Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін экспорттау және импорттау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

SharePoint Online әкімшісі ретінде, клиенттер, сайт жиындары мен сайттар арасында реттелген іздеу конфигурациясының параметрлерін экспорттауға және импорттауға болады. Экспортталған және импортталған параметрлерде барлық реттелген сұрау ережелері, нәтиже көздері, нәтиже түрлері, бағалау үлгілері мен сайтты іздеу параметрлері болады. Сонымен қатар, реттелген іздеу конфигурациясының параметрлерін іздеу қызметі бағдарламасынан экспорттап, ол параметрлерді клиенттер, сайт жиындары немесе сайттарға импорттауға болады. Әдепкі конфигурация параметрлерін экспорттау мүмкін емес.

Бұл мақалада:

Шолу

Импорттау мүмкін болмайтын жағдайлар

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін клиенттен экспорттау

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайттан экспорттау

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайт жинағынан экспорттау

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін клиентке импорттау

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайтқа импорттау

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайттар жинағына импорттау

Импорттауға мүмкіндік бермейтін жарамсыз таңбалар

Жалпы шолу

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін экспорттаған кезде SharePoint бағдарламасы іздеу конфигурациясы файлын XML пішімінде жасайды. Бұл іздеу конфигурациясы файлына клиенттегі, сайттар жиынындағы немесе экспорттауды бастаған орындағы сайт деңгейіндегі экспорттауға болатын барлық реттелген іздеу конфигурациясы параметрлері кіреді. Сайт жиынына арналған іздеу конфигурациясы файлында сайт жиыны ішіндегі жеке сайттардан іздеу конфигурациясы параметрлері болмайды.

Іздеу конфигурациясы файлын импорттаған кезде SharePoint Online клиенттегі, сайттар жиынындағы немесе экспорттауды бастаған орында орналасқан сайттағы әр реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін жасайды және қосады.

Бұл кесте экспорттауға немесе импорттауға болатын параметрлерді көрсетеді. Әр параметр үшін басқа реттелген іздеу конфигурациясы параметрлеріндегі кез келген тәуелділіктерді көретін боласыз. Егер реттелген іздеу конфигурациясы параметрлері әр түрлі деңгейде реттелген іздеу конфигурациясы параметріне тәуелді болса, мысалы, егер сайт сұрауының ережесі сайттар жинағы деңгейіндегі нәтиже көзіне тәуелді болса, қатысты деңгейлерден параметрлерді толығымен экспорттау және импорттау қажет.

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрі

Басқа реттелген іздеу конфигурациясы параметрлеріндегі тәуелділік

Сұрау ережелері. Оған нәтиже блоктары, деңгейі көтерілген нәтижелер мен пайдаланушы сегменттері кіреді.

Нәтиже көздері, нәтиже түрлері, іздеу схемасы, бағалау үлгісі.

Нәтиже көздері

Іздеу схемасы

Нәтиже түрлері

Іздеу схемасы, нәтиже көздері, дисплей үлгілері

Іздеу схемасы

Ешқайсысы

Бағалау үлгілері

Іздеу схемасы

Импорттау мүмкін болмайтын жағдайлар

Егер іздеу конфигурациясының файлы мен импортталатын мақсатты файл атаулары бірдей болса, параметрді анықтаған кезде іздеу конфигурациясының файлын импорттау сәтсіз аяқталады. Дегенмен ерекшеліктер де бар:

 • Іздеу конфигурациясының файлын қайта импорттасаңыз, іздеу конфигурациясының файлындағы атаулары бірдей параметрлер мен мақсатты файлдар импортталуы сәтті аяқталуы керек.

 • Жеке тұлғамен басқарылатын параметрлер іздеу конфигурациясының файлы мен мақсатты параметрде бірдей болса, атаулары бірдей басқарылатын параметрлер импортталуы сәтті аяқталуы керек.

 • Бүркеншік аттар мен тексерілген параметрлерді салыстыру іздеу конфигурациясының файлы мен мақсатты параметрде әр түрлі болса, атаулары бірдей басқарылатын параметрлер импортталуы сәтті аяқталуы керек Импорттау басқарылатын сипаттарға бүркеншік атқа іздеу конфигурациясының файлы мен мақсатты басқарылған сипатқа бүркеншік ат пен салыстыруларды қосады.

