Таспаны теңшеу

Таспа — пәрмен топтары бар бағдарлама терезесінің жоғарғы жағындағы жолақ — жаңа Microsoft Office Fluent пайдаланушы интерфейсі құрамдасы. Office Fluent пайдаланушы интерфейсі нұсқасы Microsoft Office Access 2007 бағдарламасындағы пәрмендерге арналған жеке өзіндік бетпен қамтамасыз етеді және Access бағдарламасының ескі нұсқаларындағы мәзірлер мен құралдар тақталарына арналған бастапқы ауыстыру орны болып табылады.

Office Access 2007 нұсқасымен қосымша қолданбаларды құрастыра бастағанда, сіздің қолданбаны пайдалануды жеңілдету үшін Office Fluent таспасын теңшегіңіз келетінін шешуіңіз мүмкін. Мысалы, пайдаланушылардың белгілі бір пәрмендерді пайдалана алмауы үшін әдепкі қойындылардың біразын немесе барлығын жасыруыңызға болады және қатынаулы еткіңіз келген пәрмендері ғана бар жаңа, таңдамалы қойындыларды жасауыңызға болады.

Office Fluent пайдаланушы интерфейсі нұсқасын пайдаланатын барлық 2007 Microsoft Office жүйесі бағдарламаларында таспаны теңшеу үшін XML тілі (XML) пайдаланасыз. Сондықтан шамалы негізгі XML білімі пайдалы болып келеді. Бұл тарау XML ұғымдарын қамтымайды, бірақ ол сізді негізгі таспа теңшелім іс рәсімімен және қажеттіліктеріңізге сай келу үшін өзгертілетін кейбір мысалдағы XML тілімен қамтамасыз етеді.

XML және Таспаны теңшеу туралы қосымша ақпарат алу үшін осы мақаланың Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

Не істегіңіз келеді?

Таспаны теңшеу тәсілдерін түсіну

Теңшелетін Таспа жасау және қолдану

Әдепкі Таспаны қалпына келтіру

XML мысалын түсіну

Таспаны теңшеу тәсілдерін түсіну

Office Access 2007 бағдарламасында теңшеу XML жасау арқылы , содан кейін Таспа жасалған кезде Access бағдарламасын сол XML тілін пайдалануға нұсқау беретін код қосу немесе дерекқор сипаттарын орнату арқылы Таспаны теңшейсіз. XML тілін бар қойындыларды жасыру және жаңа қойындылар, пәрмен топтарын және пәрмендерді қосу үшін пайдалануыңызға болады. Осы мақаладағы іс рәсімдері Access бағдарламасында бекітілген пәрмендерді (Табу, Сұрыптау және Сақтау сияқты) қосу және өзіңіз жазған Access макростарын іске қосатын пәрмендерді қосу жолдарын көрсетеді.

XML тілін сақтауға болатын бірнеше орын бар, бірақ ең оңай әдістерінің бірі оны ағымдық дерекқордағы жүйелік кестеге сақтау болып табылады. Үрдіске USysRibbons деп аталатын жүйелік кесте жасау, оған Таспа XML тілін қосу, содан кейін теңшелетін Таспаның толық дерекқор немесе белгілі бір пішін немесе есеп үшін бейнеленетінін анықтау кіреді. Сіз бірнеше, теңшелетін Таспаларды,  — біреуін толық бағдарлама үшін және қосымша таспаларды дерекқордағы жекелеген пішіндер немесе есептер үшін анықтауыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін Таспа жасау және қолдану

Келесі бөлімдерде теңшелетін Таспа жасау және қолдану қадамдық іс рәсімдері беріледі.

Бастамас бұрын

Шарлау аумағындағы жүйелік кестелерді бейнелеу    Әдепкіде, жүйелік кестелер шарлау аумағында бейнеленбейді, сондықтан USysRibbons кестесін жасағаннан кейін оны көру үшін алдымен Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі бір параметрді өзгертуіңіз керек. Төмендегі іс рәсімдерін пайдаланыңыз:

 1. Дерекқор Access бағдарламасында ашық тұрған кезде, Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы шарлау тақтасын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін мәтінмәтіндік мәзірдегі Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі Бейнелеу параметрлері астында Жүйелік нысандарды көрсету параметріне құсбелгіні қойып, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

  Шарлау аумағында Access жүйелік кестелері пайда болады.

