Сайт үлгілерін жасау және пайдалану

Бұл - ұзын тақырып. Оны жылдамырақ табу үшін осы жерді басыңыз!

SharePoint Online сайтын кітапханаларды, тізімдерді, көріністерді, жұмыс үрдістерін, логотиптер мен басқа да бизнес үшін қажетті элементтерді қамтитындай етіп реттегеннен кейін, қайта пайдалану үшін сол сайттың үлгісін жасауды қалауыңыз мүмкін. Сайт үлгісі сайттың көшіргі қағазы сияқты. Сайт үлгісін жасау теңшеулерді жазуға мүмкіндік береді, сондықтан олар басқа SharePoint орталарына жылдам қолданылуы мүмкін және үлгіні бизнес шешіміне арналған негіз ретінде пайдалана да алады. Пайдаланушылар үлгіге негізделген жаңа сайттарды жасай алады немесе Visual Studio бағдарламасында қосымша даму үшін оны беруге болады.

Бұл блок-схема SharePoint Online бағдарламасындағы сайт үлгілерін жасау және қолдану процесін көрсетілген.

Бұл мақалада қамтылған тақырыптар:

Сайт үлгісін түсіну

Сайт үлгісі деген не?

Сайт үлгісінде не сақталады?

Сайт үлгісімен нені орындай аласыз?

Сайт үлгісімен жұмыс жасау

Сайт үлгісін шешімдер жиынтығына сақтау

Сайт үлгісін шешімдер жиынтығынан жүктеу

Сайт үлгісін шешімдер жиынтығына кері жүктеу

Сайт үлгісінен сайт жасау

Шешімдер жиынтығын басқару

Реттелетін сайт үлгісінің ақауларын жою

Жалпы проблемаларды шешу

Web Solution Package тексеру

Сайт үлгісін түсіну

Сайт үлгісімен жұмыс істеудің алдында, сайт үлгісін тиімдірек пайдалану үшін әрбіреуін толық түсінген пайдалы. Бұл бөлімде келесілер қаралады:

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісі деген не?

Топ сайты, Жоба сайты және Қауымдастықтар сайты сияқты әдепкі сайт үлгілерімен таныс шығарсыз. SharePoint сайт үлгілері белгілі бір бизнес қажеттілігінің негізінде жасалған алдын ала дайындалған анықтамалар болып табылады. SharePoint сайтыңызды жасау үшін осы үлгілерді пайдалануға, содан соң қажетіңізге қарай сайтты реттеуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін, SharePoint бағдарламасы және Office 365 жүйесінде қандай сайттарды жасауға болады?

Осы әдепкі сайт үлгілеріне қосымша жасаған және реттелген сайтқа негізделген сайтыңыздың үлгісін жасауға болады. Реттелетін сайт үлгісі шешімдер үлгісіне қосуға болатын сайт мүмкіндіктері мен теңшеулерін жинақтау жолы болып табылады. Сайт үлгілері шешімдерді реттелетін сайтқа орналастыруға немесе ұйымыңыз ішінде сайт сәйкестілігін ұсынуға жиі пайдаланылады. Мысалы, жоба басқаруында стандартты саясат болуы мүмкін, сондықтан барлық жаңа жобаларға реттелетін жоба сайтының үлгісін пайдалануды талап еттіңіз.

Реттелетін сайт үлгісі шешімді жасауға, содан соң осы шешімді достарыңызбен, жалпы ұйыммен немесе сыртқы ұйымдармен ортақ пайдалануға мүмкіндік беретін қуатты мүмкіндік болып табылады. Сондай-ақ, сайтты Web Solution Package файлына (.wsp) жиынтықтап, оны Visual Studio сияқты басқа ортада немесе бағдарламада ашып, қосымша реттеуге болады. Реттелген сайт немесе бизнес шешімін үлгіге ауыстыру өте пайдалы және өте қуатты мүмкіндік болып табылады. Шешімді үлгі ретінде жинақтағаннан кейін, SharePoint бағдарламасының басымдылығын бизнес бағдарламалардың платформасы ретінде түсіне бастайсыз. Сайт үлгілері осының барлығын орындауға мүмкіндік береді.

