Слайдтағы суреттерді SmartArt сызбасына түрлендіру

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Слайдтағы мәтінді SmartArt графикалық элементіне түрлендірумен қоса жаңа, фотосуретке бағдарланған SmartArt суретінің орналасуларының бірі арқылы суреттерді SmartArt графикалық элементтеріне түрлендуріге болады. SmartArt графикалық элементі - толық реттеуге болатын ақпаратыңыздың визуалды көрсетілімі.

Бұл мақалада

Суреттерді SmartArt графикалық элементіне түрлендіру

SmartArt графикалық элементіне мәтін қосу

SmartArt графикалық элементінде кескіндерді қосу немесе жою

Бүкіл SmartArt графикалық элементінің түстерін өзгерту

SmartArt мәнерін SmartArt графикалық элементіне қолдану

SmartArt графикалық элементіндегі суреттер ретін өзгерту

Суреттерді SmartArt графикалық элементіне түрлендіру

 1. SmartArt графикалық элементіне түрлендіру керек суретті таңдаңыз.

  Бірнеше суретті таңдау үшін бірінші суретті басып, содан кейін қосымша суреттерді баса отыра CTRL пернесін басып тұрыңыз.

 2. Сурет мәнерлері тобындағы Пішімдеу қойыншасында Суреттермен жұмыс істеу параметрінің астында Суреттер макеті тармағын басыңыз.

  Мәтін тобы таспасы

  Пішімдеу немесе Суреттермен жұмыс істеу қойыншаларын көрмесеңіз, суреттердің таңдалғанына көз жеткізіңіз. Пішімдеу қойыншасын ашу үшін суретті екі рет басу керек болуы мүмкін.

 3. Галереяда, SmartArt графикалық элементінің қажет орналасуын басыңыз.

  Галереяда суреттермен ең үздік жұмыс істейтін SmartArt графикалық элементтерінің орналасулары қамтылады.

  SmartArt графикалық элементінің орналасуын таңдағаннан кейін, суреттер автоматты түрде кескіндерге орналастырылып, сіз таңдаған орналасу негізінде реттеледі. Содан кейін, SmartArt графикалық элементіне мәтінді қосыңыз және оны түстерді өзгертунемесе оған SmartArt мәнерін қосу арқылы реттеңіз.

Ескерту : Көрсетілімді жауып, содан кейін оны қайтадан ашпаған болсаңыз, түрлендіруді SmartArt графикалық элементіне Жылдам қатынау тақтасындағыБолдырмау Түймешік суреті түймешігін басу арқылы қайтара аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

SmartArt графикасына мәтін қосу

 1. SmartArt графикасын басыңыз.

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындау арқылы мәтінді енгізіңіз:

  • Мәтін аумағында [Мәтін] пәрменін таңдап, мәтініңізді теріңіз.

  • Басқа орыннан немесе бағдарламадан мәтінді көшіріп, Мәтін аумағында [Мәтін] тармағын таңдаңыз да, мәтініңізді қойыңыз.

  • SmartArt графикалық элементіндегі өрісті басыңыз, содан кейін мәтінді теріңіз. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін қажет өрістердің барлығын қосқаннан кейін осы параметрді пайдаланыңыз.

   Ескертулер : 

   • Мәтін аумағы көрінбейтін болса, басқару элементін басыңыз.

    «Мәтін» аумағының басқару элементі

   • Мәтінді SmartArt графикалық элементіне жақын немесе оның жоғарғы жағындағы кездейсоқ орынға қосу мақсатында Мәтін тобындағы Кірістіру қойыншасында мәтін жолағын кірістіру үшін Мәтін ұясы түймешігін басыңыз. Мәтін өрісінде тек мәтіннің пайда болғанын қаласаңыз, тінтуірдің оң жақ түймешігімен мәтін өрісін басыңыз, Кескінді пішімдеу немесе Мәтін ұясын пішімдеу түймешігін басыңыз, содан кейін ешқандай өң түсі және жиек болмау үшін мәтін ұясын орнатыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

SmartArt графикалық элементінде кескіндерді қосу немесе жою

 1. Басқа кескінді қосқыңыз келген SmartArt графикалық элементін басыңыз.

 2. Жаңа кескінді қосқыңыз келген орынға ең жақын орналасқан бұрыннан бар кескінді басыңыз.

