Пішін үлгілері мен күйлерге шолу

Microsoft InfoPath 2010 Designer веб-шолғышта немесе InfoPath Filler клиентінде толтыруға болатын көптеген пішіндерді құрастыруға мүмкіндік береді. InfoPath пішінін құрастыруды бастау үшін, InfoPath 2010 Designer бағдарламасын іске қосып, Файл қойындысының Жаңа бөліміндегі үлгілер жиынтығынан таңдаңыз. Үлгілер мынадай санаттарға бөлінеді: Жиі кездесетін пішін үлгілері, Қосымша пішін үлгілері, InfoPath 2007 пішін үлгілері және Үлгі бөліктері. Осы санаттардың әрқайсысында таңдайтын көптеген пішін үлгілерінің тізімі бар.

Бұл мақалада қамтылған тақырыптар:

InfoPath пішін үлгілерін шолу

Жиі кездесетін пішін үлгілері

SharePoint тізімі

SharePoint пішіндер кітапханасы

Электрондық пошта

Бос пішін

Бос пішін (InfoPath Filler)

Қосымша пішін үлгілері

Дерекқор

Веб қызметі

XML немесе схема

Деректерді қосу файлы

Бар пішінді түрлендіру

Құжат туралы мәлімет тақтасы

InfoPath 2007 пішін үлгілері

Үлгі бөліктері

Пішін үлгісінің түрі мен сыйысымдылығын өзгерту

InfoPath пішін үлгілерін шолу

Жиі кездесетін пішін үлгілері санаты SharePoint тізімін бастапқы деректер көзі үшін пайдаланатын пішіндерді сәтті қолдану, SharePoint және электрондық пошта пішінінің сыртқы көрінісі және пайдаланушы ыңғайлылығы беру немесе нобайдан пішін құрастыру қажет икемділікті беру үшін мүмкіндік жасайды. Дерекқор немесе веб қызметі қосылымы сияқты қосымша деректерді қосумен пішінді құрастырмақ болсаңыз, Қосымша пішін үлгілері санатынан дұрыс пішінді қолдану қажет. Көптеген пайдаланушылар SharePoint 2007 немесе InfoPath 2007 бағдарламасын пайдаланатын болса, үлгіні InfoPath 2007 пішін үлгілері санатынан таңдау қажет немесе пішін сыйысымдылығын кейін өзгертуге болады. Қорытындысында Үлгі бөліктері санаты басқа пішіндерге кірістіруге болатын қайта пайдаланылатын пішін бөліктерін жасағысы келетін құрастырушылар үшін қол жетімді.

Беттің жоғарғы жағы

Жиі кездесетін пішін үлгілері

Жиі кездесетін пішін үлгілері санаттарынан жиі жасалатын InfoPath пішіндерін таңдауға болады.

Үлгі түрі

Қолдану ортасы

SharePoint тізімі

Веб-шолғыш және Microsoft SharePoint Workspace

SharePoint пішіндер кітапханасы

Веб-шолғыш және InfoPath Filler

Электрондық пошта

Microsoft Outlook

Бос пішін

Веб-шолғыш және InfoPath Filler

Бос пішін (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

SharePoint тізімі

SharePoint тізімі пішін үлгісі SharePoint тізімінде элементтерді жасау, көру және өңдеу үшін пайдаланылатын пішінді теңшеу үшін пайдаланылады. Жаңа немесе бұрыннан бар SharePoint тізімін көрсетуден бастаңыз, ал InfoPath бағдарламасы автоматты түрде тізім пішінін жасайды. Пішінді теңшегеннен кейін InfoPath 2010 Designer бағдарламасының жылдам жариялау мүмкіндігін пайдаланып, бір нұқу арқылы оны қайтадан SharePoint бетінде жариялаңыз.

SharePoint пішіндер кітапханасы

SharePoint пішіндер кітапханасы үлгісі SharePoint пішіндер кітапханасында деректерді жинау үшін пішін дизайнын жасауға пайдаланылады. InfoPath бағдарламасы басқару элементтерін қосу, таспада орналасқан Бет дизайны қойындысындағы қол жетімді SharePoint тақырыптарынан таңдау және жіберу параметрлерін теңшеу арқылы жылдам жасауға болатын негізгі орналасудан бастайды.

Электрондық пошта

Электрондық пошта пішіні электрондық пошта арқылы таратылады, толтырылады және жіберіледі. Автоматты түрде жасалған орналасуды пайдалануға немесе таспада орналасқан беттің орналасуы үлгілерінің, тақырыптардың және таспадан табылатын кестелер көмегімен қайта пішімдеуге болады. Орналасуды теңшеп, басқару элементтерін қосуды аяқтағаннан кейін, электрондық пошта хабарын алатын адамдарды көрсетіңіз. Мұны орындау үшін, Деректер қойындысын нұқып, Пішінді жіберу тобынан Электрондық поштаға тармағын таңдаңыз. Одан кейін Файл қойындысын, одан кейін Жариялау бөлімін нұқыңыз да, қажет алушыларды таңдау үшін, Электрондық пошта түймешігін басыңыз.

