Топталған немесе жиынтық есеп жасау

Топталған немесе жиынтық есеп жасау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Ақпаратты топтарға бөлгенде түсіну оңайырақ болады. Мысалы, сатылымдарды аймақ бойынша топтайтын есеп басқа жағдайда байқалмай қалуы мүмкін трендтерді ерекше бөліп көрсетеді. Бұған қоса, қорытындыларды (мысалы, қосындылар немесе орташа мәндер) есептегі әр топтың соңында орналастыру калькулятормен көп жұмыс істеуді ауыстыра алады.

Access топталған есептермен жұмыс істеуді оңай етеді. Есеп шеберін пайдалана отырып қарапайым топталған есепті жасауға, бар есепке топтау мен сұрыптауды қосуға немесе анықталып қойған топтау және сұрыптау параметрлерін түзетуге болады.

Ескерту :  This article doesn’t apply to Access web apps – the kind of database you design with Access and publish online. See Create an Access app for more information.

Бұл мақалада

Жылдам топталған немесе сұрыпталған есепті жасау

Есеп шеберін пайдалана отырып жаңа топталған есепті құрастыру

Бар есепте топтауды және сұрыптауды қосу немесе өзгерту

Жылдам топталған немесе сұрыпталған есепті жасау

Тіпті топталған есептермен бірінші рет жұмыс істеп жатсаңыз да, келесі іс рәсімін пайдалана отырып қарапайым есепті тез жасай аласыз:

 1. Шарлау аумағында есепте болуы керек жазбаларды қамтитын кестені немесе сұрауды таңдаңыз.

 2. Жасау қойындысында Есеп пәрменін таңдаңыз.

  Access қарапайым кестелік есепті жасайды, содан кейін оны орналасу көрінісінде көрсетеді. Егер есепте көп өрістер бар болса, ол бірнеше бетке созылуы мүмкін. Қандай да топтауды немесе сұрыптауды қолдану алдында есеп бір бет еніне сыюы үшін бағандардың өлшемін өзгерту (және қажет емес бағандарды жою) керек болуы мүмкін. Бағанды жою үшін оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Бағанды жою пәрменін таңдаңыз.

 3. Топтау немесе сұрыптау керек бағанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Топтау [өріс атауы] пәрменін таңдаңыз немесе Сұрыптау параметрлерінің біреуін таңдаңыз. Мысалы, «Басымдық» бағаны бойынша топтау үшін «Басымдық» бағанын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Басымдық бойынша топтау параметрін таңдаңыз.

  Топтауды қолданғанда, Access топтау өрісін ең сол жақ бағанға жылжытады және қалған бағандарды сол бағанның негізінде топтайды. Кейбір жағдайларда, Access сонымен бірге есептің төменгі деректемесі бөліміне жалпы қорытындыны қосады.

 4. Таңдау бойынша, Бар есепте топтауды және сұрыптауды қосу немесе өзгерту бөліміндегі іс рәсімдерді орындау арқылы топтау және сұрыптау параметрлерін қараңыз және дәл реттеңіз.

Top of the Document

Есеп шеберін пайдалана отырып жаңа топталған есепті құрастыру

Ескерту :  Есеп шеберін пайдалана отырып жасалған есептер Access 2010 бағдарламасының Access Services қызметіне жариялау мүмкіндігімен үйлесімді емес. Access Services қызметіне жариялау мүмкіндігі туралы қосымша ақпаратты Вебте ортақ пайдалану үшін Access дерекқорын құрастыру мақаласынан қараңыз.

Есеп шебері бірқатар сұрақтарды береді, содан кейін жауаптарыңыздың негізінде есепті жасайды. Бұл сұрақтардың ішінде есепті топтау үшін пайдаланылатын өрісті немесе өрістерді сұрайтын сұрақ бар. Есеп жасалғаннан кейін оны бар күйінде пайдалануға немесе оны қажеттіліктеріңізге жақсырақ жарайтындай өзгертуге болады. Есеп шеберімен жұмысты бастау алдында деректер көзін таңдау керек.

Есеп шеберін іске қосу

 1. Жасау қойындысындағы Есептер тобында Есеп шебері пәрменін таңдаңыз.

