Сұрау ережелерін басқару

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

SharePoint Online әкімшісі ретінде сұрау ережелерін жасау және басқару арқылы іздеу нәтижелерін жақсарта аласыз. Сұрау ережелері пайдаланушылардың сұрауына жауап іздеуге көмектеседі.

Сұрау ережесінде шарттар мен қатысты әрекеттерді көрсетесіз. Сұрау ережедегі шарттарды кездестірген кезде іздеу жүйесі іздеу нәтижесінің маңыздылығын арттыру үшін ережеде көрсетілген әрекеттерді орындайды. Бұл нәтижелерді азайту немесе көрсетілетін нәтижелередің ретін өзгерту арқылы болуы мүмкін. Мысалы, сұрау ережесінің шарты SharePoint шарт жиынындағы тиісті шарттарға сәйкес келетін сұрау шарттары немесе бейне секілді іздеу жүйесіндегі тиісті нәтижелер көзінде жиі қолданылатын сұрау болуы мүмкін. Сұрау ережесінің шарты кездескен кезде қатысты әрекет іздеу нәтижелерінің жоғарғы бөлігіндегі белгілі бір элементті көрсету болуы мүмкін. Компанияның барлық іс-шаралары кітапханада сқталатын интранет сайтыңыз бар және алғашқы көмек туралы семинарды жарнамалағыңыз келді делік. Оны жарнамалау үшін біреу «семинар» немесе «іс-шара» деп іздеген кезде алғашқы көмек туралы семинарды іздеу нәтижелерінің жоғарғы қатарына көтеретін сұрау ережесін жасай аласыз.

Сұрау ережелерін бір немесе бірнеше нәтиже көздеріне конфигурациялай аласыз және сұрау ережесі белсенді болатын уақыт аралығын көрсете аласыз.

Қосымша мәліметтер: Сұрау ережелерін түсіну

Не істегіңіз келеді?

Сұрау ережесін жасау

Нәтиже аумағын жасау және көрсету

Сұрауды өзгерту арқылы бағаланған іздеу нәтижелерін өзгерту

Сайтта белсенді емес сұрау ережесін жасау

Сайт жинағына арналған сұрау ережелерін бағалау

Сұрау ережесін жасау

Әр түрлі деңгейдегі сұрау ережелерін жасай аласыз: толық қатысушыға, сайт жинағына немесе сайтқа. Қатысушы деңгейіндегі сұрау ережелерін жасаған кезде сұрау ережелері барлық сайт жинақтарында қолданылады. Сайт жинағы деңгейіндегі сұрау ережелерін жасаған кезде ережелер сайт жинағындағы барлық сайттарға қолданылады. Ал сайт деңгейіндегі сұрау ережелерін жасаған кезде ережелер тек сол сайтқа ғана қолданылады.

 1. Қатысушының, сайт жинағының немесе сайттың Сұрау ережелерін басқару бетіне өтіңіз:

  • Клиент үшін:

   1. Office 365 басқару орталығына кіріңіз.

   2. Әкімші > SharePoint параметрін таңдаңыз. Қазір SharePoint басқару орталығындасыз.

   3. Іздеу түймешігін басып, іздеуді басқару бетінде Сұрау ережелерін басқару түймешігін басыңыз.

  • Сайттар жиыны үшін:

   • Сайттар жиынындағы Параметрлер бөліміне өтіңіз және Сайт параметрлері түймешігін басып, Сайттар жиынын басқару тармағының астындағы Сұрау ережелерін іздеу түймешігін басыңыз.

  • Сайт үшін:

   • Сайттың Параметрлер бөліміне өтіңіз және Сайт параметрлері түймешігін басып, Іздеу тармағының астындағы Сұрау ережелері түймешігін басыңыз.

 2. Сұрау ережелерін басқару бетіндегі Нәтиже көзін таңдау тізімінде жаңа сұрау ережесіне арналған нәтиже көзін таңдаңыз.

 3. Жаңа сұрау ережесі түймешігін басыңыз.

 4. Сұрау ережесін қосу бетіндегі Жалпы ақпарат бөлімінің Ереже атауы өрісіне сұрау ережесінің атауын енгізіңіз.