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісінде не сақталады?

SharePoint сайтын үлгі ретінде сақтаған кезде, сайттың жалпы құрылымын (тізімдер, кітапханалар, көріністер мен формалар және жұмыс үрдістері) сақтайсыз. Осы құрамдастарға қосымша, сайттың мазмұндарын үлгіге қосуға болады; мысалы, құжаттың кітапханаларында құжаттар немесе тізімдерде сақталған деректер. Жұмысты бастау үшін пайдаланушыларға үлгі мазмұнды беру үшін пайдалы болуы мүмкін. Бірақ мазмұн үлгінің өлшемін 50 Мбайттан аса сайт үлгісі шегінен асыруы мүмкін.

Сайттағы мүмкіндіктердің көпшілігі қосылған және оларға үлгі тарапынан қолдау көрсетілген. Дегенмен, қолдау көрсетілмейтін бірнеше мүмкіндіктер бар.

 • Қолдау көрсетіледі    Тізімдер, кітапханалар, сыртқы тізімдер, деректер қосылымдары, тізім көріністері мен деректер көріністері, теңшеуші формалар, жұмыс үрдістері, мазмұн түрлері, қосымша әрекеттер, шарлау, сайт беттері, басты беттер, модульдер және веб-үлгілер.

 • Қолдау көрсетілмейді    Реттелген рұқсаттар, іске қосу жұмыс процесінің үлгілері, тізім элементі нұсқасының журналы, іске қосу жұмыс процестеріне қатысты жұмыс процесінің тапсырмалары, адамдар немесе топ өрісінің мәндері, таксономия өрісінің мәндері, жариялау сайттары мен беттері және бекітілген мүмкіндіктері.

Сайт үлгісін жасаған кезде, сайт мүмкіндіктері мен мазмұн түрлері туралы ақпарат та сақталады. Сайт үлгісін әр түрлі сайт жинағында пайдаланған кезде, бұл мүмкіндіктер жұмыс істеу үшін сайт үлгісіне қол жетімді болып және іске қосылған болуы қажет. Сайт үлгілерін жергілікті SharePoint Server серверінен SharePoint онлайн серверіне жылжытқан кезде проблемалар пайда болуы мүмкін. Кейбір мүмкіндіктер мен мазмұн түрлері SKU мен конфигурацияға байланысты қол жетімді болмауы да мүмкін.

Ескерту :  Сайт үлгілерін әр түрлі нұсқалары арасында (SharePoint 2010 бағдарламасынан SharePoint 2013 бағдарламасына) жылжыту қолдау көрсетілмейді.

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісімен не орындауға болады?

Сайтты үлгі ретінде сақтау қуатты мүмкіндік болып табылады, себебі ол реттелетін сайттардың көптеген пайдалану мүмкіндіктерін ұсынады. Сайтты үлгі ретінде сақтаудан алатын тікелей пайдалар:

 • Шешімдерді дереу жаю    Үлгіні шешімдер жиынтығында сақтап, іске қосыңыз, содан соң басқа қызметкерлерге осы үлгіден жаңа сайттарды жасауға рұқсат беріңіз. Олар мұны таңдап, сайттың компоненттерін, оның құрылымын, жұмыс процестерін және тағы басқа элементтерді иеленетін жаңа сайтты жасаңыз. Қысқасы, сайтты үлгі ретінде сақтап, оны белсендіріп, пайдаланыңыз.

 • Портативтілік    Арнайы шешімді ортаңызда қолдануға қосымша .wsp файлын жүктеп, оны жолға қолдануға және оны басқа SharePoint ортада қолдануға болады. Сайт реттеулерінің барлығы бір файлда ыңғайлы сақталады.

