Сайт мазмұнының түрін жасау немесе реттеу

Сайт мазмұнының түрін жасау немесе реттеу

Сайт мазмұнының түрлері сайт ішінде сәйкестіктің болуына көмектеседі. Сайт иеленушісі ретінде сіз белгілі бір үлгі, арнайы метадеректер және т.б. сияқты қажетті сипаттары бар мазмұн түрін орнатасыз. Мысалы, пайдаланушы элементті Жаңа элемент немесе Жаңа құжат мәзірінен таңдаған кезде, реттелетін мазмұнның пайдаланылатынын тексере аласыз.

SharePoint қызметіндегі реттелетін мазмұн түрлері бар «Жаңа құжат» мәзірі

Мазмұн түрлері туралы қосымша мәліметтер алу үшін Мазмұн түрлеріне және мазмұн түрлерін жариялауға кіріспе бөлімін қараңыз.

Маңызды :  Сайт үшін сайт мазмұн түрлерін жасау үшін сол сайт үшін толық басқару құқығыңыз болуы керек. Сайт жиынындағы жоғарғы деңгейлі сайт үшін сайт мазмұн түрлерін жасау үшін сайт жиынының әкімшісі болуыңыз керек.

Адамдар сайттың кез келген жерінде пайдалана алатын сайт мазмұны түрін жасау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

 1. Сайт мазмұн түрін жасау керек сайтқа өтіңіз.

 2. «Параметрлер» түймешігін, «Office 365 параметрлері» түймешігі кейін Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Веб-дизайнер жиынтықтары тобындағы Сайт мазмұнының түрлері параметрін таңдаңыз.

  SharePoint Online қызметінде «Сайт параметрлері» бетіндегі «Веб-дизайнер жиынтықтары» тобындағы бөлімдер

  Жиынтықта санаттарға топталған барлық бар сайт мазмұнының түрлерін көрсетілген. Сіз таңдаған мазмұн түрі жаңа мазмұн түрі үшін негізгі топ болады.

 4. Топты көрсету жолағында пайдаланғыңыз келетін топты таңдаңыз және Жасау түймешігін таңдаңыз.

 5. «Жаңа сайт мазмұнын жасау» бетінде жаңа мазмұн түрінің аты мен сипаттамасын көрсетіңіз.

 6. Негізгі мазмұн түрі бөлімінен негізгі топ атын таңдаңыз да, Негізгі мазмұн түрі тармағын таңдаңыз.

 7. Топ бөлімінде жаңа мазмұн түрін бұрынғы топқа қоюды немесе жаңа топ жасауды шешіңіз.

 8. ОК түймешігін басыңыз.

SharePoint қызметі жаңа мазмұн түрін жасағанда, ол үшін Сайт мазмұнының түрі беті ашылады, мұнда оны әрі қарай реттей аласыз.

Сайт мазмұнының түрін реттеу

Сайт мазмұны түрінің атауын өзгерту

Құжат үлгісін сайт мазмұнының түрімен байланыстыру

Сайт мазмұн түріне бағандар қосу

Сайт мазмұн түріне арналған құжат мәліметтері аумағын орнату

Сайт мазмұны түрінің атауын өзгерту

 1. Атауын өзгерту керек мазмұн түрін қамтитын сайттың басты бетіне өтіңіз.

 2. Параметрлерді таңдаңыз «Office 365 параметрлері» түймешігі және Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Веб-құрастырғыш жиынтықтары тобында Сайт мазмұнының түрлері тармағын таңдаңыз.

 4. Сайт мазмұнының түрлері бетінде өзгерту керек мазмұн түрінің атауын басыңыз.

 5. Сайт мазмұнының түрі туралы мәліметтер бетінде, «Параметрлер» астында Аты, сипаттамасы және тобы параметрін таңдаңыз.

 6. Атау және сипаттама бөлімінің Атау мәтін ұясында мазмұн түрінің атауын өзгертіңіз.

 7. Аяқтағанда OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат үлгісін сайт мазмұнының түрімен байланыстыру

Құжаттардың сайт ішінде және ішкі сайттар ішінде өзара үйлесімді екенін тексеру үшін Word, Excel немесе PowerPoint үлгісін сайт мазмұны түрімен байланыстыруға болады.

