Теңшелетін сан пішімін жасау немесе жою

Excel бағдарламасы сандарды пайыздар, валюта, күндер және т.б. ретінде көрсетудің көп параметрлерін береді. Бұл ендірілген пішімдер қажеттіліктеріңізге сай болмаса, ендірілген сан пішімін теңшеп, өзіңіздікін жасай аласыз. Сан пішімі кодтарын өзгерту туралы қосымша мәліметтер алу үшін, бастау алдында сан пішімін теңшеу бойынша нұсқауларды қарап шығу керек.

Не істегіңіз келеді?

Сан пішімін теңшеу бойынша нұсқауларды қарап шығу

Мәтінді қосуға және орындарды қосуға арналған нұсқаулық

Ондық орындарды, бос орындарды, түстерді және шарттарды пайдалану бойынша нұсқаулар

Валютаға, пайыздық көрсеткішке және ғылыми жазбаға арналған нұсқаулық

Күн және уақыт пішімдеріне арналған нұсқаулық

Теңшелетін сан пішімін жасау

Теңшелетін сан пішімін жою

Сан пішімін теңшеу бойынша нұсқауларды қарап шығу

Теңшелетін сан пішімін жасау үшін, бастапқы қадам ретінде ендірілген сан пішімдерінің бірін таңдаудан бастайсыз. Кейін жеке теңшелетін сан пішімін жасау үшін, сол пішімнің кез келген код бөлімдерін өзгерте аласыз.

Сан пішімінде үтірлі нүктелермен бөлектелген төртке дейін бөлім болуы мүмкін. Бұл код бөлімдері оң сандардың, теріс сандардың, нөлдік мәндердің және мәтіннің пішімін анықтайды. Осы ретте.

<ОҢ>;<ТЕРІС>;<НӨЛ>;<МӘТІН>

Мысалы, бұл код бөлімдерін келесі теңшелетін пішімді жасау үшін пайдалана аласыз:

[Көк]#,##0.00_);[Red](#,##0.00);0.00;«сатылым »@

Теңшелетін сан пішіміне барлық код бөлімдерін қосудың қажеті жоқ. Егер теңшелетін сан пішімі үшін, тек екі код бөлімдерін көрсетсеңіз, бірінші бөлім оң сандар мен нөлдер үшін, ал екінші бөлім теріс сандар үшін пайдаланылады. Тек бір код бөлімін көрсетсеңіз, ол барлық сандар үшін пайдаланылады. Код бөлімін өзткізіп жіберіп, одан кейінгі код бөлімін қосу керек болса, өткізіп жіберген бөлім үшін аяқтайтын үтірлі нүкте қосу керек.

Келесі нұсқаулар осы сан пішімі код бөлімдерінің кез келгенін теңшеуге көмектеседі.

Мәтінді қосуға және орындарды қосуға арналған нұсқаулық

 • Мәтінді де, сандарды да көрсету    Ұяшықта мәтінді де, сандарды да көрсету үшін мәтін таңбаларын қос тырнақшаға (« ») алыңыз немесе бір таңбаның алдына кері қиғаш сызықты (\) қойыңыз. Таңбаларды пішім кодтарының тиісті бөліміне қосыңыз. Мысалы, оң мөлшерді «125,74 $ артық» түрінде және теріс мөлшерді «125,74 $ жетіспеу» түрінде көрсету үшін, 0,00 $ «артық»;0,00 $«жетіспеу» пішімін енгізіңіз. Әрбір код бөлімінде «» мен «» екеуінің де алдында бір бос орын таңбасы бар екенін ескеріңіз.

  Төмендегі таңбалар тырнақшасыз көрсетіледі.

$

Доллар таңбасы

+

Қосу таңбасы

(

Сол жақ жақша

:

Екі нүкте

^

Циркумфлекс екпіні

'

Дәйекше

{

Сол жақ ирек жақша

<

кіші белгісі

=

Теңдік белгісі

-

Алу таңбасы

/

Қиғаш сызық белгісі

)

Оң жақ ирек жақша

!

Леп белгісі

&

Амперсанд

~

Ирек

}

Оң жақ ирек жақша

>

Үлкен белгісі

Орын таңбасы

 • Мәтінді енгізу бөлімін қосу.    Қосылған болса, мәтін бөлімі әрқашан сан пішіміндегі соңғы бөлім болады. Ұяшыққа енгізген кез келген мәтінді көрсету керек бөлімде «at» таңбасын (@) қосыңыз. Егер мәтін бөлімінде @ таңбасы өткізіп жіберілсе, енгізілетін мәтін көрсетілмейді. Енгізілген мәтінмен бірге әрқашан белгілі бір таңбаларды көрсетуді қаласаңыз, қосымша мәтінді тырнақшаға (« ») алыңыз. Мысалы, «жалпы хабарламалар »@

  Пішімде мәтін бөлімі болмаса, сол пішімі бар ұяшықта енгізген кез келген сандық емес мәнге бұл пішім әсер етпейді. Бұған қоса, бүкіл ұяшық мәтінге түрлендіріледі.

