Суреттің файл өлшемін кішірейту

сурет Office құжатының файл өлшемін айтарлықтай үлкейте алады. Файл өлшемін суреттің ажыратымдылық мен сапасы арқылы не суреттің қысуы сияқты таңдау жасап бақылай аласыз. Тиімді шешім теңгеріміне келудің ең оңай жолы — құжатты пайдалану үшін сурет ажыратымдылығын сәйкестендіру. Мысалы, егер суретті жіберіп жатқан болсаңыз, файл өлшемін кішірейту үшін төменгі сурет ажыратымдылығын анықтай аласыз. Басқа жақтан, егер суреттің сапасы файл өлшеміне қарағанда маңыздырақ болса, онда суреттер ешқашанда қысылмайтынын анықтап көрсете аласыз.

Қатты дискіде бос орын қалдыру үшін не веб-сайттарынан жүктеу уақыттарын азайту үшін сурет ажыратымдылығын азайта аласыз, сапаға еш зиян келтірмей қысуды пайдалана аласыз және суреттің қиылған бөліктері не басқа да суретті өңдеу ақпараты сияқты қажетсіз ақпаратты жоя аласыз.

Құжатыңызға суретті қосқан кезде, ол автоматты түрде Суреттің өлшемі мен сапасы опцияларындағы Қосымша қойындысындағы бағдарлама опцияларында айқындалатын санды пайдалана отырып қысылады. Әдепкіше бұл (220 пиксел/дюйм) басып шығару үшін орнатылады, бірақ сіз оны өзгерте аласыз.

Маңызды : Файл өлшемін азайту мақсатында суреттерді қысу бастапқы суретте сақталған дерек мөлшерін өзгертеді. Бұл қысудан кейін сурет басқаша көрінуі мүмкін дегенді білдіреді. Сондықтан, көркем әсерді пайдаланудан бұрын, суретті қысып, файлды сақтауыңыз керек. Егер көркем әсері қысудан кейін қалағандай көрінбесе, қысуды файлды сақтағаннан кейін де өзгертуге не болдырмауға болады, бұл жұмыс істеп отырған бағдарламаңызды жаппағанда мүмкін.

Не істегіңіз келеді?

Суреттің ажыратымдылығын өзгерту

Құжаттағы барлық суреттерге арналған әдепкі сурет ажыратымдылығын орнату

Суретті қысу

Суреттің қиып алынған аумақтарын жою

Барлық суретті өңдеу деректерін жою

Осы мақалада Office файлының өлшемін қалай азайтуға болатынын талқылайды. Егер сурет шеттерін не кескіңіз келсе не қиып алу, онда Суретті қиып алу бөлімін қараңыз.

Суреттің ажыратымдылығын өзгерту

Суреттің жақсы нұсқасын алу үшін суреттегі әрбір пиксел қажет емес кезде, ажыратымдылықты кішірейтуге де, өзгертуге де болады. Ажыратымдылығын кішірейту немесе өзгерту кеңейтімі кішірейткен суреттерде нәтижелі болады, себебі бұл жағдайда олардың нүкте/дюйм параметрі (dpi) көбейеді. Ажыратымдылықты өзгерту сурет сапасына әсер етуі мүмкін.

 1. ажыратымдылық өзгертілетін суретті немесе суреттерді таңдаңыз.

 2. Суреттермен жұмыс істеу астында Пішім қойындысындағы Реттеу тобында Суреттерді қысу түймешігін басыңыз.

  «Суреттермен жұмыс істеу» қойындысының астында «Реттеу» тобынан «Суретті қысу» түймешігі

  Суреттермен жұмыс істеу және Пішім қойындылары көрсетілмесе, сурет таңдалғанына көз жеткізіңіз. Суретті таңдау және Пішім қойындысын ашу үшін суретті екі рет басуыңыз керек болуы мүмкін.

 3. Құжаттағы барлық суреттердің емес, тек таңдалған суреттердің ажыратымдылығын өзгерту үшін Осы суретке ғана қолдану құсбелгісін таңдаңыз.

 4. Көзделген нәтиже астынан қажетті ажыратымдылықты таңдаңыз.

  Ескерту : Құжат ажыратымдылығын пайдалану опциясы Microsoft Office Backstage көрінісі жүйесіндегі ажыратымдылық орнатуын пайдаланады. Әдепкіше бұл басып шығару үшін не 220 пиксел/дюйм үшін орнатылады, бірақ бұл әдепкі сурет ажыратымдылығын өзгерте аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжаттағы барлық суреттерге арналған әдепкі сурет ажыратымдылығын орнату

Маңызды : Бұл параметр тек ағымдағы құжатқа немесе Суреттің өлшемі мен сапасы параметрінің жанындағы тізімде таңдалған құжатқа қолданылады. Әдепкіше, бұл (220 пиксел/дюйм) басып шығарудың мақсатына қарай орнатылады.

Бұл мүмкіндік TE102750826 жүйесінде қол жетімді еместігін ескеріңіз.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Параметрлер параметрін таңдап, Қосымша түймешігін басыңыз.

