Сұрауларға кіріспе

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Access дерекқорында деректерді қарап шығу, қосу, жою немесе өзгертуді қаласаңыз, сұрауды пайдалануды қарастырыңыз. Сұрауларды пайдаланудың кейбір себептері:

 • Белгілі шарттарды (жағдайларды) сүзгілеу арқылы белгілі деректерді жылдам табыңыз.

 • Деректерді есептеу немесе топтастыру

 • Күнделікті қайталанудың негізінде ең соңғы ағымдағы деректер жинағын сараптау секілді деректерді басқаруды автоматтандырыңыз.

You get a more robust set of query options when you work with an Access desktop database, but Access web apps offer some of the query options shown below. For more information about Access web apps, the new kind of database you design with Access and publish online, see Create an Access app.

Ескерту :  Егер сіз мысалдағы сұрауларды қолданып көргіңіз келсе, Access жұмыс үстеліндегі деректерді пайдаланып көріңіз.

Сұраулар деректерді тауып, солармен жұмыс істеуге көмектеседі

Таңдау сұрауын жасау

Сұрау параметрлерін жасау

Қорытындылар сұрауын жасау

Қарсы сұрау жасау

Кесте жасайтын сұрауды жасау

Қосу сұрауын жасау

Жаңартуды сұрау

Сұрауды жою

Сұраулар деректерді тауып, солармен жұмыс істеуге көмектеседі

Жақсы жобаланған дерекқорды есепте немесе пішінде көрсеткіңіз келген деректер, әдетте, бірнеше кестеледе орналасқан. Сұрау ақпаратты бірнеше кестелерден ала алады және пішінде немесе есепте көрсету үшін жинастырып алады. Сұрау дерекқордағы дерек нәтижесін сұрау болып табылады немесе деректердің қозғалысы немесе екі жақты да қамтиды. Сұрау оңай сұрақтарға жауап бере алады, яғни талдау жасау, әр түрлі кестелердің деректерін біріктіру, дерек көзіндегі деректерді жою, қосу немесе өшіру. Сұраулар өте әмбебеп болып келеді, сұраулардың түрлері көп, сондықтан мақсат негізіндегі сұрау түрін жасауыңыз керек.

Сұраудың негізгі түрлері

Пайдалану

Таңдау

Кестелерден деректерді алу немесе есептеу.

Әрекет

Деректерді қосу, өзгерту немесе жою. Әр тапсырмада әрекет сұрауының ерекше түрі бар. Access бағдарламасында сұрау әрекеттері қолжетімді емес.

Беттің жоғары бөлігі

Таңдау сұрауын жасау

Егер сіз деректерді тек қана белгілі бір өрістерден көргіңіз келсе немесе деректерді бірнеше кестеден бір уақытта көргіңіз келсе, немесе жай ғана деректерді көру үшін негізгі шарттар негізінде қалауыңыздағы сұрау түрін таңдаңыз. Қосымша ақпаратты алу үшін, таңдау сұрауын жасау бөлімін қараңыз.

Таңдау өрістерінен деректерді қарау

Мысалы, егер сіздің деректеріңіз өнім туралы көп ақпараттан тұратын кестелерді құрайтын болса және сіз өнім тізімі мен олардың бағасымен танысқыңыз келеді, мында өнім аты мен оларға сәйкес бағаларына байланысты сұрау жасай аласыз:

 1. Дерекқорды ашып Жасау қойындысындағы Сұраулар құрастырушысы түймешігін басыңыз.

 2. Кестені көрсету жолағындағы Кестелер қойындысында Өнімдер түймешігін екі рет басып, одан кейін диалогтық терезесін жабыңыз.

 3. Өнімдер кестесінде, Өнім атауы мен Тізімдегі баға өрістері бар делік. Өнім атауы мен Тізімдегі баға түймешіктерін екі рет басып, осы өрістерді құрастыру торы сұрауына қосыңыз.

