Сұрауды жегу

Сұрау - осы деректермен жұмыс істеген кезде қолданатын нұсқаулар. Сұрауды осы нұсқауларды орындау үшін жегесіз. Нәтижелерді Сұрыптауға, топтастыруға немесе сүзуге болатын  нәтижелерден басқа сұрау деректерді жасай, көшіре немесе жоя алады.

Бұл бөлім сұрауларды жегуді түсіндіріп, тек түрлі сұраулардың қысқаша шолуын береді. Сондай-ақ, бұл бөлім әр түрлі сұрауларды жеккен кезде кездесуі ықтимал қате хабарларын талқылап, ол қателерді дұрыстау үшін керекті қадамдармен қамтамасыз етеді.

Бұл бөлім сұраулар жасауға арналған қадамдық нұсқаулармен қамтамасыз етпейді.

Не істегіңіз келеді?

Таңдау немесе қарсы сұрауды жегу

Әрекет сұрауын жегу

Параметр сұрауын жегу

SQL арнайы сұрауын жегу

Қате туралы хабардағы ақаулықтарды жою

Таңдау немесе қарсы сұрауды жегу

Сіз деректерді алу және көрсету және деректері бар пішіндер мен есептерді беру үшін таңдау сұрауы мен қарсы сауал қолданасыз. Таңдау немесе қарсы сұрауын жегу кезінде Microsoft Office Access 2007 бағдарламасы нәтижелерді деректер кестесінің көрінісі бейнелейді.

Сұрауды жегу

 1. Сұрауды Шарлау аумағына орналастырыңыз.

 2. Төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Жегілетін сұрауды екі рет нұқыңыз.

  • Жегілетін сұрауды нұқып, ENTER пернесін басыңыз.

Егер іске қосқыңыз келген сұрау Құрастырушы көрінісі ашық болса, Microsoft Office Fluent пайдаланушы интерфейсі бағдарламасының бір бөлігі болып табылатын таспаның Жасақтама қойындысындағы Нәтижелер тобының Жегу түймешігін басу арқылы да оны іске қосуыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Әрекет сұрауын жегу

Әрекет сұрауларының төрт түрі бар: үстеме сауалы, жою сұрауы, жаңарту сұрауы және кесте жасауды сұрау. Кесте жасау сұрауларынан тыс (олар жаңа кестелерді жасайды) әрекет сұраулары олар негізделген кестелерде деректерді өзгертеді. Бұл сұраулардан, мысалы, CTRL+Z пернелерін басу арқылы оңай бас тарта алмайсыз. Егер әрекет сұрауы арқылы өзгертулерді орындап, олардан бас тартқыңыз келсе, әдетте оларды сақтық көшірмеден қалпына келтіру керек. Сол себепті әрекет сұрауын жегудің алдында негізгі деректердің жаңа сақтық көшірмесінің бар болғанына әрдайым көз жеткізіңіз.

Әрекет сұрауын жегудің тәуекелін орындалатын деректерді қарап алу арқылы азайтуға болады. Оны орындаудың екі жолы бар:

 • Әрекет сұрауын жегудің алдында Деректер кестесі көрінісінде көру керек. Оны орындау үшін сұрауды Құрастыру көрінісінде ашып, Көрініс пәрменін Access бағдарламасының күй тақтасы нұқып, мәтінмәндік мәзірде Деректер кестесі көрінісін таңдаңыз. "Құрастыру" көрінісіне қайта қосу үшін Көріністі қайтадан басып, мәтінмәндік мәзірде Құрастыру көрінісі пәрменін басыңыз.

 • Сұрауды таңдау сұрауына ауыстырып жегіңіз.

  Ескерту : Бастайтын әрекет сұрауының түрін (қосу, жаңарту, кесте жасау немесе жою) есте сақтаңыз, себебі осы әдіс арқылы деректерді алдынан қарап шыққаннан соң сұрауды қайта алмастыруға болады.

  Әрекет сұрауын таңдау сұрауы ретінде жегу

  1. Әрекет сұрауын Құрастыру көрінісінде ашыңыз.

  2. Жасақтама қойындысының Сұрау түрі тобында Таңдау түймешігін нұқыңыз.

  3. Жасақтама қойындысының Нәтижелер тобында Жегу түймешігін нұқыңыз.

Сұрауды жегу

Әрекет сұрауын жегуге дайын болған кезде оны Шарлау аумағында екі рет нұқыңыз немесе оны нұқып, "ENTER" пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Параметр сұрауын жегу

параметр сұрауы жегілгенде мәнге нұсқау береді. Мәнді бергеніңізде параметр сұрауы оны өріс шарты есебінде қолданады. Шартты қолданатын өріс сұрау құрастыруында белгіленген. Егер нұсқау кезінде мәнді енгізбесеңіз, параметр сұрауы енгізуіңізді бос жол ретінде түсінеді.

