Сыйысымдылық тексергіші

Үйлесімділікті тексеру құралын пайдалану кезінде PowerPoint презентациясын PowerPoint 97-2003 файлы (.ppt) ретінде сақтағанда функциялардың ықтимал жоғалуларын анықтайтын хабарларды көруіңіз мүмкін. Бұл құжат үйлесімділікті тексеру құралы шығаратын хабарларды қамтиды. Хабардың пайда болу себептері мен қолданылатын шаралар туралы ұсыныстарды қарау үшін әр хабардың астындағы мәліметті пайдаланыңыз.

Бұл мақалада:

«PowerPoint бағдарламасының осы нұсқасына кірістірілген немесе жаңартылған мультимедиа клиптері суреттер ретінде сақталады.»

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалану кезінде кескін ішіндегі мәтін өңделгенімен, кескіннің өзін өңдеу мүмкін болмайды.»

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын пайдалану кезінде кескін мен оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын пайдалану кезінде топталған кескіндер мен оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын пайдалану кезінде SmartArt графикалық элементі мен оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын пайдалану кезінде кесте мен оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

«Кескіндегі кез келген әсерлер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалану кезінде жойылады.»

«Топталған кескіндердегі кез келген әсерлер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында жойылады.»

«Жылдам қатынау тақтасына енгізілген барлық құжатқа тән реттеулер мен басқа да реттелетін пайдаланушылық интерфейс сақталған кезде жоғалады.»

«Осы құжаттағы диаграммада таңдалған файл пішімінің жол және бағандар шегінен асатын ұяшықтар ішінде деректер қамтылуы мүмкін. 65 536 жолы бар 256 (IV) асатын бағандар сақталмайды.»

«Реттелетін орналасудағы нысандармен байланысты код сақталған жағдайда жойылады.»

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында реттелетін орналасулардағы реттелген нұсқау мәтіні жойылады.»

«Реттелетін орналасулардағы толтырғыштарға қолданылған анимация сақталған жағдайда жойылады.»

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалану кезінде өңделмейтін кескіндердегі анимациялар жойылуы мүмкін.»

«Іске қосылмаған ActiveX басқару элементтері сақталған жағдайда тұрақты нысандарға түрлендіріледі.»

Үйлесімділікті тексеру құралы хабарларының екі түрі бар:

 1. Ең кең тараған түрі, өңдеу функциясы тек PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасында сақталған файлды ашқанда ғана жоғалады. Мысалы, егер SmartArt графикалық элементі бар презентацияны PowerPoint пішімінің алдыңғы нұсқасына сақтағанда және сол файлды PowerPoint бағдарламасының кейбір алдыңғы нұсқаларында ашқанда SmartArt графикалық элементі суретке өзгертіледі. Дегенмен, егер файлды қайтадан PowerPoint бағдарламасының жаңа нұсқасында SmartArt графикалық элементінің суретіне еш өзгеріс енгізбестен ашатын болсаңыз, SmartArt графикалық элементін өңдеуді жалғастыра аласыз. Осындай хабарларда «PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасы» болады.

 2. Екінші жағдайда, функция біржола жойылады. Мысалы, егер реттелетін орналасудағы толтырғыш суретті өзгерткен болсаңыз, сол толтырғыш сурет біржола жоғалады.

PowerPoint бағдарламасының кейінгі нұсқаларында сақталған кейбір мазмұнды PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларына сақтау мүмкін емес. Мысалы, жаңа әсерлері бар кескіндер мен мәтін көрінісі презентацияда бірдей болуы үшін PowerPoint бағдарламасының кейбір алдыңғы нұсқаларында суреттерге (нүктелік кескіндер) түрлендіріледі. Нәтижесінде, жол енін, бояу түсін немесе кескіндер мен мәтіннің басқа да аспектілерін өзгерту мүмкін болмайды. Сондай-ақ, мәтін нүктелік кескінге түрлендірілгеннен кейін, сол мәтіндегі кез келген анимация презентация кезінде көрсетілмейді.

