Суреттер мен басқа сызбалар қосу

Суреттер немесе басқа сызбалар сияқты мультимедиа кірістіру жарияланым көрінісінің тартымдылығын арттыруы мүмкін. Сонымен қатар, тұтынушыларға кәсіпорынның мекенжайын табуға көмектесетін карталар қосуыңызға да болады.

Жарияланымға мультимедиа кірістіргеннен кейін, оны суреттер немесе басқа жарияланым элементтері сияқты жылжытуыңызға немесе өлшемін өзгертуіңізге болады.

Егер басқа бір бағдарламадан сурет кірістіргіңіз келсе, оны көшіріп алып, қоюыңызға болады. Қойылған сурет күткеніңіздей болып көрінбеуі мүмкін, бірақ көшіріп алу және қою 2007 Microsoft Office жүйесі бөлігі болып табылмайтын бағдарламадан сурет алып пайдаланудың ең жақсы жолы болуы мүмкін.

Не істегіңіз келеді?

Клиптер реттеушісінен мультимедиа кірістіру

Клип тапсырмалар аймағынан мультимедиа кірістіру

Мазмұн кітапханасынан мультимедиа кірістіру

Файлдан мультимедиа кірістіру

Мультимедианы тікелей мәтіналғыдан немесе сандық камерадан кірістіру

Жасақтау жиынтығынан мультимедиа кірістіру

Клиптер реттеушісінен мультимедиа кірістіру

 1. Кірістіру мәзірінде меңзерді Сурет пәрменін көрсетіп, Клип түймешігін басыңыз.

 2. Клип тапсырмалар аймағындағы Клиптерді реттеу пәрменін таңдаңыз.

 3. Microsoft клиптер реттеушісі тілқатысу терезесінде ішінде керекті сурет бар қалтаны шолыңыз.

 4. Меңзерді керекті суретке апарып, суреттің жанындағы көрсеткіні нұқыңыз да, Көшіру пәрменін таңдаңыз.

 5. Жарияланымдағы клиптер реттеушісінен алынған сурет орналасатын жерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Қою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Клип тапсырмалар аймағынан мультимедиа кірістіру

 1. Кірістіру мәзірінде Сурет пәрменін көрсетіп, Клип түймешігін басыңыз.

 2. Іздеу мәтін ұясына керекті клипті сипаттайтын сөзді немесе фразаны теріңіз.

 3. Іздеу ауқымын тарылту үшін төмендегілердің біреуін немесе екеуін орындаңыз:

  • Іздеу нәтижелерін белгілі бір клиптер жиынымен шектеу үшін Іздеу тізімінен ізделетін жиынды таңдаңыз.

  • Іздеу нәтижелерін белгілі бір клип немесе фотосуреттер сияқты мультимедиа түрімен шектеу үшін Нәтижелер мынадай болуы тиіс тізімінен керекті түрді таңдаңыз.

 4. Өту түймешігін басыңыз.

 5. Нәтижелер тізімінде меңзерді кірістірілетін клипке апарып, клиптің жанындағы көрсеткіні нұқыңыз да, одан кейін Кірістіру пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн кітапханасынан мультимедиа кірістіру

Мазмұн кітапханасы - жарнамалық материалдарда қайта пайдалану үшін жоспарланған мекеме ендерін, қызметтердің тізімдерін, жетістіктер, куәгерліктер, кәсіпорынның мекенжайына апаратын карталарды және суреттерді сақтау болатын бірден-бір орын болып табылады. Мультимедиа мазмұн кітапханасына қосылғаннан кейін, оны жарияланымдарға кірістіруге болады.

Мазмұн кітапханасы туралы қосымша ақпаратқа сілтемелерді Қосымша қараңыз бөлімінен табасыз.

 1. Кірістіру мәзіріндегі Мазмұн кітапханасындағы элемент тармағын таңдаңыз.

 2. Мазмұн кітапханасы тапсырмалар аймағындағы Санат тізімінен керекті санатты, мысалы, Іскерлік санатын таңдаңыз.

 3. Түр тізімінен керекті мазмұнды, мысалы Кескіндер тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Әр түрлі мультимедиа алуан түрлерге бөлінеді. Мысалы, іскерлік мекеме ендері Топ түріне бөлінеді. Егер мазмұн кітапханасына қосқан суретті таба алмасаңыз, (Бәрі) тармағын таңдаңыз.

 4. Сұрыптау тізімінен Жасалған күні сияқты керекті параметрді таңдаңыз.