 5. Контекст бөлімін жаю үшін басыңыз.

 6. Контекст бөлімінде мына әрекеттің бірін орындаңыз:

  • Сұрау ережесін барлық нәтиже көзіне қолдану үшін Барлық көздер параметрін таңдаңыз.

  • Сұрау ережесін бір немесе бірнеше арнайы нәтиже көзіне қолдану үшін Осы көздердің бірі параметрін таңдаңыз. Әдепкіде бұрын көрсетілген нәтиже көзі таңдалады. Сұрау ережесіне нәтиже көзін қосу үшін Көз қосу түймешігін басып, диалогтық терезедегі нәтиже көзін таңдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

 7. Сұрау ережесін санаттарға шектеу үшін сол сұрау ережесі тек басқармалы шарлау шарт жиынындағы шарт сұрауда болған кезде ғана жұмыс істеуі тиіс, мына әрекетті орындаңыз:

  • Сұрау ережесін санатқа шектеу үшін Санат қосу түймешігін басыңыз. Терминдер қоймасынан импорттау диалогтық терезесінде сұрауда қамтылған кезде сұрау ережесінің жұмыс істеуіне әсер ететін терминді таңдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

  • Сұрау ережесін пайдаланушы сегментіне шектеу үшін мына әрекетті орындаңыз:

   1. Пайдаланушы сегментін қосу түймешігін басыңыз.

   2. Диалогтық терезедегі Тақырыбы өрісіне осы ереженің атауын енгізіп, Пайдаланушы сегментінің терминін қосу түймешегін басыңыз.

   3. Терминдер қоймасынан импорттау диалогтық терезесінде сұрауда пайда болған кезде сұрау ережесінің жұмыс істеуіне әсер ететін пайдаланушы сегментін білдіретін терминді таңдаңыз.

   4. Сақтау түймешігін басыңыз.

 8. Сұрау шарттары бөлімінде мына әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Мына кестеде тізімделген шарттардың бірін таңдаңыз.

  • Осы сұрау ереже жасаған деңгейде пайдаланушы терген кез келген сұрауға жұмыс істеуге конфигурациялау үшін Шартты жою түймешігін басып, келесі қадамға өтіңіз. Мысалы, осы ережені сайт жинағына жасасаңыз және осы ереже пайдаланушылар сайт жинағындағы кез келген іздеу жолағының ішіне енгізген барлық сұрау үшін іске қосылғанын қаласаңыз, Шартты жою түймешігін басыңыз.

Сұрау шарты

Сипаттамасы

Конфигурациясы

Мысал

Сұрау кілт сөзге толықтай сәйкес

Сұрау көрсетілген сөзбен немесе тіркеспен толықтай сәйкес келген кезде сұрау ережесі іске қосылады.

Сұрау осы тіркестердің біріне толықтай сәйкес келеді мәтін жолағына бір немесе нүктелі үтірмен бөліп бірнеше тіркесті енгізіңіз.

Жолаққа «сурет; сур» сөзін енгізіңіз. Пайдаланушы іздеу жолағына «сурет» немесе «сур» сөзін енгізген кезде сұрау ережесі іске қосылады. Пайдаланушы «суреттер» немесе «күннің суреті» сөздерін енгізген кезде ереже іске қосылмайды.

Сұрауда іс-әрекет сөзі бар

Сұрауда пайдаланушы орындағысы келген іс-әрекет сөзі болған кезде ереже іске қосылады. Сөз сұраудың басында не соңында болуы қажет.

Мына әрекеттердің бірін орындай отырып, сұрау ережесінің іске қосылуына әсер ететін іс-әрекет сөзі енгізіңіз.

 • Іс-әрекет сөзі - осы тіркестердің бірі параметрін таңдап, бір немесе бірнеше тіркесті енгізіңіз.