Мысалы, апта сайынғы кестені жасағанда қызметкерлердің стандартты Excel үлгісін пайдаланғаны керек болуы мүмкін. Үлгіні «Кесте» мазмұн түрімен байланыстырсаңыз, біреу «Кесте» мазмұн түрін пайдаланған сайын жұмыс парағына дұрыс үлгі автоматты түрде жүктеледі.

Кітапханаға «Кесте» мазмұн түрін қосу арқылы мұны пайдаланушылар үшін одан да оңай етуге болады. Содан кейін, пайдаланушылар жай Жаңа құжаттар мәзірінде кестені басу арқылы дұрыс кестені аша алады. Мұны істеу туралы мәліметтерді Тізімге немесе кітапханаға мазмұн түрін қосу бөлімінен қараңыз.

Үлгіні сайт мазмұн түрімен байланыстыру үшін мына қадамдарды орындаңыз.

 1. Үлгіні сайт мазмұны түрімен байланыстыру керек сайтқа өтіңіз.

 2. «Параметрлер» түймешігін басыңыз «Office 365 параметрлері» түймешігі және Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Веб-құрастырушы жиынтықтары, астында Сайт мазмұнының түрлері тармағын таңдаңыз.

 4. Word, Excel немесе PowerPoint үлгісін байланыстыру арқылы өзгерту керек мазмұн түрінің атауын басыңыз.

 5. Параметрлер ішіндегі Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз.

 6. Үлгінің орнын енгізіңіз:

  • Егер үлгі сайтыңызға сақталған болса, Бұрынғы құжат үлгісінің URL мекенжайын енгізу түймешігін басыңыз да, пайдаланғыңыз келетін үлгі үшін URL мекенжайын теріңіз.

  • Егер құжат үлгісі жергілікті компьютеріңізге сақталса, Жаңа құжат үлгісін кері жүктеу түймешігін басып, Шарлау түймешігін басыңыз. Файлды таңдау диалогтық терезесінде пайдалану керек файлды тауып, бөлектеп, содан кейін Ашу түймешігін басыңыз.

   Мазмұн түрі үшін «Қосымша параметрлер» бетіне үлгінің мәтін жолақтарын қосу

 7. Осы мазмұн түрінен иеленетін барлық мазмұн түрлерін құжат үлгісімен жаңарту қажет пе? қойындысында осы мазмұн түрінен иеленетін барлық мазмұн түрлерін құжат үлгісімен жаңарту қажет болса, Иә түймешігін басыңыз.

 8. ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сайт мазмұн түріне бағандар қосу

Мазмұн түрінің бағандары метадеректерді білдіреді. Метадеректер элементін қосу үшін жаңа баған қосыңыз.

Мысалы, ұйым шот нөмірі, жоба нөмірі және проект-менеджер сияқты сатып алу тапсырыстарына қатысты белгілі бір метадеректерді бақылағысы келуі мүмкін. Сатып алу тапсырысының мазмұн түріне осы ақпарат үшін бағандарды қоссаңыз, SharePoint қызметі пайдаланушылардан жұмыстарын сақтағандағы мәліметтерді көрсетуін сұрайды. Оған қоса, мазмұн түрін тізімге немесе кітапханаға қоссаңыз, бағандарды көрсету үшін көріністі айқындай аласыз.

Ескерту :  Мазмұн түріне бағанды қосу үшін, алдымен, мазмұн түрін таңдау керек. Пайда болатын мазмұн түрлерін таңдай алмасаңыз, сайт өзінің мазмұн түрлерін негізгі сайттан алады. Мазмұн түріне бағанды қосу үшін оны негізгі сайтта өзгерту керек.

 1. Сайт мазмұнының түріне баған қосу қажет сайтқа өтіңіз.

 2. «Параметрлер» түймешігін басыңыз «Office 365 параметрлері» түймешігі және Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Веб-дизайнер жиынтықтары тобындағы Сайт мазмұнының түрлері параметрін таңдаңыз.

 1. Бағанды қосу керек мазмұн түрінің атауын басыңыз.

 2. Бағандар ішіндегі Сайттың бар бағандарынан қосу пәрменін таңдаңыз.

 3. Бағандарды таңдау бөлімінде Бағандарды келесіден таңдау қойындысынан баған үшін негізгі топты таңдаңыз.