Қондырма пайдаланушылық тілдесуінің қате туралы хабарларының бейнеленуін қосу    Қате туралы хабарлар Таспаны теңшеу XML тілін жасау және ақауларын жою кезінде маңызды ақпарат көзі болып табылады, сондықтан Access бағдарламасын оларды бейнелейтін етіп қойған дұрыс. Төмендегі іс рәсімін пайдаланыңыз:

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Access параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Қосымша түймешігін басыңыз.

 3. Жалпы астындағы Қондырма пайдаланушылық тілдесуінің қателерін көрсету параметріне құсбелгіні қойып, содан кейін OK түймешігін басыңыз.

USysRibbons жүйелік кестесін жасау

USysRibbons жүйелік кестесін жасау үшін осы іс рәсімін пайдаланыңыз. Кейіннен осы кестені Таспаны теңшеу XML тілін сақтау үшін пайдаланатын боласыз.

 1. жасау қойындысының Кестелер тобында Кесте жасақтамасы түймешігін нұқыңыз.

 2. Кестеге төмендегі өрістерді қосыңыз. Өріс атауларын міндетті түрде көрсетілгендей етіп теріңіз.

Өріс атауы

Түрі

Өріс өлшемі

Коды

Автонөмір

Ұзын бүтін сан

ТаспаАтауы

Мәтін

255

ТаспаXml

Memo

 1. Қаласаңыз, бұл кестеге басқа да өрістер, мысалы, Таспа XML функциясын сипаттау үшін «Аңғартпалар» өрісін қосуыңызға болады.

 2. Коды өрісін таңдаңыз. Жасақтамақойындысының Құралдар тобындағы Бастапқы кілт түймешігін басыңыз.

 3. Жылдам қатынау тақтасы ішіндегі Сақтау түймешігін немесе CTRL+S пернелерін басыңыз. Жаңа кестені USysRibbons деп атаңыз.

Таспаны теңшеу XML тілін USysRibbons кестесіне қосу

Осы мысалдағы мақсаттарда, дерекқорды пайдаланушылардың Жасау қойындысындағы қандай да бір құралдарды пайдалануының алдын алғыңыз келеді дейік. Оған қоса, төмендегі суретте көрсетілгендей, үстінде тек «Қою» пәрмені бар Теңшелетін қойынды жасағыңыз келеді.

Теңшелетін Таспа қойындысы

Бұл теңшелімді төмендегі іс рәсіміндегі XML тілі жасайды.

 1. Шарлау аумағындағы USysRibbons кестесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, содан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Деректер парағы көрінісі пәрменін таңдаңыз.

 2. Кестеге төмендегі деректерді қосыңыз. XML үлгісін осы мақаладан көшіріп алып, оны тікелей кестеге қойсаңыз болады.

Коды

ТаспаАтауы

ТаспаXML

(АвтоНөмір)

Менің қойындым

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Бұл XML тілі алдымен Access бағдарламасына «жаңадан бастамауға» нұсқау береді,  — яғни, ол Access әдепкі Таспа қойындыларын бейнелеуі керек екенін анықтап көрсетеді. Содан кейін, ол Access бағдарламасына әдепкі қойындылардың тек біреуін (Жасау қойындысы) жасыртады. Ең ақырында, ол «Теңшелетін қойынды» деп аталатын жаңа Таспа қойындысын, «Теңшелетін топ» деп аталатын пәрмендер тобын жасап, «Қою» пәрменін топқа қосады. Бұл мысал және оны қажеттіктеріңізге бейімдеп теңшеу жолдары туралы қосымша ақпарат алу үшін XML мысалын түсіну бөлімін қараңыз.

