Пішін үлгісіне сыйысымдылық баптауларын белгілеу

Пішін үлгіңізді құрастырған кезіңізде InfoPath бағдарламасында не Веб-шолғышында толтырылатын не ашылатын пішін үлгіні жасауды таңдауыңызға болады. Егер пішін үлгіні шолғышты қолдану арқылы ашып толтыруға болатын болса, онда ол браузерге үйлесімді форма үлгісі деп аталады. Пішін үлгінінің бұл түрі, InfoPath Forms Services жұмыс істеп тұрған серверге жарияланса, онда браузер арқылы қарауға болатын форма үлгісі деп аталады.

Бұл мақалада, сіз пішін үлгіні бірінші рет жасайтын немесе жасап қойған кезіңізде сыйысымдылық баптауын қалай таңдау керек екені түсіндіріледі. Егер пішін үлгіңіздің қазіргі сыйысымдылық баптауын білмейтін болсаңыз, онда InfoPath терезесінің төменгі оң жақ бұрышында орналасқан InfoPath күй жолағындағы Сыйысымдылық аумағын қараңыз.

Бұл мақалада келесі талқыланады:

Шолғыш сыйысымдылығы жөнінде шолу

Пішін үлгіні жасау кезінде сыйысымдылық баптауын белгілеу

Қолданыстағы пішін үлгінің сыйысымдылық баптауларын өзгерту

Шолғыш сыйысымдылығы жөнінде шолу

Барлық пішін үлгілері InfoPath бағдарламасымен сыйысымды — яғни, пайдаланушылар InfoPath пішіндерін (егер InfoPath қызметі олардың компьютерлерінде орнатылған болса) ашып, өңдей алады.

Егер InfoPath Forms Services қызметтері жұмыс істеп тұрған серверіне кіруге рұқсатыңыз болса, онда пайдаланушылардың екі түрін қабылдайтын жалғыз пішін үлгіні құрастыруыңызға болады — ол екі түрге компьютерлерінде InfoPath қызметтері орнатылған және орнатылмаған пайдаланушылар кіреді. Пайдаланушылар екінші түріне жататын болса, олар пішіндерді InfoPath қызметінде емес, қолдау көрсетілген Веб-шолғышта толтырады. Егер пайдаланушылардың компьютерлерінде InfoPath қызметтері орнатылған болса, олар пішінді InfoPath қызметтерінде ашып, пішінге қатысты барлық функцияларының пайдасын көре алады. Пішінді шолғыштың ішінде толтыратын пайдаланушылар тек шектелген функциялардың жинағына қол жеткізе алады. Бірақ, InfoPath қызметтері компьютерлерінде орнатылмаған болса да, пішінді қолдана алады. Егер пішін үлгіңізді InfoPath Forms Services қызметтері жұмыс істеп тұрған серверге жариялағыңыз келсе, осы айтылған шектеулер есіңізде болсын.

Пішінмен сыйысымды пішін үлгіні құрастыру процессіне сыйысымдылық баптауын пішін үлгіні бірінші рет жасайтын кезде алдын ала белгілеу немесе пішін үлгіні жасау кезінде кешірек белгілеу әрекеттері жатады. Шолғышпен сыйысымды пішін үлгіні құрастырып болғаныңыздан кейін, сіз оны сынап, жариялап және пайдаланушылар оны шолғыштың ішінде толтыра алатындай, шолғыш қолдайтындай етуіңізге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Пішін үлгіні жасау кезінде сыйысымдылық баптауын белгілеу

Пішінді құрастыру тілқатысу терезесінде пішін үлгіңізде қолданатын шолғышпен сыйысымды фунцияларын ғана қосып қоюды таңдауыңызға болады. Егер осылай жасасаңыз, онда шолғышпен сыйсымды пішін үлгілері қолдамайтын InfoPath қызметтерінің басқару элементтері немесе функциялары жасырын не өшірулі болады. Бұл сізді пішін үлгіңізде оларды қолдануға еліктірмеу үшін берілген.

 1. Файл мәзірінде Пішін үлгісін жасақтау түймешігін нұқыңыз.

 2. Пішін үлгіні құрастыру тілқатысу терезесіндегі Жаңасын құрастыру тармағында Пішін үлгісі дегенді шертіңіз.

 3. Келесіге негізделген галереясында келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Пішін үлгіні құрастыру кезінде деректер көзі белгілеу үшін, Бос дегенді шертіңіз.

  • Веб-қызметін немесе дерекққорды пішін үлгіге деректер көзі ретінде қолдану үшін, Веб қызметі не Дерекқор дегенді шертіңіз. Бұл сізге сұраныс жасауға немесе деректерді сыртқы деректер көзіне жіберуге мүмкіндік береді.

  • XML құжатын (.xml) файлды немесе XML сұлбасы (.xsd) файлды деректер көзі ретінде қолдану үшін, XML немесе Схема дегенді шертіңіз.

  • Деректер байланысы ақпаратын деректерді қосу файлы деректер көзіне негіз ретінде қолдану үшін, Байланыс кітапханасы дегенді шертіңіз.

 4. Пішін үлгіңізді InfoPath Forms Services қызметтерімен сыйсымды ету үшін, Тек шолғышпен сыйысымды функцияларын қосып қою құсбелгі көзін таңдап, OK батырмасын басыңыз.

  Пішін үлгіні жарату тілқатысу жолағындағы үйлесімділік параметрі

  InfoPath қызметінде жаңа пішін үлгісі ашылады. InfoPath терезесінің төменгі оң жақ бұрышында орналасқан күй жолағында Сыйысымдылық: InfoPath және InfoPath Forms Services деген сөздер көрсетіледі. Бұл пішін үлгісі Веб-шолғышта да, InfoPath қызметтерінде де жұмыс істейтінін ескертеді.