 4. On the Design tab, click Run. The query runs, and displays a list of products and their prices.

Беттің жоғары бөлігі

Бір уақытта бірнеше кестелерден біріккен деректерді шолу

Мысалы, егер тағамдар сататын дүкеннің дерекқоры болса және белгілі бір қалада тұратын тұтынушыларға арналған тапсырыстарды шолғыңыз келсе. Тапсырыс және тұтынушылар туралы деректер Тұтынушылар мен Тапсырыстар деп аталатын кестелерде сақталады. Егер әр кестеде екі кесте арасында «берден көпке» қатынасынегізінде құрылған «Тұтынушы идентификаторы» өрісі болса. Белгілі бір қаладағы, мысалы, Алматыдағы тұтынушыларға тапсырыстарды қайтаратын сұрауды мына әрекеттерді орындау арқылы жасауға болады:

 1. Дерекқорды ашыңыз.Жасау қойындысындағы Сұрау тобынан Сұраулар құрастырушысы белгішесін басыңыз.

 2. Кестені көрсету диалогтық терезесіндегі Кестелер қойындысында Тұтынушылар және Тапсырыстар түймешіктерін екі рет басыңыз.

 3. Кестені жабу диалогтық терезесін жабыңыз. Тұтынушылар кестесінде Идентификатор өрісіне және Тапсырыстар кестесінде Тұтынушының идентификаторы өрісіне қосылатын жолды (қосу деп аталатын) ескеріңіз. Бұл жол екі кестенің арасындағы қатынасты білдіреді.

 4. Тұтынушылар кестесіндегі Компания және Қала өрістерін сұрау құрастыру торына қосу үшін оларды екі рет басыңыз.

 5. Сұрау құрастыру торындағы Қала бағанының Көрсету жолындағы құсбелгіні алыңыз.

 6. Қала бағанының Шарттар жолына Қапшағай сөзін теріп жазыңыз.

  Көрсету құсбелгісі алынғанда сұрау нәтижесінде қала көрінеді және Алматы сөзін Шарттар жолына теріп жазу «Қала» өрісінің мәні Алматы болатын жазбалардың ғана көрінетінін анықтайды. Бұл жағдайда, сұрау тек Алматыда орналасқан тұтынушыларды ғана қайтарады. Оны шарттармен пайдалану үшін жолақты көрсетудің қажеті жоқ.

 7. Тапсырыстар кестесінде Тапсырыс нөмірі және Тапсырыс күні өрістерін сұрау жасақтама торының екі бағанынан кейін қосу үшін оларды екі рет басыңыз.

 8. Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін таңдаңыз. Сұрау өңделуде, және одан соң Алматыдағы тұтынушылардың сұраныс парағын көрсетеді.

 9. Сұрауды сақтау үшін CTRL+S тіркесімін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сұрау параметрлерін жасау

Егер сіз нақты сұраудың түрлерін іске қосқыңыз келсе, сұрау параметрлерін қолдануға болады. Параметрлері бар сұрауды іске қосқан кезде, өріс мәндерін сізден қайта сұрап алады және одан кейін сұрауға арналған шарттарды жасау үшін берген мәндеріңізді пайдаланады.

Ескерту : Access бағдарламасында сұрау параметрлерін жасай алмайсыз.

Алматыда орналасқан тұтынушыларға тапсырыстарды қайтаратын сұрауды таңдауды үйренген алдыңғы мысалды жалғастыра отырып сұрауды қосқан сайын қаланы көрсетуге кеңес беретін сұрауды таңдауды өзгертуіңізге болады. Жалғастыру үшін алдыңғы мысалда жасалған дерекқорды ашыңыз:

 1. Шарлау аумағында Қала бойынша тапсырыстар атты сұрауын (алдыңғы бөлімде жасалған) тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Сұрау құрастыру торындағы «Қала» бағанының Шарттар жолында Қапшағай сөзін жойып, [Қай қала үшін?] деп жазыңыз.

