Сан пішімдеуді қолдану арқылы мәтінмен пішімделген сандарды түзету

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Кейбір жағдайларда, жұмыс парағындағы сандар ұяшықтарда шынында мәтін ретінде пішімделіп сақталады; бұл жағдай есептерге проблема болуы мүмкін немесе сұрыптау реттерін шатастыруы мүмкін. Бұл мәселе кейде дерекқордан немесе сыртқы деректер көзінен деректерді импорттаған немесе көшірген кезде пайда болады.

Мәтін ретінде пішімделген сандар ұяшықта оң жақ шетпен тураланғанның орнына сол жақ шетпен тураланған болады және көбінесе қате көрсеткішімен белгіленген болады.

Не істегіңіз келеді?

1-әдістеме: Мәтін ретінде пішімделген сандарды «Қателерді тексеру» функциясының көмегімен түрлендіру

2-әдістеме: Мәтін ретінде пішімделген сандарды «Арнайы қойым» функциясының көмегімен түрлендіру

3-әдістеме: сандық пішімді мәтін ретінде пішімделген сандарға қолдану

Қателерді тексеруді өшіру

1-әдістеме: Мәтін ретінде пішімделген сандарды «Қателерді тексеру» функциясының көмегімен түрлендіру

Excel бағдарламасына деректерді басқа көзден импорттасаңыз немесе бұрын мәтін ретінде пішімделген ұяшықтарға сандарды терсеңіз, ұяшықтың жоғарғы сол жақ бұрышында кішкене жасыл үшбұрышты көруіңіз мүмкін. Мына мысалда көрсетілгендей, бұл қате көрсеткіші сан мәтін ретінде сақталғанын білдіреді.

Жоғарғы сол жақ бұрышында жасыл қате көрсеткіші бар ұяшықтар

Бұл әдейі жасалмаған болса, мәтін ретінде сақталған санды кәдімгі санға түрлендіру үшін мына қадамдарды орындауыңызға болады.

 1. Жұмыс парағында, жоғарғы сол жақ бұрышында қате көрсеткіші бар кез келген ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдаңыз.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды таңдаудың жолы

  Таңдау үшін

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз ұяшық

  Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты басыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз немесе бөлектелген элементті созу үшін Shift пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін F8 пернесін басу арқылы бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созуыңызға болады. Таңдаудың кеңейтуін тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты басып, одан кейін Shift пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты басыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Сонымен қатар, барлық жұмыс парағын таңдау үшін Ctrl+A пернелерін басуға болады.

  Егер жұмыс парағында деректер болса, Ctrl+A пернелері басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. Ctrl+A пернелері екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін CTRL пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Shift+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Таңдалғанға ұяшықтарды немесе ауқымдарды қосуды тоқтату үшін Shift+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

  Барлық таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын басыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Shift+Көрсеткі пернесі(жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелерді басуға болады.

  Егер жолда немесе бағанда деректер болса, Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері екінші рет басылғанда, барлық жол немесе баған таңдалады.

  Іргелес жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін Shift пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

  Іргелес емес жолдар немесе бағандар

  Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын басып, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолда не бағанда ұяшықты бөлектеңіз, содан кейін "Ctrl+көрсеткі пернесі" пернелер тіркесімін басыңыз (жолдар үшін "Оң жақ массив" немесе "Сол жақ массив", бағандар үшін "Жоғарғы массив" немесе "Төменгі массив").

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін Ctrl+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

  Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін Ctrl+End пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағының соңғы ұяшықтарына дейін ұяшықты пайдаланады (төменгі оң жақ бұрыш)

  Бірінші ұяшықты бөлектеп, жұмыс парағындағы соңғы қолданылған ұяшыққа (төменгі оң жақ бұрыш) бөлектелген ұяшықтарды кеңейту үшін "Ctrl+Shift+End" пернелер тіркесімін басыңыз.

  Ұяшықтарды жұмыс парағының басына

  Бірінші ұяшықты бөлектеп, бөлектелген ұяшықтарды жұмыс парағының басына дейін кеңейту үшін "Ctrl+Shift+Home" пернелер тіркесімін басыңыз.

  Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты басыңыз. Белсенді ұяшық белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

  Ұяшықтарды бөлектеуді болдырмау үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Таңдалған ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының жанында шыққан қате түймешігін басыңыз.

  Қате түймешігі

 3. Мәзірден Санға түрлендіру пәрменін таңдаңыз. (Санды түрлендірместен, қате көрсеткішінен құтылғыңыз келсе, Қатені елемеу пәрменін таңдаңыз.)

  «Санға түрлендіру» пәрмені

  Бұл әрекет мәтін ретінде сақталған сандарды қайтадан санға түрлендіреді.

