Сенімді құжаттар

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Не істегіңіз келеді?

Сенімді құжаттарды жасау

Желідегі сенімді құжаттар

Қауіпсіздікті басқару орталығындағы сенімді құжаттардың параметрлерін көру немесе өзгерту

Сенімді құжаттар параметрлерінің түсіндірмесі

Сенімді құжаттар деген не?

Сенімді құжаттарды жасау

Белсенді мазмұны бар (деректер қосылымдары, макростар және т.б.) жаңа файлды ашқанда хабарлау тақтасы шығады, өйткені белсенді мазмұнда компьютерді немесе ұйымның желісін зақымдауы мүмкін вирустар және басқа қауіптер болуы мүмкін. Бірақ, файлдың көзіне сенсеңіз немесе белсенді мазмұн сенімді екенін білсеңіз (мысалы, макросқа сенімді жариялаушы қол қойған болса), онда файлдың белсенді мазмұнын қосуға болады. Бұл оны сенімді құжат етіп жасайды. Файлды қайта ашқанда, хабарлау тақтасы шықпайды. Файлды сенімді құжат етіп жасау үшін, төмендегі нұсқауларды пайдаланыңыз.

Келесі сурет — файлда макростар болғандағы хабарлау тақтасының мысалы.

Макрос үшін Қауіпсіздік ескерту хабарламасы

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Ақпарат түймешігін басыңыз.

 3. Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі бөлімінде Мазмұнды қосу түймешігін басыңыз.

  Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі аймағы, әрқашан қосу

 4. Екі параметр көрсетіледі: Барлық мазмұнды қосу және Қосымша параметрлер.

  • Барлық мазмұнды қосу.     Белсенді мазмұнның орындалуына рұқсат беру үшін, құжатты сенімді етіп белгілеңіз.

  • Қосымша параметрлер.     Осы сеанста қай белсенді мазмұн орындалатынын таңдаңыз. Бұл мазмұнды бір ретке ғана қосады. Файлды қайта ашқанда, хабарлау тақтасы шығады.

Ескерту : Файлдың сенімді көзден екенін білсеңіз, хабарлау тақтасында Мазмұнды қосу түймешігін басуға болады. Файл сенімді құжатқа айналады және ол қайтадан хабарлау тақтасымен бірге ашылмайды. Сенімді құжаттар туралы қосымша ақпарат алу үшін, соңғы бөлімді оқуға болады.

Кейбір файлдарды сенімді құжаттар етіп жасау мүмкін емес

Файлды сенімді құжат етіп жасау мүмкін емес жағдайлар бар. Мысалы, файлды ашуға тырысқанда, бір немесе бірнеше белсенді мазмұн түрі ажыратылды. Белсенді мазмұн келесі жағдайларда ажыратылуы мүмкін:

 • Жүйелік әкімші ұйым үшін белгілі бір белсенді мазмұн түрін ажырату қауіпсіздік саясатын орнатқан (мысалы, Барлық макростарды ескертусіз ажырату). Бұл жағдайда, макростар және деректер қосылымдары бар файлды ашсаңыз, файлға сенуге болмайды, өйткені макростар файл ашылғанда ажыратылады.

 • Бір немесе одан да көп белсенді мазмұн түрлеріне арналған қауіпсіздікті басқару орталығының параметрлері өзгертілді.

Қауіпсіздік параметрлерін көру үшін, Файл қойындысын басыңыз. Параметрлер, Қауіпсіздікті басқару орталығын, одан кейін Қауіпсіздікті басқару орталығының параметрлері тармақтарын таңдаңыз. Не болмаса Қауіпсіздікті басқару орталығындағы параметрлерді көру бөлімінде қосымша мәліметтер алуға болады.

Файлдарды сенімді құжаттар етіп жасамаудың қосымша себептері

 • Файл уақытша Интернет қалтасынан немесе Temp қалтасы сияқты сенімсіз орналасудан ашылған.

 • Мүмкіндікті жүйелік әкімші желідегі орналасулар немесе барлық орналасулар үшін өшірген.

 • Егер сенуге тырысып жатқан файл үлгі болса, мысалы, .dot, .dotx немесе .dotm кеңейтімдері бар файлдар болса

Бұл файлдарда осы сеанста белсенді мазмұнды қосу үшін, Барлық мазмұнды қосу параметрін таңдаңыз. Бұл мазмұнды бір ретке ғана қосады. Файлды қайта ашқанда хабарлау тақтасы шығады.