  [Қай қала үшін?] жолы параметр шақыруы болып табылады. Тік жақшалар сұраудың параметрге шақыруын қалайтыныңызды көрсетеді және мәтін (бұл жағдайда Қай қала үшін?) шақыру көрсететін сұрақ болып табылады.

Ескерту : Нүкте де ( . ), леп белгісі де ( ! ) параметрлік шақыруда мәтін ретінде пайдаланылмайды.

 1. Қала бағанының Көрсету жолына құсбелгісін қойыңыз, сонда сұрау нәтижелері қаланы көрсетеді.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін таңдаңыз. Сұрау Қала үшін мән енгізуді ұсынады.

 3. Астана деп теріп, Астанадағы тұтынушыларды көру үшін ENTER пернесін басыңыз.

  Егер қандай мән көрсетуді білмесеңіз? Кеңестің бөлігі ретінде қойылмалы таңбаларды пайдалануыңызға болады:

 4. Басты қойындысындағы Көріністер тобында Көрініс параметрін таңдап, одан кейін Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 5. Сұрау жасақтама торындағы Қала бағанының Шарттаржолында [Қай қала үшін?]&"*" сияқты мәнін теріңіз.

  Бұл параметрлік шақыруда тырнақшаға алынған Сияқты кілтсөзі, амперсанд & ) және жұлдызша ( * ) әр түрлі нәтижелерді қайтару үшін тұтынушылардың таңбалар жиынын, қойылмалы таңбаларды қоса енгізулеріне мүмкіндік береді. Мысалы, пайдаланушы * терсе, сұрау барлық қалаларды қайтарады; егер пайдаланушы А әрпін терсе, сұрау А әрпінен басталатын барлық қаланы қайтарады; *л* әрпін терсе сұрау құрамында "л." әрпі бар барлық қалаларды қайтарады.

 6. Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобында Іске қосу түймешігін басыңыз, және сұрау ұсынысында Жаңа деп теріп, ENTER пернесін басыңыз.

  Сұрау іске қосылады да, Астанадағы тұтынушыларға арналған тапсырыстар көрсетіледі.

Параметрлік деректер түрлерін анықтау

Сонымен қатар параметрдің қандай деректер түрін қабылдайтынын анықтауыңызға болады. Кез келген параметр үшін деректер түрін орнатуыңызға болады. Бірақ, деректерді сандық, ақша немесе күн/уақыт деректеріне орнату әсіресе маңызды болып табылады. Параметр қабылдайтын деректер түрін анықтаған кезіңізде, пайдаланушылар ақша күтілу кезінде мәтін енгізу сияқты деректің қате түрін енгізсе, қосымша пайдалы қателер хабарын көреді.

Ескерту : Егер параметр мәтіндік деректерді қабылдауға орнатылған болса, кез келген енгізу мәтін ретінде қабылданады және қате туралы ешқандай хабар көрсетілмейді.

Сұраудағы параметрлерге деректер түрін анықтау үшін мына іс рәсімін орындаңыз:

 1. Ашық сұраумен Құрастырушы көрінісінде Құрастырушы қойындысындағы Көрсету/Жасыру тобында Параметрлер түймешігін басыңыз.

 2. Сұрау параметрлері диалогтық терезесіндегі Параметр бағанында деректер түрін анықтағыңыз келген әр параметрге шақыруды теріңіз. Әр параметрдің сұрау жасақтама торының Шарттаржолында қолданылатын шақыруға сәйкес келетінін тексеріңіз.

 3. Деректер түрі бағанында әр параметр үшін деректер түрін теріңіз.

Сұрауды іске қосқан кезде енгізу жазбасын сұрау үшін параметрлерді қолдану туралы қосымша ақпарат.