  Түрлендірілген сандар

  Мәтін ретінде сақталған сандарды кәдімгі сандарға түрлендіргеннен кейін сан пішімін қолдану немесе реттеу арқылы сандардың ұяшықтардағы көрсетілу түрін өзгертуге болады. Қосымша ақпаратты Қол жетімді сан пішімдері бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

2-әдістеме: Мәтін ретінде пішімделген сандарды «Арнайы қою» функциясының көмегімен түрлендіру

Бұл әдістемеде, мәтін ретінде пішімделген санды кәдімгі санға түрлендіру үшін таңдалған әр ұяшықты 1-ге көбейтесіз. Ұяшықтың мазмұнын 1-ге көбейткендіктен нәтижесі дәл сондай болып көрінеді. Дегенмен, Excel бағдарламасы шынында ұяшықтың мәтінге негізделген мазмұнын сандық баламасына ауыстырады.

 1. Бір бос ұяшықты таңдап, оған жалпы сан пішімі таңдалғанын тексеріңіз.

  Сан пішімін тексеру әдісі

  • Басты қойындысындағы Сан тобында Сан пішімі ұясынынң жанындағы көрсеткіні басыңыз да, Жалпы пәрменін таңдаңыз.

   Excel таспа кескіні

 2. Ұяшыққа 1 санын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

 3. Ұяшықты таңдап, одан кейін мәнді аралық сақтағышқа көшіру үшін Ctrl+C пернелер тіркесімін басыңыз.

 4. Ішінде түрлендірілетін мәтін түрінде сақталған сандар бар ұяшықтарды немесе ұяшықтар ауқымдарын таңдаңыз.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды таңдаудың жолы

  Таңдау үшін

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз ұяшық

  Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты басыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз немесе бөлектелген элементті созу үшін Shift пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін F8 пернесін басу арқылы бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созуыңызға болады. Таңдаудың кеңейтуін тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты басып, одан кейін Shift пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты басыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Сонымен қатар, барлық жұмыс парағын таңдау үшін Ctrl+A пернелерін басуға болады.

  Егер жұмыс парағында деректер болса, Ctrl+A пернелері басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. Ctrl+A пернелері екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін CTRL пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Shift+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Таңдалғанға ұяшықтарды немесе ауқымдарды қосуды тоқтату үшін Shift+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

  Барлық таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын басыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Shift+Көрсеткі пернесі(жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелерді басуға болады.

  Егер жолда немесе бағанда деректер болса, Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері екінші рет басылғанда, барлық жол немесе баған таңдалады.

  Іргелес жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін Shift пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

  Іргелес емес жолдар немесе бағандар

  Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын басып, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолда не бағанда ұяшықты бөлектеңіз, содан кейін "Ctrl+көрсеткі пернесі" пернелер тіркесімін басыңыз (жолдар үшін "Оң жақ массив" немесе "Сол жақ массив", бағандар үшін "Жоғарғы массив" немесе "Төменгі массив").

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін Ctrl+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

  Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін Ctrl+End пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағының соңғы ұяшықтарына дейін ұяшықты пайдаланады (төменгі оң жақ бұрыш)

  Бірінші ұяшықты бөлектеп, жұмыс парағындағы соңғы қолданылған ұяшыққа (төменгі оң жақ бұрыш) бөлектелген ұяшықтарды кеңейту үшін "Ctrl+Shift+End" пернелер тіркесімін басыңыз.

  Ұяшықтарды жұмыс парағының басына

  Бірінші ұяшықты бөлектеп, бөлектелген ұяшықтарды жұмыс парағының басына дейін кеңейту үшін "Ctrl+Shift+Home" пернелер тіркесімін басыңыз.

  Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты басыңыз. Белсенді ұяшық белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

  Ұяшықтарды бөлектеуді болдырмау үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты басыңыз.

 5. Басты қойындысындағы аралық сақтағыш тобынан Қою түймешігінің астындағы көрсеткішті басып, Арнайы қою пәрменін таңдаңыз.

 6. Әрекет астындағы Көбейту параметрін таңдап, ОК түймешігін басыңыз.

 7. Барлық сандарды сәтті түрлендіргеннен кейін 2-қадамда терілген ұяшықтың мазмұнын жою үшін сол ұяшықты таңдап, DELETE пернесін басыңыз.

Кейбір есеп жүргізу бағдарламалары теріс мәндерді мәтін ретінде мәннің оң жағына () теріс белгімен көрсетеді. Мәтін жолын мәнге түрлендіру үшін ең шеткі оң жақтағы таңбадан (теріс белгісі) басқа мәтін жолының барлық таңбаларын қайтару үшін формуланы пайдаланып, алынған нәтижені — 1 санына көбейту керек.

Мысалы, егер A2 ұяшығындағы мән «156–» болса, келесі формула мәтінді 156 мәніне түрлендіреді.

