Сайтты шарлау үшін жоғарғы сілтемелер тақтасын конфигурациялау

Жоғарғы сілтемелер тақтасы сайтыңызды пайдаланушыларға сайттар жиынындағы басқа сайттарға сайттағы беттердің жоғарғы жағында қойындылар қатарын көрсету арқылы өтуге көмектеседі. Жоғарғы сілтемелер тақтасы глобалдық навигация деп те аталады, себебі бұл сайттар жиынындағы барлық сайттар арасында бірдей болуы мүмкін. Дегенмен, қосалқы сайттарды негізгі сайттың жоғарғы сілтемелер тақтасында көрсетілмейтіндей етіп конфигурациялауға болады. Сізге жоғарғы сілтемелер тақтасын конфигурациялауға арналған қолжетімді параметрлер жариялау мүмкіндіктерінің сайттар жиыны үшін іске қосылғандығына байланысты өзгереді.

Төменде жалған Contoso сайтының жоғарғы сілтемелер тақтасының мысалы берілген. Маркетинг, сатылым және қаржы Contoso негізгі сайтқосымша сайт болып табылады.

Жоғарғы сілтемелер тақтасы

Сондай-ақ, навигацияға арналған «Жылдам іске қосуды» реттей аласыз. Оны жасау әдісін Сайтты шарлауға арналған «Жылдам іске қосуды» конфигурациялау бөлімін қараңыз.

Бұл мақалада

Бастамас бұрын

Сізде навигацияны конфигурациялау үшін қажетті рұқсаттар бар ма?

Жариялау мүмкіндігі сайтыңыз үшін іске қосылды ма?

Иерархиялық навигация

Жоғарғы сілтемелер тақтасы үшін иеленуді конфигурациялау

Жарияламайтын сайттағы жоғарғы сілтемелер тақтасы үшін иеленуді конфигурациялау

Жариялау сайтындағы жоғарғы сілтемелер тақтасы үшін иеленуді конфигурациялау

Жоғарғы сілтемелер тақтасынан сілтемені қосу, өзгерту немесе жою

Жарияламайтын сайттың жоғарғы сілтемелер тақтасынан сілтемелерді қосу, өзгерту немесе жою

Жариялау сайтының жоғарғы сілтемелер тақтасынан сілтемелерді қосу, өзгерту немесе жою

Жоғарғы сілтемелер тақтасындағы сілтемелер ретін өзгерту

Жарияламайтын сайттың жоғарғы сілтемелер тақтасындағы сілтемелер ретін өзгерту

Жариялау сайтының жоғарғы сілтемелер тақтасындағы сілтемелер ретін қолмен өзгерту

Жариялау сайтының жоғарғы сілтемелер тақтасындағы элементтерді автоматты түрде сұрыптау

Жоғарғы сілтемелер тақтасында қосалқы сайттар мен беттерді көрсету немесе жасыру

Жоғарғы сілтемелер тақтасында ашылмалы мәзірлерде қосалқы сайттарды көрсету

Бастамас бұрын

Сізде навигацияны конфигурациялау үшін қажетті рұқсаттар бар ма?

Сайтыңызға арналған шарлауды басқару үшін сізде ең кемінде сайттың әдепкі SharePoint құрастырушылары сайтына қосылу арқылы алынған рұқсаттар болуы керек. Егер Сайт параметрлеріСайт әрекеттері мәзіріндегі опция болса Торап әрекеттері мәзірі және «Сайт параметрлері» бетінде Көрінісі мен функциялары қойындысында Навигация пәрменін көресіз (жарияламайтын сайттарда Навигация орнына Көрінісі мен функциялары қойындысында Жылдам іске қосу және Жоғарғы сілтеме тақтасы пәрмендерін көресіз.
Торап параметрлері торап мәзірі

Жариялау мүмкіндігі сайтыңыз үшін іске қосылды ма?

Сайтыңыз үшін шарлауды конфигурациялауды бастамас бұрын жариялау мүмкіндіктерінің сайттар жиынында сайттар үшін іске қосылғандығын анықтауыңыз қажет. Сайтыңыздың жариялау сайты екенін білу маңызды, себебі жариялау сайтына арналған шарлау конфигурациясының параметрлері жарияламайтын сайт үшін қолжетімді болатын параметрлерге қарағанда кеңейтілген.