Кеңес : Егер SmartArt графикалық элементін, кескінді немесе презентациядағы басқа нысандарды өзгерту қажет болса, PowerPoint презентациясының көшірмесін сақтап, көшірмесін PowerPoint 97-2003 файлы (.ppt) ретінде сақтаңыз. Осыны орындау арқылы SmartArt графикалық элементтеріңіз, кескіндер немесе басқа нысандар презентацияны алдыңғы нұсқадағы файл пішіміне сақтаған кезде түрлендірілетін болса, бастапқы презентацияға өзгертулер енгізе аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының осы нұсқасына кірістірілген немесе жаңартылған мультимедиа клиптері суреттер ретінде сақталады.»

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013 немесе PowerPoint 2016 нұсқасына ендірілген немесе жаңартылған мультимедиа клиптері PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқсында өңделмейтін кескінге түрлендіріледі.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Презентацияға кірістірілетін немесе жаңартылатын мультимедиа клипі.

Мультимедиа клипін қайта кірістіріп, ендірудің орнына «Файлға байланыстыру» пәрменін пайдаланыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалану кезінде кескін ішіндегі мәтін өңделгенімен, кескіннің өзін өңдеу мүмкін болмайды.»

Кескіннің визуалды көрінісін қалдыру үшін кейбір әсерлер кескін бояуы ретінде пайдаланылатын кескіндерге түрлендіріледі. Мәтін кескіндердің жоғарғы жағында пайда болатындықтан, әлі де кез келген мәтінді өңдеуге болады.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Келесі әсерлердің бірі немесе бірнешеуі бар кескін: көлеңке (ішкі), жалтырау, бедер, жұмсақ жиектер немесе градиент бояуы.

Әсерлерді алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын пайдалану кезінде кескін мен оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

Кескіннің визуалды көрінісін қалдыру үшін кескін мен сол кескіндегі кез келген мәтін PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында өңделмейтін кескінге түрлендіріледі.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Келесі әсерлердің бірі немесе бірнешеуі бар мәтін: шағылыстыру, көлеңке (ішкі), жалтырау, түрлендіру, үш өлшемдік бұру, мәтін контурлары немесе бояу (градиент, сурет және сурет құрамы).

Мәтін әсерлерін алып тастаңыз.

Сызылған не екі рет сызылған мәтін, мәтін бағандары, шегініс деңгейі 6 - 9 болатын мәтін немесе тік мәтін.

Мұны Басты қойыншасының Қаріп тобы немесе Абзац тобындағы түймешіктерді пайдалану арқылы жойыңыз.

Шағылыстыру әсері бар кескін.

Әсерлерді алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын пайдалану кезінде топталған кескіндер мен оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

Топталған кескіндер көрінісін қалдыру үшін топталған кескіндер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында өңделмейтін кескінге түрлендіріледі.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Барлық кескіндерге келесі әсерлердің біреуі не бірнешеуі қолданылған топталған кескіндер: шағылыстыру, жалтырау, үш өлшемдік бұру немесе бояу (градиент, сурет және сурет құрамы).

Әсерлерді алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын пайдалану кезінде SmartArt графикалық элементі мен оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

SmartArt графикалық элементінің визуалды көрінісін қалдыру үшін SmartArt графикалық элементі PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында өңделмейтін кескінге түрлендіріледі.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

SmartArt графикалық элементі.

SmartArt графикалық элементтері PowerPoint бағдарламасының Office PowerPoint 2007 нұсқасынан бұрынғы нұсқаларда өңделмейтін жалғыз нысанға түрлендіріледі. Дегенмен, кейінірек PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалана отырып өзгертілетін SmartArt графикалық элементін Топсыздандыруға болады. SmartArt графикалық элементін жеке кескіндерге түрлендіргеннен кейін, SmartArt құралдары қойыншаларындағы функцияның қолжетімді болмайтынын ескеріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалану кезінде кестені және оның ішіндегі мәтінді өңдеу мүмкін емес.»

Кестенің визуалды көрінісін қалдыру үшін кесте PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасында өңделмейтін кескінге түрлендіріледі.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Ұяшықтарда WordArt енгізілген кесте.

Мәтін әсерлерін алып тастаңыз.

Келесі әсерлердің біреуі немесе бірнешеуі бар кесте: шағылыстыру, ұяшық бедері, көлеңке немесе бояу (градиент, сурет және сурет құрамы).

Әсерлерді алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«Кескіндегі кез келген әсерлер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалану кезінде жойылады.»