Деректер

Формула

156-

=Left(A2,LEN(A2)-1)*-1

Беттің жоғары бөлігі

3-әдістеме: Сан пішімін мәтін ретінде пішімделген сандарға қолдану

Кейбір жағдайларда, бұл мақалада жоғарыда айтылғандай мәтін ретінде сақталған сандарды сандарға қайта түрлендіру керек болмауы мүмкін. Оның орнына, дәл сол нәтижеге қол жеткізу үшін сан пішімін қолдануға болады. Мысалы, жұмыс кітабында сандарды енгізіп, одан кейін сол сандарды мәтін ретінде пішімдесеңіз ұяшықтың жоғарғы сол жақ бұрышында жасыл қате көрсеткішін көрмейсіз. Бұл кезде, сан пішімдеуін қолдануға болады.

 1. Мәтін ретінде сақталған сандары бар ұяшықтарды таңдаңыз.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды таңдаудың жолы

  Таңдау үшін

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз ұяшық

  Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты басыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз немесе бөлектелген элементті созу үшін Shift пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін F8 пернесін басу арқылы бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созуыңызға болады. Таңдаудың кеңейтуін тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты басып, одан кейін Shift пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты басыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Сонымен қатар, барлық жұмыс парағын таңдау үшін Ctrl+A пернелерін басуға болады.

  Егер жұмыс парағында деректер болса, Ctrl+A пернелері басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. Ctrl+A пернелері екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін CTRL пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Shift+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Таңдалғанға ұяшықтарды немесе ауқымдарды қосуды тоқтату үшін Shift+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

  Барлық таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын басыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Shift+Көрсеткі пернесі(жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелерді басуға болады.

  Егер жолда немесе бағанда деректер болса, Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері екінші рет басылғанда, барлық жол немесе баған таңдалады.

  Іргелес жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін Shift пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

  Іргелес емес жолдар немесе бағандар

  Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын басып, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолда не бағанда ұяшықты бөлектеңіз, содан кейін "Ctrl+көрсеткі пернесі" пернелер тіркесімін басыңыз (жолдар үшін "Оң жақ массив" немесе "Сол жақ массив", бағандар үшін "Жоғарғы массив" немесе "Төменгі массив").

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін Ctrl+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

  Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін Ctrl+End пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағының соңғы ұяшықтарына дейін ұяшықты пайдаланады (төменгі оң жақ бұрыш)

  Бірінші ұяшықты бөлектеп, жұмыс парағындағы соңғы қолданылған ұяшыққа (төменгі оң жақ бұрыш) бөлектелген ұяшықтарды кеңейту үшін "Ctrl+Shift+End" пернелер тіркесімін басыңыз.

  Ұяшықтарды жұмыс парағының басына

  Бірінші ұяшықты бөлектеп, бөлектелген ұяшықтарды жұмыс парағының басына дейін кеңейту үшін "Ctrl+Shift+Home" пернелер тіркесімін басыңыз.

  Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты басыңыз. Белсенді ұяшық белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

  Ұяшықтарды бөлектеуді болдырмау үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Басты қойындысының Сан тобындағы Сан пәрменінің жанындағы Диалогтық терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Сан тобындағы диалогтық терезені ашу түймешігі

 3. Санат жолағында қолданғыңыз келген сан пішімін басыңыз.

  Бұл іс рәсімі сәтті аяқталуы үшін мәтін ретінде сақталған сандардың ішінде немесе сандардың қасында артық бос орындар немесе басып шығарылмайтын таңбалардың қамтылмағанына көз жеткізіңіз. Артық бос орындар немесе басып шығарылмайтын таңбалар кейде дерекқордан немесе сыртқы деректер көзінен деректерді импорттаған немесе көшірген кезде пайда болады. Мәтін ретінде сақталған бірнеше сандардан артық бос орындарды жою үшін TRIM функциясын немесе CLEAN функциясын пайдалануға болады. TRIM функциясы сөздердің арасындағы бір бос орындардан басқа бос орындарды жояды. CLEAN функциясы басылмайтын таңбаларды мәтіннен жояды.

Беттің жоғары бөлігі

Қателерді тексеруді өшіру

Excel бағдарламасында қателерді тексеру функциясы қосулы кезде мәтін пішімделуі қолданылған ұяшыққа санды енгізген кезде кішкене жасыл үшбұрышты көресіз. Бұл қате көрсеткіштерін көргіңіз келмесе, оларды өшіруге болады.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Анықтама мәзірінің астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Excel параметрлері диалогтық терезесінде Формулалар санатын басыңыз.

 4. Қателерді тексеру ережелері ішінде Мәтін ретінде пішімделген немесе алдына дәйекше қойылған сандар ұяшығынан белгіні алып тастаңыз.

 5. ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×