Сызба файлының пішімдері және сүзгілері

Жарияланымыңыздағы файлдан суретті кірістіргеніңізде, көптеген белгілі сызба файлының пішімдерінен, олардың ішіндегі нүктелік кескін, сканерленген суреттер мен фотосуреттерден таңдауыңызға болады. Осы сызба файлының пішімдерінің кейбіреуі үшін суретті кірістіргеніңізде бөлек сызба сүзгісін пайдалану керек. Егер белгілі бір сызба файлының пішімін кірістіре алмасаңыз, сызба сүзгісін орнатып немесе тексеріп және қайта орнатып көруіңізге болады.

Сызба сүзгісін талап етпейтін файл пішімдері

Төмендегі сызба файлының пішімдерін жарияланымыңызға бірден енгізу үшін бөлек сызба сүзгісін орнатудың қажеті жоқ:

Сызбалық алмасу пішімі (.gif, .gfa)

Сызбалық алмасу пішімі (GIF) сүзгісінде (Gifimp32.flt) GIF87a (оның ішінде кезектесу) және GIF89a (оның ішінде кезектесу мен мөлдірлік) файл пішімінің нұсқалары болады.

GIF сүзгісі көп суретті GIF файлының бірінші суретін ғана импорттайды.

Ескерту : 

 • Сізге GIF файлдарын импорттау және экспорттау үшін GIF сүзгісі керек емес, не веб-беті (*.htm немесе *.html) түрінде GIF суреттері бар жарияланымды сақтауға сүзгінің қажеті жоқ.

 • Сізге қимылданған GIF суреттерін жарияланымдарға кірістіру үшін GIF сүзгісінің қажеті жоқ. Қимылданған GIF суреті бар жарияланымды веб-беті ретінде сақтағаныңызда, қимылдану сақталады. Сіз белгілі бір өңдеу әрекеттерін — бояуды, жиекті немесе көлеңкені қиып алуды немесе өзгертуді — қимылданған GIF суретінде жүзеге асыра алмайсыз. Бұл өзгертулерді жан бітірілген GIF өңдеуші бағдарламасына енгізіп, файлды қайта кірістіріңіз.

JPEG файлдық алмасу пішімі (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Фотосурет мамандарының біріккен тобы (JPEG) сызбалық сүзгісінде (Jpegim32.flt) JPEG файлдық алмасу пішімінің (JFIF) 6.0 нұсқасы болады. Сүзгіде көк-қызыл-сары-қара (CMYK) JPEG файлдары болады.

Сүзгіде JPEG тегтелген алмасу пішімі (JTIF) файлдары болмайды.

Ескерту : JPEG файлын Клип реттеушісіндегі жарияланымға кірістіру үшін JPEG сүзгісін орнату керек.

Microsoft Windows нүктелік кескіні (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Windows нүктелік кескін сызбалық сүзгісінде (Bmpimp32.flt) Windows және OS/2 нүктелік кескіндері, Run Length Encoded (RLE) нүктелік кескіндері мен құрылғыға тәуелді нүктелік кескіндер (DIB) қолданылады.

Жылжымалы желілік сызба (.png)

Жылжымалы желілік сызба сүзгісінде (Png32.flt) жылжымалы желілік сызба пішімі қолданылады.

Тегтелген сурет файлының пішімі (.tiff)

Тегтелген кескін файлының пішімі (TIFF) сызбалық сүзгісінде (Tiffim32.flt) TIFF Specification Revision 5.0 және 6.0, 1-бөлім: Baseline TIFF нұсқасына сәйкес келетін барлық сурет түрлері мен қысулары қолданылады. Бұл түрлер бір түсті, сұр түсті, бояғыш түсті және RGB толық түрлі түсті суреттерді қамтиды. Сүзгі RGB толық түрлі түсті суретімен сақталған бір 8 биттік альфа арнаны басқарады. Сондай-ақ, TIFF сүзгісі CMYK суреттеріне арналған TIFF кеңейтімін қолданады.

Бірнеше суреті (ішкі файлдары) бар TIFF файлының бірінші суреті ғана импортталады.

Windows жетілдірілген метафайлы (.emf)

Күшейтілген метафайл сызбалық сүзгісі (Emfimp32.flt) жетілдірілген метафайлдарды (.emf) Windows метафайлдарына (.wmf) түрлендіреді.

