Сыртқы деректерге қосылым жасау, өңдеу және басқару

Сіз Microsoft Office Excel бағдарламасын жұмыс кітабында немесе қосылым файлында сақталатын сыртқы деректер көзіне қосылымды құру және өңдеу үшін пайдалана аласыз. Кітапқа қосылутілқатысу терезесін пайдалану арқылы бұл қосылымдарды оңай басқара аласыз, яғни оларды жасай да, өңдей да, жоя да аласыз.

Қауіпсіздік ескертуі : Сыртқы деректерге қосылым компьютеріңізде ажыратылған болуы мүмкін. Жұмыс кітабыңызды ашқаныңызда деректерге қосылу үшін, деректерге қосылымды қауіпсіздікті басқару орталығының тақтасы арқылы немесе жұмыс кітабын қауіпсіз орынға орналастыру арқылы қосу қажет. Қосымша ақпарат алу үшін, Файлдарыңыздың қауіпсіз орналасу орындарын жасау, өшіру немесе өзгертуСенімді жариялаушыны қосу, жою немесе қарап шығу және Қауіпсіздікті басқару орталығындағы менің қауіпсіздік параметрлерімді көру бөлімдерін қараңыз.

Не істегіңіз келеді?

>Деректер қосылымы туралы мәлімет

Қосылымдарды «Жұмыс кітабына қосылымдар» тілқатысу терезесінің көмегімен басқару

Office деректеріне қосылым (ODC) файлын жасау

>Деректер қосылымы туралы мәлімет

Excel жұмыс кітабындағы деректер екі түрлі орналасу орындарынан алынуы мүмкін. Деректер тікелей жұмыс кітабында немесе мәтін файлы, дерекқор немесе Қосылған талдаулық өңдеу (OLAP) текшесі сияқты сыртқы деректер көзінде сақталуы мүмкін. Сыртқы деректер көзі жұмыс кітабына деректер қосылымы арқылы қосылады, ол сыртқы деректер көзі орналасуын анықтау, кіру, сұрау салу және қатынауды сипаттайтын ақпарат жинағы болып табылады.

Сіз сыртқы деректер көзіне қосылғаныңызда, жаңартылған ақпаратты алу үшін, жаңарту амалдарын орындай аласыз. Деректеріңізді жаңартқан сайын деректердің ең жаңа нұсқасын, соның ішінде соңғы жаңартқаныңыздан бері жасалған кез келген өзгертулерді көре аласыз.

Сонымен қатар, қосылым жөніндегі ақпарат жұмыс кітабында да, қосылым файлында—Office деректеріне қосылым (ODC) файлында (.odc) не деректерге әмбебап қосылым (UDC) файлында (.udcx)—да сақталуы мүмкін. Қосылым файлдары қосылымды ұдайы ортақтастыру үшін және деректер көзін басқаруды жеңілдету үшін, өте пайдалы болып табылады.

Егер деректер көзіне қосылу үшін, қосылым файлын пайдаланып отырған болсаңыз, Excel бағдарламасы қосылым жөніндегі ақпаратты қосылым файлынан Excel жұмыс кітабына көшіреді. Қосылым сипаттары тілқатысу терезесінің көмегімен өзгертулер енгізгеніңізде ағымдық Excel жұмыс кітабында сақталып отырған қосылым жөніндегі ақпаратты өңдейсіз және Қосылым файлы сипатында көрсетілген файл атауымен белгіленетін қосылымда жасау үшін, түпнұсқалық деректерді қосу файлы қолданылмауы мүмкін. Қосылым жөніндегі ақпаратты (Қосылым атыжәне Қосылым сипаттамасы сипаттарынан басқасын) өзгерткеніңізде, қосу файлымен байланыс жойылып, Қосылым файлы сипаты өшіріледі.

Беттің жоғарғы жағы

Қосылымдарды «Жұмыс кітабына қосылымдар» тілқатысу терезесінің көмегімен басқару

Кітапқа қосылу тілқатысу терезесі жұмыс кітабыңыздағы бір немесе бірнеше сыртқы дерек көздерін басқаруды жеңілдетеді. Осы тілқатысу терезесін төмендегілерді орындау үшін пайдалана аласыз:

 • Жұмыс кітабында қолданылатын қосылымдарды жасау, өңдеу, жаңарту және жою.

 • Сыртқы деректердің қайдан келгендігін анықтаңыз, себебі, мысал үшін, қосылым басқа пайдаланушымен белгіленуі мүмкін.

 • Әр қосылым ағымдық жұмыс кітабының қай жерінде пайдаланылғанын көрсету

 • Сыртқы деректерге қосылым қателіктері жөніндегі хабарларды айқындау.

 • Қосылымды басқа серверге не деректер көзіне қайта бағыттау немесе бар қосылым үшін қосылым файлын ауыстыру.