 • Бос орындарды қосу.    Сан пішіміндегі таңба еніне тең бос орынды жасау үшін, астын сызу таңбасын (_), содан кейін пайдалану керек таңбаны енгізіңіз. Мысалы, астын сызудан кейін _) сияқты оң жақ жақшаны енгізсеңіз, оң сандар жақшаларға алынған теріс сандармен дұрыс тураланады.

 • Таңбаларды қайталау.    Баған енін толтыру мақсатында келесі таңбаны қайталау үшін, сан пішіміне жұлдызшаны (*) қосыңыз. Мысалы, ұяшықты толтыру мақсатында саннан кейін жеткілікті сызықтарды қосу үшін, 0*- таңбаларын енгізіңіз немесе алдына нөлдерді қосу үшін, кез келген пішім алдында *0 таңбаларын енгізіңіз.

Ондық орындарды, бос орындарды, түстерді және шарттарды пайдалану бойынша нұсқаулар

 • Ондық орындарды және мағынасы жоқ сандарды қосу.    Ондық орындарды қамтитын бөлшектерді немесе сандарды пішімдеу үшін, бөлімге сандық толтырғыштарды, ондық орындарды және мыңдық бөлгіштерді қосыңыз.

0 (нөл)

Бұл сандық толтырғыш пішімде нөлдерден гөрі сандар азырақ болса, мағынасы жоқ нөлдерді көрсетеді. Мысалы, 8.9 санын енгізсеңіз және оны 8.90 деп көрсеткіңіз келсе, #.00 пішімін қолданыңыз.

#

Бұл сандық толтырғыш дәл 0 (нөл) сақтайтын ережелерді сақтайды. Бірақ, енгізген санда ондық орынның екі жағында да пішімдегі # таңбасына қарағанда азырақ сандар болса, Excel бағдарламасы артық нөлдерді көрсетпейді. Мысалы, өзгермелі пішім #.## болса және ұяшықта 8.9 санын енгізсеңіз, 8.9 саны көрсетіледі.

?

Бұл сандық толтырғыш дәл 0 (нөл) сақтайтын ережелерді сақтайды. Excel бағдарламасы ондық орынның мәнсіз нөлдер үшін, бос орынды қосады, сөйтіп ондық орындар баған бойынша тураланады. Мысалы, 0.0? теңшелетін пішімі бағанда 8.9 және 88.99 сандары үшін ондық орындарды туралайды.

(нүкте)

Бұл сандық толтырғыш сандағы ондық орынды көрсетеді.

 • Егер санда пішімдегі толтырғыштарға қарағанда ондық орынның оң жағында көбірек сандар болса, сан толтырғыш сияқты ондық орындарға дөңгелектенеді. Егер ондық орынның сол жағында көбірек сандар болса, қосымша сандар көрсетіледі. Егер пішімде ондық орынның сол жағында тек сандық таңбалар (#) болса, 1-ден азырақ сандар ондық орынмен басталады; мысалы, 0,47.

Көрсету

Ретінде

Қолданылатын код

1234.59

1234.6

####.#

8.9

8.900

#.000

0.631

0.6

0.#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#.0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(тураланған ондықтармен)

???.???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(тураланған бөлшектермен)

# ???/???

 • Мыңдық бөлгішін көрсету.    Үтірді мыңдық бөлгіші ретінде көрсету үшін немесе санды 1 000 есе көбейту үшін сан пішіміне келесі бөлгішті қосыңыз.

, (үтір)

Сандағы мыңдық бөлгішті көрсетеді. Excel бағдарламасы пішімде сан таңбаларына (#) немесе нөлдерге алынған болса, мыңдықтарды үтірлермен бөледі. Сан толтырғышынан кейін тұрған үтір санды 1,000 түрінде көрсетеді. Мысалы, егер пішім #.0, болса, және 12,200,000 санын енгізсеңіз, 12,200,0 саны көрсетіледі.

Көрсету

Ретінде

Қолданылатын код

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

0.0,,

 • Түстерді көрсету.    Пішімнің бір бөлімінің түсін көрсету үшін бөлімдегі тік жақшаларға алынған келесі сегіз түсті біреуінің атауын енгізіңіз. Түс коды бөлімдегі бірінші элемент болуы керек.

