Пішін үлгісін Microsoft SQL Server дерекқорына негізделіп жасақтау

Сіз деректерді сұрау немесе деректерді сұрау және жіберу үшін Microsoft SQL Server дерекқорымен істей алатын пішін үлгісін жасақтауыңыз мүмкін.

Бұл мақалада

Шолу

Сыйымдылық талдаулары

Бастамас бұрын

Пішін үлгісін жасақтау

Жіберу параметрлерін теңшеу

Шолу

Пішіннің негізгі деректік қосылым деп аталатын басты деректік қосылымы болады және оның таңдаулы түрде бір немесе бірнеше қосымша деректік қосылымы болуы мүмкін. Пішінге арналған мақсаттарыңызға байланысты деректік қосылым Microsoft SQL Server дерекқоры немесе веб қызметі сияқты сыртқы деректер көзіне пішін деректерін сұрауы немесе беруі мүмкін.

Сіз дерекқорға негізделген пішін үлгісін жасақтаған кезде, Microsoft Office InfoPath that contain сұрау жолағы және деректер өрісі сақтайтын топ бар негізгі деректер көзі және пішін үлгісі үшін негізгі деректер қосылымы ретінде сұрау деректер қосылмын жасайды. Бұл өрістер және топтар деректердің дерекқордағы кестелерде сақталу жолына сәйкестенеді. Сұрау өрістерінде пайдаланушы сұрау нәтижелерін шектеу үшін сұрау өрістеріндегі деректерге сәйкесті жазбаларға енгізген деректер сақталады. Осы пішін үлгісіне негізделген пішін негізге деректер қосылымын пайдаланған кезде, InfoPath бағдарламасы сұрау өрістеріндегі деректерді пайдаланып, сұрауды жасайды. Сосын InfoPath бағдарламасы сұрауды сұрау деректер қосылымы арқылы жібереді. Дерекқор сұрау нәтижелерін сұрау деректер қосылымы арқылы пішінге қайтарады. Сұрау нәтижелері деректер өрістеріне орнатылады. Сол деректер өрістерін оларға байланыстырылған басқару элементтері арқылы өңдеуге болады.

Сұраудың деректер құрылымы және деректер өрістері деректердің дерекқорда сақталу жолына сай келуге тиісті болғаны себеті, сіз негізгі деректер көзіндегі осы өрістерді немесе топтарды өзгерте алмайсыз. Сіз негізгі деректер көзіндегі түбірлік топқа тек қана өрістер немесе топтарды қосуыңыз мүмкін. Деректер көздері туралы ақпаратқа сілтемелерді т.б. қараңыз бөлімінде табыңыз.

Егер пішін негізделген пішін үлгісі және дерекқор төмендегі қажеттіліктерге жауап берсе, пішін деректерді дерекқорға пішіннің негізгі деректік қосылымы арқылы жібере алады:

 • Пішін үлгісі шолғышпен үйлеспейтін пішін үлгісі болып табылады    Егер сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін құрастырсаңыз, InfoPath бағдарламасы негізгі деректік қосылымда жіберілетін дерекктік қосылымды жасамайды. Пайдаланушыларға шолғышпен үйлесімді пішін үлгісіне негізделген деректерді жіберуге мүмкіндік беру үшін дерекқормен жұмыс істейтін веб қызметін пайдаланыңыз.

 • Негізгі деректер көзіндегі қатысты кестелердің әрбір жұбындағы сол жақ кестеде кілттік сөз болады    Кем дегенде қатысты кестелердің әрбір жұбына арналған байланыстардың біреуі сол жақтағы кестенің кілттік сөзін қамтуы тиіс.

 • Пішіннің негізгі деректер көзіндегі деректер жолақтарының ешқайсысы үлкен қосы деректер түрін сақтамайды    Егер сұрау суреттер, бейнелер, OLE нысандары, файл тіркемелері, Office Access жазба деректер түрі немесе SQL мәтін деректер түрі сияқты үлкен қосу деректер түрін сақтайтын жолақтарды қамтыса, InfoPath бағдарламасы деректтік қосылымды жіберуді доғарады.