Сайттың қандай түрі бар екеніне байланысты «Сайт параметрлері» бетінен түрлі шарлау параметрлерін көресіз. Мұнда сайттың қандай түрімен жұмыс істеп жатқаныңызды жылдам анықтай аласыз:

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі мен функциялары астындағы Сайт параметрлері бетіндегі сілтемелер тізіміне қараңыз.

  • Егер Шарлау сілтемесін көрсеңіз, онда сіз жариялау сайтымен жұмыс істеудесіз және сайтыңызды Шарлау параметрлері бетін пайдалану арқылы конфигурациялай аласыз.
   Шарлау

  • Егер Жоғарғы сілтеме жолағы және Жылдам іске қосу сілтемелерін көрсеңіз, онда сіз жарияламайтын сайтпен жұмыс істеудесіз және сізге қолжетімді шарлау конфигурациясы параметрлерінің көптеген шектелген жинағы бар.
   Сыртқы көрініс және пайдаланушы ыңғайлылығы

Иерархиялық навигация

Breadcrumb навигациясын конфигурациялау мүмкін емес. Келесі breadcrumb навигациясының мысалы болып табылады.
Breadcrumb

Беттің жоғарғы жағы

Жоғарғы сілтемелер тақтасы үшін иеленуді конфигурациялау

Дәл сол жоғарғы сілтеме жолағын негізгі сайт ретінде пайдалану үшін сайтқа арналған жоғарғы сілтеме жолағын конфигурациялауға болады. Басқаша айтқанда, қосалқы сайт жоғарғы сілтеме жолағын негізгі сайттан иеленеді. Сонымен қатар, берілген сайтта бірегей болу мақсатында сайт үшін жоғарғы сілтеме жолағын конфигурациялай аласыз

Жоғарғы сілтеме жолағына арналған иеленуді конфигурациялау параметрлері мен процедуралары жариялау және жарияламайтын сайттар арасында өзгешеленеді. Жариялау мүмкіндіктерінің сайттар жиынындағы сайттар үшін іске қосылған не қосылмағанын анықтау әдісі туралы ақпарат алу үшін мына мақаладағы Жариялау мүмкіндігі сайтыңыз үшін іске қосылды ма бөлімін қараңыз.

Жарияламайтын сайттағы жоғарғы сілтемелер тақтасы үшін иеленуді конфигурациялау

Жариялау мүмкіндіктері іске қосылмаған сайттар жиынында жаңа сайт жасағанда, оны тиісті тораптың жоғарғы сілтеме тақтасына қосу және тиісті тораптағы жоғарғы сілтеме тақтасын пайдалану үшін таңдауға болады. Бұл сайтқа арналған үш түрлі конфигурация параметрлерін ұсынады:

 • Иеленген және негізгі сайтта қамтылған      Сайт негізгі сайттың жоғарғы сілтеме жолағында қойынды ретінде қамтылады және негізгі сайт пайдаланған жоғарғы сілтеме тақтасын пайдаланады. Жоғарғы сілтеме тақтасын осы деңгейде алдымен негізгі сайттан иеленуін тоқтатусыз конфигурациялауға болмайды.

 • Иеленген, негізгі сайтта қамтылмаған      Сайт негізгі сайт пайдаланатын жоғарғы сілтеме тақтасын пайдаланады, бірақ негізгі сайттың жоғарғы сілтеме тақтасына қойынды ретінде қосылмайды. Жоғарғы сілтеме тақтасын осы деңгейде алдымен негізгі сайттан иеленуін тоқтатусыз конфигурациялауға болмайды.

 • Бірегей      Сайт негізгі сайттың жоғарғы сілтеме тақтасында қойынды ретінде қамтылмайды және негізгі сайт пайдаланған жоғарғы сілтеме жолағын пайдаланбайды. Жоғарғы сілтеме тақтасын берілген деңгейде конфигурациялауға болады және ол негізгі сайттан бөлек.

Ескерту :  Егер сайт атауы «Тақырып», «Сипаттама» және «Белгіше беті» қойындысынан өзгертілген болса, сайт атауы жоғарғы сілтеме тақтасында жаңартылмайды. Жоғарғы сілтеме жолағында пайда болатын атауды өзгерту үшін жоғарғы сілтеме тақтасын өзгертуіңіз қажет.

