажет сілтеменің орнына байланысты Жылдам іске қосу тақтасындағы немесе жоғары шарлау тақтасындағы СІЛТЕМЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ пәрменін таңдаңыз.

 2. Сілтемеге қатысты X мәнін шарлау тақтасынан жою үшін таңдаңыз.

 3. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау орнын өзгерту

Сайттағы шарлау орнын өзгерту үшін басқа сайт орналасуын таңдаңыз. Сайт орналасуы сайт дизайнының бөлігі болады және шарлау параметрлерін сайттағы әр беттің жоғары немесе сол жағына орналастырады.

 1. Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі > Көріністі өзгерту түймешігін басыңыз.

 2. Көріністі өзгерту бетінде Ағымдағы дизайнды таңдаңыз (бұрын пайдаланылған біреуін).

 3. Сайт орналасуы астында қарап шығу аймағында көретін беттің жоғары немесе сол жағына орналасатын шарлау параметрлерін таңдаңыз.

 4. Егер орналасу пәрменін қолданатын болсаңыз, Оны қолдану және келесі беттегі Иә, орындаңыз пәрменін таңдаңыз.

Бұл жаңа пішімі бар сайтты көрсетеді. Бұл мүмкіндік туралы қосымша ақпараттар алу үшін Топ торабыңызды реттеу бөлімін қараңыз.

Ескерту : Осло сайтының орналасуын таңдау Жылдам іске қосу тақтасындағы шарлауды сайттың жоғары жағына апарып, жоғарыдағы сілтеме өрісін жояды. Шарлау басқаруларын Сиэтл мәніне қайтарып сайт орналасуын өзгерту арқылы қалпына келтіруге болады.

Беттің жоғары бөлігі

Кеңейтілген шарлау опцияларын өңдеу (сайттарды жариялау үшін)

Егер жоғарыда берілген опциялар жеткілікті емес және сайтта, туынды сайттарда шарлау үшін кеңейтілген сұрыптауды, топтауды немесе реттелетін сайттарды қолдану қажет болса, сайт параметрлері астындағы шарлау параметрлеріне өтіңіз. Шарлау опцияларын білу үшін сәйкес сайт деңгейінде тұрғаныңызды тексеріңіз.

Ескерту :  Мүмкіндіктерді жариялау сайт жиынтығы үшін іске қосылған болса, бұл қосымша шарлау параметрлері қол жетімді болады.

 1. Параметрлер «Office 365 параметрлері» түймешігі > Торап параметрлері тармағын басыңыз.

 2. Сайт параметрлері бетінде Шарлау пәрменін таңдаңыз.

 3. Туынды сайттарды немесе негізгі сайттың шарлау параметрін көрсету үшін опцияларды таңдаңыз. Опцияларды дұрыс алу үшін бірнеше тәжірибелер керек.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×