InfoPath бағдарламасы деректерді жіберу қосылымын қосқан кезде, пайдаланушыларға негізгі деректер көзіндегі деректер өрістерінің деректерін жіберуге рұқсат беріледі. Егер InfoPath бағдарламасы деректерді жіберу қосылымын қосса, сіз осы пішін үлгісіне негізделген пішіндер үшін жіберу параметрлерін теңшей аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

Сіз дерекқорға негізделген пішін үлгісін жасақтаған кезде, сізде браузерге үйлесімді форма үлгісі жасақтау мүмкіндігі болады. InfoPath бағдарламасы деректерді сұрау қосылымын негізгі деректер қосылымы ретінде шолғышпен сыйсымды пішін үлгісі ішінде жасайды. Алайда, шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерін пайдаланушыларға деректерін дерекқорға жіберуге рұқсат беретін етіп теңшеуге болмайды. Сондықтан, егер сіз SQL Server дерекқорына негізделген пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз және сіз пайдаланушыларыңызды пішін деректерін дерекқорға негізге деректер қосылымы арқылы жіберуін қаласаңыз, сіз пішін үлгісін шолғышпен сыйысымды етіп істей алмайсыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бастамас бұрын

Пішін үлгіңізді SQL Server дерекқорына негізделіп жасақтау үшін, сізге дерекқорыңыз әкімшісінен төменгі ақпаратты алуыңыз қажет:

 • Пішін үлгіңіз қосылатын дерекқор сақталған сервердің аты.

 • Сіз осы пішін үлгісімен пайдаланатын дерекқордың аты.

 • Дерекқор талап ететін түпнұсқалық. Дерекқор Microsoft Windows түпнұсқалығын яки SQL Server түпнұсқалығын пайдаланып пайдаланушылар дерекқорға қалай кіруін анықтайды.

 • Сіз пішінге жіберуді қалаған деректерді сақтайтын яки пішінден пішін деректерін қабылтайтын кестенің аты. Бұл негізгі кесте болып есептеледі. Егер сіз дерекқорда бірнеше кестені пайдаланатын болсаңыз, сізге сол басқа, кіші кестелердің аттары қажет. Сондай-ақ, сізге негізгі кестедегі өрістерге қатысты кіші кестелердегі өрістердің аттары да қажет.

Беттің жоғарғы жағы

Пішін үлгісін жасақтау

Пішін үлгісін деректерді сұрау қосылымымен жасақтау үшін, сізге төменгі амалдарды орындау қажет:

 1. Пішін үлгісін жасау     Сіз дерекқорға негізделген пішін үлгісін жасаған кезде, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісі мен дерекқор арасында деректерді сұрау қосылымын жасайды. Бұл үрдіс пішін үлгісінің негізгі деректер көзін автоматты түрде жасайды.

 2. Сұрау нәтижелерін бейнелеу үшін басқару элементін қосу     Пайдаланушылар пішінді ашқан кезде оларға негізгі деректер көзіндегі өрістердегі деректерді көруге және өңдеуге рұқсат беру үшін, сіз пішін үлгісіне басқару элементін қосуып, сосын сол басқару элементін негізгі деректер көзіндегі бір өріске байланыстыра аласыз.

1-қадам: Пішін үлгісін жасау

 1. Файл мәзірінде Пішін үлгісін жасақтау түймешігін нұқыңыз.

 2. Пішін үлгісін жасақтау тілқатысу терезесінің Жаңасын құрастыру параметрі астында, Пішін үлгісі деген параметрге нұқыңыз.

 3. Негізделген тізімінде, Дерекқор параметріне нұқыңыз.

 4. Егер сіз шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтап тұрған болсаңыз, Тек қана шолғышпен сыйысымды мүмкіндіктерді қосу параметрі көзіне құсбелгіні қойыңыз.

  Ескерту : Деректерді қосу шебері шолғышпен сыйысымды пішін үлгісі ішінде деректерді жіберу қосылымын қоспайды. Пайдаланушыларға деректерін шолғышпен сыйысымды пішін үлгісіне негізделген пішіндерден дерекқорға жіберуге рұқсат беру үшін, қосымша деректер қосылымын дерекқормен істейтін Веб қызметке қосыңыз. Қосымша деректер қосылымы туралы қосымша ақпараттарға сілтемелерді т.б. қараңыз бөлімінде табыңыз.

 5. Иә батырмасын басыңыз.