 • Кеңейтімділік    Веб-шешімдер жиынтығы ретінде реттелген сайтты Visual Studio бағдарламасында ашып, үлгіге қосымша әзірлеу реттеуін орындауға, содан соң оны SharePoint бағдарламасына қолдануға болады. Нәтижесінде жасалған сайт шешімнің пайдалану мерзімі (әзірлеу, кезең және өндіріске орналастыру) арқылы өте алады.

Реттелетін сайттарды SharePoint бағдарламасында жасауды бастаған кезде, бүкіл ұйымды портативтік ететін сайтыңызды шешімге айналдыру үшін қосымша басымдылықтарды ашасыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісімен жұмыс істеу

Сайт үлгісімен жұмыс істеудің негізгі қадамдары:

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісін шешімдер жиынтығына сақтау

Сайт үлгісін сақтаған кезде, келешекте пайдалану үшін шешімдер жиынтығында сақталатын Web Solution Package файлын (.wsp) жасайсыз. Сайт астындағы туынды сайттар емес, тек ағымдағы сайт сақталады.

 1. Сайттар жинағының жоғарғы деңгейлі сайтын шарлаңыз.

 2. Параметрлер SharePoint Online Public жалпыға қолжетімді веб-сайт параметрлері түймешігі түймешігін басып, Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Сайт әрекеттері бөлімінде Сайтты үлгі ретінде сақтау түймешігін басыңыз.

 4. Үлгі файлын пайдалануға арналған атауды Файл атауы өрісінде көрсетіңіз.

 5. Үлгінің атауы мен сипаттамасын Үлгі атауы және Үлгі сипаттамасы өрістерінде көрсетіңіз.

 6. Сайттың мазмұнын сайт үлгісіне қосу үшін Мазмұнды қосу құсбелгісін таңдаңыз. Шегі – 50 Мбайт және өзгертілмейді.

  Маңызды :  Мазмұны бар сайт үлгісін жасаудың алдында сайттың жұмыс үрдісі журнал тізімін тексеріңіз. Егер тізімде мыңдаған элементтер болса, сайт үлгісін жасау үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін немесе 50 Мбайт шегінен асып кетуіңіз мүмкін. Мұндай жағдайда жаңа жұмыс үрдісінің журнал тізімін пайдалануға және шынайы жұмыс үрдісінің журнал тізімін сайт үлгісін жасауға дейін жоюға жұмыс үрдісі байланысын өзгерту жақсы ой болып табылады.

 7. Үлгіні сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.

  Егер сайттағы құрамдастардың барлығы жарамды болса, үлгі жасалады және «Әрекет сәтті аяқталды» деген хабарды көресіз.

 8. Келесінің бірін орындаңыз:

  • Сайтыңызға оралу үшін OK түймешігін басыңыз.

  • Сайт үлгісіне тікелей өту үшін Шешімдер жиынтығы түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісін шешімдер жиынтығынан жүктеу

Сайт үлгісін жүктеген кезде, ықшам және басқа сайт жинақтарында пайдалануға болатын .wsp файлын жасайсыз.

 1. Сайттар жинағының жоғарғы деңгейлі сайтын шарлаңыз.

 2. Параметрлер SharePoint Online Public жалпыға қолжетімді веб-сайт параметрлері түймешігі түймешігін басып, Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Веб құрастырғышы жинақтары бөлімінде Шешімдер түймешігін басыңыз.

 4. Егер шешімді белсендіру қажет болса, оны таңдап, Пәрмендер тобында Белсендіру түймешігін басыңыз. Содан соң, «Шешімді белсендіруді растау» экранындағы Пәрмендер тобында Белсендіру түймешігін басыңыз.

 5. Шешімдер жиынтығындағы атауын басып, Сақтау түймешігін басыңыз.