Параметр сұрауы әрдайым сұраудың басқаша түрі. Параметр сұрауларын көпшілігі таңдау немесе қарсы сұраулар болып табылады, бірақ қосу, кесте жасау және жаңарту сұраулары да параметр сұраулары болуы мүмкін.

Параметр сұрауын оның басқа сұрау түріне сәйкес жегу керек, бірақ жалпы төмендегі процедураны қолданыңыз.

Сұрауды жегу

 1. Сұрауды Шарлау аумағына орналастырыңыз.

 2. Төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Жегілетін сұрауды екі рет нұқыңыз.

  • Жегілетін сұрауды нұқып, "ENTER" пернесін басыңыз.

 3. Параметр нұсқауы пайда болған кезде шарт ретінде қолданатын мәнді енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

SQL арнайы сұрауын жегу

SQL сипатты сұрау үш негізгі түрі бар: біріккен сұрау, өту сұрауы және деректерді анықтау сұрауы.

Бірігу сұраулары екі немесе одан көп кестелердің деректерін басқа сұраулардан басқаша мәнермен біріктіреді. Көп сұраулар деректерді жолдарды тіркеп біріктіреді, ал бірігу сұраулары жолдарды қосып деректерді біріктіреді. Бірігу сұрауларының қосу сұрауларынан айырмашылығы олардың негізгі кестелерді өзгертпеуінде. Бірігу сұраулары жолдарды жазбаларға қосады, ал ол сұрау жабылғаннан соң жоқ болады.

Сервер сұраулары Access бағдарламасымен бірге келетін дерекқор механизмі арқылы өңделмейді; олар өңдейтін қашықтық дерекқорының серверіне тікелей өтіп, нәтижелерді Access бағдарламасына жібереді.

Деректерді айқындау сұраулары бұл деректерді өңдемейтін сұраулардың арнайы түрі; оның орнына деректерді айқындау сұраулары басқа дерекқор нысандары жасайды, жояды немесе өзгертеді.

SQL арнайы сұрауларын "Құрастыру" көрінісінде ашу мүмкін емес. Оларды тек SQL көрінісінде ашуға немесе жегуге болады. Деректерді айқындау сұрауларынан тысқары SQL арнайы сұрауын жегу оны "Деректер кестесі" көрінісінде ашады.

Сұрауды жегу

 1. Сұрауды Шарлау аумағына орналастырыңыз.

 2. Төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Жегетін сұрауды екі рет нұқыңыз.

  • Жегілетін сұрауды нұқып, "ENTER" пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қате туралы хабардағы ақаулықтарды жою

Төмендегі кестеде пайда болуы мүмкін жиі қате туралы хабарларды көрсетеді. Бұл қателер ұяшықтағы хабар (күтілген мән орнына) немесе қате туралы хабар ретінде пайда болуы мүмкін. Тізімнен соң келетін бөлімдер осы қателерді шешу үшін қолданатын процедураларды қамтиды.

Ескерту : Осы кестенің бұл мазмұны толық емес. Егер оның ішінде алынған қате туралы хабар жоқ болса, осы бөлімнің соңында орналасқан пішін арқылы және берілген аңғартпа жолағындағы қате туралы хабар туралы арнайы ақпаратты қамту арқылы кері байланысты жіберуге болады.

Қате туралы хабар

Ақаулық

Шешім

Өрнектегі түрлердің сәйкес келмеуі

Сұрау өзгеше деректер түрлері бар болған өрістерді біріктіруі мүмкін.

Сұрау құрастыруын тексеріп, біріктірілген өрістердің бір деректер түрінде болатынына көз жеткізіңіз. Нұсқаулықтар үшін Сұрауыңызда біріктірілген өрістерді тексеру бөлімін қараңыз көріңіз.

Жазба жойылды

Бұл нысан немесе дерекқор бүлінген болған жағдайда пайда болады.

Дерекқорды ықшамдаңыз және жөндеңіз. Нұсқаулықтар үшін Дерекқорды ықшамдау және жөндеу бөлімін қараңыз.

Бүркеншік аттарға байланысты циклдық сілтеме

Өріске тағайындалған бүркеншік ат сол өріс үшін өрнектің құрамдасымен бірдей.

Бүркеншік ат - өріс болмаған сұрауды құрастыру торының Өріс жолындағы кез келген өрнекке берілген ат. Access бағдарламасы өзіңіз орындамаған кезде бүркеншік аттарды тағайындайды; мысалы, EXPR1 Бүркеншік аттан соң қос нүкте (:) мен өрнек жазылады. Сұрауды жегу кезінде бүркеншік ат деректер кестесінде баған аты болып қалады.

Бүркеншік аттарды өзгертіңіз. Нұсқаулықтар үшін Өріс бүркеншік аттарын өзгерту бөлімін қараңыз.

#Қате

Бұл қате есептелген өрістің мәні өрістің Өріс өлшемі сипат параметрінде рұқсат етілген мәннен үлкен болған кезде пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ, бұл есептелген өрістің қорытындысы нөл болса немесе нөл (0) болып бағаланса пайда болады.