 6. Деректерді қосу шеберіндегі Дерекқорды таңдау пәрменіне нұқыңыз.

 7. Деректер көзін таңдау тілқатысу терезесінде, Жаңа көз параметріне нұқыңыз.

 8. Сіз қандай деректер көзі түріне қосуды қалайсыз тізімінде, Microsoft SQL Server дегенді таңдаңыз да, Келесі түймешігін басыңыз.

 9. Сервер аты жолғында, SQL Server дерекқормен сервердің атын теріңіз.

 10. Мандатқа кіру параметрі астында, мыналардың бірін орындаңыз:

  • Егер дерекқор Microsoft Windows желісінде қолданылатын мандатқа негізделіп кімдің кіруге рұқсаты бар екенін анықтаса, Windows түпнұсқалығын пайдалану пәрменіне нұқыңыз.

  • Егер дерекқор белгілі пайдаланушы атына және сіз дерекқор әкімшісінен алатын құпия сөзге негізделіп кімдің кіруге рұқсаты бар екенін анықтаса, Төменгі пайдаланушы атымен құпия сөзді пайдалану пәрменіне нұқыңыз да, пайдаланушыңыз атымен құпия сөзін Пайдаланушы аты және Құпия сөз жолақтарына теріңіз.

 11. Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 12. Сіз қалаған деректер сақталған дерекқорды таңдау тізімінде, сіз пайдалануды қалаған дерекқор атына нұқыңыз, Белгілі кестеге қосу параметрі көзіне құсбелгіні қойыңыз, негізгі кесте атына нұқып, сонан соң Келесі түймешігін басыңыз.

 13. Шебердің келесі бетінде, Файл атауы: жолағында деректер қосылымы туралы ақпарат сақталған файл атын теріңіз да, Дайын түймешігіне нұқып осы параметрлерді сақтап қойыңыз.

  Егер сіз деректерді сұрау қосылымында басқа кестелерді пайдалануды жоспарласаңыз, сіз шебердің осы бетінде басқа кестелерді қоса аласыз.

  Қалайша?

  1. Кесте қосу түймешігін нұқыңыз.

  2. Кесте немесе сұрау қосу тілқатысу терезесінде еншілес кестенің атауын нұқыңыз, содан кейін Келесі түймешігін нұқыңыз. InfoPath бағдарламасы екі кестедегі жолақ атауларын сәйкестендіру арқылы байланыс орнатуға талпынады. Егер сіз ұсынылған байланысты пайдаланғыңыз келмесе, байланысты таңдаңыз, содан кейін Байланыс жою түймешігін нұқыңыз. Байланыс қосу үшін Байланыс қосу түймешігін нұқыңыз. Байланыс қосу тілқатысу терезесінде қатысты бағандағы әрбір қатысты жолақтың атауын нұқыңыз, содан кейін Жарайды түймешігін нұқыңыз.

  3. Дайын түймешігін нұқыңыз.

  4. Қосымша еншілес кестелерін қосу үшін осы қадамдарды қайталаңыз.

 14. Келесі түймешігіне нұқыңыз.

 15. Шебердің соңы бетінде, негізгі деректер қосылымы үшін атауды теріңіз. Бұл ат Деректер көзі тапсырмалар аймағының Деректер көзі тізімінде пайда болады.

 16. Егер сіздің пішін үлгіңіз Шолу бөліміндегі талаптарға сай келсе, шебердің бұл беті InfoPath бағдарламасы негізгі деректер қосылымы ішіндегі деректерді жіберу қосылымды қосып қойғанын көрсетеді. Деректерді жіберу қосылымының атын өзгерту үшін, жаңа атты тиісті жолақта теріңіз. Егер пайдаланушыларыңыздың пішін деректерін сіз кейінірек пішін үлгісіне қосатын басқа деректерді жіберу қосылымы арқылы жіберуін қаласаңыз, Осы қосылымға жіберуді қосу параметрі көзіне нұқып құсбелгіні алып тасаңыз.