 • Жаңа қосылымдар жасау үшін, Бар қосылымдар тілқатысу терезесін ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Сыртқы деректерге қосылу (импорттау) бөлімінен қараңыз.

 • Деректерді қосу сипаттарын өзгерту, сұрауларды өңдеу және параметрлерді өзгерту үшін, Қосылым сипаттары тілқатысу терезесін ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Қосылым сипаттары бөлімінен қараңыз.

 • Қосу файлдарын жасау мен пайдаланушылармен ортақтасуды жеңілдетіңіз.

Ағымдық жұмыс кітабындағы қосылымды басқару үшін, келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

Қосылымды айқындау

Тілқатысу терезесінің үстіңгі бөлігінде жұмыс кітабының барлық қосылымдары төмендегі ақпаратпен қоса автоматты түрде шығады:

Баған

Аңғартпа

Атау

Қосылым сипаттары тілқатысу терезесінде көрсетілген қосылым атауы.

Сипаттамасы

Қосылым сипаттары тілқатысу терезесінде берілген қосылудың міндетті емес сипаттамасы.

Соңғы жаңартылым

Қосылымның соңғы рет сәтті жаңартылуының күні мен уақыты. Бос болған жағдайда, қосылымның ешқашан жаңартылмағандығын білдіреді.

Қосылымды қосу

Қосылым жөніндегі ақпаратты бейнебетке шығару

 • Қосылымды таңдап, Қосылым сипаттары тілқатысу терезесін ашу үшін, Сипаттар түймешігін басыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Қосылым сипаттары бөлімінен қараңыз.

Сыртқы деректерді жаңарту

 • Жаңарту дегеннің қасындағы көрсеткіні нұқып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Нақты қосылымдарды жаңарту үшін, бір немесе бірнеше қосылымды таңдап, Жаңарту түймешігін басыңыз.

  • Жұмыс кітабындағы барлық қосылымдарды жаңарту үшін, барлық қосылымдарды тазалап, Барлығын жаңарту түймешігін басыңыз.

  • Жаңарту әрекеті жайында ақпарат алу үшін, бір немесе бірнеше қосылымды таңдап, Жаңарту күйі түймешігін басыңыз.

  • Ағымдық жаңарту әрекетін тоқтату үшін, Жаңартуды болдырмау түймешігін басыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін, Қосылған (импортталған) деректі жаңарту бөлімінен қараңыз.

Бір немесе бірнеше қосылымды жою

 • Жұмыс кітабынан жойылуы тиіс бір немесе бірнеше қосылымды таңдап, Жою түймешігін басыңыз.

  Ескертулер : 

  • Бұл түймешікті жұмыс кітабы қорғалған жағдайда немесе қосылымды қолданып отырған жиынтық кестесінің есебі сияқты нысан қорғалған жағдайда қолдану мүмкін емес.

  • Қосылымды жою тек қосылымды ғана жояды, жұмыс кітабындағы нысанды немесе деректерді жоймайды.

Маңызды : Қосылымды жою деректер көзіне қосылымды үзіп, өрнектердің түрлі нәтижелер беруі мен Excel бағдарламасы мүмкіндіктерінің басқадай ықтимал ақаулықтары сияқты күтпеген нәтижелерге әкеп соғуы мүмкін.

Жұмыс кітабындағы бір немесе бірнеше қосылымның орналасу орнын көрсету

 • Бір немесе бірнеше қосылымды таңдап, Осы кітапта пайдаланылатын қосылымдар бөлімінің астында Таңдалған қосылымдардың қайда пайдаланатынын көру үшін мұнда басыңыз түймешігін басыңыз.

  Бейнебетке келесі ақпарат шығарылады.

Баған

Аңғартпа

Парақ

Қосылымды пайдаланып отырған жұмыс парағы.

Атау

Excel бағдарламасының сұрау атауы.

Орналасу орны

Ұяшыққа, ауқымға немесе нысанға сілтеме.

Мән

Ұяшық мәні немесе ұяшықтар ауқымының бос орны.

Өрнек

Ұяшық немесе ұяшықтар ауқымының өрнегі.

Тілқатысу терезесінің үстіңгі жағындағы басқа қосылымды таңдау ағымдық ақпаратты көрсетуді тоқтатады.

Беттің жоғарғы жағы

Office деректеріне қосылым (ODC) файлын жасау

Қосылым сипаттары тілқатысу терезесін немесе деректерді қосу шеберін пайдалана отырып, Office деректеріне қосылым (ODC) файлын (.odc) жасау үшін, Excel бағдарламасын пайдалануыңызға болады.

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 2. Қосылым жөніндегі ақпаратты қосылым файлына Қосылым сипаттары тілқатысу терезесінің Анықтама қойындысындағы Қосылым файлын экспорттау түймешігін басу арқылы Файлды сақтау тілқатысу терезесін ашу үшін сақтап, одан кейін ағымдық қосылым жөніндегі ақпаратты ODC файлына сақтаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Қосылым сипаттары бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×