Егер іздеу конфигурациясының файлында реттелген жарамсыз таңбалары бар басқарылған сипат атаулары немесе бүркеншік аттары болса, басқарылған сипат атауын немесе бүркеншік аттарын тапқан кезде импорттау сәтсіз аяқталады.

Реттелген сипат атаулары мен іздеу схемасының бүркеншік аттары сайт пен оның басты сайт жинағы үшін бірегей болуы керек. Бұл дегеніміз:

 • Іздеу конфигурациясының файлында реттелген сипаттар бар болса және олардың атаулары мақсатты сайтта немесе мақсатты сайттың басты сайт жинағына арналған реттелген сипаттың бүркеншік атпен бірдей болса, файлдарды импорттаңыз.

 • Іздеу конфигурациясының файлында реттелген сипаттар бар болса және олардың атаулары мақсатты сайтта немесе мақсатты сайттың басты сайт жинағына арналған реттелген сипаттың бүркеншік атпен бірдей болса, файлдарды импорттаңыз.

Ескерту : Импорттау сәтсіз болар алдында SharePoint жасаған және қосқан кез келген реттелген іздеу параметрлері қосылған күйде қалады.

Импорттау сәтсіз аяқталса, сәтсіздікке себеп болған шартты жойып, іздеу конфигурациясының файлын қайта импорттаңыз. Мысалы, "Жазбалар" бағанында импортталатын сұрау ережесінің атауымен бірдей сұрау ережесі бар екендігі айтылса, осы сұрау ережесін мақсатты немесе импортталатын файлдан жойып, файлды қайта импорттау керек. Мәліметтер алу үшін осы мақаладағы Реттелген сипат атауларындағы немесе бүркеншік аттардағы жарамсыз таңбалар бөлімін көріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін клиенттен экспорттау

 1. Office 365 басқару орталығына іздеу әкімшісі ретінде кіріңіз.

 2. Әкімші > SharePoint бөлімін таңдаңыз. «SharePoint басқару орталығы» бөліміндесіз.

 3. Іздеу параметрін таңдаңыз.

 4. Іздеу конфигурациясын экспорттау пәрменін таңдаңыз.

 5. Диалогтық терезеден Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайттан экспорттау

 1. Сайттағы Параметрлер мәзірінен Сайт параметрлері бөлімін таңдаңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Іздеу бөлімінен Конфигурацияны экспорттау пәрменін басыңыз.

 3. Диалогтық терезеден Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайт жинағынан экспорттау

 1. Сайттар жинағындағы Параметрлер мәзірінен Сайт параметрлері бөлімін таңдаңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару бөлімінен Іздеу конфигурацияларын экспорттау пәрменін басыңыз.

 3. Диалогтық терезеден Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін клиентке импорттау

 1. Office 365 басқару орталығына іздеу әкімшісі ретінде кіріңіз.

 2. Әкімші > SharePoint бөлімін таңдаңыз. «SharePoint басқару орталығы» бөліміндесіз.

 3. Іздеу параметрін таңдаңыз.

 4. Іздеу конфигурацияларын импорттау бетінен импорттау қажет болған файлға шолу арқылы таңдаңыз.

 5. Импорттау пәрменін басыңыз.

 6. Іздеу конфигурациясы тізімі бетінде тексеріңіз:

 7. Импортталған іздеу конфигурациясы файлы тізімде орналасқан, сондықтан оның статусы Сәтті импортталған.

  Файл сәтті импортталмаса, Ескертулер бағаны не болғаны туралы толығырақ мәліметтер береді.

 8. Аумақ бағаны импортталған параметрлердің дұрыс деңгейде, яғни файлды импорттауға көрсеткен деңгейде екенін көрсетеді. Мысалы, егер параметрлерді сайт деңгейінің орнына сайттар жиыны деңгейіне импорттасаңыз, осы мәліметті Аумақ бағанынан көретін боласыз. Аумақ бағаны іздеу конфигурациясы параметрлерінің қай деңгейде қол жетімді екенін көрсетеді. Деңгейлер: клиент (Клиент), сайттар жиыны (SPSite) немесе сайт деңгейі (SPWeb).