 5. Нәтижелер тізімінде меңзерді керекті клипке апарып, көрсеткіні басыңыз да, одан кейін Кірістіру пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Файлдан мультимедиа кірістіру

 1. Нысандар құралдар тақтасындағы Сурет жақтауы Түймешік суреті түймешігін, одан кейін Бос сурет жақтауы Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 2. Жарияланымдағы сурет орналасатын жерді басып, одан кейін бос сурет жақтауының лайықтау таңбалауышын керекті өлшемге қол жеткізгенше созыңыз.

 3. Сурет құралдар тақтасындағы Суретті кірістіру түймешігін басыңыз.

 4. Суретті кірістіру тілқатысу терезесінде ішінде кірістірілетін сурет бар қалтаны тауып алып, кірістіру үшін суретті нұқыңыз.

 5. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Суретті ендірілген нысан үшін Кірістіру пәрменін таңдаңыз.

  • Суретті қатты дискідегі сурет файлымен сілтемесі бар нысан үшін Кірістіру пәрменінің жанындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Файлмен байланыс пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мультимедианы тікелей мәтіналғыдан немесе сандық камерадан кірістіру

Бастар алдында мыналарға көз жеткізіп алыңыз:

 • Құрылғының TWAIN немесе Windows кескін қызметі (WIA) технологиясымен сыйысымды болуы.

 • Құрылғының компьютерге жалғанған болуы.

 • TWAIN немесе WIA технологиясын қолдайтын құрылғы бағдарламалық жасақтамасының орнатылған болуы.

Кейбір құрылғыларда бірнеше бағдарламалық жасақтама болады. Егер бағдарламалардың қайсысы TWAIN немесе WIA технологиясымен сыйысымды екенін білмесеңіз, құрылғының құжаттамасын тексеріңіз немесе құрылғының өндірушісіне хабарласыңыз.

Сонымен қатар, керекті суреттің мәтіналғыда немесе камерада болуын қамтамасыз еткеніңіз жөн.

Мультимедианы сканерден немесе камерадан кірістіру

 1. Нысандар құралдар тақтасындағы Сурет жақтауы Түймешік суреті түймешігін, одан кейін Бос сурет жақтауы Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 2. Жарияланымдағы сурет орналасатын жерді нұқып, одан кейін бос сурет жақтауының лайықтау таңбалауышын керекті өлшемге қол жеткізгенше созыңыз.

 3. Бос сурет жақтауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, меңзерді Суретті өзгерту пәрменіне апарыңыз, одан кейін Мәтіналғыдан немесе камерадан тармағын таңдаңыз.

 4. Мәтіналғыдан немесе камерадан сурет кірістіру тілқатысу терезесінде пайдаланылатын құрылғыны таңдаңыз (егер компьютерге бірнеше құрылғы жалғанған болса).

 5. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Егер таңдалған құрылғы мәтіналғы болса және кескінді сканерден өткізу үшін әдепкі параметрлерді пайдаланғыңыз келсе, Веб сапасы (экраннан көрсетілетін суреттер үшін) немесе Баспа сапасы (басып шығарылатын суреттер үшін) тармағын таңдап, одан кейін суретті мәтіналғылау үшін Кірістіру түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер Кірістіру түймешігін қолдану мүмкін болмаса, мәтіналғы бағдарламалық жасақтамасында автоматты мәтіналғылау мүмкіндігі болмауы мүмкін. Оның орнына Пайдаланушылық кірістіру түймешігін пайдаланыңыз.

  • Егер таңдалған құрылғы мәтіналғы болмаса (мысалы, сандық камера болса), немесе суретті мәтіналғылау алдында қандай да бір параметрлерді теңшеп алғыңыз келсе, Пайдаланушылық кірістіру түймешігін басып, одан кейін пайдаланылатын құрылғының нұсқауларын орындаңыз.

 6. Ішінде кірістірілетін сурет бар қалтаны тауып алып, суретті таңдаңыз, одан кейін Суреттерді алу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жасақтау жиынтығынан мультимедиа кірістіру

 1. Нысандар құралдар тақтасындағы Жасақтама жиынтығы нысаны Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 2. Жасақтама жиынтығы тілқатысу терезесінен бір санатты таңдаңыз.

 3. Керекті нысанды нұқып, одан кейін Нысанды кірістіру пәрменін таңдаңыз.

  Маңызды : Кейбір жасақтау жиынтығының  жарнамалар, күнтізбелер, купондар, мекеме ендері және шарлау жолақтары сияқты нысандарында теңшеу параметрлері болады. Бұл нысандарды жарияланымға қояр алдында міндетті түрде теңшеп алыңыз, себебі нысан жарияланымға орналастырылғаннан кейін оларға күнтізбе күндерін өзгерту сияқты өзгерістер енгізу мүмкін болмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×