 6. Басқаша сақтау диалогтық терезесінде шешім сақталатын орынды шолып, Сақтау түймешігін, содан соң Жабу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісін шешімдер жиынтығына кері жүктеу

.wsp файлын бірдей немесе әр түрлі SharePoint орталарындағы бірдей сайт жиынтығына немесе әр түрлі сайт жиынтықтарына кері жүктеуге болады.

 1. Сайттар жинағының жоғарғы деңгейлі сайтын шарлаңыз.

 2. Параметрлер SharePoint Online Public жалпыға қолжетімді веб-сайт параметрлері түймешігі түймешігін басып, Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Веб құрастырғышы жинақтары бөлімінде Шешімдер түймешігін басыңыз.

 4. Пәрмендер тобында Кері жүктеу түймешігін, содан соң Құжат қосу диалогтық терезесінде Шолу түймешігін басыңыз.

 5. Кері жүктеу үшін файлды таңдау диалогтық терезесінде файлды тауып, оны таңдап, Ашу түймешігін, содан соң OK түймешігін басыңыз.

 6. Шешімді іске қосу үшін «Шешімді іске қосуды растау» экранындағы Пәрмендер тобында Іске қосу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Сайт үлгісінен сайт жасау

Сайт үлгісін жасап, оның белсендірілгенін растағаннан кейін, үлгіге негізделген сайтты жасауға болады. Сайтты немесе туынды сайтты келесіде жасаған кезде, таңдау үшін үлгі «Жаңа SharePoint сайты» бетіндегі Үлгіні таңдау бөлімінің Арнайы қойыншасында қолжетімді болады.

 1. Сайт әрекеттері, содан кейін Жаңа сайт тармақтарын басыңыз.

 2. Барлығын шолу түймешігін басыңыз. Басқаша, Сайт әрекеттері, Сайттың барлық мазмұнын қарап шығу және Жасау тармақтарын таңдаңыз. Диалогті Сайт бойынша сүзуге болады.

 3. Барлық тізімделген үлгілердің төменгі жағына айналдырыңыз.

 4. Үлгіні тауып, таңдаңыз.

 5. Экранның оң жақ тақтасындағы жаңа сайт үшін Тақырып және URL атауы параметрін енгізіңіз.

Ескерту :  Әдепкі бойынша Жасау диалогтық терезесінде көретін параметрлерді шығарып алу үшін Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз. Шарлау параметрлерімен бірдей параметрлер бойынша, осы сайт топ рұқсаттарын тектік сайттан (Тектік сайтпен бірдей рұқсаттарды қолдану) немесе басқа рұқсаттарды (Бірегей рұқсаттарды пайдалану) мұралай алатындығын көрсете аласыз. Бұрынғыны таңдасаңыз, жасалайын деп жатқан сайттың жоғарғы жағында иерархияда сайттар жиынының рұқсаттар топтарын мұраға аласыз. Соңғысын таңдасаңыз, пайдаланушыларсыз жаңа топтарды иемденесіз және осы бірегей рұқсаттарды тағайындай аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шешімдер жиынтығын басқару

Сайт үлгісі Жасау диалогтық терезесінде көрсетілгенде немесе оның ресурсы шешім жиынтығында сайт үлгілерін белсендіру немесе ажырату арқылы пайдаланған кезде басқаруға болады.

 1. Шешімдер жиынтығын шарлаңыз.

 2. Параметрлер SharePoint Online Public жалпыға қолжетімді веб-сайт параметрлері түймешігі , Сайт параметрлері түймешігін, содан соң Жиынтықтар бөлімінің астында Шешімдер түймешігін басыңыз.

 3. Сайт үлгісін таңдап, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Белсендіру    Пайдаланушылар жаңа сайттарды «Жасау» диалогтық терезесі арқылы жасаған кезде пайдалану үшін сайт үлгісін қолжетімді етеді.

  • Ажырату    Сайт үлгісін Жасау диалогтық терезесінен жояды. Ажыратылған сайт үлгісі сайтты жасау үшін қолжетімді емес және жойылады.