 • Іс-әрекет сөзі - осы сөздіктегі жазба параметрін таңдап, Терминдер қоймасынан импорттау түймешігін басыңыз. Диалогтық терезеде терминдер жиынан терминді таңдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

Іс-әрекет сөзі - осы фразалардың бірі жолағына «жүктеу» сөзін енгізіңіз. Пайдаланушы «Contoso Electronics деректер кестесін жүктеу» сөзін іздеу жолағына енгізген кезде пайдаланушы «жүктеу», «Contoso», «Electronics» және «деректер кестесі» сөзі бар құжатты іздеп жатпағандығы белгілі. Оның орнына, пайдаланушы Contoso Electronics деректер кестесін жүктегісі келеді. Сұрау іске қосылады және тек «Contoso», «Electronics» және «деректер кестесі» сөзі іздеу индексіне жіберіледі.

Сұрау сөздікке толықтай сәйкес

Сұрау сөздік жазбасына толықтай сәйкес болған кезде сұрау ережесі іске қосылады.

Сұрау осы сөздіктегі жазбаға толықтай сәйкес келеді тізімінен сөздікті таңдаңыз. Әр түрлі сөздіктерді көрсету үшін Терминдер қоймасынан импорттау түймешігін басыңыз және диалогтық терезедегі терминдер жиынынан терминді таңдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

Пайдаланушының іздеу жолағына енгізген сөзі алдын ала конфигурацияланған Адам аттары сөздігіндегі жазбаға толықтай сәйкес келеді.

Сұрау көзде жиі кездеседі

Пайдаланушы осы сұрауды бұрын көрсетілген басқа көзден жіберсе, сұрау ережесі іске қосылады.

Сұрау осы көзде қолданылуы мүмкін тізімінде нәтиже көзін таңдаңыз.

Тізімдегі Жергілікті бейне нәтижелері параметрін таңдадыңыз. Пайдаланушы «дайындық» сөзін іздеу жолағына енгізсе және сол сөз «Бейнелер» бөліміндегі іздеу жолағына жиі енгізілген болса, сұрау ережесі іске қосылады.

Нәтиже түрі жиі басылды

Басқа пайдаланушы бірдей сұрауды енгізгеннен кейін белгілі бір нәтиже түрін жиі басқан болса, сұрау ережесі іске қосылады.

Жиі басылған нәтижелер нәтиже түріне сәйкес келеді тізімінде нәтиже түрін таңдаңыз.

Тізімдегі SharePoint микроблог хабары тармағын таңдадыңыз. Пайдаланушы іздеу нәтижелеріндегі микроблог хабарын жиі басса, ең соңғы микроблог хабарын бірінші берілген нәтиже, ал келесісін екінші берілген нәтиже ретінде конфигурациялауды қарастырыңыз (Әрекеттер бөлімі).

Кеңейтілген сұрау мәтінінің сәйкестігі

Сұрау ережесінің іске қосылуына әсер ететін тіркесті немесе сөздік жазбасын пайдаланып, сұрау ережесі іске қосылғанда толық жағдайларды анықтауды қалайсыз.

Мына әрекеттердің бірін орындай отырып, сұрау ережесінің іске қосылуына әсер ететін тіркесті немесе сөзді енгізіңіз.

 • Сұрауда мына тіркестердің бірі бар тармағын таңдап, бір немесе бірнеше тіркесті енгізіңіз.

 • Сұрауда осы сөздіктегі жазба бар тармағын таңдап, Терминдер қоймасынан импорттау түймешігін басыңыз. Диалогтық терезеде терминдер жиынынан терминді таңдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

Сонан соң, тізімдегі опциялардың белгілерін алып тастай отырып, қосымша шарттар қосыңыз.

Осы фразалардың біреуін қамтитын сұрауды таңдап, Ішкі сұрауды емес сәйкес келетін сұрауды бастау пәрменін таңдадыңыз. Фраза сұраудың аяғында емес басында болғанда ғана сұрау ережесі іске қосылады.

Қосымша шарттар қосу үшін Қосымша шарт қосу түймешігін басыңыз.

Ескерту : Кез келген шарт дұрыс болған кезде ереже іске қосылады.