қосымша сайт жасағанда, ол әдепкіде негізгі сайт жоғарғы сілтеме тақтасында пайда болады және бірегей жоғарғы сілтеме тақтасы болады. Параметрлерді кез келген уақытта өзгерте аласыз. Қосалқы сайтқа арналған жоғарғы сілтеме тақтасын конфигурациялау:

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциялары бағанында Жоғарғы сілтеме тақтасы түймешігін басыңыз.
  Сыртқы көрініс және пайдаланушы ыңғайлылығы

 3. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Қосалқы сайт үшін реттелетін сілтемелерді жасау үшін Сілтемелерді иеленуді тоқтату түймешігін басыңыз. Негізгі сайттың жоғарғы сілтеме тақтасынан алынған сілтемелер қосалқы сайттың сілтемелерді иеленуін тоқтататындай етіп конфигурациялағанда сақталмайды.

  • Негізгі сайт пайдаланатын сілтемелерді пайдалану үшін Негізгі сайт сілтемелерін пайдалану пәрменін таңдаңыз. Қосалқы сайтты негізгі сайт пайдаланатын сілтемені пайдалану үшін конфигурациялағанда қосалқы сайттың жоғарғы сілтеме тақтасындағы сілтемелер.

Жариялау сайтындағы жоғарғы сілтемелер тақтасы үшін иеленуді конфигурациялау

Жариялау сайтын жасағанда, негізгі сайттан жоғарғы сілтеме тақтасын пайдалану не пайдаланбауды таңдауға болады. Бұл параметрді «Шарлау параметрлері» бетін пайдаланған уақытта өзгерте аласыз. Қосалқы сайтқа арналған жоғарғы сілтеме тақтасын конфигурациялау:

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциялары бағанында Шарлау түймешігін басыңыз.

  Шарлау
  Ескертпелер Шарлау пәрмені жариялау мүмкіндіктері сайтыңыз үшін іске қосылғанда және сайтқа арналған әдепкі SharePoint дизайнерлері тобына қосылу арқылы алынған рұқсаттар болғанда ғана Сыртқы көрінісі және функциялары астында пайда болады.

 3. Глобалдық шарлау бөлімінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Негізгі сайт сияқты жоғарғы сілтеме тақтасын көрсету үшін Негізгі сайттағы элементтерге ұқсас шарлау элементтерін көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Ағымдағы сайт үшін бірегей жоғарғы сілтеме тақтасын көрсету үшін Ағымдағы сайттың астындағы шарлау элементтерін көрсету пәрменін таңдаңыз.

   Глобалдық шарлау параметрлері

   Ескерту :  Сайттар жиынындағы жоғары деңгейлі сайтта болсаңыз, бұл параметрлер қолжетімсіз болады, себебі жоғары деңгейлі сайтта негізгі сайт қамтылмаған.

 4. Глобалдық шарлау бөлімінде,

  • Ағымдағы сайттың қосалқы сайттарын жоғарғы сілтеме тақтасында көрсету үшін Қосалқы сайттарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Ағымдағы сайттың беттерін жоғарғы сілтеме тақтасында көрсету үшін Беттерді көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Жоғарғы сілтеме тақтасында автоматты түрде көрсетілетін сайттар мен беттерге арналған сілтемелер санын шектеу үшін Берілген шарлау деңгейінде көрсететін динамикалық элементтердің максималды саны жолағына санды теріңіз.

 5. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жоғарғы сілтемелер тақтасынан сілтемені қосу, өзгерту немесе жою

Сілтемелерді жоғарғы сілтеме тақтасынан қосу, өзгерту немесе жою үшін орындайтын қадамдар жариялау мүмкіндіктерінің сайттар жиыны үшін іске қосылғанына байланысты өзгешеленеді. Жариялау мүмкіндіктерінің сайттар жиынындағы сайттар үшін іске қосылған не қосылмағанын анықтау әдісі туралы ақпарат алу үшін мына мақаладағы Жариялау мүмкіндігі сайтыңыз үшін іске қосылды ма бөлімін қараңыз.