Келесі сурет — файл сенімсіз болған жағдайдағы Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі аумағы.

Файлға сенімсіз болған жағдайдағы Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі аумағы

Беттің жоғары бөлігі

Желідегі құжаттарға сенім білдіру

Желідегі құжаттарға сенім білдірудің алдында сақ болу маңызды, өйткені басқа адамдар желілік файлдарды бұзуы және олардағы белсенді мазмұнды өзгертуі мүмкін. Қауіптердің ықтималдығын азайту үшін қатынасуы басқарылатын немесе жүйелік әкімші жасаған желідегі файлдарға сену керек.

Желілік орналасудағы файлға сенуге тырысқанда, Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі диалогтық терезесі шығады. Диалогтық терезесінде Бұл хабарды бұдан әрі көрсетпеу параметрін таңдауға болады, одан кейін бұл диалогтық терезесі қайтадан шықпайды. Бұған қоса, Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі диалогтық терезесіндегі Жоқ жауабын таңдау арқылы бұл мүмкіндікті өшіруге болады.

Желілік орналасулар үшін сенімді құжаттар мүмкіндігін өшіру

Қауіпсіздікті басқару орталығында таңдау жасау арқылы сенімді құжаттар мүмкіндігін өшіруге болады.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 3. Қауіпсіздікті басқару орталығы тармағы, одан кейін Қауіпсіздікті басқару орталығының параметрлері параметрін таңдаңыз.

 4. Сенімді құжаттар тармағын таңдаңыз.

 5. Желідегі құжаттардың сенімді болуына рұқсат беру параметрінен құсбелгісін алыңыз.

Қауіпсіздікті басқару орталығының Сенімді құжаттар аумағының мысалы

Беттің жоғары бөлігі

Қауіпсіздікті басқару орталығындағы сенімді құжаттардың параметрлерін көру немесе өзгерту

Қауіпсіздікті басқару орталығындағы сенімді құжаттардың параметрлерін көру немесе өзгертуге болады. Өзгертулер жасау компьютерді және ұйымның желісін белсенді мазмұндағы аса зиянды кодтан қорғайтын сенімді құжаттарды жасау мүмкіндігін қосады немесе ажыратады.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 3. Қауіпсіздікті басқару орталығы тармағы, одан кейін Қауіпсіздікті басқару орталығының параметрлері параметрін таңдаңыз.

 4. Сенімді құжаттар тармағын таңдаңыз.

 5. Қажетті сенімді құжаттарды таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сенімді құжаттар параметрлерінің түсіндірмесі

 • Желідегі құжаттардың сенімді болуына рұқсат беру     Бұдан былай желілік орындардағы файлдар үшін Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі диалогтық терезесі көрсетілмейді.

 • Сенімді құжаттарды ажырату     Файлдарды ашқан сайын олар үшін Қауіпсіздік жүйесінің ескертуі диалогтық терезесі шығады.

 • Бүкіл сенімді құжаттарды тазалау, сөйтіп оларды сенімді емес ету.     Бұрын сенімді болған сенімді құжаттардың тізімін жою үшін, Тазалау пәрменін таңдаңыз. Бұрын сенімді болған құжаттар үшін қайтадан хабарлау тақтасы шығады.

Беттің жоғары бөлігі

Сенімді құжаттар деген не?

Сенімді құжаттар — белсенді мазмұн (макростар, ActiveX басқару элементтері, деректер қосылымдары және т.б.) және оларда белсенді мазмұнды қосқаннан кейін хабарлау тақтасыз ашылатын файлдар. Сенімді құжат үшін тіпті жаңа белсенді мазмұн қоссаңыз немесе бар белсенді мазмұнға өзгертулер жасасаңыз да ескерту болмайды. Бірақ, файлға соңғы рет сенгеннен кейін, ол жылжытылған болса, ескерту шығады. Құжатқа сенім білдіргеннен кейін, ол қорғалған көріністе ашылмайды. Сондықтан, файл көзіне сенген жағдайда ғана құжаттарға сену керек.

Ескерту : Егер белсенді мазмұны жоқ файл қорғалған көріністе ашылып, өңдеу әрекетін қоссаңыз, файл сенімді болады және бұдан былай қорғалған көріністе ашылмайды. Бірақ, файлда белсенді мазмұн бар болса, мазмұнды қосқанға дейін ажыратылған белсенді мазмұн үшін хабарлау тақтасы шығады. Белсенді мазмұн қорғалған көріністен шыққанда автоматты түрде қосылмайды.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×