Сыртқы сілтемелер (байланыстар) жаңартылуын басқару

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Сыртқы сілтемелерді (сондай-ақ байланыстар деп аталады) жасаған кезде, сыртқы сілтемелер жаңартылған күйде қалатынын немесе олар қашан жаңартылатынын басқаруға болады. Егер басқа пайдаланушы ұяшықтағы мәнді өзгерткен болса, Microsoft Excel бағдарламасы сұралмайынша жаңа мәнді іздемейді.

Не істегіңіз келеді?

Сыртқы сілтемелер туралы қосымша мәлімет

Басқа жұмыс кітаптарына байланыстарды басқару

Барлық байланыстарды жаңарту мақсатында іске қосу үшін сұрауды басқару

Іске қосу барысында сұралса, байланыстарды жаңарту қажеттігін шешу

Сыртқы сілтемелер туралы қосымша мәлімет

Байланыстар бар жұмыс кітабы тағайындалған жұмыс кітабы және оған байланыстырылған жұмыс кітабы бастапқы жұмыс кітабы деп аталады. Егер ашқан жұмыс кітабында (тағайындалған файл деп аталатын) басқа жұмыс кітаптарына немесе файлдарға (бастапқы файлдар деп аталатын) байланыстар бар болса және бастапқы файл өзгертілген болса, ашып жатқан жұмыс кітабындағы байланыстар ескірген мәліметтерді көрсетуі мүмкін.

Байланыстары бар жұмыс кітабы

1. Тағайындау жұмыс кітабы сыртқы сілтемені қамтиды.

2. Сыртқы сілтеме (немесе байланыс) бастапқы жұмыс кітабындағы ұяшық ауқымына сілтеме болып табылады.

3. Бастапқы жұмыс кітабы тағайындау жұмыс кітабына орналастырылған нақты мән мен ұяшықты қамтиды.

Беттің жоғары бөлігі

Басқа жұмыс кітаптарымен байланыстарды басқару

Бастапқы жұмыс кітабы мен тағайындау жұмыс кітабы бір компьютерде қатар ашылса, байланыстар автоматты түрде жаңартылады. Ал тағайындау жұмыс кітабы ашық кезде бастапқы жұмыс кітабы жабық болса, қауіпсіздік тақтасынан байланыстарды жаңарту туралы ескерту алуыңыз мүмкін. Қауіпсіздік тақтасының ескертпе жасау қызметін және ескертпелер көрінбейтін кезде байланыстарды жаңартуды не жаңартпауды басқара аласыз. Сонымен қатар, егер жұмыс кітабы бірнеше байланысты қамтыса, олардың тек кейбірін ғана жаңарта аласыз.

Жұмыс кітабындағы байланыстардың барлығын қолмен жаңарту немесе ешқайсысын жаңартпау

 1. Барлық жұмыс кітаптарын жабыңыз. Егер жұмыс кітаптарының барлығы жабылып, тек біреуі ашық болса, жаңартулар біркелкі жүрмейді.

 2. Байланыстары бар жұмыс кітабын ашыңыз.

 3. Байланыстарды жаңарту үшін, қауіпсіздік тақтасындағы Параметрлер , одан кейін Осы мазмұнды қосу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Басқа жұмыс кітаптарымен байланыстардың кейбірін ғана қолмен жаңарту

 1. Барлық жұмыс кітаптарын жабыңыз.

 2. Байланыстары бар жұмыс кітабын ашыңыз.

 3. Деректер қойындысының Connections тобындағы Edit Links түймешігін басыңыз.

  Деректер байланыстары

 4. Қайнар көз тізімінен жаңартылуы қажет байланыстырылған нысанды басыңыз.

  Бірнеше сілтемелерді бөлектеу үшін, CTRL пернесін басып тұрып, әрбір байланыстырылған нысанды басыңыз.

  Барлық сілтемелерді бөлектеу үшін, CTRL+A пернелерін басыңыз.

 5. Мәндерді жаңарту түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Барлық байланыстарды жаңарту үшін жегілу серкешесін басқару

Сілтемелерді автоматты түрде жегілуде немесе жегілуден кейін жаңартуға шешім қабылдай аласыз.