Беттің жоғары бөлігі

Қорытындылар сұрауын жасау

Деректер кестесіндегі қорытынды жол өте пайдалы, бірақ қиынырақ сұрақтарға қорытынды сұрауларды пайдаланыңыз. Қорытынды сұрауы деректерді талдайтын және жинақтайтын сұрауды таңдайды, мысалы, әрбір өнім бойынша сатылымның жалпы көлемін көре аласыз. Қорытынды сұрауында сіз Қосынды функциясын (статистикалық функциясын), әрбір өнім бойынша сатылымның жалпы көлемін көру үшін қолдана аласыз.

Ескерту : Access бағдарламасында статистикалық функцияны қолдана алмайсыз.

Алдыңғы мысалда жасалған өнім қорытындылары сұрауын өнім түрлеріне қарай өзгерту үшін келесі процедураларды қолданыңыз.

 1. On the Home tab, click View > Design View.

  Өнімнің аралық жиыны сұрауы Құрастырушы көрінісі ішінде ашылады.

 2. On the Design tab, in the Show/Hide group, click Totals.

  Қорытындыларжолы сұрау жасақтама торында көрсетіледі.

Ескерту : Олардың атаулары бірдей болғанымен, жасақтама торындағы Қорытындыларжолы мен деректер кестесіндегі Қорытындыжолы бірдей емес:

 • Жасақтама торындағы Қорытындыларжолы арқылы өріс мәндері бойынша топтауыңызға болады.

 • Деректер кестесінің Қорытындыжолын жиындарды сұраудың нәтижелеріне қосуыңызға болады.

 • Құрастырушы торындағы Қорытындыларжолын пайдаланған кезде сізге әрбір өріске статистикалық функцияны таңдап алу керек. Егер есептеуді өрісте орындағыңыз келмесе, өріс бойынша топтауыңызға болады.

 • Құрастырушы торының екінші бағанындағы Қорытындыжолында ашылмалы тізімнен Қосынды параметрін таңдаңыз.

 • Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін таңдаңыз. Сұрау өңделген соң, қорытындылар мен бірге өнім тізімін көрсетеді.

 • Сұрауды сақтау үшін CTRL+S пернелерін басыңыз. Сұрауды ашық қалдырыңыз.

Қосымша ақпаратты алу үшін Қорытынды жолымен деректер парағында мәндерді жинақтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Деректеріңіздің негізінде есептеулерді орындау

Әдетте, талдайтын мәндерді сақтау үшін кестелерді қолданбауыңыз керек, арадағы қорытындылар секілді олар бір дерекқор негізінде құрылған болса да, мәндер өзгерістерден құралған болса, талдайтын мәндер ескіріп қалуы мүмкін. Мысалы, кестеде біреудің жасын сақтай алмайсыз, себебі, мәндерді жылда жаңартуыңыз керек болады; оның орнына адамның туған күнін сақтаңыз, одан кейін сұрауда адамның жасын есептеу үшін өрнекті пайдаланыңыз.

Мысалы, егер сізде сатқыңыз келген кейбір өнімдердің дерекқоры бар делік. Бұл дерекқорда Тапсырыс мәліметтері атты кесте бар, бұл кестеде әрбір өнімнің бағасы және көлемі туралы ақпараттармен қамтылған. Сіз аралық қорытындыны әрбір өнімнің көлеміне сол өнімнің бағасын көбейтуіңізге болады, әрбір өнімнің көлемін көбейтесіз, содан кейін әрбір өнімнің бағасы және соған лайық жеңілдікті, өнімнің жалпы құнынан жалпы жеңілдікті кемітесіз.Егер сіз оқу дерекқорын алдыңғы мысалда жасасаңыз, оны ашып келесілерді жасаңыз:

 1. Жасау қойындысында Сұраулар құрастырушысы түймешігін басыңыз.

 2. Кестені көрсету диалогтық терезесіндегі Кестелер қойындысында Тапсырыс мәліметтері түймешігін екі рет басыңыз.

 3. Кестені көрсету диалогтық терезесін жабыңыз.

 4. Тапсырыс мәліметтері кестесінде өрісті сұраудың құрастырушы торының бірінші бағанына өріс қосу үшін Өнім идентификаторы түймешігін екі рет басыңыз.

