Слайдтарға өң суретін, түс немесе су таңба қолдану

Слайдтарға өң суретін, түс немесе су таңба қолдану

Бұл мақалада

Өңдерге және су таңбаларына шолу

Суретті слайд өңі ретінде пайдалану

Түсті слайд өңі ретінде пайдалану

Суретті су таңбасы ретінде пайдалану

Мәтін ұясын немесе WordArt нысанын су таңбасы ретінде пайдалану

Өңдерге және су таңбаларына шолу

Суретті, соның ішінде суреттер тұтас слайдтың артындағы өң ретінде немесе слайд бөлігінің артындағы су таңба ретінде кірістіре аласыз. Сондай-ақ түсті слайд артындағы өң ретінде де кірістіре аласыз. Суретті бір немесе барлық слайдтарға өң немесе су таңба ретінде қосып, PowerPoint бағдарламасындағы көрмеңізді бірегей ете аласыз немесе көрмеңіздің демеушісін айқын көрсете аласыз.

Өң мен су таңбасы

Су таңбалар икемді, себебі олардың өлшемдерін және слайдтағы орындарын өзгерте аласыз. Өңді немесе су таңбаны көрмедегі слайдтардың кейбіреуіне немесе барлығына қолдануға болады. Суретті, клипартты немесе түсті слайд мазмұнына кедергі болмас үшін жарықтандыруға болады. Мәтіндік су таңбасын жасау үшін, мәтін жолағы немесе WordArt параметрін пайдалануға болады.

Кері жіберу

Беттің жоғарғы жағы

Суретті слайд өңі ретінде пайдалану

 1. Өң суретін қосқыңыз келетін слайдты нұқыңыз.

  Кеңес : Бірнеше слайдтарды таңдау үшін, слайдты нұқып, одан кейін басқа слайдтарды нұқығанда CTRL пернесін басып тұрыңыз.

 2. Жасақтама қойындысының Өң тобындағы Өң мәнерлері параметрін таңдап, Өң пішімі параметрін таңдаңыз.

 3. Бояу пәрменін таңдаңыз, одан кейін Сурет немесе құрам бояуы параметрін таңдаңыз.

  Өң мәнерлері

 4. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Суретті файлдан кірістіру үшін Файл параметрін таңдаңыз, одан кейін кірістіргіңіз келетін суретті табыңыз және екі рет нұқыңыз.

  • Көшірген суретіңізді қою үшін Аралық сақтағыш параметрін таңдаңыз.

  • суреттер өң суреті ретінде пайдалану үшін, Клипарт параметрін таңдап, Мәтінді іздеу жолағында қалаған клип сипаттайтын сөзді немесе сөз тіркесін теріңіз немесе клипарттың файл атауын түгел немесе бір бөлігін теріңіз.

   Microsoft Office.com бағдарламасынан табуға болатын клипартты қосу үшін, Мазмұнды қосу: Office.com құсбелгісін қойып, Өту пәрменін таңдаңыз, одан кейін клипартты кірістіру үшін, оның үстінен басыңыз.

   Кеңес : Суреттің салыстырмалы жарықтылығын немесе мөлдірлігін, не оның күңгірт және ашығырақ аймақтарының арасындағы айырмашылықты (контраст) лайықтау үшін Өңді пішімдеу тілқатысу терезесіндегі Бояу аймағының астыңғы жағындағы Мөлдірлік жолағын солға немесе оңға жылжытыңыз.

   Мысалы, төмендегі мәрмәр мүсіндердің суреті слайдтың өңі ретінде бапталған, сондықтан слайдтағы мәтінді көруді жеңілдету үшін Мөлдірлік жолағы 50% мәніне қойылған.

   Суретті өң ретінде пайдалану

 5. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Суретті таңдаған слайдтарыңызға өң ретінде пайдалану үшін Жабу пәрменін таңдаңыз.

  • Суретті көрмеңіздегі барлық слайдтардың өңі ретінде пайдалану үшін Бәріне қолдану пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Түсті слайд өңі ретінде пайдалану

 1. Өң түсін қосқыңыз келетін слайдты нұқыңыз.

  Кеңес : Бірнеше слайдтарды таңдау үшін слайдты нұқып, одан кейін басқа слайдтарды нұқығанда CTRL пернесін басып тұрыңыз.

 2. Жасақтама қойындысының Өң тобындағы Өң мәнерлері параметрін таңдап, Өң пішімі параметрін таңдаңыз.

 3. Бояу пәрменін таңдап, одан кейін Нақты бояу параметрін таңдаңыз.

  Өң пішімі

 4. Түс Түймешік суреті түймешігін басыңыз, одан кейін қалаған түсті нұқыңыз.

  тақырып түсі жоқ түске өзгерту үшін Қосымша түстер параметрін таңдаңыз, содан кейін Стандартты қойындысындағы қалаған тұсты нұқыңыз немесе Таңдамалы қойындысында түсті араластырыңыз. Егер кейін құжат тақырып өзгертетін болсаңыз, қолданбалы түстер мен Стандартты қойындысындағы түстер жаңартылмайды.

 5. Өң мөлдірлік өзгерту үшін Мөлдірлік жүгірткісін жылжытыңыз.

  Мөлдірліктің пайыздық көрсеткішін 0% (толық мөлдір емес, әдепкі баптау) мен 100% (толық мөлдір) аралығында өзгерте аласыз.

 6. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Түсті таңдаған слайдтарыңызға қолдану үшін Жабу пәрменін таңдаңыз.

  • Түсті көрмеңіздің барлық слайдтарына қолдану үшін Бәріне қолдану пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Суретті су таңбасы ретінде пайдалану

 1. су таңба қосылатын слайдты басыңыз.