  • Жою    Сайт үлгісін шешім жиынтығынан жояды, бірақ оны әдепкіде себет босатылғанға дейін себетке 90 күнге жылжытады. Бұл оны кейінірек қалпына келтіру қажет болғанда пайдалы болады. сайт үлгісін жою қажет болса, оны алдымен ажырату қажет.

   Ескерту : 

 4. Шешімдер жиынтығының өсуін бақылау маңызды. Әрбір жазба ол үшін тағайындалған ресурсты қолдану санына ие. Шешімдер ресурстарды тұтына алады және сол себептен ресурс шектен асқан кезде, олардың уақытша ажыратылуы мүмкін.

 5. Егер сайт үлгісін шешімдер жиынтығына кері жүктесеңіз және шынайы сайт үлгісі ағымдағы уақытта ажыратылған болса, шынайы сайт үлгісін қайта жазуға болады. Мұны болдырмау үшін сайт үлгісінің бірегей атауы кері жүктелгенін тексеріңіз. Дегенмен, бірдей уақытта екі шешімді де белсендіре алмайсыз және сайтты жасауға жаңадан кері жүктелген топ үлгісін қолдануды қаласаңыз, түпнұсқаны ажырату қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Реттелетін сайт үлгісінің ақауларын жою

Арнайы сайт үлгісімен жұмыс істеген кезде, келесі бөлімдер проблемаларды шешуге көмектеседі.

Беттің жоғары бөлігі

Жалпы проблемаларды шешу

Келесі бөлімдер сайт үлгілерімен және олардың ұсынылған шешімдерімен жұмыс істегенде пайда болуы мүмкін жалпы проблемаларды сипаттайды.

Сайт үлгісі ағымдағы бизнес жоспарында қолжетімсіз сайт түріне негізделеді

Сайт үлгілерінің қолжетімділігі әкімшіңіз орнатқан мүмкіндіктерге, сайттармен немесе сайт жинақтарымен жұмыс жасайтындығыңызға және Office 365 немесе SharePoint Server 2013 қызметіндегі жоспарыңызға байланысты. Келесі кесте әр түрлі жоспарлар арасындағы сайт түрінің қолжетімділігін есептейді.

Санат

Сайт түрі

Сайттар жинағы

Сайт

Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы)

Барлық басқа Office 365 жоспарлары

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

Әрекеттестік

Топ

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Әрекеттестік

Блог

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Әрекеттестік

Жоба

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Жоқ

Әрекеттестік

Қауымдастық

Иә

Иә

Жоқ

Иә

Иә

Жоқ

Корпоративтік

Құжаттар орталығы

Иә

Иә

Жоқ

Иә

Иә

Жоқ

Корпоративтік

Жазбалар орталығы

Иә

Иә

Жоқ

Иә

Иә

Жоқ

Корпоративтік

Бизнес талдау (BI) орталығы

Иә

Иә

Жоқ

Иә

Иә

Жоқ

Корпоративтік

Іздеу орталығы (Корпоративтік немесе негізгі)

Иә

Иә

Жоқ

Иә

Иә

Жоқ

Жариялау

Жариялау

Жоқ

Иә

Жоқ

Жоқ

Иә

Жоқ

Жариялау

Сайтты жұмыс үрдісімен жариялау

Жоқ

Иә

Жоқ

Жоқ

Иә

Жоқ

Жариялау

Корпоративтік вики

Иә

Иә

Жоқ

Иә

Иә

Жоқ

Сайт үлгісі SharePoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасында немесе әр түрлі тілде жасалған

Сайт үлгілерін SharePoint 2010 бағдарламасынан SharePoint 2013 бағдарламасына дейінгі әр түрлі нұсқалар немесе әр түрлі тілдер арасында жылжытуға қолдау көрсетілмейді.