 2. USysRibbons кестесін жабыңыз, содан кейін дерекқорды жауып, қайтадан ашыңыз.

Теңшелетін Таспаны қолдану

Теңшелетін Таспа XML кестеге сақталғаннан кейін, Таспаның толық дерекқорға немесе белгілі бір пішінге немесе есепке қолданылатынына қарай төмендегілердің біреуін орындаңыз.

 • Теңшелетін Таспаны толық дерекқорға қолдану    

  1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Access параметрлері түймешігін нұқыңыз.

  2. Ағымдық дерекқор түймешігін басып, одан кейін Таспа және құралдар тақтасы параметрлері астынан Таспа атауы тізімін таңдаңыз да, керекті Таспаны  — мысалы Менің қойындым таспасын таңдап алыңыз.

  3. OK түймешігін басыңыз.

 • Теңшелетін Таспаны белгілі бір пішінге немесе есепке қолдану    

  1. Шарлау аумағындағы Таспа қолданылатын пішінді немесе есепті тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Құрастырушы көрінісі пәрменін таңдаңыз.

  2. Егер сипаттар парағы бейнеленбеген болса, оны бейнелеу үшін F4 пернесін басыңыз.

  3. Сипаттар парағының жоғарғы жағындағы Таңдау түрі астынан нысан түрі (Пішін немесе Есеп) тізімде таңдалғанына көз жеткізіңіз.

  4. Сипаттар парағының Басқа қойындысындағы Таспа атауы тізімін таңдап, содан кейін пішін немесе есеп (қазіргі жағдайда Менің қойындым) ашылған кезде көрсетілуі қажет Таспаны таңдаңыз.

  5. Жылдам қатынау тақтасы ішіндегі Сақтау түймешігін немесе CTRL+S пернелерін басыңыз

  6. Пішінді немесе есепті жауып, одан кейін Шарлау аумағының ішінде оны қайта ашу үшін екі рет нұқыңыз.

   Сіз таңдаған Таспа бейнеленеді.

Теңшелетін Таспа дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізгеннен кейін, төмендегілерді орындау арқылы жүйелік кестелерді қайтадан жасыруыңызға болады:

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы шарлау тақтасын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін мәтінмәтіндік мәзірдегі Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі Бейнелеу параметрлері астында Жүйелік нысандарды көрсету параметрінен құсбелгіні алып, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Әдепкі Таспаны қалпына келтіру

Теңшелетін Таспаны пайдалануды тоқтатып, әдепкі Таспаны қалпына келтіру үшін, теңшелетін Таспаның толық бағдарлама немесе белгілі бір пішін немесе есеп тарапынан пайдаланылып жатқандығына қарай төмендегі іс рәсімдерінің бірін орындаңыз.

Әдепкі бағдарлама деңгейіндегі Таспаны қалпына келтіру

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Access параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Ағымдық дерекқор түймешігін басып, одан кейін Таспа мен құралдар тақтасы параметрлері астынан Таспа атауы жолағының ішіндегілерді жойыңыз.

 3. Дерекқорды жауып, қайтадан ашыңыз.

Access өзінің әдепкі Таспа қойындыларын көрсетеді. Таспа XML жойылғанға дейін USysRibbons кестесінде қала береді, сондықтан, теңшелетін Таспаны қайтадан орнына келтіргіңіз келсе, оны Таспа атауы параметрін алдыңғы мәнге қайтару арқылы жүзеге асыруыңызға болады.

Пішім немесе есеп үшін әдепкі Таспаны қалпына келтіру

 1. Пішінді немесе есепті Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Егер сипаттар парағы бейнеленбесе, оны бейнелеу үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар парағының жоғарғы жағындағы Таңдау түрі астынан нысан түрі (Пішін немесе Есеп) тізімде таңдалғанына көз жеткізіңіз.

 4. Сипаттар парағының Басқа қойындысындағы Таспа атауы сипаттар жолағының ішіндегілерін жойыңыз.

 5. Пішінді немесе есепті сақтап, жабыңыз да, одан кейін қайтадан ашыңыз.