 1. Әрекеттер бөлімінде сұрау ережесі іске қосылған кезде қолданылатын әрекетті көрсетіңіз. Мыналардың бірін көрсетіңіз:

  • Жеке нәтижелерді іздеу нәтижелерінің алдыңғы қатарына көтеру үшін Жоғарылатылған нәтижені қосу (SharePoint 2010 өнімдерінде «Үздік нәтижелер» деп аталған) түймешігін басыңыз.

   1. Диалогтық терезедегі Тақырыбы өрісіне осы жоғарылатылған нәтижені бергіңіз келген атауды енгізіңіз.

   2. URL өрісіне жоғартылатын нәтиженің URL мекенжайын енгізіңіз. Баннер ретінде гиперсілтеменің орнына URL мекенжайын беру параметрін таңдаңыз.

   3. Сақтау түймешігін басыңыз.

    Бірнеше жеке жоғарылатылған нәтижелерді қоса аласыз. Бірнеше жоғарылатылған нәтиже болса, қатысты деңгейді көрсетіңіз.

  • Іздеу нәтижелерінің тобын жоғарылаты үшін Нәтиже аумағын қосу түймешігін басыңыз. Қосымша ақпарат үшін сәл төменгі жақтағы Нәтиже аумағын жасау және көрсету бөлімін қараңыз.

  • Реттелген іздеу нәтижелерін өзгерту үшін Сұрауды өзгерту арқылы реттелген нәтижелерді өзгерту түймешігін басыңыз. Қосымша ақпарат үшін сәл төменгі жақтағы Реттелген іздеу нәтижелерін өзгерту бөлімін қараңыз.

 2. Белгілі бір уақыт аралығында сұрау ережесін белсенді ету үшін Жариялау түймешігін басып, аралықты көрсетіңіз.

 3. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Нәтиже аумағын жасау және көрсету

Нәтиже аумағы - топ ретінде көрсетілетін бірнеше іздеу нәтижелері. Арнайы нәтижені жоғарылату үшін көрсетілген сұрау шарты қолданылған кезде нәтиже аумағын бере аласыз.

Сұрау шартын нәтиже аумағына конфигурациялаған кезде сұрау айнымалыларын пайдаланасыз. Сұрау айнымалылары сұрауды көрсеткен кезде білмейтін мәндерге арналған толтырғыштарға ұқсайды. Бірақ, сұрау іске қосылған кезде осы ақпарат қол жетімді болады және оны жүйе сұрауды индекске жіберуге пайдаланады. Мысалы, {Пайдаланушы.Аты} - сұрауды енгізген пайдаланушының көрсетілетін аты. Тағы бірі {іздеу ЖолағыСұрауы} - пайдаланушы іздеу жолағына енгізген сұрауға беріледі. Сұрауды конфигурациялауға Сұрау құрастырғышты пайдаланған кезде сұрау айнымалыларының тізімі көрсетіледі. (Төмендегі процедураның 3-қадамын қараңыз.)

 1. Сұрау ережесін жасау процедурасының 9-қадамындағы Сұрау ережесін қосу бетіндегі Әрекеттер бөлімінде Нәтиже аумағын қосу түймешігін басыңыз.

 2. Аумақ тақырыбы бөліміндегі Тақырбы өрісіне нәтиже аумағының атауын енгізіңіз.

 3. Сұрауды көрсету үшін Сұрау бөліміндегі Сұрау құрастырғышты іске қосу түймешігін басыңыз.

 4. Сұрауды құру диалогтық терезесінде:

  • НЕГІЗГІ қойындысында нәтиже аумағына сұрауды анықтау үшін параметрлерді таңдаңыз.

Тізім

Параметрлер

Сұрауды таңдау

Ізделетін контентті көрсету үшін нәтиже көзін таңдаңыз.

Кілт сөз сүзгісі

Use keyword filters to add query variables to your query. See Query variables in SharePoint Server 2013 for a list of available query variables.

Тізімнен алдын ала анықталған сұрау айнымалыларын таңдап, оларды Кілт сөз сүзгісін қосу түймешігін басу арқылы сұрауға қосыңыз.

Сипат сүзгісі

Іздеу схемасында сұрауға болатындай реттелген басқарылған сипаттар мазмұнын сұрау үшін сипат сүзгілерін пайдаланыңыз.