Windows метафайлы (.wmf)

Windows метафайлының сызбалық сүзгісінде (Wmfimp32.flt) Windows метафайл пішімі қолдау көрсетіледі.

Сызбалық сүзгіні талап ететін файл пішімдері

Сізге төмендегі сызба файлының пішімдерін жарияланымыңызға бірден енгізу үшін сызбалық сүзгіні орнату керек:

Компьютердің сызба метафайлы (.cgm)

Компьютердің сызба метафайлының сүзгісінде (Cgmimp32.flt) CGM 1992 1-нұсқасы қолдау көрсетіледі. Сүзгі барлық үш кодты басқарып, барлық элементті түсіндіріп, қолдау көрсетіледі және барлық жарамды .cgm сызбалық файлдарын басқарады.

ATA (Air Transport Association) және CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) көптеген өнеркәсіптік профайлдары компьютердің сызбалық метафайл сүзгісінде қолданылады. Сүзгі Ұлттық стандарттау және технология институтымен (NIST) басқарылатын тексерумен ATA үйлесімі мен CALS үйлесіміне расталған.

Егер орнату кезінде сүзгіні орнатсаңыз, төмендегі файлдар орнатылады: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg және Cgmimp32.hlp.

Бұл файлдардың төмендегідей шектеуі бар: CGM 1992 2, 3 және 4 нұсқалары қолдалмайды.

CorelDRAW (.cdr)

CorelDRAW сызбалық сүзгісінде (Cdrimp32.flt) CorelDRAW 3.0 - 9.0 аралығындағы .cdr, .cdt, .cmx және .pat файлдары қолданылады.

Бұл сүзгінің төмендегідей шектеулері бар:

 • Нысан және PostScript сурет құрамының бояулары тұнық сұр бояулармен ауыстырылады.

 • Градиентті бояулар бір түсті жолдарға бөлінеді.

 • Төмендегілер үшін қолдау жоқ:

  • Бет өлшемі мен бағдары, бірліктер, тор және нұсқау сызықтары сияқты CorelDRAW теңшелімдері

  • Линзалар мен дәрежелі клиптер

  • Беттер, қабаттар және топтар

  • OLE нысандары

  • Бұрылатын нүктелік кескіндер

  • Векторлы бояулар

  • Көп аумақты еже мәтіні

Жасырылған PostScript (.eps)

Жасырылған PostScript (EPS) сызбалық сүзгісінде (Epsimp32.flt) Adobe Systems жасырылған PostScript Specification 3.0 және ескі нұсқалары қолдау көрсетіледі. Сүзгіде Тегтелген кескін файлының пішімі (TIFF) .eps суреттері мен Windows метафайлының (.wmf) енгізілген алдын ала қарау қолдау көрсетіледі.

Егер EPS сызбалық файлда енгізілген TIFF немесе Windows метафайлын алдын ала қарау болса, сурет көрмесі бейнебетке шығады. Алдын ала қарау сапасы TIFF немесе EPS файлы жасалған оған енгізілген Windows метафайл суретінің ажыратымдылығына байланысты. Төмен, орташа және жоғары ажыратымдылық мәндері EPS файлын жасауға қол жетімді. Алдын ала қарау суретінің ажыратымдылығы жоғары болған сайын, EPS файлының өлшемі үлкейеді. Себебі мұндай алдын ала қарау үлгілері негізінен беттегі суреттерді орналастыруға арналған, ажыратымдылық төмен болады. Ажыратымдылығы жоғары алдын ала қарау қажет емес, себебі EPS файлы PostScript басып шығарғышына басып шығарылғанда алынып тасталады.

Егер енгізілген TIFF немесе Windows метафайлын қарап алу импортталатын EPS сызбасында қамтылмаса, сызба жарияланымдағы сызбаны қарап алудың орнына хабар шығарады. Дегенмен, сызба PostScript басып шығарғышына дұрыс басып шығарылады. Егер EPS сызбасын PostScript емес басып шығарғышына басып шығарсаңыз, алдын ала қарау суреті бейнебетке шыққанда басып шығарылады.