  Access бағдарламасы Есеп шебері құралын іске қосады.

  Есеп шеберіндегі өрісті таңдау

 2. Кестелер/сұраулар ашылмалы тізімін басып, есепте болуы керек өрістерді қамтитын кестені немесе сұрауды таңдаңыз.

 3. Қол жетімді өрістер тізіміндегі өрістерді екі рет басып таңдаңыз.

  Access оларды Таңдалған өрістер тізіміне жылжытады. Я болмаса, Қол жетімді өрістер жолағы мен Таңдалған өрістер жолағы арасында орналасқан түймешіктерді басып, таңдалған өрісті қосуға немесе жоюға я болмаса өрістердің барлығын қосуға немесе жоюға болады.

 4. Егер басқа кестеде немесе сұрауда есепке қосқыңыз келетін өрістер бар болса, Кестелер/сұраулар ашылмалы тізімін қайтадан басып, басқа кестені немесе сұрауды таңдап, өрістерді қосуды жалғастырыңыз.

 5. Өрістерді қосуды аяқтағаннан кейін Келесі пәрменін таңдаңыз.

Есеп шеберінде жазбаларды топтау

Топтау жазбаларды аймақ немесе сатушы сияқты топ бойынша жазбаларды реттеуге мүмкіндік береді. Топтарды кірістіруге болады, осылайша топтар арасындағы қатынастарды оңай анықтауға және қажет ақпаратты тез табуға болады. Сондай-ақ, топтауды қорытындылар және пайыздар сияқты жиынтық ақпаратты есептеу үшін пайдалануға болады.

Есепке бірнеше кестені қосқанда, шебер кестелер арасындағы қатынастарды қарап шығады және ақпаратты қалай көргіңіз келуі мүмкін екенін анықтайды.

 1. Қандай да топтау деңгейлерін қосу керек пе? деп сұрайтын есеп шеберінің бетінде тізімдегі өріс атауларының біреуін басыңыз да, Келесі пәрменін таңдаңыз.

 2. Топтау деңгейлерін қосу үшін тізімдегі өріс атауларының кез келгенін екі рет басып, есепке қосыңыз.

  Сондай-ақ, топтау деңгейін диалогтық терезенің оң жағындағы бет дисплейінде екі рет басу арқылы жоюға болады. Көрсеткі түймешіктерді пайдаланып топтау деңгейлерін қосыңыз және жойыңыз, таңдау және жоғары немесе төмен басымдық түймешіктерін басу арқылы топтау деңгейінің басымдығын реттеңіз. Access әр топтау деңгейін қосады және оны өзінің негізгі топтау деңгейінің ішінде кірістірілген етіп көрсетеді.

  Есеп шеберінде топтау деңгейлерін қосу

 3. Топтау параметрлері пәрменін таңдап Топтау аралықтары диалогтық терезесін көрсетіңіз.

  Есеп шеберіндегі топтау аралықтары

 4. Таңдау бойынша, әр топтау деңгейінің өрісі үшін топтау аралығын таңдаңыз.

  Топтау аралығы жазбаларды топтау жолын теңшеуге мүмкіндік береді. Алдыңғы суретте жазбалар Күн/Уақыт деректер түріне жататын ЖіберілгенКүні өрісі бойынша топталған. Есеп шебері Топтау аралықтары тізімінде өріс түріне тиісті таңдауларды ұсынады. Осылайша, ЖіберілгенКүні Күн/Уақыт түріне жататындықтан, нақты мән (Қалыпты), Жыл, Тоқсан, Ай, Апта, Күн, Сағат және Минут бойынша топтауды таңдауға болады. Егер өріс Мәтін деректер түріне жатқанда, бүкіл өріс (Қалыпты) бойынша немесе мүмкін бірінші бірден беске дейінгі таңбалар бойынша топтауды таңдай алатын едіңіз. Сандық деректер түрі үшін таңдалған артулармен мән (Қалыпты) бойынша немесе ауқым бойынша топтауды таңдауға болады.

  Топтау аралығын таңдағаннан кейін OK түймешігін басыңыз.

 5. Шебердің келесі бетіне өту үшін Келесі түймешігін басыңыз.