InfoPath пішіндерін тек Microsoft Outlook 2007 және 2010 бағдарламаларындағы пошта арқылы жіберуге болады. Әдепкі сыйысымды пошта — Outlook 2010 бағдарламасы; Outlook 2007 поштасына жіберу үшін, пішін үлгісін Электрондық пошта (InfoPath 2007) түріне өзгертуге болады. Электрондық пошта үлгілерін толтыру үшін, пайдаланушылардың Outlook және InfoPath нұсқасы сәйкес келуі тиіс.

Бос пішін

Бос пішін үлгісінде бос бет орналасуынан бастайсыз. Құрастырушы ретінде басқару элементтерін, деректерді қосып, қажеттіліктеріңізге сай келетін орналасу мен бөлімдерді көрсетесіз.

Әдепкі бойынша бос пішінді веб-шолғыш және InfoPath Filler клиенті арқылы толтыруға болады.

Бос пішін (InfoPath Filler)

InfoPath Filler клиентін пайдаланып толтырылатын пішінді жасағанда, «Бос пішін (InfoPath Filler)» параметрін пайдаланыңыз. «Бос пішін» үлгісімен орналасуды, басқару элементтерін және қажеттіліктеріңізге сай келетін деректерді қосуға болады.

Бос пішін (InfoPath Filler) үлгісін тек InfoPath Filler ішінде толтыруға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Қосымша пішін үлгілері

Үлгі түрі

Қолдану ортасы

Дерекқор

  • Microsoft SQL Server: веб-шолғыш немесе InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Веб қызметі

Веб-шолғыш және InfoPath Filler

XML немесе схема

Веб-шолғыш және InfoPath Filler

Деректерді қосу файлы

Веб-шолғыш және InfoPath Filler

Бар пішінді түрлендіру

Веб-шолғыш және InfoPath Filler

Құжат туралы мәлімет тақтасы

Microsoft Word, PowerPoint және Excel

Дерекқор

Дерекқор бастапқы деректер көзі ретінде Microsoft SQL Server немесе Access дерекқорына қосылады және пішіндегі өрістерді анықтау үшін кестелерді пайдаланады. Үлгі пішіннің қарқынды түрде веб-шолғышта немесе InfoPath Filler клиентінде толтырылатынын анықтайды, яғни егер Microsoft SQL дерекқорын таңдасаңыз, пішін әдепкі ретінде веб-шолғыш пішінін, ал Access әдепкі ретінде InfoPath Filler пішінін қолданады.

Ескерту :  Тек InfoPath Filler пішіндері деректерді қосуды Microsoft SQL Server серверіне жіберуді қолдайды. Егер деректерді қосуды Microsoft SQL Server серверіне жіберу қажет болса, дерекқорды көрсеткеннен кейін пішін сыйысымдылығын InfoPath Filler клиентіне өзгертіңіз. Одан кейін Деректер қойындысындағы Сыртқы деректерді алу тобынан Деректерді қосу түймешігін басыңыз. Бұрыннан бар Microsoft SQL Server деректер қосуын таңдап, Деректерді қосу тілқатысу терезесіндегі Өзгерту түймешігін басу арқылы жіберу әрекетін қолдайтын етіп өзгертіңіз.

Веб қызметі

Веб қызметі пішіні деректер көзін импорттау үшін көрсетілетін SOAP веб қызметіне қосылады. Тек SOAP веб қызметтері бастапқы деректер көзі ретінде пайдалануға болатын кезде InfoPath бағдарламасы SOAP және REST веб қызметтерінің екеуін де қолдайды. Веб қызметін таңдап, қызметті деректерді қабылдау немесе жіберу үшін пайдалану қажеттігін көрсеткенде, InfoPath Designer пішін схемасын тиісті сұраулармен және деректер өрістерімен толтырады.

XML немесе схема

XML немесе схема үлгісі пішіннің деректер көзін құрастыру үшін бұрыннан бар XML құжатын пайдаланады. Осы үлгіні таңдағанда, InfoPath бағдарламасында бұрыннан бар XML құжатын таңдау сұралады. Пішінді құрастырғанда бар болғаны басқару элементін пішін негізделген XML құжатынан импортталған тармақтағы элементтерге байланыстыру қажет. Осы пішін үлгісі қайталанатын тізбектер мен басқа да күрделі схемалар үшін қолдау көрсетуді жалғастыру мақсатында InfoPath Filler пішінінде әдепкі ретінде пайдаланылады.