 5. Тордың екінші бағанында Өріс жолын тінтуірдің оң түймешігімен басып, контекстік мәзірде Ұлғайту түймешігін басыңыз.

 6. Ұлғайту терезесінде келесіні теріңіз немесе қойыңыз: Аралық қорытынды: ([Көлемі]*[Өнімнің бір данасының бағасы])-([Көлемі]*[Өнімнің бір данасының бағасы]*[Жеңілдік])

 7. OK түймешігін басыңыз.

 8. Құрастырушы қойындысында Іске қосу түймешігін басыңыз. Сұрау іске қосылады, содан кейін ол әр тапсырысқа өнімдер мен аралық қорытындылардың тізімін көрсетеді.

 9. Сұрауды сақтау үшін CTRL+S пернелерін басып, одан кейін сұрауды Өнімнің аралық қорытындысыдеп атаңыз.

Сондай-ақ, Қорытынды жолымен деректер парағында мәндерді жинақтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қорытындыланған немесе біріктірілген деректерді көрсету

Транзакцияларды жазу немесе нөмірленген деректерді сақтау үшін кестелерді пайдаланған кезде, деректерді біріктірілген күйде көру ыңғайлы, мысалы қосынды немесе қорытынды. Access бағдарламасында Қорытынды жолдарын деректер кестесіқосуыңызға болады. Қорытынды жол кестенің төменгі жағындағы жол, ол ағымдағы қорытынды мен басқа да мәннің біріктірілуін көрсете алады.

 1. Өнім аралық жиыны сұрауын іске қосыңыз және нәтижелерді деректер кестесінің көрінісі ашыңыз.

 2. Басты қойындысындағы Қорытындылар түймешігін басыңыз. Жаңа жол алғашқы бағанда Қорытынды деген сөзбен бірге деректер парағының төменгі жағында көрсетіледі.

 3. Қорытынды деп аталатын деректер кестесінің соңғы жолындағы ұяшықты басыңыз.

 4. Қолжетімді статистикалық функцияларды көру үшін көрсеткіні басыңыз. Себебі бағанда мәтін деректерінен тұрады және тек екі таңдау ғана бар: Ешқайсысы және Санау .

 5. Санау пәрменін таңдаңыз. Ұяшықтың мазмұны Қорытындыдан баған мәндерін санауға өзгереді.

 6. Көршілес ұяшықты (екінші баған) басыңыз. Ұяшықта көрсеткінің пайда болатынын ескеріңіз.

 7. Көрсеткіні, содан кейін Қосынды түймешігін басыңыз. Өріс баған мәндерінің қосындысын көрсетеді.

 8. Сұрауды Деректер кестесі көрінісінде ашық қалдырыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қарсы сұрау жасау

Өнім аралық қорытындыларын сараптағыңыз келді делік, бірақ әр жол өнімнің аралық қорытындыларын көрсететіндей ай бойынша біріктрігіңіз келеді және әр баған өнімнің аралық қорытындысын көрсетеді. Өнімнің аралық қорытындысын және айлық аралық қорытындысын көрсету үшін қарсы сауалпайдаланыңыз.

Ескерту : Access бағдарламасында қарсы сұрау көрсетілмейді

Сұрау өнімнің аралық қорытындысының жолын және айлық аралық қорытындының бағанын қайтаратындай етіп Өнімнің аралық қорытындылар сұрауын қайта өзгертуіңізге болады.

 1. Басты қойындысындағы Көріністер тобында Көрініс параметрін таңдап, одан кейін Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Сұрау параметрі тобында Кестені көрсету пәрменін таңдаңыз.

 3. Кестені көрсету диалогтық терезесінде Тапсырыстар түймешігін екі рет басып, одан кейін Жабу пәрменін таңдаңыз.

 4. On the Design tab, in the Query Type group, click Crosstab. In the design grid, the Show row is hidden, and the Crosstab row is displayed.