Таспа XML жойылғанға дейін USysRibbons кестесінде қала береді, сондықтан, теңшелетін Таспаны қайтадан орнына келтіргіңіз келсе, оны Таспа атауы параметрін алдыңғы мәнге қайтару арқылы жүзеге асыруыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

XML мысалын түсіну

Осы мақалада пайдаланылған XML мысалы мен ол арқылы жасалған теңшелетін Таспаның суреті төменде берілген.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Теңшелетін Таспа қойындысы

Бұл мысалда, XML тілінің екінші жолы жаңадан бастау төлсипатын Жалған мәніне қояды. Мәнді «Жалған» етіп қою Access бағдарламасының барлық бар қойындыларын өзгеріссіз қалдырып, бар қойындылардың оң жағына жаңаларын қосуын қамтамасыз етеді. Бұл төлсипат Шын мәніне қойылса, барлық бар қойындылар жойылып, тек XML тілінде жасалғандары пайда болады. Тіпті жаңадан бастау төлсипаты Жалған мәніне қойылса да, жекелеген қойындыларды жасырып қоюға болады. Оның мысалы XML тілінің төртінші жолы арқылы көрсетілген, онда бекітілгенЖасау қойындысы жасырылады. Қалған жолдар теңшелетін қойынды мен теңшелетін топ жасап, содан кейін бекітілген Қоюпәрменін төмендегі XML тілінің жолы арқылы топқа қосады.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Теңшелетін Таспаға қосымша топтар немесе басқару элементтерін қосу    Ұқсас XML жолдарын қосу және әр түрлі idMsoжәне белгі мәндерін алмастыру арқылы Таспаға қосымша топтар мен басқару элементтерін қосуыңызға болады. Мысалы, ағымдық таңдалған нысанды Excel бағдарламасына экспорттайтын басқару элементін жасау үшін төмендегі XML тілін пайдаланыңыз.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Басқару элементін Қою пәрмені тұрған топқа қосу үшін жаңа XML жолын тура Қою пәрменін жасайтын жолдың алдына немесе одан кейін кірістіріңіз. Жаңа топ жасау үшін жоғарыдағы Теңшелетін топ тобын жасайтын XML тілін көшіруіңізге, қоюыңызға және өзгертуіңізге болады. Келесі мысалда екі басқару элементін теңшелетін топқа қосатын XML тілі көрсетілген.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Бұл XML басқа бір топты Теңшелетін қойынды ішіне қосады. Келесі суретте көрсетілгендей, жаңа топтың ішінде  — біреуі Excel бағдарламасынан импорттау, ал екіншісі экпорттау әрекетін бастайтын екі басқару элементі бар.

Екі тобы бар теңшелетін Таспа қойындысы

Ескерту : Теңшелетін Таспадағы әрбір топ коды және қойынды коды мәні бір мәнді болуы керек.

Пәрменнің idMso мәнін білу    Бекітілген пәрменнің idMso мәнін білу үшін төмендегі іс рәсімін пайдаланыңыз:

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Access параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Теңшеу түймешігін басыңыз.

 3. Меңзерді ақпаратын көргіңіз келетін элемент үстіне жылжытыңыз. Access бағдарламасы басқару элементінің idMso мәнін қалқыма сөзкөмекте жақшаның ішінде бейнелейді.

Access макросын іске қосатын пәрмен қосу    Теңшелетін Таспаға Access макростарын іске қосатын пәрмендер қосу арқылы оның бейімділігін арттыруыңызға болады. Мысалы, MyMacro деп аталатын бір макрос жасадыңыз дейік. Таспаға макросты іске қосатын пәрмен қосу үшін XML тіліне төмендегі жолды қосыңыз.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Басқару элементін алдыңғы мысалдағы Қою пәрмені тұрған топқа қосу үшін жаңа XML жолын тура Қою пәрменін жасайтын жолдың алдына немесе одан кейін кірістіріңіз. Төмендегі мысалда пәрменді қосатын XML көрсетілген.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Макростар жасау туралы қосымша ақпарат алу үшін Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×