Табуляция орындарын орнату немесе тазалау

Не істегіңіз келеді?

Табуляция орындарын орнату

Табуляция орындарын сызғышты пайдаланып орнату

Сызғыштағы табуляция орындары

Табуляция орындарын орнату үшін көлденең сызғышты пайдалану туралы ескерімдер

Табуляция орындарын Табуляция тілқатысту терезесі арқылы орнату

Табуляция орындарының арасына көрсеткіштер немесе үзік сызықтар қосу

Әдепкі табуляция орындарының арасындағы аралықты өзгерту

Табуляция орнының аралығын тазалау

Табуляция орындарын орнату

Ескерту :  Құжатыңызды орнату үшін, Word бағдарламасындағы құжат орналасуы параметрлерін де пайдалануға болады. Мысалы, бір табуляция орнын орнатпай-ақ, мазмұнды немесе индексті оңай жасауға болады. Сондай-ақ, алдына ала жасалған үстіңгі деректеме және төменгі деректемес параметрлерін пайдалану мүмкіндігі бар. Бұған қоса, Word бағдарламасы құжатты орнату іс рәсімін жеңілдету үшін, алдын ала жасалған мұқаба беттер мен түрлі беттің орналасуы параметрлерін ұсынады.

Табуляция орындарын сызғышты пайдаланып орнату

 1. Сызғыштың сол жағындағы табуляция түймешігін керекті табуляция түрі көрсетілгенше баса беріңіз.

  Ескерту :  Егер құжаттың жоғарғы жағында тұратын көлденең сызғыш көрсетілмесе, тік жылжыту жолағының үстіндегі Сызғышты көру түймешігін басыңыз.

 2. Табуляция орнын орнату керек жерге сызғышты қойыңыз.

Сызғыштағы табуляция орындары

Табуляция кескіні

Сол жақ табуляция орны кейін енгізгенде оң жаққа жылжитын мәтіннің бастау орналасуын орнатады.

Ортаңғы табуляция түймешігі

Ортасы бойынша табуляция орны мәтіннің ортасы бойынша орналасуды орнатады. Енгізгенде мәтін бұл орналасуда ортасы бойынша тураланады.

Taбуляция кескіні

Оң жақ табуляция орны мәтіннің оң жағын орнатады. Енгізгенде мәтін сол жаққа жылжиды.

Taбуляция кескіні

Бөлгіш бойынша табуляция орны оңдық бөлік арасындағы сандарды туралайды. Цифрлар санынан тәуелсіз, оңдық бөлік бір орналасуда болады. (Сандарды оңдық бөлік арасында ғана туралай аласыз; сызықша немесе амперсанд нышаны сияқты басқа таңба арасында сандарды туралауға оңдық шегіністі пайдалана алмайсыз.)

Жолақ табуляция түймешігі

Жолақты табуляция орны мәтінді орналастырмайды. Бұл табуляция орнына тік жолақты кірістіреді.

Табуляция орындарын орнату үшін көлденең сызғышты пайдалану туралы ескерімдер

 • Әдепкі бойынша, жаңа бос құжатты ашқан кезде сызғышта табуляция орындары болмайды.

 • Табуляция түймешігіндегі соңғы екі параметр шегініске арналған. Шегіністерді орналастыру үшін шегініс таңбалауыштарын сызғыштың бойымен жылжытудың орнына, осы параметрлерді таңдап, сызғышты нұқуға болады. Азатжол Түймешік суреті түймешігін басып, еженің бірінші жолы басталуы керек жерден көлденең сызғыштың жоғарғы жартысын нұқыңыз. Шығыңқы Түймешік суреті түймешігін басып, еженің екінші және келесі жолдары басталуы керек жерден көлденең сызғыштың төменгі жартысын нұқыңыз.

 • Жолақты табуляция орнын орнатқан кезде, тік жолақ сызығы табуляция орны орнатылған жерде көрсетіледі (TAB пернесін басудың қажеті жоқ). Жолақ табуляция орны сызылған пішімдеуге ұқсас, бірақ бұл еже арқылы жолақ табуляция орнының орналасуында тік жүреді. Шегіністің басқа түрлері сияқты жолақ табуляция орнын еженің мәтінін тергенге дейін немесе тергеннен кейін орнатуға болады.

 • Табуляция орнын сызғыштың бойымен (жоғары не төмен) апару арқылы алып тастауға болады. Тінтуірдің пернесін жіберген кезде, табуляция орны жоғалып кетеді.

 • Бар табуляция орындарын әртүрлі орынға сызғыштың бойымен солға не оңға апаруға болады.

 • Көптеген ежелер таңдалған кезде сызғышта тек бірінші ежедегі шегіністер көрінеді.

Табуляция орындарын Табуляция тілқатысту терезесі арқылы орнату

Егер табуляция орындарын сызғышты нұқу арқылы орнату мүмкін емес белгілі бір орынға орналастыру керек немесе шегіністің алдына ерекше таңба (көрсеткіш) кірістіру керек болса, Табулияция тілқатысу терезесін пайдалануға болады.