Жарияламайтын сайттың жоғарғы сілтемелер тақтасынан сілтемелерді қосу, өзгерту немесе жою

Егер сайтыңыз бірегей жоғарғы сілтеме тақтасын (яғни, ол жоғары деңгейлі сайт немесе ол өзінің жоғарғы сілтеме тақтасын негізгі сайттан иеленбейді) пайдаланатын болсаңыз, сайт үшін жоғарғы сілтеме тақтасында пайда болатын сілтемелерді конфигурациялай аласыз. Басқа сайттарға қатысты сілтемелерді сайт жиынынан тыс қосуға болады.

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциялары бағанында Жоғарғы сілтемелер тақтасы түймешігін басыңыз.

 3. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Жаңа сілтеме қосу үшін Жаңа шарлау сілтемесі түймешігін басыңыз. URL мекенжайын және сілтеме сипаттамасын теріңіз. URL мекенжайы осы сайт ішіндегі қалта, ұйым интранетіндегі ортақ пайдалану мүмкіндігі немесе интернеттегі орналасуға арналған сілтеме сияқты кез келген жарамды жол сілтемесі болуы мүмкін.

   Жаңа шарлау сілтемесі

  • Сілтемені өзгерту үшін өзгерткіңіз Өңдеу келетін сілтеменің жанындағы Өзгерту түймешігін басыңыз да, қажетті өзгертулер енгізіңіз. Тек Басты сияқты әдепкі сілтемелерге арналған сипаттаманы өзгертуге болады.

  • Сілтемені жою үшін өзгерткіңіз Өңдеу келетін сілтеменің жанындағы Өзгерту түймешігін басыңыз да, Жою түймешігін басып, OK түймешігін басыңыз.

   Маңызды :  Жарияламайтын сайттағы жоғарғы сілтеме тақтасынан тақырыпты жойғанда, сол тақырыпта қамтылған барлық сілтемелер де жойылады.

 4. Жарайды түймешігін нұқыңыз.

Жариялау сайтының жоғарғы сілтемелер тақтасынан сілтемелерді қосу, өзгерту немесе жою

Жоғарғы сілтеме тақтасында жаңа тақырып немесе сілтеме қосу немесе бұрынғы тақырыпты не сілтемені өзгерту үшін «Шарлау параметрлері» бетінің Өңдеу және сұрыптау навигациясы бөлімін пайдалануға болады.

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциялар қойындысында Шарлау түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Шарлау пәрмені жариялау мүмкіндіктері сайтыңыз үшін іске қосылғанда және сайтқа арналған әдепкі SharePoint дизайнерлері тобына қосылу арқылы алынған рұқсаттар болғанда ғана Көрінісі мен функциясы астында пайда болады.

 3. Өңдеу және сұрыпату навигациясы бөлімінде жоғарғы сілтеме тақтасын таңдау үшін Глобалдық навигация түймешігін басыңыз.

  Глобалдық навигация

  Ескерту : Егер «Глобалдық навигация» не «Ағымдағы навигациясы» тақырыптары астында реттелген сілтемелер тізімін көрмесеңіз, сайтыңыз өзінің глобалдық навигациясын негізгі сайттан алуы қажет болуы мүмкін. Осы жағдайда Глобалдық навигацияны негізгі сайттан иеленуді тоқтатпасаңыз, Жылдам іске қосу мүмкіндігінде сілтемелерді қосу не өңдеу әрекеттеріне шектеу қойылады.

 4. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Тақырып не сілтемені өзгерткіңіз келсе, тақырыпты не сілтемені таңдаңыз да, Өзгерту түймешігін басыңыз.

  • Жаңа тақырып қосқыңыз келсе, Тақырып қосу түймешігін басыңыз.

  • Жаңа сілтеме қосқыңыз келсе, Сілтеме қосу түймешігін басыңыз.

   Ескерту :  Тақырыпты таңдасаңыз, сілтеме сол тақырып астына қосылады. Сілтемені таңдасаңыз, жасалған сілтеме сіз таңдаған сілтеме деңгейі сияқты деңгейге қосылады.