Жазбаларды сұрыптау және топтау

Жазбаларды төрт өріске дейін, артуы немесе кемуі ретімен сұрыптауға болады.

 1. Бірінші ашылмалы тізімді басып, сұрыптау үшін пайдаланылатын өрісті таңдаңыз.

  Артуы бойынша және кемуі бойынша реті арасында ажырата қосу үшін тізімнің оң жағындағы түймешікті басуға болады (Артуы бойынша — әдепкі параметр). Таңдау бойынша, қосымша сұрыптау өрістерін таңдау үшін екінші, үшінші және төртінші ашылмалы тізімдерді басыңыз.

  Есеп шеберіндегі сұрыптау реттері

 2. Сандық өрістердің кез келгенін топтау керек болса, Жиындар параметрлері пәрменін таңдаңыз.

  Жиындар параметрлері түймешігі тек егер есептің «Мәліметтер» бөлімінде бір немесе одан көп сандық өрістер бар болса ғана көрінетініне назар аударыңыз. Шебер қол жетімді сандық өрістерді көрсетеді.

  Есеп шеберіндегі жиындар параметрлері

 3. Таңдаған Қосынды, Орташа, Ең аз немесе Ең көп астында құсбелгіні қойып, сол есептеулерді топтың төменгі деректемесіне қосыңыз.

  Сондай-ақ, мәліметтерді және жиынтықты немесе тек жиынтықты көрсетуді таңдауға болады. Соңғы жағдайда, әр ЖіберілгенКүні мәнінің қорытындылары көрсетіледі (мысалы, егер Қосынды құсбелгісін қойған болсаңыз), бірақ тапсырыс мәліметтері өткізіп жіберіледі. Сондай-ақ, қосындылар үшін қорытынды есептеулерінің пайызын көрсетуді таңдауға болады.

 4. OK түймешігін басыңыз.

 5. Есеп шеберінің қалған беттеріндегі нұсқауларды орындаңыз. Соңғы бетте есеп тақырыбын өңдеуге болады. Бұл тақырып есептің бірінші бетінде көрсетіледі, сондай-ақ, Access тақырыпты құжат атауы ретінде пайдаланып есепті сақтайды. Тақырыпты және құжат атауын кейінірек өңдеуге болады.

 6. Дайын түймешігін басыңыз. Access бағдарламасы есепті автоматты түрде сақтайды және оны алдын ала қарауды көрсетеді. Онда есеп басылғандағыдай көрсетіледі.

Алдын ала қарау тақтасының төменгі жағындағы шарлау түймешіктерін пайдаланып есептің беттерін ретті түрде қарауға немесе есептегі кез келген бетке өтуге болады. Шарлау түймешіктерінің біреуін басыңыз немесе бет нөмірі жолағында көргіңіз келетін бет нөмірін теріңіз, содан кейін ENTER пернесін басыңыз.

Алдын ала қарауда мәліметтерді көру үшін ұлғайтуға немесе деректердің бетте қаншалықты жақсы орналасқанын көру үшін кішілеуге болады. Тінтуір меңзерін есеп үстінде орналастырып, бір рет басыңыз. Масштабтаудың әсерін түзету үшін қайтадан басыңыз. Сондай-ақ, күй жолағындағы масштабтауды басқару элементін пайдалануға болады.

Top of the Document

Бар есепте топтауды және сұрыптауды қосу немесе өзгерту

Егер есеп бар болса және оған сұрыптауды немесе топтауды қосу керек болса я болмаса есептің бар сұрыптауын немесе топтауын өзгерту керек болса, бұл бөлім жұмысты бастауға көмектеседі.

Топтауды, сұрыптауды және қорытындыларды қосу

Қарапайым сұрыптау, топтау және қорытындыны анқытау әрекеттерін орналасу көрінісінде тінтуірдің оң жақ түймешігін басу, содан кейін мәтінмәндік мәзірден қажет әрекетті таңдау арқылы орындауға болады. Орналасу көрінісіне ауысу үшін шарлау аумағында есепті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Орналасу көрінісі пәрменін таңдаңыз.