[Қара]

[Жасыл]

[Ақ]

[Көк]

[Күлгін]

[Сары]

[Көкшіл]

[Қызыл]

 • Шартты көрсету.     Сан пішімдерін егер сан көрсетілген шарттарға сәйкес келсе ғана көрсету үшін шартты тік жақшаларға алыңыз; шарт салыстыру операторы және мәннен тұрады. Мысалы, төмендегі пішім 100-ден төмен немесе оған тең қызыл қаріп түсіндегі сандарды және 100-ден жоғары көк қаріп түсіндегі сандарды көрсетеді.

  [Қызыл][<=100];[Көк][>100]

  Ұяшықтарға шартты пішім қолдану үшін (мысалы, ұяшықтың мәніне байланысты түсті көлеңкелеу), Басты қойындысының Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

Валютаға, пайыздық көрсеткішке және ғылыми жазбаға арналған нұсқаулық

 • Валюта таңбаларын қосу.    Сан пішімінде келесі валюта таңбаларының біреуін енгізу үшін NUM LOCK пернесін басыңыз және таңбаның ANSI кодын енгізу үшін сандық пернетақтаны пайдаланыңыз.

Енгізу үшін

Осы кодты басыңыз

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Eвро

ALT+0128

 • Ескерту : Теңшелетін пішімдер жұмыс кітабында сақталады. Excel бағдарламасында әрқашан нақты валюта таңбасын пайдалану үшін Excel бағдарламасын іске қосу алдында басқару тақтасының «Аймақтық параметрлер» тармағында таңдалған валюта таңбасын өзгерту керек.

 • Пайыздарды көрсету.    Сандарды 100 санының пайызы ретінде көрсету үшін,  – мысалы, 0,08 санын 8% ретінде немесе 2,8 санын 280% ретінде көрсету үшін,  сан пішіміне пайыз белгісін (%) қосыңыз.

 • Ғылыми жазбаларды көрсету.    Сандарды ғылыми (экспоненциалды) пішімде көрсету үшін, бөлімдегі келесі экспонент кодтарын пайдаланыңыз.

E (E-, E+, e-, e+)

Санды ғылыми (экспоционалды) пішімде көрсетеді. Excel бағдарламасы «E»немесе «e» әрпінің оң жағында ондық орынның қанша орынға жылжығанына сәйкес санды көрсетеді. Мысалы, егер ұяшықта пішім 0.00E+00 болса және түр 12,200,000 болса, 1.22E+07 саны көрсетіледі. Егер сан пішімін #0.0E+0 деп өзгертсеңіз, 12.2E+6 саны көрсетіледі.

Күн және уақыт пішімдеріне арналған нұсқаулық

 • Күндерді, айларды және жылдарды көрсету.    Сандарды күн пішімдері ретінде көрсету үшін (мысалы, күндер, айлар және жылдар), бөлімдегі келесі кодтарды пайдаланыңыз.

м

Айды алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

мм

Қажетті жерде айды алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

ааа

Айды қысқартып көрсетеді (Қаң және Желт).

аааа

Айдың толық атауын көрсетеді. (Қаңтар және Желтоқсан).

ааааа

Айды бір әріппен көрсетеді (Қ және Ж).

к

Күнді алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

кк

Қажетті жерде күнді алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

ккк

Күнді қысқартып көрсетеді (Дс және Жс).

кккк

Күннің толық атауын көрсетеді. (Дүйсенбі және Жексенбі).

жж

Жылды екі санмен көрсетеді.

жжжж

Жылды төрт санмен көрсетеді.

Көрсету

Ретінде

Қолданылатын код

Айлар

1-12

м

Айлар

01-12

мм

Айлар

Қаң–Желт

ааа

Айлар

Қаңтар–Желтоқсан

аааа

Айлар

Қ–Ж

ааааа

Күндер

1-31

к

Күндер

01–31

кк

Күндер

Дс–Жс

ккк

Күндер

Дүйсенбі–Жексенбі

кккк

Жылдар

00-99

жж

Жылдар

1900-9999

жжжж

 • Сағаттарды, минуттерді және секундтарды көрсету.    Уақыт пішімдерін көрсету үшін (мысалы, сағаттар, минуттер және секундтар), бөлімдегі келесі кодтарды пайдаланыңыз.