Беттің жоғары бөлігі

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайтқа импорттау

 1. Сайттағы Параметрлер мәзірінен Сайт параметрлері бөлімін таңдаңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Іздеу бөлімінен Конфигурацияны импорттау пәрменін басыңыз.

 3. Іздеу конфигурацияларын импорттау бетінен импорттау қажет болған файлға шолу арқылы таңдаңыз.

 4. Импорттау пәрменін басыңыз.

 5. Іздеу конфиурациясы тізімі бетінде тексеріңіз:

 6. Импортталған іздеу конфигурациясы файлы тізімде орналасқан, сондықтан оның статусы Сәтті импортталған.

  Файл сәтті импортталмаса, Ескертулер бағаны не болғаны туралы толығырақ мәліметтер береді.

 7. Аумақ бағаны импортталған параметрлердің дұрыс деңгейде, яғни файлды импорттауға көрсеткен деңгейде екенін көрсетеді. Мысалы, егер параметрлерді сайт деңгейінің орнына сайттар жиыны деңгейіне импорттасаңыз, осы мәліметті Аумақ бағанынан көретін боласыз. Аумақ бағаны іздеу конфигурациясы параметрлерінің қай деңгейде қол жетімді екенін көрсетеді. Деңгейлер: клиент (Клиент), сайттар жиыны (SPSite) немесе сайт деңгейі (SPWeb).

Беттің жоғары бөлігі

Реттелген іздеу конфигурациясы параметрлерін сайттар жинағына импорттау

 1. Сайттар жинағында Параметрлер мәзірінен Сайт параметрлері бөлімін таңдаңыз.

 2. Сайт параметрлері бетінде, Сайттар жиынын басқару бөлімінде Іздеу конфигурациясын импорттау пәрменін таңдаңыз.

 3. Іздеу конфигурацияларын импорттау бетінен импорттау қажет болған файлға шолу арқылы таңдаңыз.

 4. Импорттау пәрменін басыңыз.

 5. Іздеу конфиурациясы тізімі бетінде тексеріңіз:

 6. Импортталған іздеу конфигурациясы файлы тізімде орналасқан және оның статусы Сәтті импортталған.

  Файл сәтті импортталмаса, Ескертулер бағаны не болғаны туралы толығырақ мәліметтер береді.

 7. Аумақ бағаны импортталған параметрлердің дұрыс деңгейде, яғни файлды импорттауға көрсеткен деңгейде екенін көрсетеді. Мысалы, егер параметрлерді сайт деңгейінің орнына сайттар жиыны деңгейіне импорттасаңыз, осы мәліметті Аумақ бағанынан көретін боласыз. Аумақ бағаны іздеу конфигурациясы параметрлерінің қай деңгейде қол жетімді екенін көрсетеді. Деңгейлер: клиент (Клиент), сайттар жиыны (SPSite) немесе сайт деңгейі (SPWeb).

Беттің жоғары бөлігі

Импорттауға мүмкіндік бермейтін жарамсыз таңбалар

Егер басқарылған сипаттарда немесе бүркеншік аттарда тізімдегі таңбалардың біреуі болса, осы сипаттарды қамтитын реттелген іздеу схемасын импорттау сәтсіз болады.

Таңба

Атау

бос орын

:

қос нүкте

;

нүктелі үтір

,

үтір

(

ашық жақша

)

жабық жақша

[

ашық тік жақша

]

жабық тік жақша

{

ашық ирек жақша

}

жабық ирек жақша

%

пайыз

$

доллар таңбасы

_

астыңғы сызық

+

қосу таңбасы

!

леп белгісі

*

жұлдызша

=

теңдік белгісі

&

амперсанд

?

сұрақ белгісі

@

@ белгісі

#

нөмір белгісі

\

кері қиғаш сызық

~

ирек

<

ашық бұрыштық жақша

>

жабық бұрыштық жақша

|

тік сызық

`

доғал екпін белгісі

^

екпін белгісі

\'

escape-бірізділік

\"

escape-бірізділік

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×