Сипат сүзгісі тізімінен реттелген сипаттарды таңдаңыз. Сұрауға сүзгіні қосу үшін Сипат сүзгісін қосу түймешігін басыңыз.

 • Сұрыптау қойындысында нәтиже аумағында іздеу нәтижелері қалай сұрыпталатындығын таңдаңыз.

  Нәтижелерді сұрыптау бөліміндегі Сұрыптау реті тізімінде:

  • Іздеу схемасында сұрыпталатын ретінде орнатылған реттелетін сипаттарды сұрыптау үшін тізімнен реттелетін сипатты таңдап, Кемуі бойынша немесе Өсуі бойынша параметрін таңдаңыз. Қосымша сұрыптау деңгейлерін қосу үшін Сұрыптау деңгейін қосу түймешігін басыңыз.

  • To Маңыздылығы бойынша бағалау арқылы сұрыптау үшін Ранг параметрін таңдап, кейін:

   • Бағалау үлгісі тізімінен іздеу нәтижелерін сұрыптау үшін қай бағалау үлгісін пайдалану қажеттігін таңдаңыз (бұл бөлім міндетті емес).

   • Динамикалық реттеу бөлімінде белгілі бір шарттар қолданылған кезде іздеу нәтижелерінің ретін өзгертетін ережелерді қосу арқылы қосымша бағалауды көрсету үшін Динамикалық реттеу ережесін қосу түймешігін басып, шартты ережелерді көрсетіңіз.

 • ТЕКСЕРУ қойындысында жіберілетін сұрауды алдын ала қарай аласыз.

Параметр

Сипаттамасы

Сұрау мәтіні:

Мазмұнды іздеу веб-бөлігі іске ұосатын соңғы сұрауды көрсетеді. Динамикалық айнымалылар ағымдағы мәндермен ауыстыралатын бастапқы сұрау үлгісіне негізделген. Сұрау ережелерінің бөлігі ретінде сұрауға басқа өзгерістер енгізуді аяқтай аласыз.

Басқаларын көрсету

Қосымша параметрлерді көрсету үшін басыңыз.

Сұрау үлгісі

Сұрауға қолданылатын сұрау үлгісінің мазмұнын көрсетеді.

Сұрау үлгісінің айнымалылары

Сұрауға қолданылатын сұрау айнымалылары мен аығмдағы бетке қолданылатын айнымалылардың мәндерін көрсетеді. Сұрауға тигізетін әсерін тексеру үшін басқа мәндерді енгізе аласыз. Іздеу нәтижелерін алдын ала қарау үшін Сұрауды тексеру түймешігін басыңыз.

 1. Сұрауды құру диалогтық терезесін жабу үшін ОК түймешігін басыңыз.

 2. Сұрау бөліміндегі Осы көзді іздеу тізімінде нәтиже аумағы қолданылатын нәтиже көзін таңдаңыз.

 3. Элементтер ашылмалы тізімінде нәтиже аумағында көрсетілетін нәтижелердің санын таңдаңыз.

 4. Параметрлер бөлімін жаю үшін басыңыз.

Нәтиже аумағы тек алдыңғы қадамда көрсетілген іздеу нәтижелерінің санын көрсетеді. Бірақ, нәтиже аумағына арналған барлық іздеу нәтижелерін көрсететін нәтиже аумағының төменгі жағындағы Басқаларын көрсету сілтемесін қоса аласыз. Басқаларын көрсету сілтемесін қосу үшін «Қосымша» сілтемесі мына URL мекенжайына өтеді тармағын таңдап, URL мекенжайын енгізіңіз. Осы URL мекенжайындағы сұрау айнымалыларын пайдалана аласыз, мысалы, http://www.<site>/search/results.aspx?k={тақырыбы}.