Қолжетімді емес мүмкіндіктер сайттың жасалуын болдырмайды

Кейбір мүмкіндіктер орнатылмағаны, белсендірілмегені немесе лицензияланбағаны туралы қате хабарды аласыз.

SharePoint Online бағдарламасында қолжетімсіз мүмкіндіктер сайт жасауға кедергі келтірсе, көрсетілетін қате туралы хабардың скриншоты.

Сайт үлгісі жасалған кезде, барлық сайт мүмкіндіктері олардың іске қосылғанына не қосылмағанына тәуелсіз үлгімен сақталған. Дегенмен, осы сайт мүмкіндіктерінің біреуі немесе бірнешеуі ағымдағы сайт жиынтығында іске қосылмаған немесе қолжетімді емес. Мұндай жағдай сайт үлгілерін әр түрлі Office 365 жоспарлары арасында немесе жергілікті SharePoint Server мен SharePoint online бағдарламасы арасында жылжытқан кезде пайда болуы мүмкін.

Осындай жағдайды шешуге көмектесу үшін қате туралы хабарда әдетте мүмкіндік сипаттамасы мен GUID бар. Егер мүмкіндік ағымдағы сайт жиынтығында қолжетімді болса, оны белсендіруге болады. Егер мүмкіндік ағымдағы сайт жиынтығында қолжетімді болмаса, сайтты жасау үшін сайт үлгісін пайдалана алмайсыз.

SharePoint мүмкіндіктері мен GUID тізімдері үшін, Sharepoint 2013: Бар мүмкіндіктер GUID бөлімін қараңыз. Office 365 жоспарларының негізіндегі қызмет сипаттамаларының тізімі үшін SharePoint Online Service сипаттамалары бөлімін қараңыз.

Сайт үлгісін жасау мүмкін емес немесе дұрыс жұмыс жасамайды

Келесі ақаулардың біреуі немесе бірнешеуі себеп болуы мүмкін:

 • Қандай да бір тізімдер немесе кітапханалар 5000 элементінің тізім көрінісі шегінен аспайтынын тексеріңіз, себебі ол сайт үлгісін жасауды блоктауы мүмкін.

 • Сайт тым көп ресурстарды пайдалануы мүмкін, демек, сайт үлгісі 50 Мбайт шегінен асады. Қанша ресурстар сайт үлгісі жасалған шешімдер жиынтығында пайдаланылатынын қарауға болады. Сайт ресурстарын төмендетуге, содан соң сайт үлгісін қайта сақтауға болады.

 • Егер мазмұнды сайт үлгісімен сақтасаңыз, Мазмұн қосу құсбелгісін жою қажет болмауы мүмкін. Сонымен қоса жергілікті SharePoint Server бағдарламасында сайт үлгісінің шегін PowerShell пәрменін пайдалану арқылы арттыруға болады, бұл пәрмен SharePoint Оnline бағдарламасында қолжетімсіз. Жергілікті SharePoint Server бағдарламасында сайт үлгісінің өлшемін арттыру және SharePoint Оnline бағдарламасына жылжыту кезінде абай болыңыз, себебі ол оның қолданысын болдырмауы мүмкін. SharePoint Server бағдарламасында сайт үлгілерін пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, SharePoint 2013 бағдарламасын үлгі ретінде сақтау, жүктеу және кері жүктеу бөлімін қараңыз.

 • Қондырмалы бағанды пайдаланатын тізімдегі деректерді көрсететін проблемалар бар. Қосымша ақпарат алу үшін, Үлгі құрған тізім SharePoint Online бағдарламасында дұрыс қондырмалы бағандағы деректі көрсетпейді мақаласын қараңыз.

Сайт үлгісін сақтау пәрмені қолжетімсіз

Сайтты үлгі ретінде сақтау пәрменіне қолдау көрсетілмейді және SharePoint Server жариялауының инфрақұрылымын пайдаланатын сайттар бойынша ақаулардың пайда болуына себепші болуы мүмкін. Егер сайтта жариялау инфрақұрылымы іске қосылған болса, сайт үлгісінің мүмкіндігін пайдалана алмайсыз.

