Пішін бояуын немесе әсер қосу

Бояу немесе әсер қосу үшін пішінді басып, Пішім тармағын, одан кейін Кескінді бояунемесе Пішін әсерлері тармағы жанындағы көрсеткіні басып, түсті, градиентті, құрылымды немесе әсерді басыңыз.

 1. Бояғыңыз келген пішінді басыңыз. Түрді пішіндерге бір бояуды қосу үшін алдымен пішінді басыңыз, одан кейін басқа пішіндерді басу кезінде Ctrl пернесін басып тұрыңыз.

 2. Пішім қойыдысында Пішін әсерлері тобында Кескінді бояу тармағы жанындағы көрсеткіні басыңыз.

  Кескінді бояу тізімі

 3. Келесілердің біреуін орындаңыз:

  • Бояу түсін өзгерту немесе қосу үшін, қалаған бояуыңды басыңыз.

  • Ешқандай түсті таңдамау үшін Бояу жоқ түймешігін басыңыз.

  • Тақырыптық түстердің біріне жатпайтын түсті пайдаланатын болсаңыз, Қосымша бояу түстері тармағын басып, қалаған түсті Стандартты қойындысынан таңдаңыз неемесе өз түсіңізді Реттелетін қойындысында араластырыңыз. Реттелетін түстер және Стандартты қойындысындағы түстер кейін құжаттың тақырыбы өзгертілген жағдайда жаңартылмайды.

  • Пішін мөлдірлілігін реттеу үшін Қосымша бояу түстері тармағын басыңыз. Түстер диалогтық терезесінің астындағы Мөлдірлік жүгірткісін жылжытыңыз немесе жүгірткінің жанындағы жолаққа бір сан енгізіңіз. Мөлдірлік деңгейін 0%-дан (толығымен күңгірт, әдепкі параметр) 100%-ға (толығымен мөлдір) өзгертуге болады.

  • Бояу суретін қосу немесе өзгерту үшін, Сурет параметрін таңдап, қолданылатын суретті қамтитын қалтаны табыңыз да, сурет файлын, одан кейін Кірістіру түймешігін басыңыз.

  • Бояу градиентін қосу немесе өзгерту үшін, меңзерді Градиент параметріне апарып, қажетті градиент түрін басыңыз. Градиентті баптау үшін Басқа градиенттік бояулар түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

  • Бояудың сурет құрамын қосу немесе өзгерту үшін Сурет құрамы тармағына нұсқап, қажет сурет құрамын таңдаңыз. Сурет құрамын реттеу үшін Қосымша сурет құрамдары пәрменін таңдаңыз, содан кейін қажет параметрлерді таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тағы да қандай әрекет орындауды қалайсыз?

Әшекей бояуын қосу

Кескін әсерін қосу немесе өзгерту

Кескін бояуын жою

Кескін әсерін жою

Бояу, градиент немесе пішін әсері дегеніміз не?

Қосымша ақпарат

Әшекей бояуын қосу

Қандай бағдарламаны қолданасыз?

Excel немесе PowerPoint

Outlook

Word

Excel немесе PowerPoint

 1. Әшекей бояуы қосылатын кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және Кескінді пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

 2. Кескінді пішімдеу аумағында Пішім параметрлері астынан Әшекей бояуы басыңыз.

 3. Үлгіні және қалағыңызды таңдап, Алдыңғы және Фон жанында көрсеткілерді басып, түсті таңдаңыз.

Outlook

 1. Үлгі бояуы қосылатын кескінді тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, Кескінді пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

 2. Кескінді пішімдеу аумағында Бояу және сызық тармағының астынан Әшекей бояуы тармағын басыңыз.

 3. Үлгіні және қалағыңызды таңдап, Алдыңғы және Фон жанында көрсеткілерді басып, түсті таңдаңыз.

Word

 1. Мәтін ұяшығы немесе пішін ішінен басыңыз.

 2. Пішім қойындысында Кескінді бояу тармағы жанынан көрсеткіні басыңыз.

 3. Үлгі түймешігін басып, Үлгі қойындысында үлгіні басыңыз.

 4. Егер қаласаңыз, Алдыңғы және Фон жанында көрсеткілерді басып, түсті таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Кескін әсерін қосу немесе өзгерту

Мәтіндік ұяшықтарға немесе пішіндерге бірнеше әсерді, мысалы, иілген жиектер мен жарықтандыруларды қосуға болады.