 1. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сұрауды өзгерту арқылы бағаланған іздеу нәтижелерін өзгерту

Бағалау үлгісі іздеу нәтижесінің бағалау ретін есептейді. Осы бағалауды іздеу нәтижелеріндегі элементтерді жоғарылату немесе төмендету арқылы өзгерте аласыз. Мысалы, «құралдар жиынын жүктеу» тіркесі бар сұрау үшін «жүктеу» сөзі іс-әрекет сөзі ретінде қарастырылатын сұрау ережесін жасай аласыз. Осы әрекетті орындаған кезде бағаланған іздеу нәтижелерін өзгерте аласыз және бұл интранеттегі арнайы жүктеу сайттарының URL мекенжайын беретін болады. Файл атауының кеңейтімі немесе белгілі бір кілт сөз секілді бірнеше айнымалыларға негізделген іздеу нәтижелерінің сұрыптау ретін динамикалық түрде өзгерте аласыз. Сұрауды өзгерту арқылы бағаланған іздеу нәтижелерін өзгерткен кезде қауіпсіздігі өзгертілген және алынып тасталған нәтижелерді көресіз. Сондай-ақ, құжат бұдан былай болмаса, іздеу нәтижелері көрсетілмейді.

 1. Сұрау ережесін жасау процедурасының 9-қадамындағы Сұрау ережесін қосу бетіндегі Әрекеттер бөлімінде Нәтиже аумағын қосу түймешігін басыңыз.

 2. Сұрауды құрау диалогтық терезесінде:

  • НЕГІЗГІ қойындысында бағаланған іздеу нәтижелерін өзгерту үшін параметрлерді таңдаңыз:

Тізім

Параметрлер

Сұрауды таңдау

Ізделетін контентті көрсету үшін нәтиже көзін таңдаңыз.

Кілт сөз сүзгісі

Use keyword filters to add query variables to your query. See Query variables in SharePoint Server 2013 for a list of available query variables.

Тізімнен алдын ала анықталған сұрау айнымалыларын таңдап, оларды Кілт сөз сүзгісін қосу түймешігін басу арқылы сұрауға қосыңыз.

Сипат сүзгісі

Іздеу схемасында сұрауға болатындай реттелген басқарылған сипаттар мазмұнын сұрау үшін сипат сүзгілерін пайдаланыңыз.

Сипат сүзгісі ашылмалы тізімінен реттелген сипаттарды таңдаңыз. Сұрауға сүзгіні қосу үшін Сипат сүзгісін қосу түймешігін басыңыз.

 • СҰРЫПТАУ қойындысында іздеу нәтижелері қалай сұрыпталатындығын көрсетіңіз:
  Сұрыптау реті ашылмалы тізімінде:

  • Іздеу схемасында сұрыпталатын ретінде орнатылған реттелетін сипаттарды сұрыптау үшін тізімнен реттелетін сипатты таңдап, Кемуі бойынша немесе Өсуі бойынша параметрін таңдаңыз. Қосымша сұрыптау деңгейлерін қосу үшін Сұрыптау деңгейін қосу түймешігін басыңыз.

  • To Маңыздылығы бойынша бағалау арқылы сұрыптау үшін Ранг параметрін таңдап, кейін:

   • Бағалау үлгісі тізімінен іздеу нәтижелерін сұрыптау үшін қай бағалау үлгісін пайдалану қажеттігін таңдаңыз (бұл бөлім міндетті емес).

   • Динамикалық реттеу бөлімінде белгілі бір шарттар қолданылған кезде іздеу нәтижелерінің ретін өзгертетін ережелерді қосу арқылы қосымша бағалауды көрсету үшін Динамикалық реттеу ережесін қосу түймешігін басып, шартты ережелерді көрсетіңіз.

 • ТЕКСЕРУ қойындысында жіберілетін сұрауды алдын ала қарай аласыз.

Параметр

Сипаттамасы

Сұрау мәтіні:

Мазмұнды іздеу веб-бөлігі іске қосатын соңғы сұрауды көрсетеді. Динамикалық айнымалылар ағымдағы мәндермен ауыстыралатын бастапқы сұрау үлгісіне негізделген. Сұрау ережелерінің бөлігі ретінде сұрауға басқа өзгерістер енгізуді аяқтай аласыз.

Басқаларын көрсету

Қосымша ақпаратты көрсету үшін басыңыз.