  • Егер тақырып немесе сілтемені жойғыңыз келсе, Өңдеу және сұрыптау навигациясы бөлімінде жою қажет тақырыпты немесе сілтемені таңдаңыз да, Жою түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Жариялау сайтындағы жоғарғы сілтеме тақтасынан тақырыпты жойғанда, сол тақырыпта қамтылған сілтемелер жойылмайды және бастапқы тақырыбы жойылғаннан кейін тақырыптар ретінде көрсетіледі.

 5. Элементті қосқанда немесе өзгерткенде пайда болатын веб диалогтық терезесінде келесіні конфигурациялаңыз:

  • Тақырып   Көрсету қажет тақырып не сілтеме тақырыбын теріңіз. Тақырыпты көрсету қажет.

  • URL   Тақырыпқа не сілтемеге арналған URL мекенжайын теріңіз. URL мекенжайы сілтемелер үшін талап етіледі, бірақ тақырыптар үшін талап етілмейді.

   URL мекенжайының сайт тарапынан пайдаланылған басқа веб-браузер терезесінде ашу үшін Сілтемені жаңа терезеде ашу пәрменін таңдаңыз.

  • Сипатттама   Тақырып не сілтеме сипаттамасын теріңіз. Сипаттама беру қосымша параметр.

  • Аудитория   Егер басқалардың көргенін қаламасаңыз, тақырып немесе сілтемеге арналған аудиторияға енгізіңіз немесе шолыңыз. Сіз енгізген аудиториялар ғана сілтемені не тақырыпты (және тақырып астындағының барлығын) көре алады. Егер ешбір аудиторияны енгізбесеңіз, барлық аудиториялар сілтемені көре алатын болады. Аудиториялар қосымша параметр.

   Өтулер құрылымының тақырыбы тілқатысу терезесі

 6. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жоғарғы сілтемелер тақтасындағы сілтемелер ретін өзгерту

Сілтемелерді жоғарғы сілтеме тақтасында қайта реттеу үшін орындайтын қадамдар жариялау мүмкіндіктерінің сайттар жиыны үшін іске қосылғанына байланысты өзгешеленеді. Жариялау мүмкіндіктерінің сайттар жиынындағы сайттар үшін іске қосылған не қосылмағанын анықтау әдісі туралы ақпарат алу үшін мына мақаладағы Жариялау мүмкіндігі сайтыңыз үшін іске қосылды ма бөлімін қараңыз.

Жарияламайтын сайттың жоғарғы сілтемелер тақтасындағы сілтемелер ретін өзгерту

Қойындылардың жоғарғы сілтеме тақтасында көрсетілу ретін өзгерте аласыз. Жоғарғы сілтеме тақтасындағы элементтердің ретіне енгізілген кез келген өзгертулер сайтыңыздан жоғарғы сілтеме тақтасы навигациясын иеленетін кез келген сайттарда көрсетіледі.

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Көрінісі мен функциясы бөлімінде Жоғарғы сілтеме тақтасы түймешігін басыңыз.

 3. Ретін өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 4. Сілтеме реті бағанында сілтемелердің жоғарғы сілтеме тақтасында пайда болу ретін өзгерту үшін тізімдердегі параметрлерді басыңыз.

 5. OK түймешігін басыңыз.

Жариялау сайтының жоғарғы сілтемелер тақтасындағы сілтемелер ретін қолмен өзгерту

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциясы бөлімінде Шарлау түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Шарлау пәрмені жариялау мүмкіндіктері сайтыңыз үшін іске қосылғанда және сайтқа арналған әдепкі SharePoint дизайнерлері тобына қосылу арқылы алынған рұқсаттар болғанда ғана Көрінісі мен функциясы астында пайда болады.

 3. Өңдеу және сұрыптау навигациясы бөлімінде, Глобалдық навигация астында жылжытқыңыз келетін элементті таңдаңыз да, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Элементті жоғарғы сілтеме тақтасында солға жылжыту үшін Жоғары жылжыту пәрменін басыңыз

  • Элементті жоғарғы сілтеме тақтасында оңға жылжыту үшін Төмен жылжыту пәрменін басыңыз.

   Глобалдық навигацияны жылжыту

 4. Кез келген қосымша элементтердің ретін өзгерту үшін 3-қадамды қайталаңыз.