Осы жұмыс кітабына байланыстарды жаңарту туралы сұрамай, байланыстарды жаңарту барысында басқаруға мүмкіндік беру

Ескерту : Бұл параметр жұмыс кітабының барлық пайдаланушыларына әсер етеді. Егер сілтемелерді жаңартпауды және хабардар етпеуді таңдасаңыз, жұмыс кітабының пайдаланушылары деректердің ескіргені туралы білмейтін болады.

 1. Деректер қойындысының Қосылымдар тобындағы Сілтемелерді өңдеу параметрін таңдаңыз.

 2. Байланыстарды жаңарту үшін шақыру түймешігін басыңыз.

 3. Қажет параметрлерді таңдаңыз

Ескерту : Excel бағдарламасы сілтемелерді жаңартуды немесе жаңартпауды сұрамауын көрсетсеңіз де, егер қандай-да үзілген сілтемелер бар болса, сіз әліде хабардар етілесіз.

Беттің жоғары бөлігі

Жегілу барысында сұрау салынса, байланыстарды жаңарту қажеттігін шешу

Жегілу серкеші диалогтық терезесінде қабылдауға болатын бірнеше шешімдер бар.

Егер байланыстарды жасау жолы есіңізде болмаса

 1. Деректер қойындысының Connections тобындағы Edit Links түймешігін басыңыз.

 2. Байланыстарды жаңарту үшін шақыру түймешігін басыңыз.

 3. Ескертулерді көрсетпеңіз және автоматты сілтемелерді жаңартпаңыз параметрін таңдаңыз.

Жұмыс кітаптары арасында ауқымды, жұмыс парағын немесе диаграмманы жылжыту немесе көшіру арқылы абайсызда сілтеме жасау мүмкіндігі бар. Жұмыс кітабын ашып, одан кейін жасалған сілтемелерді табыңыз және сілтемені үзіңіз немесе оны мәнмен ауыстырыңыз.

Қайнар көзбен байланысты үзу

Маңызды : Көзге сілтемені үзген кезде, көзді пайдаланатын барлық формулалар өздерінің ағымдағы мәніне түрлендіріледі. Мысалы, =SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25) сілтемесі =45 мәніне түрлендіріледі. Себебі бұл әрекетті болдырмауға болмайды, файлдың нұсқасын сақтағыңыз келуі мүмкін .

 1. Деректер қойындысының Connections тобындағы Edit Links түймешігін басыңыз.

 2. Қайнар тізімінен ажыратқыңыз келетін байланысты басыңыз.

  • Бірнеше байланыстырылған нысандарды таңдау үшін, CTRL пернесін басып тұрып, байланыстырылған нысандарды басыңыз.

  • Барлық байланысты таңдау үшін, CTRL+A пернелерін басыңыз.

 3. Байланысты үзу түймешігін басыңыз.

 4. Егер сілтеме анықталған аты пайдаланған болса, атау автоматты түрде жойылады. Сонымен қатар, атауды жою қажет болуы мүмкін.

  Атауды жою үшін

 5. Өрнектер қойындысындағы Анықталған аттар тобынан Аттарды реттеуші түймешігін басыңыз.

 6. Аты бағанында жойылу керек атауды, одан кейін Жою түймешігін басыңыз.

 7. сыртқы деректер ауқымы пайдаланатын болсаңыз, сұраудың параметрі де басқа жұмыс кітабынан деректерді пайдалана алады. Сілтемелердің бұл түрлерінің кез-келгенін тексеру немесе жою қажет болуы мүмкін.

Жалғыз өрнекті оның есептелген мәнімен алмастыру

Формуланы өзінің мәнімен ауыстырған кезде, Excel бағдарламасы формуланы біржола жояды. Егер формуланы абайсызда мәнмен ауыстырсаңыз және формуланы қалпына келтіру қажет болса, Болдырмау Түймешік суреті пәрменін мәнді енгізген немесе қойғаннан соң дереу таңдаңыз.

 1. Формуласы бар ұяшықты бөлектеңіз.
  Егер формула жиынтық формула болса, массив формуласы бар ауқымды таңдаңыз.
  Массивті қамтитын ауқымды таңдау үшін   

  1. жиынтық ауқымында кез келген ұяшықты басыңыз.