сағ

Сағатты алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

[сағ]

Өткен уақытты сағатпен көрсетеді. Егер сағаттың саны 24-тен асатын уақытты беретін формуламен жұмыс істеп жатсаңыз,[c]:аа:сc ұқcаc пішімді қолданыңыз.

cағ

Қажетті жерде сағатты алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді. Егер пішімде AM немесе PM болса, сағат 12 сағат негізінде көрсетіледі. Ал басқаша, сағат 24 сағат негізінде көрсетіледі.

м

Минутты алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

Ескерту : м немесе мм коды тура с немесе сс кодынан кейін немесе тура сс кодының алдында болуы керек. Әйтпесе, Excel бағдарламасы минуттардың орнына айды көрсетеді.

[м]

Өткен уақытты минутпен көрсетеді. Егер минуттың саны 60-тан асатын уақытты беретін формуламен жұмыс істеп жатсаңыз, [мм]:сс ұқсас пішімді қолданыңыз.

мм

Қажетті жерде минутты алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

Ескерту : м немесе мм коды тура с немесе сс кодынан кейін немесе тура сс кодының алдында болуы керек. Әйтпесе, Excel бағдарламасы минуттардың орнына айды көрсетеді.

с

Секундті алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

[с]

Өткен уақытты секундпен көрсетеді. Егер секундтың саны 60-тен асатын уақытты беретін формуламен жұмыс істеп жатсаңыз,[c]:аа:сc ұқcаc пішімді қолданыңыз.

сс

Қажетті жерде сағатты алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді. Егер секундтың бөлшегін көрсеткіңіз келсе, с:мм:сс.00 ұқсас пішімді қолданыңыз.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

12 сағат негізіндегі сағатты көрсетеді. Excel бағдарламасы түн ортасынан түске дейінгі уақытты AM, am, A немесе a және түстен түн ортасына дейін PM, pm, P немесе p етіп көрсетеді.

Көрсету

Ретінде

Қолданылатын код

Сағат

0-23

сағ

Сағат

00-23

cағ

Минут

0–59

м

Минут

00–59

мм

Секунд

0–59

с

Секунд

00–59

сс

Уақыт

4 AM

с AM/PM

Уақыт

16:36:00

с:мм түске дейін/түстен кейін

Уақыт

4:36:03 P

сағ:мм:сс A/P

Уақыт

4:36:03.75

с:мм:сс.00

Өткен уақыт (сағат және минут)

1:02

[с]:мм

Өткен уақыт (минут және секунд)

62:16

[мм]:сс

Өткен уақыт (секунд және жүздік)

3735.80

[сс].00

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін сан пішімін жасау

 1. Теңшелетін сан пішімін жасау және сақтау керек жұмыс кітабын ашыңыз.

 2. Басты қойындысында Сан жанындағы тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Сан тобындағы диалогтық терезені ашу түймешігі

 3. Санат жолағынан Теңшелетін санатын таңдаңыз.

 4. Түр тізімінде теңшеу керек сан пішімін таңдаңыз.

  Таңдалған сан пішімі Түр тізімінің үстіндегі Түр жолағында шығады.

  Ескерту : Түр тізімінде ендірілген сан пішімін таңдағанда, Excel бағдарламасы сол сан пішімінің кейін теңшеуге болатын көшірмесін жасайды. Түр тізіміндегі бастапқы сан пішімін өзгерту немесе жою мүмкін емес.

 5. Түр жолағында таңдалған сан пішіміне қажет өзгертулерді жасаңыз.

  Кеңес : Жасауға болатын өзгертулер туралы ақпарат алу үшін осы мақаладағы Сан пішімін теңшеу бойынша нұсқауларды қарап шығу бөлімін қараңыз.

Ескерту : Теңшелетін сан пішімі жасалған жұмыс кітабында сақталады және барлық басқа жұмыс кітаптарында қол жетімді болмайды. Теңшелетін пішімді жаңа жұмыс кітабында пайдалану үшін ағымдағы жұмыс кітабын жаңа жұмыс кітабының негізі ретінде пайдалануға болатын Excel үлгісі ретінде сақтауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін сан пішімін жою

 1. Жою керек теңшелетін сан пішімі бар жұмыс кітабын ашыңыз.

 2. Басты қойындысында Сан жанындағы тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Сан тобындағы диалогтық терезені ашу түймешігі

 3. Санат жолағынан Теңшелетін санатын таңдаңыз.

 4. Түр тізімінде жою керек теңшелетін сан пішімін таңдаңыз.

  Ескерту : Түр тізіміндегі ендірілген сан пішімдерін жою мүмкін емес.

 5. Жою пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Жұмыс кітабындағы жойылған теңшелетін пішіммен пішімделген барлық ұяшықтар әдепкі Жалпы пішімінде көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×