 5. Элементтер ретін өзгертіп болғаннын кейін OK түймешігін басыңыз.

Жариялау сайтының жоғарғы сілтемелер тақтасындағы элементтерді автоматты түрде сұрыптау

Егер жариялау мүмкіндіктері іске қосылған сайтта жұмыс істеп жатсаңыз, навигация элементтерін автоматты түрде сұрыпталатындай етіп реттей аласыз, мысалы, тақырыбы бойынша.

Маңызды :  Сұрыптау параметрлері жоғарғы сілтеме тақтасына және жылдам іске қосуға да қолданылады. Енгізілген кез келген өзгертулер осы екі навигация элементіне қолданылады.

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциясы бөлімінде Шарлау түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Шарлау пәрмені жариялау мүмкіндіктері сайтыңыз үшін іске қосылғанда және сайтқа арналған әдепкі SharePoint дизайнерлері тобына қосылу арқылы алынған рұқсаттар болғанда ғана Көрінісі мен функциясы астында пайда болады.

 3. Сұрыптау бөлімінен қосалқы сайттарды, навигация сілтемелерін, тізімдерді, кітапханаларды және беттерді тақырыптар, жасалған күндер немесе соңғы өзгертілген күндер сияқты элементтерге негізделе отырып автоматты түрде алфавитті не нөмірлі кему не арту ретімен сұрыптау үшін Автоматты түрде сұрыптау пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Егер беттерден басқа барлық шарлау элементтерін қолмен сұрыптағыңыз келсе, Қолмен сұрыптау пәрменін басып, Беттерді автоматты түрде сұрыптау ұяшығына белгі қойыңыз. Автоматты сұрыптау бөлімінде конфигурацияланған параметрлерге сәйкес тек беттер ғана сұрыпталады.

  Сұрыптау

  1. Автоматты сұрыптау бөлімінде, Келесі бойынша сұрыптау тізімінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Элементтерді тақырыбы бойынша сұрыптау үшін Тақырып тармағын таңдаңыз.

   • Элементтерді жасалған күніне байланысты сұрыптау үшін Жасалған күні тармағын таңдаңыз.

   • Элементтерді соңғы рет өзгертілген күні бойынша сұрыптау үшін Соңғы өзгертілген күні тармағын таңдаңыз.

  2. өсу ретімен (A,B,C не 1,2,3) немесе кему ретімен (C,B,A не 3,2,1) тармағын таңдау арқылы сұрыптау ретін көрсетіңіз.

  3. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жоғарғы сілтемелер тақтасында қосалқы сайттар мен беттерді көрсету немесе жасыру

Жариялау мүмкіндіктері іске қосылған сайтта жұмыс істеп жатқан болсаңыз, беттер мен қосалқы сайттарды жоғарғы сілтеме тақтасында көрсету не жасыруға болады.

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциясы бөлімінде Шарлау түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Шарлау пәрмені жариялау мүмкіндіктері сайтыңыз үшін іске қосылғанда және сайтқа арналған әдепкі SharePoint дизайнерлері тобына қосылу арқылы алынған рұқсаттар болғанда ғана Көрінісі мен функциясы астында пайда болады.

 3. Өңдеу және сұрыптау навигациясы бөлімінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Егер жасырылған қосалқы сайтты немесе бетті көрсеткіңіз келсе, элементті таңдап, Көрсету пәрменін басыңыз.

  • Егер қазір жоғарғы сілтеме тақтасында көрінетін қосалқы сайтты немесе бетті жасырғыңыз келсе, элементті таңдап, Жасыру пәрменін басыңыз.

   Глобалдық навигацияны жылжыту

   Ескертулер : 

   • Жасыру және Көрсету пәрмендері қосалқы сайттар немесе беттер болып табылатын навигация элементтері үшін қолжетімді. Тақырыптарды немесе сілтемелерді жасыру мүмкін емес.

   • Қазір жылдам іске қосу мүмкіндігінде көрінетін элементті таңдағанда, тек Жасыру параметрі қолжетімді болады. Қазір жылдам іске қосу мүмкіндігінде көрінбейтін элементті таңдағанда, тек Көрсету параметрі қолжетімді болады.