Сұрау үлгісі

Сұрауға қолданылатын сұрау үлгісінің мазмұнын көрсетеді.

Сұрау үлгісінің айнымалылары

Сұрауға қолданылатын сұрау айнымалылары мен аығмдағы бетке қолданылатын айнымалылардың мәндерін көрсетеді. Сұрауға тигізетін әсерін тексеру үшін басқа мәндерді енгізе аласыз. Іздеу нәтижелерін алдын ала қарау үшін Сұрауды тексеру түймешігін басыңыз.

 1. Сұрауды құру диалогтық терезесін жабу үшін ОК түймешігін басыңыз.

 2. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сайтта белсенді емес сұрау ережесін жасау

Қатысу деңгейінде жасалған сұрау ережелері сайт жинақтары мен сайттарға мұра етіледі. Сәйкесінше, сайт жинағы деңгейінде жасалған сұрау ережелері сайт жинағындағы сайттарға мұра етіледі. Сұрау ережесі мұра еткен сайтқа қолданылғанын қаламасаңыз, сұрау ережесін сайтқа белсенді емес ете аласыз.

 1. Сайтыңыздағы Параметрлер мәзірінен Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Іздеу бөлімінде Сұрау ережелері түймешігін басыңыз.

 3. Сұрау ережелерін басқару бетіндегі Нәтиже көзін таңдау мәзірінде белсенді емес еткіңіз келген сұрау ережесі бар нәтиже көзін таңдаңыз.

 4. Атауы бағанында белсенді емес еткіңіз келген сұрау ережесіне көрсеткішті апарыңыз және пайда болған көрсеткіні басып, Белсенді емес ету түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сайт жинағына арналған сұрау ережелерін бағалау

Бірнеше сұрау ережелері қатысушыға, сайт жинағына немесе сайтқа белсенді болған кезде деңгейде қолданылатын сұрауға бірнешеуі іске қосылуы мүмкін. Әдепкіде, ережелер берілген ретпен іске қосылмайды. Бірақ, ережелер іске қосылатын ретті басқаруды қаласаңыз, сұрау топтарына жасалған сұрау ережелерін қосуыңыз қажет. Осы әрекетті орындау үшін ережелерді топқа қосуды таңдап, шақырылған кезде іске қосылатын топтағы ережелерідң ретін көрсетіңіз. Сонымен қатар, топтағы төменгі деңгейдегі сұрау ережесі шақырылса да, іске қосылмайтындай етуге болады.

 1. Сайт жинағының Параметрлер мәзірінде Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Сайт жинағының басқаруы бөлімінде Сұрау ережелерін іздеу түймешігін басыңыз.

 3. Сұрау ережелерін басқару бетіндегі Нәтиже көзін таңдау мәзірінде топтастырғыңыз келген сұрау ережелері бар нәтиже көзін таңдаңыз.

 4. Топқа қосқыңыз келген, жасалған әр сұрау ережесі үшін ережеге көрсеткішті апарып, белгі қойыңыз.

  Ескерту : Осы сайт жинағы үшін жасалған сұрау ережелері Осы сайт жинағына арналған бөлімінде беріледі.

 5. Таңдалған ережелерді реттеу түймешігін басыңыз.

 6. Таңдалған ережелерді реттеу диалогтық терезесінде мына әрекеттердің бірін орындап, OK түймешігін басыңыз:

  • Ережелерді осы атаумен жаңа топқа жылжыту пәрменін таңдап, топтың атауын енгізіңіз.

  • Ережелерді бұрыннан бар топқа жылжытупәрменін таңдап, тізімдегі топты таңдаңыз.

 7. Сұрау ережелерін басқару бетінде:

  1. Шақырылған кезде топтағы ережелердің іске қосылатын ретін өзгерту үшін ереженің реттік нөмірін өзгертіңіз.

  2. Төменгі деңгейдегі сұрау ережесін іске қоспау үшін соңғы іске қосылатын топтың сұрау ережесінің қатарына барып, Әрекеттер бағанының Жалғастыру/Тоқтату тізіміндегі Тоқтату пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×