Репликаланған дерекқорымды Access 2007 пішімінде сақтай алмаймын

Белгілері

Microsoft Office Access 2007 бағдарламасында Access бағдарламасының ескілеу нұсқаларында жасалған репликаланған дерекқорлар (.MDB пішімі) жаңа .ACCDB файл пішімінде сақталмайды. Дерекқорды басқаша сақтау пәрменін қолдануға әрекеттенген кезіңізде бұл опция көмескі (қол жеткізгісіз) болып көрінеді (Microsoft Office түймешігі Түймешік суреті түймешігін басып, Басқаша сақтау дегеннің қасындағы көрсеткіні нұқыңыз).

Себебі

.ACCDB файл пішімі репликалауды қолдамайды.

Шешім

Репликаланған дерекқорды .MDB файл пішімінде қолдану

Репликаланған дерекқорыңызды .MDB файл пішімінде қолдануды жалғастыруыңызға болады. Репликалау мүмкіндігіне .MDB файл пішімінде әлде де қолдау көрсетіледі.

Дерекқорды Office Access 2007 файл пішімінде қолмен қайтадан жасау.

Егер жаңа файл пішімі ұсынатын пайда репликалаудан алатын пайдаңыздан асып кетеді деп шешсеңіз, Office Access 2007 пішімінде жаңа дерекқорды жасауыңызға және репликаланған дерекқорды қолмен қайтадан жасауыңызға болады.

Ескерту : Бұл әдісті кез келген репликаланған дерекқорға қолдануға болады, бірақ реплика жинағындағы басқа репликалардың барлығымен үндестірілген толық репликамен жұмыс істеп отырмасаңыз, репликаңызда әлі де жоқ болған кез келген деректер мен жобалар жаңа дерекқорға түспейді.

Дерекқорыңызды қайтадан жасауды бастамас бұрын, репликадағы жасырылған және жүйелік нысандардың барлығы көрініп тұрғанын қамтамасыз еткеніңіз жөн болады. Бұл репликаңызды қайтадан жасаған кезіңізде репликаға тән өрістерге қатынай алатыныңызды қамтамасыз ету үшін қажет.

 1. Түрлендіргіңіз келетін репликаны ашыңыз. Жасырылған және жүйелік өрістерді көрсету үшін репликаны оны жасауға бірінші қолданған Access бағдарламасының дәл сол нұсқасын қолдану арқылы ашуыңыз керек.

 2. Құралдар мәзірінде Параметрлер дегенін нұқыңыз. «Параметрлер» тілқатысу терезесі ашылады.

 3. Көрініс қойындысындағы Көрсету бөлімінде Жасырын нысандар мен Жүйелік нысандар дегенін таңдаңыз. OK түймешігін басу арқылы жаңа параметрлерді қолданып, «Параметрлер» тілқатысу терезесін жабыңыз.

Дерекқорды қолмен қайтадан жасау

 1. Бос дерекқорды жасап, ашыңыз.

  Ескерту : Access бағдарламасы «Кесте1» деп аталатын жаңа, бос кестені жасайды. Бұл кестені жойғаныңыз жөн — ол үшін, кестеге ешқандай өзгерістер жасамай тұрып, оны дереу жабыңыз. Оның нысан қойындысын тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Жабу дегенін нұқыңыз.

 2. Сыртқы деректер қойындысының Импорттау тобында Access түймешігін нұқыңыз.

  Сыртқы деректерді алу - Access дерекқоры тілқатысу терезесі шығады.

 3. Репликаланған дерекқорды тауып алу үшін Шолу дегенін нұқыңыз.

 4. Жаңа дерекқорда қайтадан жасағыңыз келетін дерекқор нысандары бар репликаланған дерекқорды нұқып, Ашу дегенін нұқыңыз.

 5. Сыртқы деректерді алу - Access дерекқоры тілқатысу терезесінде Кестелерді, сұрауларды, пішіндерді, есептерді, макростарды және модульдерді ағымдық дерекқорға импорттау дегенін нұқып, OK түймешігін басыңыз.

 6. Жаңа дерекқорға импорттағыңыз келетін дерекқор нысандарын нұқыңыз. Егер нысандардың барлығын импорттағыңыз келсе, әр қойындыдағы Бәрін бөлектеу дегенін нұқыңыз.

  Маңызды    Бұл кезде ешқандай кесте таңдамаңыз. Кестелерді келешек бір қадамда қайтадан жасайсыз.

 7. Нысандарды таңдап болғаныңыздан кейін оларды OK түймешігін басып импорттаңыз.

  Шебердің соңғы бетінде импорттау қадамдарын болашақ қолдануға сақтап қою мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін Импорт қадамдарын сақтау құсбелгі көзіне құсбелгі қойып, тиісті мәліметтерді енгізіп, содан соң Импортты сақтау дегенін нұқыңыз.

