Сыртқы деректер байланысын жаңарту

Excel жұмыс кітабын сыртқы деректер көзіне қосуға болады, мысалы SQL Server дерекқоры, OLAP текшесі немесе, тіпті, Excel жұмыс кітабы. Бұл байланыс жұмыс кітабында кесте, жиынтық кесте есебі немесе жиынтық диаграмма ретінде пайда болады.

Ұяшықтар ауқымын, Excel кестесін, Жиынтық кесте есебін, Жиынтық диаграмма есебін және веб сұрауын сыртқы деректер көзімен байланыстыруға болады. Сыртқы деректер көзінің бірнеше мысалы: SQL Server дерекқоры, OLAP дерекқоры, XML файлы, Access дерекқоры немесе басқа Excel жұмыс кітабы. Осы сыртқы деректер көзінен алынған деректерді жаңарта аласыз. Деректерді жаңартқан сайын, деректер көзіндегі мәліметтердің ең соңғы нұсқасын көресіз, соның ішінде деректерге енгізілген кез келген өзгерістер де болады.

Беттің жоғарғы жағы

Microsoft сұрауы, Деректерді қосу шебері немесе веб-сұрауынан деректерді жаңарту

 1. Сыртқы деректерге сілтемесі бар кез келген ауқымдағы не кестедегі ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер > Байланыстар түймешігін басып, Барлығын жаңарту параметрінің қасындағы көрсеткіні басыңыз.

Деректер қосылымын жаңарту

 1. Тек таңдалған деректерді жаңарту үшін Жаңарту түймешігін басыңыз.

Сонымен қатар, ауқымдағы не кестедегі ұяшықты тінтуірдің оң жағымен басып, Жаңарту түймешігін басуға болады.

 1. Жұмыс кітабындағы барлық деректер байланыстарын жаңарту үшін Барлығын жаңарту түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Егер бірнеше жұмыс кітабы ашық болса, сізге әрбір жұмыс кітабында осы әрекетті қайталау керек.

Беттің жоғарғы жағы

Импортталған мәтіндік файлдағы деректерді жаңарту

 1. Импортталған мәтіндік файлға сілтемесі бар аумақтағы не кестедегі кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойындысындағы Байланыстар тобында Барлығын жаңарту параметрінің қасындағы көрсеткіні басыңыз.

Деректер қосылымын жаңарту

 1. Тек таңдалған деректерді жаңарту үшін Жаңарту түймешігін басыңыз.

 2. Жұмыс кітабындағы барлық деректер байланыстарын жаңарту үшін Барлығын жаңарту түймешігін басыңыз.

Сонымен қатар, ауқымдағы не кестедегі ұяшықты тінтуірдің оң жағымен басып, Жаңарту түймешігін басуға болады.

 1. Мәтіндік файлды импорттау диалогтық терезесіндегі мәтіндік файлды таңдап, Импорттау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді Power Pivot жаңарту

 1. Деректер қойыншасындағы Байланыстар тобында Байланыстар түймешігін басыңыз.

Деректер байланыстары

 1. Жұмыс кітабының байланыстары диалогтық терезесінде Power Pivot деректеріңіздің байланысын таңдап, Жаңарту түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дербес текше файлын жаңарту

Сервер текшесіндегі соңғы деректер арқылы файлды қайта жасайтын дербес текше файлын жаңартуға уақыт кетіп, дискіден көптеген уақытша бос орын қажет болуы мүмкін. Басқа файлдарды бірден қолдану қажет болмаған кезде үрдісті бастап, файлды қайта сақтауға дискідегі бос орынның жеткілікті екендігін тексеріңіз.

 1. Дербес текше файлына негізделген жиынтық кестені таңдаңыз.

 2. Деректер > Байланыстар түймешігін басып, Барлығын жаңарту параметрі қасындағы көрсеткіні, содан кейін Жаңарту түймешігін басыңыз.

  Деректер қосылымын жаңарту

Беттің жоғарғы жағы

Импортталған XML файлындағы деректерді жаңарту

 1. Жұмыс парағында жаңартқыңыз келген XML құрылымын таңдау үшін құрылымдық ұяшықты басыңыз.

 2. Егер Жасақтаушы қойындысы қатынаулы болмаса, оны көрсету үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Файл қойындысын басып, Параметрлер түймешігін басыңыз.

  2. Таспаны реттеу параметрін таңдап, Негізгі қойындылар астынан Жасақтаушы ұясына белгі қойыңыз.

  3. OK түймешігін басыңыз.

 3. Жасақтаушы қойындысындағы XML тобынан Жаңарту түймешігін басыңыз.

  XML деректерін жаңарту

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс кітабы ашылғанда деректерді автоматты түрде жаңарту

Жұмыс кітабы ашылғанда сыртқы деректер ауқымын автоматты түрде жаңартуыңызға болады. Таңдау бойынша файл өлшемін кішірейту үшін сыртқы деректерді сақтамай, жұмыс кітабын сақтауыңызға болады.

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер > Байланыстар түймешігін басып, Барлығын жаңарту параметрі қасындағы көрсеткіні, содан кейін Байланыс сипаттары түймешігін басыңыз.

Қосылым сипаттары

 1. Пайдалану қойындысын басыңыз.