 3. Сызба жасау тобындағы Құрастырушы қойыншасында SmartArt суреттерімен жұмыс істеу бөлімінің астында Кескінді қосу пәрменінің астындағы көрсеткіні басыңыз.

  «Кескін қосу» түймешігінің ашылмалы тізімі

  SmartArt суреттерімен жұмыс істеу немесе Құрастырушы қойыншаларын көрмесеңіз, SmartArt графикалық элементінің таңдалғанына көз жеткізіңіз. Құрастырушы қойыншасын ашу үшін SmartArt графикалық элементін екі рет басу керек болуы мүмкін.

 4. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Кескінді таңдағаннан кейін кескінді қосу үшін Кескінді артынан қосу түймешігін басыңыз.

  • Кескінді таңдамас бұрын басқа кескінді кірістіру үшін Кескінді басында қосу түймешігін басыңыз.

Ескерту : 

 • Мәтін аумағынан кескінді қосу үшін бұрыннан бар кескінді басып, жүгіргіні мәтінге дейін немесе одан кейін кескін қосылатын жерге жылжытып, ENTER пернесін басыңыз.

 • SmartArt графикалық элементінен кескінді немесе суретті жою үшін жойғыңыз келген кескінді не суретті басыңыз, содан кейін DELETE пернесін басыңыз. Барлық SmartArt графикалық элементін жою үшін SmartArt графикалық элементінің жиегін, содан кейін DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бүкіл SmartArt графикалық элементінің түстерін өзгерту

SmartArt графикалық элементіндегі кескіндерге қолданылған түстерді өзгертуге болады. Әр түрлі түстер тіркесімдерінің барлығы көрсетіліміңіздің тақырып түсінен алынады.

 1. SmartArt графикалық элементін басыңыз.

 2. SmartArt мәнерлері тобындағы Құрастырушы қойыншасында SmartArt суреттерімен жұмыс істеу бөлімінің астында Түстерді өзгерту түймешігін басыңыз.

  SmartArt сызбасының түсін өзгерту.

  SmartArt суреттерімен жұмыс істеу немесе Құрастырушы қойыншаларын көрмесеңіз, SmartArt графикалық элементінің таңдалғанына көз жеткізіңіз. SmartArt графикалық элементін таңдап, Құрастырушы қойыншасын ашу үшін графикалық элементті екі рет басу керек болуы мүмкін.

 3. Сізге керек түс нұсқасын таңдаңыз.

  Ескерту : Сіз таңдаған түс нұсқасына сәйкес келетіндей SmartArt графикалық элементіндегі суреттерді қайта бояу үшін Түстерді өзгерту галереясының төменгі жағындағы SmartArt графикалық элементіндегі суреттерді қайта бояу пәрменін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

SmartArt мәнерін SmartArt графикалық элементіне қолдану

SmartArt мәнері — бір мәнді әрі кәсіпқой түрде жасақталған көрініс жасау үшін SmartArt графикалық элементіндегі кескіндерге қолдануға болатын сызық мәнері, бедер немесе үш өлшемдік әсер сияқты әр түрлі әсерлердің тіркесімі.

 1. SmartArt графикалық элементіңізді басыңыз.

 2. SmartArt мәнерлері тобындағы Құрастырушы қойыншасының SmartArt суреттерімен жұмыс істеу бөлімінің астында қажет SmartArt мәнерін басыңыз.

  Қосымша SmartArt мәнерлерін көру үшін Қосымша түймешігін Түймешік суреті басыңыз.

Кеңестер    

Беттің жоғары бөлігі

SmartArt графикалық элементіндегі суреттер ретін өзгерту

 1. SmartArt графикалық элементінің мәтін аумағындағы қайта реттегіңіз келген суретті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

  Мәтін аумағы көрінбейтін болса, басқару элементін басыңыз.

  «Мәтін» аумағының басқару элементі

 2. контекстік мәзірЖоғары қарай немесе Төмен қарай түймешігін басыңыз.

  Ескертулер : 

  • Суретті қайта реттесеңіз және оның байланысты мәтіні болса, әр түрлі деңгейлердегі мәтіндерді қоса (яғни, басқа бір мәтін сызығының астында орналасқан мәтін).

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×