 8. Репликаланған дерекқорды Office Access 2007 бағдарламасында ашыңыз. Репликаланған дерекқордағы әрбір кестеге ескі кестедегі деректердің барлығын алып, сол деректермен жаңа дерекқорда кесте жасайтын кесте жасау сұрауын жасаңыз.

  Ескерту : Егер GUID бастапқы кілт болса (және басқа кестелердегі сыртқы кілт соған сілтемелесе), онда s_GUID өрісін жаңа кестеге қосқаныңыз жөн болады. Егер s_GUID өрісі бастапқы кілт ретінде қолданылмаса, оны жаңа кестеде сақтауға ешқандай себеп жоқ. s_Lineage және s_Generation өрістерін жаңа кестеге көшірмеңіз.

  Әдепкі күйінде, s_GUID, s_Lineage және s_Generation өрістері жасырылған болады. Бұл өрістерді көрсету үшін келесі іс рәсімін қолданыңыз:

  1. Репликаланған дерекқорда барлық кестелердің жабық тұрғанын тексеріңіз.

  2. Шарлау аумағының жоғарғы жағын тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, Шарлау параметрлері дегенін таңдаңыз. «Шарлау параметрлері» тілқатысу терезесі ашылады.

  3. Бейнелеу параметрлері бөлімінде Жүйелік нысандарды көрсету дегенін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

   Қалай?

   1. Жаңа кестеге салғыңыз келетін жазбалары бар кестелерді таңдап, сұрауды жасаңыз.

    Қалай?

    1. жасау қойындысының Басқа тобында Сұрау жасақтамасы түймешігін нұқыңыз.

    2. Кестені көрсету тілқатысу терезесінде деректерімен жұмыс істегіңіз келетін кестелерді тізімдеген қойындыны нұқыңыз.

    3. Сұрауға қосқыңыз келетін әр нысанның атауын екі рет нұқып, Жабу түймешігін басыңыз.

    4. құрастыру торындағы Өріс жолына өрістерді қосыңыз.

    5. Сұраулардың нәтижелерін көру үшін Көрініс мәзірін нұқып, Деректер кестесінің көрінісі дегенін таңдаңыз.

   2. Сұрау Құрастырушы көрінісінде болған кезде Құрастырушы қойындысындағы Сұрау түрі тобында Кестені жасау дегенін нұқыңыз. Кестені жасау тілқатысу терезесі шығады.

   3. Кесте атауы терезесінде жасағыңыз немесе ауыстырғыңыз келетін кестенің атауын енгізіңіз.

   4. Басқа дерекқоры дегенін нұқып, жаңа кестені қойғыңыз келетін дерекқордың жолын теріңіз немесе Шолу дегенін нұқу арқылы дерекқорды тауып алыңыз.

   5. OK түймешігін басыңыз.

   6. Жасақтама қойындысының Нәтижелер тобында Жегу түймешігін нұқыңыз. Бұл жаңа кестені жасайды.

    Ескерту : Жасайтын жаңа кестеңіз өріс сипаттарын және бастапқы кестенің негізгі кілтін мұраламайды.

 9. Жаңа дерекқордағы әр кесте үшін реплика кестесінде қолданған индекс пен бастапқы кілтті жасаңыз.

  Қалай?

  1. Құрастырушы көрінісінде кесте ашыңыз.

  2. Терезенің жоғарғы бөлігінде индекс жасағыңыз келетін өрісті нұқыңыз.

  3. Терезенің төменгі жағында Индекстелген өріс сипат жолағын таңдап, Иә (қайталаулармен) дегенін нұқыңыз немесе Иә (қайталаусыз) дегенін нұқыңыз.

  4. Бастапқы кілтті құрайтын өрісті не өрістерді таңдаңыз.

  5. Жасақтама қойындысының Құралдар тобында Бастапқы кілт түймешігін нұқыңыз.

 10. Жаңа дерекқордағы әрбір кесте үшін реплика кестесіне берілген қатынасды жасаңыз.

  Қалай?

  Кестелер арасында қатынас жасаған кезіңізде қатынасы бар өрістердің атаулары дәл сондай болуы міндетті емес. Алайда, қатынасы бар өрістердің түрі, бастапқы кілт өрісі Автосанағыш деректерінің түрі өрісі болмайынша, деректер түрімен бірдей болуы керек. Автосанағыш өрісін сан өрісімен, егер екі сәйкес өрістердің ӨрісАуқымы сипаты бірдей болса, сәйкестендіруіңізге болады. Мысалы, егер екі өрістің де ӨрісАуықымы сипаты Ұзын бүтін сан болса, онда автосанағыш өрісін сан өрісімен сәйкестендіруіңізге болады. Егер сәйкес өрістердің екеуі де сан өрістері болса, онда олардың ӨрісАуқымы сипатының параметрі бірдей болуы керек.