Ескерту : Бұл бөлімдегі нұсқаулар Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігін тікелей пайдаланбағанымен, жұмыс барысында бөлікті ашып, қалай өзгергенін бақылап отырған жөн. Access не істеп жатқаны туралы жақсырақ түсінік аласыз және Group, Sort, and Total бөлігімен жұмысқа жақсырақ бейімделгенде, оны пайдаланып есепке қосымша реттеулерді жасауға болады. Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігін көрсету үшін:

 • Құрастырушы қойындысындағы Топтау және қорытындылар тобынан Топтау және сұрыптау параметрін таңдаңыз.

Бір өрісте сұрыптау

 • Сұрыптау үшін пайдаланылатын өрісте кез келген мәнді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 • Мәтінмәндік мәзірде қажет сұрыптау параметрін басыңыз. Мысалы, мәтіндік өрісті артуы бойынша ретімен сұрыптау үшін A - Я сұрыптау пәрменін таңдаңыз. Сандық өрісті кемуі бойынша ретімен сұрыптау үшін Кемуі бойынша пәрменін таңдаңыз.

Access есепті көрсетілгендей сұрыптайды. Егер Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігі ашық болса, өріс үшін жаңа Сұрыптау жолы қосылғанын көресіз.

Бірнеше өрісте сұрыптау

Ескерту : Орналасу көрінісінде өрісті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басу арқылы сұрыптауды қолданғанда, бір уақытта тек бір өрісті сұрыптай аласыз. Басқа өріске сұрыптауды қолдану бірінші өрістегі сұрыптауды жояды. Бұл әр өрісті кезекпен тінтуірдің оң жақ түймешігімен басу және қажет сұрыптау ретін таңдау арқылы бірнеше сұрыптау ретін орнатуға болатын пішіндердегі сұрыптау мінез-құлқынан ерекшеленеді. Бірнеше сұрыптау деңгейін жасау үшін Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігін пайдалана отырып топтауды, сұрыптауды және қорытындыларды қосу бөлімін қараңыз.

Өрісте топтау

 • Топтауда пайдаланылатын өрістегі кез келген мәнді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 • Мәтінмәндік мәзірде Топтау пәрменін таңдаңыз.

Access топтау деңгейін қосады және ол үшін топ тақырыбын жасайды. Егер Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігі ашылмаса, өріс үшін жаңа Топтау жолы қосылғанын көресіз.

Өріске қорытындыны қосу

Бұл параметр өріс үшін қосындыны, орташа мәнді, санын немесе басқа статистикалық өрнекті есептеуге мүмкіндік береді. Есептің соңында жалпы қорытынды қосылады және есепте бар кез келген топтарға топ қорытындылары қосылады.

 • Қорытындысын алу керек өрісте кез келген мәнді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 • Қорытынды пәрменін таңдаңыз.

 • Орындау керек әрекетті таңдаңыз: Қосынды, Орташа, Жазбалар саны (барлық жазбаларды санау үшін), Count Values (осы өрістегі мән бар жазбаларды ғана санау үшін), Ең көп, Ең аз, Стандартты ауытқу немесе Дисперсия.

Access есептің төменгі деректемесіне жалпы қорытындыны жасайтын есептелетін мәтін ұясы басқару элементін қосады. Сондай-ақ, есепте қандай да топтау деңгейлері бар болса, Access топ төменгі деректемелерін қосады (бар болмаса) және әр төменгі деректемеге қорытындыны орналастырады.

Ескерту : Сондай-ақ, қорытындысын алу керек өрісті басу, содан кейін Құрастырушы қойындысындағы Топтау және қорытындылар тобында Қорытындылар пәрменін таңдау арқылы қорытындыларды қосуға болады.

Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігін пайдалана отырып топтауды, сұрыптауды және қорытындыларды қосу

Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігінде жұмыс істеу есепте топтар, сұрыптау реттері немесе қорытындылар параметрлерін қосу немесе өзгерту керек кезде ең үлкен икемділікті береді. Орналасу көрінісінде жұмыс істеген жөн, өйткені өзгертулер деректердің көрсетілуіне қалай әсер ететінін көру әлдеқайда оңай.

Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігін көрсету

 • Құрастырушы қойындысындағы Топтау және қорытындылар тобында Топтау және сұрыптау пәрменін таңдаңыз.