 4. Қолжетімді бағандар қойындысынан қажетті баған атауын таңдаңыз да, Қосу түймешігін басыңыз

 5. Осы мазмұн түрінен иеленетін барлық мазмұн түрлеріне жаңарту қажеттігін шешу үшін Тізім мен сайт мазмұнының түрлерін жаңарту бөліміндегі Иә немесе Жоқ түймешігін басыңыз.

Сайт мазмұн түріне арналған құжат мәліметтері аумағын орнату

Құжат мәліметтері аумағы Microsoft Office 2010 және одан кейінгі нұсқалардағы Word, Excel және PowerPoint бағдарламалары үшін қол жетімді. Құжат мәліметтері аумағы пайдаланушылар метадеректер туралы ақпаратты тақтаға енгізе алатын осы құжаттардағы InfoPath формасын көрсетеді.

Құжат мәліметтері аумағы пайдаланушылардан метадеректерді жинау үшін пішінде мәтін ұяларын көрсетеді.

Мысалы, сатушыларға әрбір сатылым ұсынысы үшін компания атауы мен телефон нөмірі ұсынылғанына көз жеткізгіңіз келеді делік. Сіз «Ұсыныс» мазмұн түрін жасап, құжаттар туралы мәліметтер тақтасына компания атауы мен телефон нөмірін енгізе аласыз. Олар «Ұсыныс» құжатын ашқан кезде, пайдаланушылар қажет атауды және телефон нөмірін енгізеді немесе жаңартады. Пайдаланушы құжатты сақтағанда, SharePoint қызметі құжаттар кітапханасында бағандар ретінде сақталған метадеректерді автоматты түрде жаңартады.

Мазмұн түрлері мен метадеректер туралы қосымша мәлімет алу үшін Метадеректер бағандарын мазмұн түріне қосу бөлімін қараңыз.

Құжат мазмұн түрі үшін құжат мәліметтерінің аумағын реттеу үшін мына қадамдарды орындаңыз.

 1. Сайт мазмұнының түрін өзгерту қажет сайтқа өтіңіз.

 2. «Параметрлер» «Office 365 параметрлері» түймешігі түймешігін басыңыз да, Сайт параметрлері тармағын таңдаңыз.

 3. Веб-дизайнер жиынтықтары тобындағы Сайт мазмұнының түрлері параметрін таңдаңыз.

 4. Өзгерту керек сайт мазмұн түрінің атауын таңдаңыз.

  Ескерту :  Егер көрсетілген мазмұн түрі атаулары гиперсілтемелер болмаса, онда бұл сайт мазмұн түрлерін басқа (негізгі) сайттан иеленеді. Сайт мазмұн түрін жаңарту үшін негізгі сайтқа өтіңіз.

 5. Параметрлер астындағы Құжат туралы мәлімет тақтасының параметрлері түймешігін басыңыз.

 6. Құжат туралы мәлімет тақтасының үлгісі бөлімінде мына әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Мазмұн түрі үшін анықталған метадеректерді (бағандарды) көрсететін әдепкі үлгіні пайдалану үшін Microsoft Office бағдарламалары үшін әдепкі үлгіні пайдалану пәрменін таңдаңыз.

  • Бар реттелетін үлгіні пайдалану үшін Бар реттелетін үлгіні пайдалану (URL, UNC немесе URN) пәрменін таңдаңыз да, үлгі орнының жолын теріңіз.

  • Бар реттелетін үлгіні (XSN) кері жүктеу үшін Пайдаланылатын бар өзгертпелі үлгіні (XSN) кері жүктеу пәрменін таңдап, пайдалану қажет үлгіні табу үшін Шолу пәрменін таңдаңыз.

  • InfoPath бағдарламасында өзгертпелі тақта жасау үшін Жаңа өзгертпелі үлгі жасау пәрменін таңдаңыз.

   Ескерту :  Егер осы параметрді таңдасаңыз, InfoPath бағдарламасы іске қосылып, өзгертпелі тақта жасау үшін реттеуге болатын әдепкі үлгіні көрсетеді.

 7. Барлық уақытта көрсету бөлімінде осы мазмұн түрі құжаттарының ақпарат аумағын автоматты түрде көрсетілуін не көрсетілмеуін таңдаңыз.

 8. ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×