 3. Суреттің өлшемі мен сапасы параметрінің астындағы әдепкі сурет ажыратымдылығын орнатқыңыз келетін құжатты басыңыз.

 4. Әдепкі көзделген нәтижені орнату параметріндегі қалаған ажыратымдылықты басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Суретті қысу

Суретте қанша түс пайдаланылғанына байланысты суреттің файл өлшемін кішірейту үшін оның түс пішімін (қысу) кішірейте аласыз. Суретті қысу түстің сапасын жоғалтпастан бір пикселге бит санын азайтады.

 1. Қысылатын суретті не суреттерді таңдаңыз.

 2. Суреттермен жұмыс істеу астында Пішім қойындысындағы Реттеу тобында Суреттерді қысу түймешігін басыңыз.

  «Суреттермен жұмыс істеу» қойындысының астында «Реттеу» тобынан «Суретті қысу» түймешігі

  Суреттермен жұмыс істеу және Пішім қойындылары көрсетілмесе, сурет таңдалғанына көз жеткізіңіз. Суретті таңдау және Пішім қойындысын ашу үшін суретті екі рет басуыңыз керек болуы мүмкін.

 3. Құжаттағы барлық суреттерді емес, тек таңдалған суретті қысу үшін Тек осы суретке қолдану құсбелгісін таңдаңыз.

  Тек осы суретке қолдану құсбелгісін тазалау осы құжаттағы басқа жек суреттерге жасалған алдыңғы өзгертулерден бас тартады.

 4. Көзделген нәтиже астынан қажетті ажыратымдылықты таңдаңыз.

  Ескертулер : 

  • Құжат ажыратымдылығын пайдалану опциясы Backstage view жүйесіндегі ажыратымдылық орнатуын пайдаланады. Әдепкіше, бұл (220 пиксел/дюйм) басып шығарудың мақсаты үшін орнатылады, бірақ бұл әдепкі сурет ажыратымдылығын өзгерте аласыз.

  • Егер сурет ажыратымдылығының жоғары сапалы болғанын және үлкенірек файл өлшемін алуды қаласаңыз, ондақысуды өшіре аласыз.

  • Осы диалогтық терезені жапқан кезде, қысу өзгертулері жүзеге асады. Егер нәтижелерге сенімді болмасаңыз, қысудан алдын және содан кейін файл өлшемін тексере аласыз. Егер нәтижелерге көңіліңіз толмаса, онда өзгертулерді болдырмасаңыз да болады.

Беттің жоғарғы жағы

Суреттің қиып алынған аумақтарын жою

Егер суретті қиып алу болсаңыз, файл өлшемін азайту үшін суреттің қиылған аумақтарын жоя аласыз.

 1. Қажетсіз ақпараты алып тасталатын суретті немесе суреттерді таңдаңыз.

 2. Суреттермен жұмыс істеу астында Пішім қойындысындағы Реттеу тобында Суреттерді қысу түймешігін басыңыз.

«Суреттермен жұмыс істеу» қойындысының астында «Реттеу» тобынан «Суретті қысу» түймешігі

Ескерту : Суреттермен жұмыс істеу және Пішім қойындылары көрсетілмесе, сурет таңдалғанына көз жеткізіңіз. Суретті таңдау және Пішім қойындысын ашу үшін суретті екі рет басуыңыз керек болуы мүмкін.

 1. Құжаттағы барлық суреттердің емес, тек таңдалған суреттің немесе суреттердің қиып алынған аумақтарын жою үшін Осы суретке ғана қолдану құсбелгісін таңдаңыз.

 2. Қысу параметрлері астынан Суреттердің қиып алынған аумақтарын жою құсбелгісін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Барлық суретті өңдеу деректерін жою

Егер суретті қиып тастаған болсаңыз немесе суретке көркем әсерді пайдалану не жарықтықты не контрастты өзгерту сияқты суретке басқа да өзгертулер жасаған болсаңыз, сол өзгертулерді ауыстыратын ақпарат сіздің файлыңызда сақталады. Өңдеу деректерін жою арқылы файл өлшемін азайта аласыз. Осы опцияны тексеру құжатыңыздың өлшемін кішірейте алады, бірақ өңдеулерді болдырғыңыз келмесе және жасалған кез келген өзгертулерді болдырғыңыз келмесе, суретті құжатыңызға қайта кірістіруіңіз қажет.

Маңызды :  Бұл мүмкіндік TE102750826 жүйесінде қол жетімді емес.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Параметрлер параметрін таңдап, Қосымша түймешігін басыңыз.

 3. Суреттің өлшемі мен сапасы параметрінің астындағы суретті өңдеу деректерінен алып тастағыңыз келетін құжатты басыңыз.

 4. Суреттің өлшемі мен сапасы астынан Өңдеу деректерінен бас тарту құсбелгісін таңдаңыз.

Ескерту : Бұл параметр тек ағымдағы құжатқа немесе Суреттің өлшемі мен сапасы параметрінің жанындағы тізімде таңдалған құжатқа қолданылады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×