  Access Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігін көрсетеді.

Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігі

Жаңа сұрыптау немесе топтау деңгейін қосу үшін Топты қосу немесе Сұрыптауды қосу пәрменін таңдаңыз.

Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігіне жаңа жол қосылады және қол жетімді өрістер тізімі көрсетіледі.

Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігіндегі өрістер тізімі

Осы өріс атауларының біреуін басуға болады немесе өрнекті енгізу үшін өрістер тізімінің асытнда өрнекті басуға болады. Өрісті таңдағанда немесе өрнекті енгізгенде, Access есепке топтау деңгейін қосады. Орналасу көрінісінде көрсету бірден өзгерітп, топтауды немесе сұрыптау ретін көрсетеді.

Өрнектерді жасау туралы қосымша ақпаратты Өрнек жасау мақаласынан қараңыз.

Ескертулер : 

 • Егер бірнеше сұрыптау немесе топтау деңгейі анықталып қойылған болса, Топты қосу және Сұрыптауды қосу түймешіктерін көру үшін Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігінде төмен жылжу керек болуы мүмкін.

 • Есепте 10-ға дейін топтау және сұрыптау деңгейін анықтауға болады.

Топтау параметрлерін өзгерту

Әр сұрыптау немесе топтау деңгейінде қажет нәтижелерді алу үшін орнатуға болатын бірқатар параметр болады.

Топтау параметрлері

 • Топтау немесе сұрыптау деңгейінің барлық параметрлерін көрсету үшін өзгерту керек деңгейде Қосымша пәрменін таңдаңыз.

  Топтау параметрлері (шығарып алынған)

 • Параметрлерді жасыру үшін Азырақ пәрменін таңдаңыз.

Сұрыптау реті    Сұрыптау ретін сұрыптау ретінің ашылмалы тізімін басу, содан кейін қажет параметрді басу арқылы өзгертуге болады.

Топтау аралығы    Бұл параметрр жазбалардың қалай топталатынын анықтайды. МЫсалы, «А» деп басталатынның барлығы, «Б» деп басталатынның барлығы және т.с.с. топталуы үшін мәтіндік өрістің бірінші таңбасы бойынша топтауға болады. Күн өрісі үшін күн, апта, ай, тоқсан бойынша топтауға болады немесе теңшелетін аралықты енгізуге болады.

Қорытындылар    Қорытындыларды қосу үшін осы параметрді басыңыз. Бірнеше өрістегі қорытындыларды қосуға болады және бір өрісте бірнеше қорытындылар түрін жасауға болады.

Қорытындылар қалқымалы терезесі

 • Қорытындыны анықтау ашылмалы тізім көрсеткішсін басып, қосындысын анықтау керек өрісті таңдаңыз.

 • Түрі ашылмалы тізім көрсеткісін басып, орындайтын есептеу түрін таңдаңыз.

 • Есептің соңына жалпы қорытындыны қосу үшін Жалпы қорытындыны көрсету пәрменін таңдаңыз (есептің төменгі деректемесінде).

 • Топтың төменгі деректемесіне әр топ үшін жалпы қорытынды пайызын есептейтін басқару элементін қосу үшін Топ қорытындыларын жалпы қорытынды % ретінде көрсету пәрменін таңдаңыз.

 • Қалаған орында қорытындыны көрсету үшін Топтың тақырыбында көрсету немесе Топтың аңғартпасында көрсету параметрін таңдаңыз.

Өріс үшін барлық параметрлер таңдалғаннан кейін процесті қайталауға және Қосындыны анықтау ашылмалы тізімінен басқа өрісті таңдау арқылы басқа өрісте қорытындыны анықтауға болады. Я болмаса, жабу үшін Қорытындылар қалқымалы терезесінің сыртында басыңыз.

Тақырып    Бұл қосындысы анықталып жатқан өрістің тақырыбын өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл баған тақырыбы үшін және тақырыптар мен аңғартпалардағы жиынтық өрістерді белгілеу үшін пайдаланылады.

Тақырыпты қосу немесе өзгерту үшін:

 • Көк мәтінді, содан кейін тақырыпты басыңыз.

  Масштабтау диалогтық терезесі көрсетіледі.