Есептелген өрістің бөлімі нөлге бағаланбағанына көз жеткізіңіз (0). Қажет болған жағдайда Өріс өлшемі сипатын өзгертіңіз.

#Жойылды

Қатысты жазба жойылды.

Егер жазба байқаусызда жойылған болса, оны сақтық көшірмеден қалпына келтіру керек. Егер жою әдейі болған болса, сұрауды жаңарту үшін "SHIFT+F9" пернелерін басып, қате туралы хабарды өткізіп жіберуге болады.

Сұрауыңыздағы біріктірілген өрістерді тексеру

Сұрауда өрістердің дерек түрлерін тексеру үшін негізгі кестелерді "Құрастыру" көрінісінде қарап, тексерілетін өрістердің сипаттарын тексеріңіз.

 1. Сұрауды "Құрастыру" көрінісінде ашыңыз. Біріктірулер негізгі кестелерде өрістерді қосатын сызықтар ретінде пайда болады. Әрбір біріктірудің кесте мен өріс аттарын есте сақтаңыз.

 2. Шарлау аумағында сұрауыңызда біріктірілген бір немесе бірнеше өрістері бар кестені тінтүірдің оң пернесімен басып, Құрастыру көрнісі пәрменін таңдаңыз.

  Дерек түрлері басқа біріктірілген өрістер.

  1. Дерек түрлері басқа біріктірілген өрістер.

  2. Кестені тінтүірдің оң пернесімен басып, "Құрастыру көрінісі" параметрін нұқыңыз.

 3. Әрбір біріктіру үшін кесте құрастыру торында біріктірілген өрістердің Деректер түрі бағанындағы мәндерді салыстырыңыз.

  Кесте Құрастыру көрінісінде біріктірілген өрістердің дерек түрін тексеріңіз.

  1. Кесте "Құрастыру" көрінісінде біріктірілген өрістердің дерек түрін тексеріңіз.

 4. Өрістері көрінетін кестеге өту үшін сол кестенің атындағы қойындыны нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дерекқорды ықшамдау және жөндеу

"Дерекқорды ықшамдау және жөндеу" утилитасын Access бағдарламасында жегу дерекқордың жұмыс істеу өнімділігін жақсартады. Бұл утилита дерекқор файлының көшірмесін жасайды, ал ол бөлшектелген жағдайда дерекқор файлының дискіде сақталу жолын өзгертеді. Ықшамдау мен жөндеу үрдісі аяқталғаннан соң, ықшамдалған дерекқорда пайдалануға кеткен бос орын болады және ол бастапқыдан кішірек болады. Дерекқорды жиі ықшамдау арқылы дерекқор бағдарламасының оңтайлы қолданылуын растап, аппараттық ақаулықтарынан, қорек беру ақаулықтарынан немесе кернеудің секіруінен шығатын қателерді және соған ұқсас мәселелерді шешуге көмектеседі.

Ықшамдау әрекеті аяқталғаннан соң, сұрау жылдамдығы көбейеді, себебі негізгі деректер көрші беттердегі кестелерге қайта жазылған. Көрші беттерді тексеру бөлшектелген беттерді тексеруден жылдамырақ болады. Дерекқорды ықшамдаудан соң сұраулар да оңтайландырылады.

Ықшамдау әрекеті кезінде ықшамдалған дерекқор файлы үшін бастапқы атты қолдануға болады немесе бөлек файлды жасау үшін өзгеше атты қолдануға болады. Егер бірдей атты қолданып, дерекқор сәтті ықшамдалса, Access бағдарламасы бастапқы файлды автоматты түрде ықшамдалған нұсқамен алмастырады.

Бұл үрдісті автоматтандыратын параметрді баптау

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Access параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Ағымдық дерекқор пәрменін нұқып, Қолдану параметрлері астындағы Ықшамдау немесе жабу параметрін құсбелгімен белгілеңіз.

  Бұл Access бағдарламасының дерекқор жабылған сайын оны автоматты түрде ықшамдалуына және жөнделуіне себеп болады.

Дерекқорды қолмен ықшамдау және жөндеу

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, Басқару тармағын таңдаңыз, және одан кейін Осы дерекқорды басқару астындағыДерекқорды ықшамдау және жөндеу түймешігін нұқыңыз.

Ескерту : Ықшамдау әрекеті сәтті болуы үшін қатты дискіде бастапқы мен ықшамдалған дерекқорға жеткілікті сақтау бос орны болу керек.

Беттің жоғарғы жағы

Өрістің бүркеншік атын өзгерту

 1. Сұрауды "Құрастыру" көрінісінде ашыңыз.

 2. Сұрау құрастыру торында бүркеншік аттары бар өрістерді іздеңіз. Оларда өріс атының соңында Аты: параметріндегідей қос нүкте болады.

 3. Бүркеншік ат өрнегінің бөлігі болатын өрістің атына бүкеншік аттың сәйкес келетініне көз жеткізу үшін әрбір бүркеншік атты тексеріңіз. Егер солай болса, бүркеншік атты өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×