Беттің жоғарғы жағы

Жоғарғы сілтемелер тақтасында ашылмалы мәзірлерде қосалқы сайттарды көрсету

Егер жариялау сайтында жұмыс істеп жатсаңыз, сайттың қосалқы сайттары мен беттерінің жоғарғы сілтеме тақтасында автоматты түрде көрсетілуін көрсете аласыз. Жоғарғы сілтеме тақтасында, ағымдағы сайттың қосалқы сайттары мен беттері жаңа қойындылар ретінде көрсетеді (бұл сайттың навигацияны негізгі сайттан иеленбейтінін білдіреді). Егер қосалқы сайттар және/немесе беттерді сайттар жиынындағы барлық сайттар үшін көрсетуді таңдасаңыз, жоғары деңгейлі сайт қосалқы сайттарының астындағы қосалқы сайттар мен беттер сілтемелер ретінде ашылмалы мәзірлерде жоғарғы сілтеме тақтасындағы сәйкес қойындыларда көрсетіледі.

Ашылмалы мәзір

Ескерту :  Егер қосалқы сайттар немесе беттер үшін шарлау элементтерін көрсетуді шешсеңіз, сайтыңызда көптеген қосалқы сайттар немесе беттер болған жағдайда сайтыңыз шатасуы мүмкін. Егер жалпы сайттар жиыны құрылымы орталықтан жоспарланбаса немесе басқарылмаса, сайтыңызды қосалқы сайттар мен беттер автоматты түрде көрсетілмейтіндей етіп реттегіңіз келуі мүмкін.

 1. Сайт әрекеттері мәзірінде Торап әрекеттері мәзірі Сайт параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сыртқы көрінісі және функциясы бөлімінде Шарлау түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Шарлау пәрмені жариялау мүмкіндіктері сайтыңыз үшін іске қосылғанда және сайтқа арналған әдепкі SharePoint дизайнерлері тобына қосылу арқылы алынған рұқсаттар болғанда ғана Көрінісі мен функциясы астында пайда болады.

 3. Глобалдық шарлау бөлімінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Қосалқы сайттарға арналған сілтемелерді жоғарғы сілтеме тақтасында көрсету үшін Қосалқы сайттарды көрсету ұяшығына белгі қойыңыз.

  • Беттерге арналған сілтемелерді жоғарғы сілтеме тақтасында көрсету үшін Беттерді көрсету ұяшығына белгі қойыңыз.

  • Қосалқы сайттарға арналған сілтемелерді жоғарғы сілтеме тақтасында жасыру үшін Қосалқы сайттарды көрсету ұяшығынан белгіні алыңыз.

  • Беттерге арналған сілтемелерді жоғарғы сілтеме тақтасында жасыру үшін Беттерді көрсету ұяшығынан белгіні алыңыз.

   Ескерту : 

  • Егер сайтыңызды қосалқы сайттар мен беттерді көрсететіндей етіп конфигурацияласаңыз, бірақ сайтыңыз негізгі сайт үшін глобалдық навигацияны (жоғарғы сілтеме тақтасы) көрсететіндей орнатылса, негізгі сайтқа навигациясы да қосалқы сайттар мен беттерді көрсететіндей етіп конфигурацияланбайынша, ағымдағы сайтыңызға арналған навигацияда берілген қосалқы сайттар мен беттерге арналған сілтемелер көрінбейді.

  • Егер жоғары деңгейлі сайт навигациясын конфигурациялап жатсаңыз және жоғары деңгейлі сайт қосалқы сайттарының астындағы беттердің немесе қосалқы сайттардың жоғарғы сілтеме тақтасынан ашылмалы мәзірде көрсетілуін қаласаңыз, жоғары деңгейлі сайтты қосалқы сайттар мен беттерді көрсететіндей етіп конфигурациялап, жеке қосалқы сайттарды қосалқы сайттар мен беттерді көрсететіндей етіп конфигурациялау қажет.

  • Барлық қосалқы сайттар немесе беттердің көрсетілгенін қаламасаңыз, оларды көрсетілетіндей етіп конфигурациялағаннан кейін жеке-жеке беттер мен қосалқы сайттарды жасыра аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы Жоғарғы сілтемелер тақтасында қосалқы сайттар мен беттерді көрсету немесе жасыру бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×