Түрлендірілген кескін 30 мегабайттан (Мбайт) асып кетуіне апаратын әсер қосқанда осы хабар пайда болады.

Бұл хабар кескін келесілерді қамтитын жағдайда пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Келесі әсерлердің біреуі немесе бірнешеуі бар кескін: шағылыстыру, жалтырау, бедер, қырсыз жиектер, үш өлшемдік бұру немесе бояу (градиент, сурет және сурет құрамы).

Әсерлерді алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«Топталған кескіндердегі кез келген әсерлер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында жойылады.»

Топталған кескіндер көрінісін қалдыру үшін топталған кескіндер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында өңделмейтін кескінге түрлендіріледі және кез келген әсерлер жойылады.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Барлық кескіндерге келесі әсерлердің біреуі не бірнешеуі қолданылған топталған кескіндер: шағылыстыру, жалтырау, бедер, қырсыз жиектер, үш өлшемдік бұру немесе бояу (градиент, сурет және сурет құрамы).

Әсерлерді алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«Жылдам қатынау тақтасына енгізілген барлық құжатқа тән реттеулер мен басқа да реттелетін пайдаланушылық интерфейс сақталған кезде жоғалады.»

Бұл хабар презентацияңызда реттелген жылдам қатынау тақтасы, PowerPoint бағдарламасының Office PowerPoint 2007 нұсқасынан бұрынғы нұсқасында немесе екеуінде де қолдау көрсетілетін реттелетін пайдаланушы интерфейсінің бөліктері қамтылған жағдайда шығуы мүмкін. Бұл реттелетін мүмкіндіктер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолжетімді болмайды.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Жылдам қатынау тақтасына қосылған бір не одан да көп түймешіктер осы презентацияға тән.

Реттелген интерфейс.

Office PowerPoint 2007 және PowerPoint 2010 бағдарламасындағы Microsoft Office Fluent пайдаланушы интерфейсі PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы мәзірлер мен құралдар тақтасынан мүлдем басқаша болса, Office PowerPoint 2007 немесе PowerPoint 2010 бағдарламасына енгізілген кез келген реттеулер PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолжетімді болмайды.

PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында құралдар тақтасы мен мәзірлеріне бірдей реттелетін пәрмендер қоса аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

«Бұл құжаттағы диаграмманың ұяшықтарында таңдалған файл пішімінің жолдар және бағандар шегінен тыс деректер болуы мүмкін. 256 (IV) баған мен 65,536 жолдан асатын деректер сақталмайды.»

Microsoft Office Excel 2007 және кейінгі нұсқасында жұмыс парағының өлшемі 16 384 баған және 1 048 576 жол. Дегенмен, Excel бағдарламасы алдыңғы нұсқасының жұмыс парақ өлшемі 256 баған және 65 536 жол ғана. Осы баған мен жолдар шегінен асатын ұяшықтардағы деректер Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жоғалады. Осы аумақтағы деректерге арналған формула сілтемелері #REF! қатесін қайтарады.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Таңдалған файл пішімінің баған мен жолдар шегінен асатын ұяшықтардағы деректерінен жасалған диаграмма.

Excel бағдарламасының үйлесімділікті тексеру құралында жол және баған шектерінен асатын ұяшықтар мен ауқымдарды табу үшін Табу түймешігін басып, оларды таңдаңыз, содан соң баған мен жол шектеріне немесе басқа параққа Қиып алу және Қою пәрмендерін пайдалана отырып қойыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«Реттелетін орналасудағы нысандармен байланысты код сақталған жағдайда жойылады.»

Бір немесе бірнеше ActiveX басқару элементтері бар реттелетін орналасуды қамтитын презентацияны PowerPoint 97-2003 презентациясы (.ppt) ретінде сақтаған кезде осы хабар пайда болады.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Реттелетін орналасуға қосылған бір немесе бірнеше ActiveX басқару элементтері.

Егер презентацияда код қамтылмаса, Жалғастыру түймешігін басыңыз. Кейінірек, код презентациядан жойылады.

Егер презентацияда код қамтылса және оны қалдырғыңыз келсе, Бас тарту түймешігін басыңыз.

Ескертулер : 

 • Реттелетін орналасулардағы ActiveX басқару элементтерімен байланысты кодты PowerPoint 2007 нұсқасынан бұрынғы файл пішімдеріне сақтай алмайсыз.