  2. Басты қойындысындағы Өңдеу тобынан Табу және бөлектеу параметрін таңдап, Ерекшеге өту түймешігін басыңыз.

  3. Арнайы мүмкіндікке өту диалогтық терезесінде Ағымдағы массив түймешігін басыңыз.

 2. Басты қойыншасының Аралық сақтағыш тобында Көшіру Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 3. Қою Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 4. Көрсеткіні Қою параметрлері Түймешік суреті параметрін таңдап, одан кейін Мәндер Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Егер қайнар көзге қосылмағаныңызды білсеңіз

Жаңартпау түймешігін басыңыз. Excel қосылмаған қайнар көзден жаңарта алмайды. Мысалы, қайнар көз желіде болып, ал желіге қосылмаған күйде болуыңыз мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Егер бар деректерді жаңа деректермен алмастырмай сол күйінде қалдырғыңыз келсе

Жаңартпау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Егер соңғы жаңарту әрекетіңіз тым ұзақ уақыт алған болса

Жаңартпау түймешігін басыңыз. Егер деректердің ағымда болғаны қажет болмаса, сілтемелердің барлығын жаңартпау арқылы уақытты үнемдеуге болады. Жұмыс кітабын ашқаннан соң, Деректер қойындысының Қосылымдар тобындағы Сілтемелерді өңдеу параметрін таңдап, одан кейін қажетті көзден ғана сілтемелерді жаңартыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Егер жұмыс кітабын басқа адам жасап, ал шақырудың себебін білмесеңіз

Жаңартпау түймешігін басыңыз. Жұмыс кітабының иесіне хабарласыңыз. Сонымен қоса, жұмыс кітаптарындағы байланыстарды зерттеуге болады. Деректер қойыншасының Байланыстар тобындағы Байланыстарды өңдеу түймешігін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Егер сұраққа әр кез бірдей жауап берсеңіз және оны қайта алуды қаламасаңыз

Жегілу серкешесіне ретпен сұрау жасап, осы жұмыс кітабы үшін жегілу серкешесін көрсетпеуіңізге болады.

Мен ашатын барлық жұмыс кітаптары үшін сұрамау және байланыстарды автоматты түрде жаңарту    

Бұл параметр компьютерде ашылған әрбір жұмыс кітабына әсер етеді. Жұмыс кітабын басқа компьютерде ашатын пайдаланушыларға әсер етпейді.

 1. Файл қойындысын басып, Параметрлер тармағын, одан кейін Қосымша санатын таңдаңыз.

 2. Жалпы астындағы Автоматты байланыстарды жаңарту туралы сұрау құсбелгісін алып тастаңыз. Егер бұл құсбелгі алынған болса, байланыстар автоматты түрде жаңартылады және ескерту көрсетілмейді

Осы жұмыс кітабының әрбір пайдаланушысы үшін бірдей жолмен сұрау    

Абайлаңыз    Бұл параметр жұмыс кітабының барлық пайдаланушыларын қамтиды. Егер байланыстарды жаңартпауды және шақырмауды таңдасаңыз, жұмыс кітабын пайдаланушылар деректердің ескі екендігін білмейді.

 1. Деректер қойындысының Connections тобындағы Edit Links түймешігін басыңыз.

 2. Байланыстарды жаңарту үшін шақыру түймешігін басыңыз.

 3. Қажет параметрлерді таңдаңыз

Ескертпе    Байланыстар үзілген жағдайда әлі де ескерту жіберіледі.

Беттің жоғары бөлігі

Егер Excel қосылуы керек жұмыс кітабы қатынаулы екенін білсеңіз

Жаңарту түймешігін басыңыз. Бұл \endash соңғы деректермен қамтамасыз етеді.

Беттің жоғары бөлігі

Егер параметрлік сұрауды қолдансаңыз

Бастапқы жұмыс кітабы ашылмайынша параметрлік сұраумен байланысты жаңарту мүмкін емес.

 1. Жаңартпау түймешігін басыңыз.

 2. Тағайындау жұмыс кітабын жабыңыз.

 3. Бастапқы жұмыс кітабын ашыңыз.

 4. Тағайындалған жұмыс кітабын ашыңыз.

 5. Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×