 5. Құрастырушы торының үшінші бағанында Өріс жолын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, контекстік мәзірде Ұлғайту пәрменін таңдаңыз. Ұлғайту терезесі ашылады.

 6. Ұлғайту терезесінде мыналарды теріңіз немесе қойыңыз: Ай: "Ай " & КүнБөлік("m", [Тапсырыс күні])

 7. ОК түймешігін басыңыз.

 8. Қарсы жолында ашылмалы тізімнен төмендегі мәндерді таңдаңыз: бірінші бағанға Жол тақырыбы , екінші бағанға Мән және үшінші бағанға Баған тақырыбы.

 9. Құрастырушы қойындысындағы, Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін басыңыз. Сұрауыңыз өңделіп жатыр, одан соң бір айда жиналған өнімнің аралық қорытындысын көрсетеді.

 10. Сұрауды сақтау үшін CTRL+S пернелерін басыңыз.

  Толық ақпарат алу үшін

Беттің жоғары бөлігі

Кесте сұрауын жасау

Басқа кестелерде сақталған деректерден жаңа кесте жасау үшін кесте жасау сұрауын қолдануыңызға болады.

Ескерту :  Access бағдарламасында кесте жасау сұрауы қол жетімді емес.

Мысалы, есеп жасауда Access бағдарламасын қолданатын Астаналық бизнес серіктеске деректерді жібергіңіз келді дерлік. Барлық тапсырыс деректерін жіберудің орнына, Астаналық тапсырыстарға жіберілетін деректерді қысқартқыңыз келуі мүмкін.

Астаналық тапсырыс деректері бар іріктеуді сұрауды құрастыруыңызға болады, одан кейін төмендегі іс рәсімдерін пайдалана отырып, жаңа кесте жасау үшін іріктеуді сұрауды пайдаланыңыз:

 1. Алдыңғы мысалдан дерекқор мысалын ашу.

  Кесте сұрауын жасауды іске қосу үшін дерекқордың мазмұнын қосу қажет болады.

  Ескерту :  Егер таспаның астынан дерекқорды қосу туралы хабар көрсеңіз, Мазмұнды қосу түймешігін басыңыз.Егер сіздің дерекқорыңыз сенімді жерде болса, сіз Хабарлау тақтасын көре алмайсыз.

 2. Жасау қойындысындағы Сұрау тобында Сұраулар құрастырушысы түймешігін басыңыз.

 3. Кестені көрсету диалогтық терезесінде Тапсырыс мәліметтері және Тапсырыстар түймешігін екі рет басыңыз және Кестені көрсету диалогтық терезесін жабыңыз.

 4. Тапсырыстар кестесінде Тұтынушы идентификаторы және Жіберу қаласы өрістерін құрастырушы торына қосу үшін оларды екі рет басыңыз.

 5. Тапсырыстың толық мәліметтері кестесіндегі Тапсырыс идентификаторы, Өнім идентификаторы, Саны, Бағасы және Жеңілдік өрістерін құрастырушы торына қосу үшін оларды екі рет басыңыз.

 6. Құрастырушы торындағы Алушының қаласы бағанында, Көрсету жолындағы терезені тазартыңыз. Шарттаржолында, 'Шымкент' (бір тырнақшаға алыңыз). Оларды кесте жасауға қолданардан бұрын, сұрау нәтижелерін тексеріңіз.

 7. Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

 8. Сұрауды сақтау үшін Ctrl+S пернелерін басыңыз.

 9. Сұрау атауы жолағында Астана тапсырыстар сұрауы деп теріп, одан кейін ОКтүймешігін басыңыз.

 10. Басты қойындысындағы Көріністер тобынан Көрініс, одан кейін Құрастырушы көрінісі тармақтарын таңдаңыз.

 11. Құрастырушы қойыншасындағы Сұрау түрі тобында Кестені жасау түймешігін басыңыз.