 • Кодтың жоғалуының не бұзылуының алдын алу үшін файлды презентация (.pptx) файлы ретінде сақтаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында реттелетін орналасулардағы реттелген нұсқау мәтіні жойылады.»

Реттелетін нұсқау мәтіні бар реттелетін орналасуды қамтитын презентацияны сақтаған кезде осы хабар пайда болады.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Реттелетін нұсқау мәтіні бар реттелетін орналасу.

Алдыңғы нұсқасы ретінде сақтау кезінде PowerPoint бағдарламасы автоматты түрде нұсқау мәтінін әдепкі толтырғыш суретке немесе мәтін өрісіне өзгертеді.

Толтырғышты мәтін өрісіне өзгертіп, реттелетін нұсқауды мәтін өрісіне теріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

«Реттелетін орналасулардағы толтырғыштарға қолданылған анимация сақталған жағдайда жойылады.»

Реттелетін орналасудағы толтырғышқа анимация әсерін қосқанда осы хабар пайда болады.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Реттелетін орналасудағы толтырғышқа анимация әсері қосылады.

Алдыңғы нұсқасы ретінде сақтау кезінде PowerPoint бағдарламасы автоматты түрде толтырғышты анимациясыз әдепкі толтырғышқа өзгертеді.

Толтырғышты мәтін өрісіне немесе кескінге өзгертіңіз де, оған анимация қолданыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдалану кезінде өңделмейтін кескіндердегі анимациялар жойылуы мүмкін.»

Кескіндерге белгілі бір анимация әсерлерін қолданғанда және презентацияны PowerPoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасындағы файл пішіміне сақтағанда анимацияларыңыз көрінбеуі мүмкін. Мұның себебі, анимация суретке түрлендірілген мәтінге немесе кескінге байланыстырылған.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шеш імдер

Кейін өңделмейтін нұсқаға айналатын кескінге қолданылған анимация әсері (мысалы, SmartArt графикалық элементтері).

Алдыңғы нұсқасы ретінде сақтау кезінде PowerPoint бағдарламасы автоматты түрде толтырғышты анимациясыз әдепкі толтырғышқа өзгертеді.

Келесі әрекетті орындау арқылы нысанды анимация қосылған суретке өзгертіңіз:

 1. Слайдтағы кескінді таңдаңыз.

 2. Кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Сурет ретінде сақтау пәрменін таңдаңыз.

 3. Сақтағаннан кейін Кірістіру қойыншасында, Кескіндер тобында Сурет түймешігін басыңыз.

 4. Суретке өтіп, Кірістіру түймешігін басыңыз.

 5. Суретке анимация қосыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«Іске қосылмаған ActiveX басқару элементтері сақталған жағдайда тұрақты нысандарға түрлендіріледі.»

Іске қосылмаған ActiveX басқару элементін қамтитын презентацияны сақтағанда осы хабар пайда болады. Іске қосылмаған ActiveX басқару элементі іске қосылмаған басқару элементі болып табылады. ActiveX басқару элементтерін іске қосу жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін Office файлдарындағы ActiveX параметрлерін іске қосу немесе өшіру бөлімін қараңыз.

Презентация келесілерді қамтитын болғандықтан хабар пайда болады

Байқап көруге болатын шешімдер

Іске қосылмаған ActiveX басқару элементі.

 1. Хабар жолағындағы Параметрлер түймешігін басыңыз. ActiveX басқару элементін іске қосу параметрін ұсынатын «Қауіпсіздік» диалогтық терезесі пайда болады. Сол әрекетті орындау арқылы ActiveX басқару элементін іске қосуға болады. Параметрді баспас бұрын дұрыс шешім қабылдау жолы туралы ақпарат алу үшін Office файлдарындағы ActiveX параметрлерін іске қосу немесе өшіру бөлімін қараңыз.

 2. 1-қадамды орындағаннан кейін де хабар пайда болса, презентациядан ActiveX басқару элементін жойыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қосымша ақпарат

PowerPoint 2013 презентациясын PowerPoint 2003 немесе алдыңғы нұсқасында қалай ашуға болады?

PowerPoint бағдарламасының басқа нұсқасында жасалған презентацияны ашу

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×