Қандай бағдарламаны қолданасыз?

Excel, Outlook немесе PowerPoint

Word

Excel, Outlook немесе PowerPoint

 1. Әсер қосқыңыз келген пішінді басыңыз. Түрді пішіндерге бір әсерді қосу үшін алдымен пішінді басыңыз, одан кейін басқа пішіндерді басу кезінде Ctrl пернесін басып тұрыңыз.

 2. Пішім қойындысында Пішін мәнерлері тобынан Пішін әсерлері тармағын басып, тізімнен параметрді таңдаңыз.

  Пішін әсерлері мәзірі

  • Әсерлердің бекітілген тіркесімін қосу немесе өзгерту үшін, Алдын ала орнатылған параметрін таңдап, қажетті әсерді басыңыз.

   Бекітілген әсерді баптау үшін, Үш өлшемді параметрлер түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

  • Көлеңкені қосу немесе өзгерту үшін Көлеңке параметрін таңдап, қажетті көлеңкені басыңыз.

   Көлеңкені баптау үшін, Көлеңке параметрлері түймешігін басып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

  • Бейне көріністі қосу немесе өзгерту үшін, Шағылысу параметрін таңдап, қажетті бейне көрініс түрін басыңыз.

   Шағылысуды реттеу үшін, Шағылысу параметрлері түймешігін басып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

  • Жарықтандыруды қосу немесе өзгерту үшін, Жарықтандыру параметрін таңдап, қажетті жарықтандыру нұсқасын түзетіңіз.

   Жарықтандыруды реттеу үшін Жарықтандыру параметрлері пәрменін таңдап, қажет параметрлерді таңдаңыз.

  • Жұмсақ жиекті қосу немесе өзгерту үшін, Астастыру түймешігін басып, қажетті жиек өлшемін және түсін таңдаңыз.

   Жұмсақ жиектерді реттеу үшін, Жұмсақ жиектер параметрлері түймешігін басып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

  • Жиекті қосу және өзгерту үшін, Бедер пәрменін таңдап, қажетті бедер түрін басыңыз.

   Жақтауды баптау үшін, Үш өлшемдік параметрлер түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

  • Үш өлшемдік бұрылысты қосу немесе өзгерту үшін, меңзерді Үш өлшемдік бұрылыс параметріне апарып, қажетті бұру түрін таңдаңыз.

   Бұрылысты реттеу үшін Үш өлшемдік бұрылыс параметрлері пәрменін таңдап, қажет параметрлерді таңдаңыз.

   Ескертулер : 

   • Бірнеше жеке әсерді қосу арқылы өзгертпелі әсерді жасау үшін, жоғарыдағы 2-қадамды қайталаңыз.

   • Жақтау секілді үш өлшемдік әсерді кескінге қосып, оған жұмсақ жиек қоссаңыз, кескіннен еш көрнекі өзгеріс байқамайсыз, себебі үш өлшемдік әсер алдында келеді. Алайда, егер үш өлшемдік әсерді жойсаңыз, жұмсақ жиек әсері көрінеді.

Word

Көлеңке әсерін қосу

 1. Әсер қосқыңыз келген пішінді басыңыз. Түрді пішіндерге бір әсерді қосу үшін алдымен пішінді басыңыз, одан кейін басқа пішіндерді басу кезінде Ctrl пернесін басып тұрыңыз.

 2. Көлеңке әсерін қосу үшін, мында Пішін қойындысында Көлеңке әсерлері тармағын басып, парақтағы басқа да параметрді таңдаңыз.

 3. Егер қаласаңыз, Көлеңкені жоғары, төмен, солға немесе оңға ығыстыру үшін "Ығыстыру" пәрмендерінің кез келген біреуін басыңыз. [Мұнда сурет болады]

3-D әсерін қосу

 1. Әсер қосқыңыз келген пішінді басыңыз. Түрді пішіндерге бір әсерді қосу үшін алдымен пішінді басыңыз, одан кейін басқа пішіндерді басу кезінде Ctrl пернесін басып тұрыңыз

 2. Пішім қойындысында 3-D әсерлерітармағын басып, тізімнен параметрді таңдаңыз.