 12. Кесте жасау диалогтық терезесіндегі Кесте атауы жолағында Шымкент тапсырыстары деп теріп, одан кейін ОКтүймешігін басыңыз.

 13. Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

 14. Растау диалогтық терезесінде Иә түймешігін басыңыз, және Шарлау аумағында көрсетілген жаңа кестені қараңыз.

  Ескерту : Егер көрсеткен атауы бар кесте болса, Access бағдарламасы сұрауды іске қоспас бұрын кестені жояды.

Беттің жоғары бөлігі

Қосу сұрауын жасау

Бірнеше кестелерден деректерді ала отырып немесе басқа кестеге деректер қоса отырып қосу сұрауын пайдалануыңызға болады.

Ескерту : Access бағдарламасында қосу сұрауы қол жетімді емес.

Мысалы, Шымкенттегі әріптесіңізбен бөлісу үшін кестені жасадыңыз делік, бірақ, әріптесіңіз Тараз аумағындағы тұтынушылармен жұмыс жасайтынын түсінесіз. Кестені әріптестермен ортақ пайдаланбастан бұрын, кестеге Тараз деректері бар жолдарды қосқыңыз келеді. Тараз аумағы деректерін Шымкент тапсырыстары кестесіне келесі шарттарды орындау арқылы қоса аласыз:

 1. Құрастырушы көрінісінде «Шымкент тапсырыс сұрауы» деп аталатын сұрауды ашу.

 2. On the Design tab, in the Query Type group, click Append. The Append dialog box opens.

 3. Қосу диалогтық терезеде Кесте атауы терезесіндегі көрсеткіні басып, ашылмалы тізімнен Шымкент тапсырыстары түймешігін, содан кейін ОК түймешігін басыңыз.

 4. Құрастырушы торындағы Жіберу қаласы бағанының Шарттаржолында 'Шымкент' сөзін жойып, одан кейін 'Тараз' сөзін теріңіз.

 5. Қосу жолында әр бағанға сәйкес өріс таңдаңыз.

  Бұл мысалда, Қосу жолының мәндері Өріс жолы мәндеріне сәйкес келуі керек. Бірақ, бұл қосу сұрауларының жұмыс істеуіне қажет емес.

 6. Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

Ескерту :  Үлкен көлемдегі деректерді қайтаратын сұрауды орындағанда, сіз қате туралы хабар алуыңыз мүмкін, яғни бұл хабарда сұрауды болдырмау пәрменін орындай алмайтындығыңыз туралы жазылған. Сурауды жасау үшін сегмент жадындағы шектеуді 3 МБ-қа үлкейтіп көріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Жаңартуды сұрау

Кестеде деректерді өзгерту үшін және қайсы жолдардың жаңартылуы керектігін көрсететін шартты енгізу үшін жаңартуды сұрауын пайдалануыңызға болады. Жаңартуды сұрауы жаңарту жасау алдында жаңартылған деректерді сараптауға мүмкіндік береді.

Маңызды : Әрекетті сұрау жасалмауы мүмкін емес. Жаңартуды сұрауын пайдалана отырып, жаңартылатын кестелердің көшірмесін жасауды ұйғарғаныңыз жөн.

Ескерту : Access бағдарламасында жаңартуды сұрау қол жетімді емес.

Алдыңғы мысалда, Шымкент тапсырыстары кестесіне жолдар қостыңыз. Шымкент тапсырыстары кестесінде Өнім идентификаторы өрісі сандық Өнім идентификаторын көрсетеді. Есептердегі деректердің пайдалылығын арттыру үшін, өнім идентификаторын өнім атауымен өзгертуге болады, ол үшін мына процедураны орындаңыз:

 1. Құрастырушы көрінісінде Шымкен тапсырыстары кестесін ашыңыз.

 2. Өнім артикулы жолында деректер түрін Сан түрінен Мәтін түріне өзгертіңіз.

 3. Астана тапсырыстары кестесін сақтап, жабыңыз.