 2. Басқару элементін жаңарту астындағы Файлды ашу кезінде деректерді жаңарту параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 3. Егер жұмыс кітабын сұрау анықтамасымен, бірақ сыртқы деректерсіз сақтағыңыз келсе, Жұмыс кітабын сақтаудан бұрын сыртқы деректер ауқымынан деректерді жою параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді тұрақты уақыт аралықтарымен автоматты түрде жаңарту

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойындысының Байланыстар тобында Барлығын жаңарту жанындағы көрсеткіні басып, Байланыс сипаттары түймешігін басыңыз.

Қосылым сипаттары

 1. Пайдалану қойындысын басыңыз.

 2. Әрбір параметрі жанына құсбелгі қойып, әрбір жаңарту әрекеті арасындағы минуттар санын енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Сыртқы деректер ауқымын жаңарту үшін құпия сөз талап ету

Сақталған құпия сөздер шифрланбаған әрі ұсынылмаған. Егер деректер көзіне қосылу үшін құпиясөз қажет етілсе, пайдаланушылар сыртқы деректер ауқымын жаңартпай тұрып, олардың құпия сөз енгізуін талап етуіңізге болады. Төмендегі процедура файлдан (.txt) немесе веб сұрауынан (.iqy) алынған деректерге қолданылмайды.

Бас әріптер мен кіші әріптерден, сандардан және таңбалардан тұратын сенімді құпия сөздерді қолданыңыз. Жеңіл құпия сөздер бұл элементтерді қамтымайды. Сенімді құпия сөз: Y6dh!et5. Жеңіл құпия сөз: House27. Құпия сөздердің ұзындығы 8 немесе одан көп таңба болуы керек. 14 немесе одан көп таңбаларды пайдаланатын құпия сөз жақсырақ. Қосымша ақпаратты Жеке ақпаратты сенімді құпия сөздермен қорғауға көмектесу бөлімінен қараңыз.

Құпия сөзді еске сақтау маңызды болып табылады. Егер құпия сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, Microsoft корпорациясы оны сізге қайтара алмайды. Құпия сөздерді олар қорғайтын ақпараттан басқа, қауіпсіз жерде сақтаңыз.

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойындысының Байланыстар тобында Барлығын жаңарту жанындағы көрсеткіні басып, Байланыс сипаттары түймешігін басыңыз.

Қосылым сипаттары

 1. Анықтама қойындысын басыңыз.

 2. Құпия сөзді сақтау параметрі жанынан белгіні алыңыз.

Ескерту :  Excel бағдарламасы әрбір Excel сеансында сыртқы деректер ауқымы бірінші рет жаңартылғанда ғана құпия сөзді енгізуге шақырады. Excel бағдарламасын келесіде іске қосқан кезде сіз сұрауы бар жұмыс кітабын ашсаңыз және жаңарту әрекетін орындауға тырыссаңыз, құпия сөзді қайта енгізуге шақырыласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Фонда немесе күту кезінде сұрауды іске қосу

Өте үлкен деректер жиындары үшін фондық жаңартуды орындап көріңіз. Бұл жаңарту аяғына дейін жеткенше, сізді бірнеше минут күттірмей Excel бақылауын қайтарады.

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойындысының Байланыстар тобында Барлығын жаңарту жанындағы көрсеткіні басып, Байланыс сипаттары түймешігін басыңыз.

  Ескертулер : 

  • Фонда OLAP сұрауын іске қосу мүмкін емес.

  • Сұрауды деректер үлгілері үшін деректерді қалпына келтіретін кез келген байланыс түрі үшін іске қосуға болады.

Қосылым сипаттары

 1. Пайдалану қойындысын басыңыз.

 2. Өңде сұрауды іске қосу үшін Фондық жаңарту параметрі жанына құсбелгі қойыңыз. Күту кезінде сұрауды іске қосу үшін параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Ескерту :  Сұрауды қамтитын макроc жазған кезде Excel бағдарламасы өңде сұрауды іске қоспайды. Сұраудың өңде қосылуына жазылған макросты өзгерту үшін Visual Basic өңдегіші макросты өңдеңіз. Сұрау кестесі нысанына арналған жаңарту әдісін ФонСұрауы := Дұрыс емес мәнінен ФонСұрауы := Дұрыс мәніне өзгертіңіз. Макростарды өңдеу туралы ақпаратты Бағдарламалар үшін Visual Basic анықтамасынан қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жаңарту әрекетінің күйін тексеру немесе жаңартуды болдырмау

Жұмыс кітабы үлкен деректер көзіне қосылған болса, жаңарту біраз созылуы мүмкін. Жаңарту кезінде тексеру үшін немесе болдырмау үшін келесі қадамдардың бірін орындаңыз:

 • Сұраудың күйін тексеру     Сұраудың орындалуын көрсететін хабар Excel күйінің жолағында пайда болады. Сұрау күйін тексеру үшін хабарды екі рет басыңыз.

 • Фонда қосылған жаңартуды тоқтату     Фондық күйде орындалып жатқан сұрауды тоқтату үшін Сыртқы деректерді жаңарту күйі диалогтық терезесін көрсету мақсатында күй жолағындағы сұрау күйінің хабарын екі рет басып, Жаңартуды тоқтату түймешігін басыңыз.

 • Жаңартуды тоқтату     Фондық жаңарту өшірілгеннен кейін сұрау орындалуын тоқтату үшін ESCAPE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×