Табулияция тілқатысу терезесін көрсету үшін, сызғыштағы кез келген табуляция орнын екі рет нұқыңыз немесе келесі қадамдардың бірін орындаңыз:

 1. Сызғышты екі рет нұқыңыз немесе Беттің орналасуы қойындысын нұқып, Еже тілқатысу терезесін ашу түймешігін басып, Табулияция тілқатысу терезесін таңдаңыз.

  Бет орналасуы қойыншасындағы Абзац тобы

 2. Қадамды шегініс шебінің орны тармағының астында табуляция орнын орнату керек орынды енгізіңіз.

 3. Туралау тармағының астынан керекті табуляция орнының түрін таңдаңыз.

 4. Табуляция орнымен нүкте немесе басқа көрсеткіш түрін қосу үшін, Көрсеткіш тармағының астынан керекті параметрді таңдаңыз.

 5. Орнату түймешігін басыңыз.

 6. Басқа табуляция орнын қосу үшін 2-5-қадамдарды қайталаңыз немесе Жарайды түймешігін басыңыз.

Бұл мақаланың бөліктері Office.com. веб-торабының Үйрету бөлімінен алынған.

Беттің жоғарғы жағы

Табуляция орындарының арасына көрсеткіштер немесе үзік сызықтар қосу

Табуляция орындарының арасына нүкте көрсеткіштерін қосуға немесе Табуляция тілқатысу терезесінен басқа пішімдеу параметрін таңдауға болады.

 1. Көрсеткіштің алдында шығуы керек мәтінді теріңіз.

 2. Көлденең сызғышта керекті табуляция орнын орнатыңыз.

 3. Сызғышты екі рет нұқыңыз немесе Беттің орналасуы қойындысын нұқып, Еже тілқатысу терезесін ашу түймешігін басып, Табулияция тілқатысу терезесін таңдаңыз.

  Бет орналасуы қойыншасындағы Абзац тобы

 4. Көрсеткіштер тармағының астынан керекті көрсеткіш параметрін таңдаңыз.

 5. Жарайды түймешігін, одан кейін TAB пернесін басыңыз.

  Жаңа жолды бастау үшін, ENTER пернесін басқанда, пішімделген табуляция орны жаңа жолдан бастап қол жетімді болады.

Кеңес : Егер табуляция орындарын және нүкте көрсеткіштерін мазмұнды пішімдеу үшін қолдану керек болса, Word бағдарламасын мазмұнды автоматты түрде жасау үшін пайдалану мүмкіндігін қарастырыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Әдепкі табуляция орындарының арасындағы аралықты өзгерту

Егер табуляция орындарын қолмен жасау параметрін орнатсаңыз, әдепкі табуляция орындары орнатылған қолмен жасалатын табуляция орындарымен тоқтатылады. Сызғышта орнатылған қолмен жасалатын табуляция орындары әдепкі табуляция орындарының параметрлерін жояды.

 1. Беттің орналасуы қойындысында Еже тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Бет орналасуы қойыншасындағы Абзац тобы

 2. Еже тілқатысу терезесінде Табуляция түймешігін басыңыз.

 3. Әдепкі табуляция орындары жолағына әдепкі табуляция орындары арасындағы керекті аралық мөлшерін енгізіңіз.

  TAB пернесін бассаңыз, шегініс белгілеген аралықта тоқтайды.

Беттің жоғарғы жағы

Табуляция орнының аралығын тазалау

Қолмен жасалатын табуляция орындары параметрін қоссаңыз, бір табуляция орны немесе барлық қолмен жасалатын табуляция орындары үшін аралықты тазалауға болады. Аралықты тазалағаннан кейін, табуляция орындары таңбалары әдепкі орындарына барады.

 1. Беттің орналасуы қойындысында Еже тілқатысу терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Бет орналасуы қойыншасындағы Абзац тобы

 2. Еже тілқатысу терезесінде Шегіністер нұқыңыз.

 3. Табуляция орнының орны тармағының астындағы тізімде, жою керек табуляция орнын нұқып, Тазалау түймешігін басыңыз.

  Кеңес :  Аралықты барлық қолмен жасалатын табуляция орындарынан жою үшін, Барлығын тазалау түймешігін басыңыз.

 4. Әр тазалау керек табуляция орны үшін 3-қадамды қайталаңыз.

 5. Жарайды түймешігін басыңыз.

Маңызды :  Табуляция орнының таңбалары жойылмайды. Оларды жою үшін, оларды қолмен жою немесе Не іздеу жолағына «^t», ал Ауыстыру жолағын бос қалдырып, табу және ауыстыру амалын орындау керек. Басты қойындысындағы Табу және ауыстыру тілқатысу терезесін ашу үшін, Өңдеу тобында Ауыстыру параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×