 • Диалогтық терезеде жаңа тақырыпты теріп, OK түймешігін басыңыз.

Тақырып бөлімімен/онсыз    Бұл параметрді әр топтың алдында болатын тақырып бөлімін қосу немесе жою үшін пайдаланыңыз. Тақырып бөлімін қосқанда, Access топтау өрісін тақырыпқа жылжытады. Топтау өрісінен басқа тақырып бөлімін жойғанда, Access басқару элементтерін жоюды растауды сұрайды.

Аңғартпа бөлімімен/онсыз    Бұл бөлімді әр топтан кейін келетін аңғартпа бөлімін қосу немесе жою үшін пайдаланыңыз. Басқару элементтерін қамтитын аңғартпа бөлімін жойғанда, Access басқару элементтерін жоюды растауды сұрайды.

Топты бірге сақтау    Бұл параметр есепті басып шығарғанда топтар бетте қалай орналасатынын анықтайды. Бүкіл топты көру үшін қажет бетті аудару мөлшерін барынша азайту үшін топтарды бірге сақтағыңыз келуі мүмкін. Дегенмен, бұл әдетте есепті басып шығару үшін қажет қағаз мөлшерін арттырады, өйткені беттердің көпшілігінде төменгі жағында біраз бос орын болады.

 • Топты бір бетте бірге сақтамау    Бұл параметрді бет үзілімдері бөлетін топтар туралы ойлану керек болмаса пайдаланыңыз. Мысалы, 30 элементтен тұратын топта беттің төменгі жағында 10 элемент болуы және қалған 20 элемент келесі беттің жоғарғы жағында болуы мүмкін.

 • Бүкіл топты бір бетте бірге сақтау    Бұл параметр топтағы бет үзілімдерін барынша азайтуға көмектеседі. Егер беттегі қалған кеңістікке сыймаса, Access бұл кеңістікті бос қалдырады және топты келесі бетте бастайды. Үлкен топтар бәрібір бірнеше бетке созылуы мүмкін, бірақ бұл параметр топ ішіндегі бет үзілімдерінің санын мүмкіндігінше азайтады.

 • Тақырыпты және бірінші жазбаны бір бетте бірге сақтау    Топ тақырыптары бар топтар үшін бұл топ тақыры беттің төменгі жағында тек өзі басып шығарылмауын қамтамасыз етеді. Егер Access тақырыптан кейін кемінде бір деректер жолы үшін жеткілікті бос орын жоқ екенін анықтаса, топ келесі бетте басталады.

Топтау басымдығын және сұрыптау деңгейлерін өзгерту

Топтау басымдығын немесе сұрыптау деңгейін өзгерту үшін Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігінде жолды басыңыз, содан кейін жолдың оң жағында жоғары көрсеткіні немесе төмен көрсеткіні басыңыз.

Топтау және сұрыптау деңгейлерін жою

Топтау немесе сұрыптау деңгейін жою үшін Топтау, сұрыптау және жиындар бөлігінде жою керек жолды басыңыз да, DELETE пернесін басыңыз немесе жолдың оң жағында Жою түймешігін басыңыз. Топтау деңгейін жойғанда, топтау өрісі топ тақырыбында немесе аңғартпасында болса, Access оны есептің «Мәліметтер» бөліміне жылжытады. Топ тақырыбында немесе топ аңғартпасында болған кез келген басқа басқару элементтері жойылады.

Жиынтық есепті жасау (жазба мәліметтері жоқ)

Егер тек қорытындыларды көрсету керек болса (яғни, тек тақырып және аңғартпа жолдарындағы ақпаратты), Құрастырушы қойындысындағы Топтау және қорытындылар тобында Мәліметтерді жасыру пәрменін таңдаңыз. Мұны істеу келесі төменірек топтау деңгейіндегі жазбаларды жасырып, жиынтық деректер әлдеқайда шағын түрде көрсетіледі. Жазбалар жасырын болғанымен, жасырын бөлімдегі басқару элементтері жасырылмайды. «Мәліметтер» жолдарын есепке қалпына келтіру үшін Мәліметтерді жасыру пәрменін қайтадан таңдаңыз.

Top of the Document

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×