Қосымша ақпарат алу үшін Жариялау мүмкіндіктерін қосу және Жариялау қосылған сайт үлгілері туралы бөлімін қараңыз.

SharePoint Online 2010 бағдарламасынан жаңартудан кейін сайт үлгілеріне қатысты проблемалар бар

Жазылымыңыз SharePoint Online 2013 нұсқасына жаңартылған соң пайдалануды жалғастырғыңыз келетін реттелетін сайт үлгілері болса, оларды сайттар жинағын жаңарту алдында қайта жасауыңыз қажет. Не болмаса барлық жаңа сайт үлгілері жаңартудан кейін жұмыс істемейді. Сайт үлгісін қайта жасау үшін 2013 тәжірибелік нұсқасына негізделген жаңа туынды сайт жасап, сізде бар үлгімен сәйкес келу үшін оны реттеңіз, кейін реттелген туынды сайтты үлгі ретінде сақтаңыз.

SharePoint Online 2013 нұсқасында реттелетін сайт үлгілерін қайта жасау қадамдарын алу үшін Сайт үлгілерін жаңарту бөлімін қараңыз. Кері жаңарту процесі туралы қосымша ақпарат алу үшін Сайт жинағын SharePoint Online 2013 бағдарламасына жаңарту бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-шешім жиынтығын тексеру

Кейде сайт үлгісіне қатысты проблеманы анықтау үшін тереңірек тексеру қажет. Мысалы, сайт үлгісін мұраға иелендіңіз және оның жасалу әдісін немесе нені қамтитынын білмейсіз.

Негізінде, .wsp файлы – құрамында басқа файлдар бар файл болып табылатын CAB-файлы (CAB). Бұл CAB-файлының құрамында сайттағы элементтерді анықтайтын манифест файлы бар. Егер мазмұны туралы білгіңіз келсе, келесі әрекетті орындаңыз:

 1. .wsp файлын көшіріңіз.

 2. Файл кеңейтімінің атауын .wsp пішімінен .cab пішіміне өзгертіңіз.

 3. Файлды екі рет басып, көрсетілген барлық файлды таңдап, таңдауды тінтуірдің оң жағымен басыңыз, содан соң Шығару түймешігін басып, Орынды таңдау диалогтық терезесінен қалтаны тауып, Шығару түймешігін басыңыз.

Енді Manifest.xml файлын, Manifest.xml файлына байланысқан қалталарды және барлық қажетті элементтерді, схемаларды, ресурстарды және сайтты қайта жасауға пайдаланылған мүмкіндік файлдарын көруге болады. сайт үлгісін жасаған кезде сайттың мазмұндарын қосуды таңдасаңыз, құжат кітапханасының файлдары сияқты мазмұнды да көруге болады.

Мұрағаттан шығарылған Веб-шешім жиынтығын (.wsp) көрсететін Жетектеуші скриншоты.

Маңызды :  Шынайы .cab файлын мұрағаттан шығармаңыз және манифестті немесе wsp файлының мазмұнын өзгертпеңіз. Осы деңгейде өңделген жиынтықтардан сайттарды жасау үлгіден жасалған тұрақсыздыққа әкеледі. Дегенмен, .wsp файлдарын үлгіні әрі қарай реттеу үшін Microsoft Visual Studio бағдарламасында қауіпсіз ашуға және өңдеуге болады.

Ескерту :  Сайт үлгісінде жасайтын Web Solution Package, SharePoint шешім ретінде бірдей жарияланатын пішімі бар жартылай сенім пайдаланушы шешімі болып табылады. Дегенмен, ол толық сенім шешімдері қолдау көрсететін мүмкіндік элементін түрлерінің толық өлшемін қолдамайды.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×