  Су таңбаны бос көрменің барлық слайдтарына қосу үшін, Көрініс қойындысының Үлгі көріністері тобындағы Басты үлгі параметрін таңдаңыз.

  Басты слайдтың көрінісі

  Ескерту : Егер дайын көрме бір немесе бірнеше үлгі слайдтарды қамтыса, басты слайдтарға өңді қолданып, көрмені қажетсіз өзгертуге тәуекел еткіңіз келмеуі мүмкін. Мұның қауіпсіз баламасы - өңді әр қосқан сайын бір слайдқа қосу.

 2. Кірістіру қойындысының Суреттер тобында төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз.

  • Суретті су таңбасы ретінде пайдалану үшін Сурет параметрін таңдаңыз, қалаған суретті тауып, одан кейін Кірістіру пәрменін таңдаңыз.

  • суреттер су таңба ретінде пайдалану үшін, Клипарт параметрін таңдаңыз. Клипарттапсырмалар тақтасыІздеу жолағына қалаған клип сипаттайтын сөзді немесе сөз тіркесін теріңіз немесе клиптің файл атауын түгелдей немесе бір бөлігін теріп, Өту пәрменін таңдаңыз.

   Мәтінді іздеу жолағына қалаған клипті сипаттайтын сөзді немесе сөз тіркесін теріңіз немесе клиптің файл атын толығымен немесе бөлігін теріңіз.

 3. Клипарттың және суреттің өлшемін лайықтау үшін, слайдтағы клипартты немесе суретті тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Өлшем мен орын параметрін таңдаңыз.

 4. Өлшем аймағындағы Кеңейтім мәзірінде Биіктік және Ені жолақтарындағы мәндерді көбейтіңіз немесе азайтыңыз.

  Кеңестер

  • Кеңейткенде суреттің немесе клипарттың пропорционалдық биіктігін және енін сақтау үшін, Пропорцияларды бұғаттау құсбелгісін қойыңыз.

  • Суретті немесе клипартты слайдта ортасы бойынша туралау үшін, Бастапқы сурет өлшеміне қатысты кеңейту құсбелгісін қойыңыз.

 5. Слайдтағы суретті немесе клипартты жылжыту үшін, Орын қойындысын нұқыңыз, одан кейін Көлденең және Тігіненжолақтарына қалаған орын параметрлерін енгізіңіз.

 6. Суреттермен жұмыс істеу мәзірінің Пішім қойындысының Реттеу тобындағы Түс параметрін таңдап, Қайта бояу астында қалаған түс реңін таңдаңыз.

  Топты лайықтау

  Кеңес : Егер Суреттермен жұмыс істеу немесе Пішім қойындылары көрінбесе, суреттің таңдалғанына көз жеткізіңіз.

 7. Суреттермен жұмыс істеу мәзірінің Пішім қойындысында Реттеу тобындағы Түзету пәрменін, Сурет түзетулерінің параметрлері тармағын таңдап, Жарықтық және контраст мәзірінен қалаған жарықтылық пайызын таңдаңыз.

  Су таңбасы

  Кері жіберу

 8. Су таңбаны өңдеуді және орналастыруды аяқтап, оның көрінісіне көңіліңіз толғанда, су таңбаны слайдтың артқы жағына жіберу үшін, Суреттермен жұмыс істеу параметрінің астындағы Пішім қойындысындағы Реттеу тобында Кері жіберу көрсеткісін, одан кейін Артқа жіберу пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мәтін ұясын немесе WordArt нысанын су таңбасы ретінде пайдалану

Көрмеңізді жоба немесе құпия ретінде көрсету үшін мәтінді немесе WordArt нысанын су таңба ретінде пайдалана аласыз.

 1. мәтін жолағы немесе WordArt су таңбасына қосқыңыз келетін слайдты бөлектеңіз.

  Су таңбаны бос көрменің барлық слайдтарына қосу үшін, Көрініс қойындысының Үлгі көріністері тобындағы Басты слайд параметрін таңдаңыз.

  Басты слайдтың көрінісі

  Ескерту : Егер дайын көрме бір немесе бірнеше үлгі слайдтарды қамтыса, басты слайдтарға өңді қолданып, көрмені қажетсіз өзгертуге тәуекел еткіңіз келмеуі мүмкін. Мұның қауіпсіз баламасы - өңді әр қосқан сайын бір слайдқа қосу.

 2. Кірістіру қойындысының Мәтін тобында төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Мәтін ұясын пайдалану үшін Мәтін ұясы параметрін таңдап, одан кейін мәтін ұясын қалаған өлшемге сызу үшін созыңыз.

  • WordArt нысанын пайдалану үшін WordArt параметрін таңдаңыз.

   Мәтін тобында

 3. Су таңбасында бейнелегіңіз келетін мәтін ұясына немесе WordArt нысанына мәтін теріңіз.

 4. Егер су таңбасының орнын өзгерткіңіз келсе, мәтін ұясын немесе WordArt нысанын нұқыңыз, одан кейін меңзер Төртбұрышты көрсеткі түріне айналғанда, мәтін ұясын немесе WordArt нысанын жаңа орынға созыңыз.

 5. Су таңбаны өңдеуді және орналастыруды аяқтап, оның көрінісіне көңіліңіз толғанда, мәтін жолағын немесе WordArt нысанын слайдтың артқы жағына жіберу үшін Сурет салу құралдары параметріндегі Пішім қойындысындағы Реттеу тобында Кері жіберу көрсеткісін, одан кейінАртқа жіберу пәрменін таңдаңыз.

  Кеңес : Егер Сурет салу құралдары немесе Пішім қойындылары көрінбесе, мәтін жолағын немесе WordArt нысанын таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Өңдер мен тақырыптар туралы ақпаратқа сілтемелер

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×