  «Бір-көпке» немесе «бір-бірге» қатынасын анықтау

  1. Ашып қойған кестелердің барлығын жабыңыз. Ашық тұрған кестелердің арасындағы қатынастарды не жасай не өзгерте алмайсыз.

  2. Дерекқор құралдары қойындысының Көрсету/Жасыру тобында Байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  3. Егер дерекқорыңызда ешқандай қатынастарды белгілемеген болсаңыз, Кестені көрсету тілқатысу терезесі автоматты түрде көрсетіледі.

   Егер байланыстырғыңыз келетін кестелерді қосу қажет болып, Кестені көрсету тілқатысу терезесі көрсетілмеген болса, оны шақырыңыз: Құрастырушы қойындысында орналасқан Көрсету/Жасыру тобында Кестені көрсету түймешігін басыңыз.

  4. Байланыстырғыңыз келетін кестелердің атауларын екі рет нұқып, Кестені көрсету тілқатысу терезесін жабыңыз. Кестені өз өзімен байланыстыру үшін сол кестені екі рет қосыңыз.

  5. Байланыстырғыңыз келетін өрісті бір кестеден екінші кестедегі байланысты өріске сүйреп апарыңыз.

   Бірнеше өрістерді сүйреп апару үшін CTRL пернесін басып, әр өрісті нұқып, сүйреп апарыңыз.

   Көбінесе, бастапқы кілт өрісін (қалың қаріп түрінде көрсетілген) бір кестеден басқа кестедегі сыртқы кілт деп аталатын ұқсас өріске (көбінесе, дәл сондай атауы бар) сүйреп апарасыз.

  6. Қатынастарды өңдеу тілқатысу терезесі көрсетіледі. Екі бағандағы өріс атауларын тексеріп, дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Қажеті болса, оларды өзгертуіңізге болады.

   Қажет болса, қатынас параметрлерін теңшеп алыңыз.

  7. Қатынасты жасау үшін Жасау түймешігін басыңыз.

  8. Байланыстырғыңыз келетін әр қос кестелер үшін 4 ден 7 қадамға дейін қайталаңыз.

   Қатынастар терезесін жапқан кезіңізде Microsoft Access бағдарламасы орналасу тәсімін сақтағыңыз келетінін-келмейтінін сұрайды. Орналасу тәсімін сақтасаңыз да, сақтамасаңыз да, қатынастар дерекқорда сақталады.

  «Көп-көпке» қатынасын анықтау

  1. «көптен-көпке» қатынасы тұратын екі кестені жасаңыз.

  2. Қосынды түйін кестесі деп аталатын үшінші кестені жасап, басқа екі кестелердің әр-қайсысынан бастапқы кілт өрістері сияқты айқындалған жаңа өрістерді қосынды түйін өрісіне қосыңыз. Қосынды түйін өрісінде бастапқы кілт өрістері бөтен кілттер ретінде жұмыс істейді. Қосынды түйін кестесіне басқа өрістерді, басқа кестеге қосқан сияқты, қосуыңызға болады.

  3. Қосынды түйін кестесінде басқа екі кестелерден бастапқы кілт өрістірен қосу үшін бастапқы кілтті теңшеңіз. Мысалы, «Тапсырыс егжей-тегжейлері» қосынды түйін кестесінде бастапқы кілт «Тапсырыс нөмірі» мен «Өнім нөмірі» өрістерінен құралады.

   Қалай?

   1. Кестені құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

   2. Бастапқы кілт ретінде айқындағыңыз келетін өрісті не өрістерді таңдаңыз.

    Бір өрісті таңдау үшін қажетті өрістің жолды таңдау құралы нұқыңыз.

    Бірнеше өрістерді таңдау үшін CTRL пернесін басып ұстап тұрып, әр өрістің жол бөлектеу түймешігін нұқыңыз.

   3. Жасақтама қойындысының Құралдар тобында Бастапқы кілт түймешігін нұқыңыз.

    Ескерту : Егер көп өрісті бастапқы кілттегі өрістердің кезегі кестедегі сол өрістердің кезегінен өзгеше болсын десеңіз, Көрсету/Жасыру тобындағы Индекстер түймешігін нұқу арқылы Индекстер терезесін көрсетіп, «БастапқыКілт» деп аталатын индекс үшін өрістер атауларының кезегін өзгертіңіз.

  4. Екі негізгі кестенің әр қайсысы мен қосынды түйін кестенің арасында «берден көпке» қатынасын белгілеңіз.

 11. Жаңа дерекқорыңызды сақтап қойыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×