 4. Жасау қойындысындағы Сұрау тобынан Сұраулар құрастырушысы түймешігін басыңыз.

 5. Кестені көрсету диалогтық терезесінде Шымкент тапсырыстары және Өнімдер түймешіктерін екі рет басыңыз және Кестені көрсету диалогтық терезесін жабыңыз.

 6. Құрастырушы қойындысындағы Сұрау түрі тобынан Жаңарту тармағын таңдаңыз.

 7. Жасақтама торында Сұрыптау және Көрсету жолдары жоғалып кетеді де, Жаңарту жолы пайда болады.

 8. Астана тапсырыстары кестесінде Өнім артикулы өрісін жасақтама торына қосу үшін оны екі рет басыңыз.

 9. Құрастырушы торында, Өнім идентфикаторы бағанының Жаңарту жолында мынаны теріңіз: [Өнімдер].[Өнім атауы]

  Кеңес : Бос жол ( "" ) немесе Жаңарту жолында БОС мәнін пайдалану арқылы өріс мәндерін жою үшін жаңартуды сұрауын пайдалануыңызға болады.

 10. Шарттар жолында мынаны теріңіз немесе қойыңыз [ Өнім идентификаторы] Ұқсас ([Өнімдер].[Идентификатор]):

 11. Деректер кестесі көрінісінде сұрауды қарау арқылы, жаңартуды сұрауы арқылы мәндердің өзгертілетінін сараптай аласыз.

 12. On the Design tab, click View > Datasheet View. The query returns a list of Product IDs that will be updated.

 13. Құрастырушы қойындысындағы Іске қосу түймешігін басыңыз.

  Астана тапсырыстары кестесін ашқан кезде, Өнім артикулі өрісіндегі сандық мәндердің Өнімдер кестесінен өнім атауы бойынша ауыстырылғанын көресіз.жаңарту сұрауын жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сұрауды жою

Кестеден деректерді жою үшін және қайсы жолдардың жойылуы керектігін көрсететін шартты енгізу үшін жоюды сұрауын пайдалануыңызға болады. Жою сұрауы жою алдында жойылатын жолдарды сараптауға мүмкіндік береді.

Ескерту : Access бағдарламасында сұрау параметрлерін жою мүмкін емес.

Мысалы, алдыңғы мысалдағы Шымкент тапсырыстары кестесін жіберуге дайындалған уақыттан бастап, Шымкент бизнес әріптестеріне жіберілетін кестеде кейбір жолдарда бірнеше бос өрістер бар екендігін байқадыңыз. Кестені жіберу алдында бос өрістері бар жолдарды жоюды шештіңіз. Кестені ашасыз да, жолдарды қолмен жоя аласыз, бірақ, жойғыңыз келген жолдар көп және қай жолдар жойылуы керектігі жайында түсінікті шарттар болған жағдайда, жою сұрауын пайдалану тиімдірек.

Төмендегі процедураны пайдалана отырып, Тапсырыс нөміріне мәні жоқ Шымкент тапсырыстар кестесіндегі жолдарды жою үшін жоюды сұрауын пайдалануыңызға болады:

 1. Жасау қойындысындағы Сұраулар құрастырушысы белгішесін басыңыз.

 2. Кестені көрсету диалогтық терезесінде Тараз тапсырыстарытүймешігін екі рет басыңыз және Кестені көрсету жолағын жабыңыз.

 3. On the Design tab, in the Query Type group, click Delete. In the design grid, the Sort and Show rows disappear, and the Delete row appears.

 4. Шымкент тапсырыстары кестесінде оны торға қосу үшін Тапсырыс идентификаторы түймешігін екі рет басыңыз.

 5. Құрастырушы торында Тапсырыс идентификаторы бағанының Шарттар жолында Бос мәнін теріңіз.

 6. Құрастырушы қойындысындағы Нәтижелер тобында орналасқан Орындау түймешігін басыңыз.

Жою сұрауын жасауды тексеріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×