 5. Пішін үлгіңізді әдеттегідей құрастырыңыз.

  Егер функцияға InfoPath Forms Services қызметтері жұмыс істеп тұрған серверде қолдау көрсетілмесе, онда ол функция пайдаланушы интерфейсінде сұр түсті болып көрініп, сіз оны пішін үлгіңізге қоса алмайсыз. Сол сияқты, басқару элементіне қолдау көрсетілмесе, онда ол Басқару элементтері тапсырма аймағында көрсетілмейді.

Беттің жоғарғы жағы

Қолданыстағы пішін үлгінің сыйысымдылық баптауларын өзгерту

Құрастыру процессінің кез келген қадамында сіз қолданыстағы пішін үлгінің қазіргі сыйысымдылық баптауларын өзгертуіңізге болады. Мысалы, егер қызметтесіңізден кәдімгі тек-InfoPath пішін үлгісін алып, оны шолғышпен сыйысымды еткіңіз келсе, сіз оның қолданыстағы сыйысымдылық баптауларын өзгертуіңізге болады.

Тек-InfoPath пішін үлгісінде пайдаланушы рольдері, бейімделген тапсырма аумақтары немесе шебер-егжей-тегжейлерінің басқару элементтері сияқты шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерінде қолдау көрсетілмейтін функциялар болуы мүмкін. Жаңа сыйысымдылық баптауларды белгілегеніңізден кейін, Құрастырма тексерушісі тапсырма аумағында баптауды ауыстырудан туындаған сыйысымдылық мәселелер тізімін қарауыңызға болады.

 1. Пішін үлгіні ашыңыз

 2. Жасақтаманы тексеру тапсырмалар тақтасын ашу үшін Құралдар мәзіріндегі Жасақтаманы тексеру түймешігін нұқыңыз.

 3. Құрастырма тексерушісі тапсырма аумағының жоғары жағындағы Сыйысымдылық баптауларын өзгерту дегенді шертіңіз.

  Басқару элементтері тапсырма аумағындағы Сыйысымдылық баптауларын өзгерту сілтемесі

 4. Пішін опциялары тілқатысу терезесінде, Шолғыш сыйысымдылығы тармағында Шолғышта немесе InfoPath қызметінде ашуға болатын пішін үлгіні құрастыру дегенді таңдап, OK батырмасын басыңыз.

  Ескерту : Кейбір жағдайларда, сыйысымдылық баптауларды өзгертуге әрекет жасаған кезіңізде, қателік көруіңіз мүмкін. Мысалы, қолданыстағы пішін үлгісіне Ақпарат құқықтарын басқару (IRM) қызметін қолданған болсаңыз, онда сыйысымдылық баптауларды өзгерту алдында сол баптауды жоюыңыз керек.

  Құрастырма тексерушісі тапсырма аумағы енді сыйысымдылық баптауларын өзгертуден туындаған қателіктер мен хабарларды көрсететін болады.

  Төмендегі кесте Жасақтаманы тексеру тапсырмалар тақтасында қателер мен хабарлар арасындағы айырмашылықты көрсетеді.

  Белгіше

  Түрі

  Сипаттама

  Белгіше суреті

  Қате

  Пішін үлгісі дұрыс жұмыс істемейді. Пішін үлгісін жарияламай тұрып, сізге қателерді түзету керек.

  Белгіше суреті

  Хабар

  Пішін үлгісі күткендегідей жұмыс істемеуі мүмкін. Хабарлар қателерге қарағанда аз. Пішін үлгісін жарияламай тұрып, сізге хабарларды жіберу-жібермеуін таңдау керек.

 5. Құрастырма тексерушісі тапсырма аумағындағы Шолғыш сыйысымдылығы тармағында көргіңіз келетін қателіктің немесе хабардың мәтінін шертіңіз. Сол кезде, көбінесе келесі нәтижелердің біреуі шығады:

  • Егер мәселе пішін үлгідегі қолдау көрсетілмейтін басқару элементінен немесе басқа объектіден туындаса, InfoPath қызметі сол басқару элементін немесе объектіні сіз үшін өздігінен таңдайды. Мәселе жөнінде толығырақ ақпарат алу үшін, пішін үлгідегі басқару элементін немесе объектіні тінтуірдің оң батырмасымен шертіп, мәтінмәндік мәзірдегі Қосымша егжей-тегжейлері дегенді шертіңіз.

  • Егер мәселе қолдау көрсетілмеген баптаудан туындаса — мысалы, егер пішін үлгіңіз шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерде жұмыс істемейтін пайдаланушы рольдерін белгілесе — онда InfoPath қызметі сол мәселені толығырақ түсіндіретін ескерту көрсетеді.

 6. Шолғышпен сыйысымды қателіктерді қарап шығып, жөндеңіз.

  Ескерту : Қателіктер жөнделмесе де, InfoPath Forms Services қызметтері жұмыс істеп тұрған серверге шолғышпен сыйысымды пішін үлгіні жариялауыңызға болады. Алайда, серверде пішін үлгіні шолғыш қолдайтындай ете алмайсыз, яғни жұрт пішінді Веб-шолғыштың ішінде көрсете де, толтыра да алмайды.

 7. Шолғышпен сыйысымды хабарларды қарап шығып, оларды жөндеудің қажет не қажет емес екенін шешіңіз.

 8. Жөндеу барысында қателіктер мен хабарлар тізімін жаңарту үшін, Жаңарту дегенді шертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×