EPS сызбалары PostScript басып шығарғышына басып шығаруға арналған.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Macintosh PICT сызбалық сүзгісі (Pictim32.flt) Macintosh PICT сызбаларын импорттауға қолданылады. .pct кеңейтімі бар Macintosh PICT файлдарын Microsoft Windows жүйесін іске қосатын компьютерге көшіргенде, оларды қайта атаңыз, Windows арналған Microsoft Office жүйесі файлдарды PICT сызбалары ретінде таниды. Мысалы, сызбалық файлдарды Macintosh компьютерлеріндегі «Аю» деп атасаңыз, файлды Windows жүйесіне арналған файлға енгізердің алдында сізге файлды Аю.pct файлы деп қайта атау керек.

Сығылған Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ файлдары алдымен сығымнан ашылып, Macintosh PICT сызбалық сүзгісімен (Pictim32.flt) импортталады.

WordPerfect сызбасы (.wpg)

WordPerfect сызбалық импорттау сүзгісінде (Wpgimp32.flt) WordPerfect 6.x және ескі нұсқаларына сәйкес келетін WordPerfect сызбасының 1.0, 1.0e және 2.0 нұсқалары қолдау көрсетіледі. DrawPerfect ішінде жасалған .wpg суреттері үшін сурет жақтауының өлшемі бейнебеттің өлшемімен бірдей болады.

Бұл сүзгінің төмендегідей шектеулері бар:

 • PostScript ақпараты WordPerfect сызбалық файлдарына енгізілген жасырылған PostScript суреттерінде жоғалады.

 • Үлкен, енгізілген нүктелік кескіндері бар WordPerfect сызбалық файлдары АТІ Mach сериялық бейне драйверлерін қолданатын компьютерлерге дұрыс шықпауы мүмкін. Егер сіз осындай ақаулық бар деп ойласаңыз, Microsoft Windows орнатуын іске қосып және бейне драйверді Windows жүйесімен қолданылатын 8514/a драйверлеріне өзгертіп көріңіз.

Сызбалық сүзгіні орнату

Егер компьютеріңізге Microsoft Office Publisher 2003 бағдарламасын орнатқаныңызда қажетті сүзгіні орнатпасаңыз, сызбалық сүзгіні қосуыңызға болады.

Егер бастапқы ретте желілік файл серверінен немесе ортақ қалтадан Publisher бағдарламасын орнатсаңыз, сізге сол орындағы құрамдастарды орнату немесе жою керек. Егер CD-ROM дискісінен Publisher бағдарламасын орнатсаңыз және оны орнатқаннан кейін жаңа дискі әріпіне CD-ROM жетегін апарсаңыз, Publisher бағдарламасын CD-ROM дискісінен қайта орнатыңыз. Егер Publisher бағдарламасын CD-ROM дискісінен іске қоссаңыз, сізге Publisher бағдарламасын жойып, оны қайтадан CD-ROM дискісінен орнату керек.

 1. Барлық бағдарламалардан шығыңыз.

 2. Windows басқару тақтасында Бағдарламаларды қосу немесе жою түймешігін екі рет басыңыз.

 3. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Егер Office бағдарламасын Microsoft Office бағдарламаларының бөлігі ретінде орнатсаңыз, Жаңа орнатылған бағдарламалар тізімінен Microsoft Office тармағын таңдап, содан кейін Өзгерту түймешігін басыңыз.

  • Егер Office бағдарламасын жеке орнатсаңыз, Жаңа орнатылған бағдарламалар тізіміндегі бағдарламаңыздың атауын нұқып, содан кейін Өзгерту түймешігін басыңыз.

 4. Жөндеу күйінің параметрлері тілқатысу терезесінде Мүмкіндіктерді қосу немесе жою параметрін таңдап, содан кейін Келесі түймешігін басыңыз.

 5. Таңдамалы орнату тілқатысу терезесінде Бағдарламалардың қосымша баптауын таңдау параметріне құсбелгіні қойып, Келесі түймешігін басыңыз.

 6. Қосымша теңшеу тілқатысу терезесінде Office ортақ мүмкіндіктері , Түрлендіргіштер мен сүзгілер , Сызбалық сүзгілер параметрлері жанындағы қосу таңбаларын (+) ретімен басыңыз.