Деректерді қосу файлы

Деректерді қосу файлы үлгісі көрсетілген SharePoint серверіндегі бұрыннан бар деректерді қосу кітапханасын қосудан бастайды. Деректерді қосу файлын таңдау үшін жалғастырасыз, ал InfoPath бағдарламасы пішіннің бастапқы деректер көзін теңшеу үшін файлдағы қосылым параметрлерін пайдаланады. Деректерді қосу файлын таңдағаннан кейін құрастыруды аяқтау үшін, басқару элементтерін қосып, ережелерді жасап, пішімдеуді қолданыңыз.

Бар пішінді түрлендіру

Бұл пішін үлгісін бұрыннан бар Excel және Word құжаттарын InfoPath пішіндеріне түрлендіру үшін пайдаланыңыз. Әдепкі ретінде InfoPath бағдарламасында екі түрлендіру кітапханасы болады: бірі Word үшін, ал екіншісі Excel үшін. Тәжірибелі пайдаланушылар осы құрастыру параметрімен бірге пайдалану үшін қосымша түрлендіру кітапханаларын құрастыруға және импорттауға да болады.

Құжат туралы мәлімет тақтасы

Бұл пішін үлгісін SharePoint құжаттар кітапханасында сақталған Microsoft Office құжаттарының сипаттарын өңдеу үшін пайдаланылатын пішінді теңшеу үшін пайдаланыңыз. InfoPath бағдарламасы автоматты түрде SharePoint құжаттар кітапханасының бағандарына негізделген пішінді жасайды және оған басқару элементтерін қосуға, ережелерді жасауға және пішімдеуді қолдануға болады. Құжат туралы мәлімет тіпті InfoPath пішіні болса да, пайдаланушыларға құжат туралы мәлімет тақтасын толтыру үшін орнатылған InfoPath бағдарламасы қажет емес.

Беттің жоғарғы жағы

InfoPath 2007 пішін үлгілері

Бұл санаттағы пішіндер жиі кездесетін пішін үлгілері санатына кіретін бос үлгілермен бірдей, айырмашылығы — олар InfoPath 2007 бағдарламасымен сыйысымды және оларда кейбір InfoPath 2010 бағдарламасындағы қосымша мүмкіндіктер болмайды. Көптеген пайдаланушылар SharePoint бағдарламасының немесе InfoPath клиентінің 2010 жылғы шығарылымына жаңартпаған болуы мүмкін. Бос пішін үлгісінен бастауды қаласаңыз және Office бумасының алдыңғы шығарылымын қолдануыңыз керектігін білсеңіз, онда InfoPath 2007 пішін үлгілері дұрыс күйде екеніңізге сенімді болу үшін таңбаша ретінде қызмет етеді.

Ескерту :  InfoPath 2010 бағдарламасы InfoPath 2003 нұсқасымен сыйысымды пішіндерді құрастыруға мүмкіндік береді.

Беттің жоғарғы жағы

Үлгі бөліктері

Үлгі бөліктері негізінен басқа InfoPath басқару элементтері мен мүмкіндіктерінің бірігуі болып табылады. Олар пішін кодынан басқа пішін үлгісін құрастырғанда қол жетімді көптеген мүмкіндіктерді қолдайды. Пішін үлгісі бөлігі стандартты пішін үлгісі сияқты құрастырылады. Құрастырып болғаннан кейін пішін үлгісі бөлігі басқару элементтері жиынтығында пайда болады және оны басқа InfoPath басқару элементтерін қосқандай пішін үлгілеріне оңай қосуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Пішін үлгісінің түрі мен сыйысымдылығын өзгерту

Жаңа қойындысынан пішін үлгісін таңдағаннан кейін InfoPath бағдарламасы толтыру ортасын (күйін) веб-шолғыш немесе InfoPath Filler етіп орнатады. Көп жағдайда Сақтау түрі параметрін таңдап немесе Файл қойындысын, одан кейін Пішін параметрлері түймешігін басып, күйлер арасында оңай ауысуға болады. Одан кейін Сыйысымдылық түймешігін басып, Пішін түрі жолағынан қажетті пішін түрін таңдаңыз. Дегенмен, мұнда күйді өзгертуге болмайтын SharePoint тізімі және электрондық пошта сияқты бірнеше пішін үлгілері бар. Нақты басқару элементтері, деректер көздері және үлгілер де тек бір ортада қол жетімді болады. Мысалы, дерекқорға қосылым мен XML схемаларын күрделі қайталанатын бірізділікпен бірге InfoPath Filler клиентінде жіберуге болады. Қорытындысында InfoPath Filler пішіндері веб-шолғыш пішіндерінде қол жетімді басқару элементтері мен мүмкіндіктердің көптеген жиынын қамтиды. Filler пішініне веб-шолғыш пішінінде жұмыс істемейтін мүмкіндіктерді қосуға болады. Пішінді SharePoint торабында және InfoPath Filler клиентінде толтыру үшін, пішінді веб-шолғышта жасау қажет.

Басқару элементтері мен олардың сыйысымдылықтары туралы қосымша ақпаратты Басқару элементтеріне кіріспе мақаласынан қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×