  Ескерту : Егер пішін үлгіңіз Шолу бөліміндегі талаптарға сай келмесе, InfoPath бағдарлармасы деректерді жіберу қосылмын ажыратып қояды, және Осы жіберу қосылымына атты енгізу жолағы және Осы қосылымға жіберуді қосу параметрлер көздері қол жеткізгісіз (ажыратылған) болады. Егер InfoPath бағдарламасы деректерді жіберу қосылымын ажыратып қойса, пішін үлгіңіз үшін негізгі деректер қосылымы тек қана бір деректерді сұрау қосылымына ие болады.

2 Қадам: Басқару элементін өріске байланыстыру

 1. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 2. Басқару элементін пішін үлгіңіз үстіне сүйреп апарыңыз.

 3. Басқару элементі Байланыстыру тілқатысу терезесінде, сіз басқару элементіне байланыстыруды қалаған өрісті таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жіберу параметрлерін теңшеу

Егер пішін үлгіңіз мен Деректерді қосу шеберінде таңдаған кестелеріңізШолу бөліміндегі талаптарға сай келсе, InfoPath бағдарламасы пішін үлгіңізді деректерді негізгі деректер қосылымы арқылы жіберу үшін теңшейді. Егер сіз осы деректерді жіберу қосылымын пайдалануды таңдасаңыз, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісін пайдаланушылар өздерінің пішін деректерін дерекқорға жібере алатындай етіп теңшейді, және пайдаланушылар пішінді толтырғанда, Стандартты құралдар тақтасына Жіберу пәрменін және Файл мәзіріне да Жіберу пәрменін қосып қояды. Сондай-ақ, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісін пайдаланушылар пішіндерін жібергенде пішін ашық қалатындай және пішін сәтті жіберілгені туралы хабар пайдаланушыға бейнеленетіндей етіп теңшейді. Сіз Жіберу түймешігі үстіндегі мәтінді және пайдаланушы пішінді жіберген соң орындалатын істес тәртібін өзгерте аласыз.

 1. Құралдар мәзірінде Жіберу параметрлері түймешігін нұқыңыз.

  Пайдаланушылар пішінді толтырғанда, Стандарт құралдар тақтасына шығатын Жіберу түймешігінің және Файл мәзіріне шығатын Жіберу әмірінің атауын өзгерту үшін Жіберу параметрлері тілқатысу терезесіндегі Тақырып аты жолағына жаңа атауды теріңіз.

  Кеңес : Егер сіз осы түймешікке және әмірге жылдам пернені белгілесеңіз, жылдам перне ретінде пайдаланғыңыз келген таңбадан бұрын (&) таңбасын теріңіз. Мысалы, Жіберу түймешігіне және әміріне жылдам перне ретінде ALT+B пернелерін тағайындау үшін Su&bmit енгізіңіз.

 2. Егер сіз адамдардың Жіберу әмірін немесе Стандарт құралдар тақтасындағы Жіберу түймешігін пішініңізді толтырғанда пайдалануын қаламасаңыз, Жіберу мәзірінің элементін және Жіберу құралдар тақтасының түймешігін көрсету қанатшасын өшіріңіз.

  Әдепкі мәнімен пайдаланушылар пішінді жіберген соң, InfoPath бағдарламасы пішінді ашып ұстайды және пішіннің сәтті жіберілгенін көрсету үшін хабарды бейнелейді. Осы әдепкі мәндегі қасиетті өзгерту үшін Қосымша түймешігін нұқыңыз, содан кейін төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Пішінді жабу немесе бос пішін жасау үшін пайдаланушы біткен пішінді жібергеннен кейін Жіберуден кейін тізіміндегі қажетті параметрді нұқыңыз.

  • Пішіннің сәтті жіберілгенін көрсетуге таңдамалы хабарды жасау үшін Таңдамалы хабарларды пайдалану қанатшасын таңдаңыз, содан кейін хабарларыңызды Сәтті және Сәтсіз жолақтарында теріңіз.

   Кеңес : Пайдаланушылар пішіндерін жібере алмайтын болса, не істеу керектігін айту үшін Сәтсіз жолағындағы хабарды пайдаланыңыз. Мысалы, сіз пайдаланушылардың пішіндерін сақтап, қосымша нұсқаулар алу үшін біреумен хабарласуына ұсыныс жасай аласыз.

  • Егер пайдаланушы пішінді жібергеннен кейін сіздің хабарды көрсеткіңіз келсе, Сәтті және сәтсіз хабарларды көрсету қанатшасын өшіріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×