 7. Орнатқыңыз келген сүзгінің жанындағы көрсеткіні нұқып, содан кейін Менің компьютерімнен іске қосу түймешігін басыңыз.

 8. Қосымша теңшеу тілқатысу терезесіндегі Жаңарту түймешігін басыңыз.

Ескерту : Publisher бағдарламасында байланысқан сурет импорттау немесе экспорттау үшін баспаға дейінгі дайындықтың ашық тілдесуі (OPI) қолдалмайды.

Жарияланымыңызға сурет кірістіру

 1. Сурет қосқыңыз келген жарияланымды ашыңыз немесе жасаңыз.

 2. Нысандар құралдары тақтасындағы Сурет жақтауы Button Image параметрін таңдап, содан кейін Файл суреті түймешігін басыңыз.

 3. Сурет жақтауы қажетті өлшемге келгенге дейін тінтуірді қиясызықпен апарыңыз.

 4. Суретті кірістіру тілқатысу терезесінде кірістіргіңіз келген суреті бар қалтаның орнын анықтап, содан кейін сурет файлын таңдаңыз.

 5. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Суретті кірістіру үшін Кірістіру пәрменін таңдаңыз.

  • Суретті компьютеріңіздің қатты дискісіндегі сурет файлымен байластыру үшін Кірістіру пәрменінің жанындағы көрсеткіні нұқып, содан кейін Файлмен байланыс түймешігін басыңыз.

Сызбаларды кірістіру ақаулығын жою

Егер сізде сүзгіні қажет ететін файл пішімдерінің біреуіне сызба енгізуге қатысты ақаулық болса, дұрыс сызбалық сүзгі дұрыс қалтаға орнатылмауы немесе сүзгінің бүлінуі мүмкін. Сызбалық сүзгілер C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt қалтасының астына файлдар түрінде сақталады. Сондай-ақ, сызбалық сүзгілермен орнатылғандар сүзгілерді тексеруге арналған кейбір үлгідегі сызбалық суреттер болып табылады.

Сызбалық сүзгіні тексеру

Сызбалық сүзгіні тексеру үшін төмендегілерді орындаңыз:

 1. Сақтауға қажетсіз бос жарияланымды жасаңыз.

 2. Нысандар құралдары тақтасындағы Сурет жақтауы Button Image параметрін таңдап, содан кейін Файл суреті түймешігін басыңыз.

 3. Сурет жақтауы қажетті өлшемге келгенге дейін тінтуірді қиясызықпен апарыңыз.

 4. Суретті кірістіру тілқатысу терезесіндегі C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt қалтасының орнын анықтаңыз.

 5. Ms.tif сияқты тексергіңіз келген сүзгінің сызбалық суретін екі рет нұқыңыз.

Егер сынақ суреті дұрыс кірістірілсе, кірістіруге талпынып жатқан сызбалық суретпен мәселе туындауы мүмкін.

Егер сынақ суреті дұрыс кірістірілмесе, сурет пішіміне арналған сызбалық сүзгімен мәселе туындауы мүмкін.

Сызбалық сүзгіні қайта орнату

Сызбалық сүзгіні қайта орнату үшін төмендегілерді орындаңыз:

 1. C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt қалтасын шолып, тиісті сызбалық сүзгі файлын қайта атаңыз. Мысалы, CorelDRAW сызбалық сүзгі файлын (Cdrimp32.flt) Cdrimp32.old файлымен қайта атаңыз.

 2. Анықтама мәзіріндегі Табу және қалпына келтіру түймешігін басыңыз.

  Бағдарлама ендерін Windows Бастау мәзіріне қалпына келтіру үшін Жөндеу кезінде менің ендерімді қалпына келтіру параметріне құсбелгінің қойылғандығына көз жеткізіңіз.

 3. Бастау түймешігін басыңыз.

Ескерту : 

 • Бұл іс рәсімі барлық орнатылған Microsoft Office бағдарламаларымен байланысты жоқ файлдар және тіркеу параметрлері сияқты ақаулықтарды анықтап жояды. Ол жарияланымдар немесе құжаттар сияқты жеке файлдарды жөндемейді.

 • Егер Табу және қалпына келтіру пәрмені ақаулықты анықтамаса, Publisher бағдарламасын қайта орнату керек болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×