 3. Егер қаласаңыз, келесілердің бірін орындаңыз:

 4. Көрсету Үш өлшемдік түс және кең көлемдегі түсті таңда (үш өлшемдік) сіздің пішініңіздің бөлігі.

 5. Көрсету Тереңдік және тереңдік дегенді таңдағандағы сіздің пішініңіздің бөлігі

 6. Көрсету Бағыт сіздің пішініңіздің бөлігін үлкейту үшін таңдаңыз

 7. Көрсету Жарық түсіру сіздің пішініңіздің бөлігіне жарық түсіру үшін

 8. Көрсету Бет мынау секілді беткі жағын таңдаңыз Күңгірт немесе жақтау.

Беттің жоғары бөлігі

Кескін бояуын жою

 1. Пішінге әсер қосқыңыз келсе, басыңыз. Көпжолды пішінге бірдей әсер қосу үшін бірінші пішінді бас, және содан соң, CTRL пернесін басып тұрып, өзге кескіндерді басып шығыңыз.

 2. Пішім қойындысындағы Кескіндер мәнерлері тобынан Кескінді бояу параметрінің жанындағы көрсеткіні басып, одан кейін Бояу жоқ параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Кескін әсерін жою

 1. Әсері жойылатын кескінді басыңыз. Бірнеше кескіннен бірдей әсерді жою үшін, бірінші кескінді басып, Ctrl пернесін басып тұрып, өзге кескіндерді басып шығыңыз.

 2. Пішім қойындысында Пішім мәнерлері тобында Пішім әсерлері тармағын басып, төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Кескіннен бекітілген әсерлер тіркесімін жою үшін, меңзерді Алдын ала орнатылған параметріне апарып, Алдын ала орнатылымдары жоқ түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Алдын ала орнатылымдары жоқ түймешігін басқан кезде, кескінге қолданылған көлеңке әсерлері жойылмайды. Кескіннен көлеңкені жою үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз.

  • Көлеңкені жою үшін Көлеңке параметрін көрсетіп, Көлеңкесіз параметрін таңдаңыз.

  • Шағылысуды жою үшін Шағылыстыру параметріне көрсетіп, Шағылысу жоқ параметрін таңдаңыз.

  • Жарықтандыруды жою үшін Жарықтандыру параметрін көрсетіп, Жарықтандыру жоқ параметрін басыңыз.

  • Дөңес жиектерді жою үшін Тегістеу параметрін көрсетіп, Тегістеусіз түймешігін басыңыз.

  • Жиекті жою үшін Бедер параметрін көрсетіп, Бедерсіз түймешігін басыңыз.

  • Үш өлшемдік бұрылысты жою үшін Үш өлшемдік бұрылыс параметрін көрсетіп, Бұрылыссыз параметрін басыңыз.

Ескерту : Егер бірнеше жеке әсер қосқан болсаңыз, барлық әсерлерді жою үшін, 2-қадамды қайталаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бояу, градиент немесе пішін әсері дегеніміз не?

Бояу дегеніміз — пішіннің ішкі бөлігіне қолданылатын түс, үлгі, құрылым, сурет немесе градиент. Градиент түстердің және көлеңкелердің біртіндеп, көбінесе бір түстен екінші түске немесе түстің бір түрлі көлеңкесінен екінші түрлі көлеңкесіне ауысуы. Градиент түстердің және көлеңкелердің біртіндеп, көбінесе бір түстен екінші түске немесе түстің бір түрлі көлеңкесінен екінші түрлі көлеңкесіне ауысуы болып табылады.

Таза бояу және градиенттік бояу кескіндері бар SmartArt сызбасы

Кескіннің бояу түсін өзгерту тек кескіннің ішіне немесе алдына ғана әсер етеді.

Кескінге көлеңке секілді басқа әсер қосып, сол әсер үшін басқа түс жасағыңыз келсе, көлеңкенің түсін бояу ішінен бөлек өзгерту қажет.

Үш өлшемдік әсер кескінге тереңдік қосады. Кескінге үш өлшемдік әсерлердің бекітілген тіркесімін немесе жеке әсерлер қоса аласыз. Кескінге жеке әсерлердің тіркесімін мына бағдарламалармен қоса аласыз: Excel, Outlook, Word және PowerPoint.

Қосымша ақпарат

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×